Groeiend inzicht voor tuinders
Wat is uw grootste uitdaging als agrarisch ondernemer? Meer produceren? Goedkoper? Of schoner? Zomaar wat vragen die belangrijk zijn voor de hele agrarische sector en voor elke ondernemer. Wij helpen u om deze uitdagingen te realiseren. Door inzicht te geven. Zodat u kunt groeien. In een sterk veranderende internationale sector.

De belofte van Eurofins agro
Eurofins agro is uw informatieleverancier en kennispartner voor de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. We helpen u belangrijke gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen, zodat u inzicht krijgt in uw bodem- en gewasgezondheid, bemesting, voederwaarde en voedselveiligheid. Met een compleet pakket van monstername, innovatieve analyses en heldere adviezen op maat kunt u het productieproces op uw bedrijf bijsturen. Zo krijgt uw vee of het gewas exact dát wat ze echt nodig heeft. En bent u verzekerd van een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit, tegen zo laag mogelijk kosten.

Trots werken aan groei
Eurofins agro is er voor de ondernemer die zich met hart en ziel inzet voor zijn bedrijf en zich verantwoordelijk voelt voor zijn omgeving. Daar horen de beste cijfers en adviezen bij. Met elkaar staan we immers voor de enorme uitdaging om iedereen in de wereld van gezond voedsel te voorzien, zonder schade aan te richten aan het milieu.
Binnen een internationaal groeiende organisatie – met bijna 100 jaar aan ervaring – werken we aan producten en diensten die even praktisch als vernieuwend zijn. Ze zijn het resultaat van alledaagse kennis uit het veld, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Meer zekerheid kunnen we u niet geven. Wel meer inzicht, met een groeiend rendement als vooruitzicht. Groei, waar u als ondernemer trots op kunt zijn.

Voor monstername en analyses heeft Eurofins agro een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de internationale richtlijnen uit NEN-EN-ISO 17025. Dit is door de Raad voor Accreditatie vastgesteld. Voor klanten van Eurofins agro een onafhankelijke garantie dat u betrouwbare resultaten ontvangt.

T 088 – 876 10 10Eurofins Agro
F 088 – 876 10 11
E horti@blgg.nl
Info: ww.blgg.nl