Duurzaam en efficiënt energiebeheer belangrijk thema voor moderne glastuinbouw.

Demokwekerij Westland is een uniek visitekaartje voor het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven in al haar facetten. Een “greenhouse technology center met WOW-factor” waarvan de exposure inmiddels tot ver over onze landsgrenzen reikt en waar Zantingh als participant niet mag ontbreken. Er komen veel innovaties tot stand en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot. De sector is over het algemeen veel te bescheiden, veel Nederlanders hebben geen idee van al het moois in tuinbouwkassen en hoe dit tot stand komt. Voor een rooskleurige toekomst wordt het hoog tijd om daar verandering in te brengen en alle registers open te trekken om jongeren enthousiast te maken voor het groene vak en de technologie die daar bij komt kijken, aldus Rein Tichelaar.

Zantingh is in de afgelopen 85 jaar een begrip geworden in de internationale glastuinbouwmarkt. Als fabrikant van o.a. gasbranders, rookgascondensors en CO2 doseringsinstallaties; als technische groothandel in centrale verwarmingsmaterialen en als technische dienstverlener, om gasbranders in bedrijf te stellen en in goede conditie te houden. De servicedienst van Zantingh is SCIOS-gecertificeerd en voert wettelijke veiligheidsinspecties en NOx metingen uit op gastoestellen (gasbranders, WKK) en brandstofleidingen. Behalve de glastuinbouw werkt Zantingh in de industrie en in de utiliteitssector in binnen- en buitenland.

De energievoorziening in Nederland moet duurzamer, reden waarom energie-efficiëntie veel aandacht krijgt. Duurzame energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie worden ook toegepast in de de glastuinbouw, maar aardgas is en blijft voorlopig de belangrijkste energiebron om tuinbouwbedrijven van warmte en CO2 te voorzien. Daarom blijven wij innoveren om gasbranders zuiniger, schoner en veiliger te maken, bijvoorbeeld door toepassing van nieuw ontwikkelde meet- en regeltechniek.

In steeds meer landen komt glastuinbouw tot ontwikkeling in het kader van voedselvoorziening, voedselveiligheid en groeiende welvaart. Aardgas wordt ook daar toegepast als schone vervanger van vervuilende kolen- en oliestook. Een ideale combinatie waar wij dagelijks op inspelen vanuit de Nederlandse vestigingen in Rijsenhout en Maasland, een Frans filiaal in Ancenis en via een uitgebreid, internationaal dealernetwerk.

Meer weten?
www.zantingh.com