Demokwekerij Westland heeft inmiddels jaren ervaring met het verrichten en begeleiden van onderzoek op het gebied van techniek, teeltsystemen en gewasbescherming. Wij werken samen met diverse partners, zoals Proeftuin Zwaagdijk en TNO Fieldlab Glastuinbouw.

Om de onderzoeken uit te kunnen voeren beschikken wij over diverse teeltafdelingen waarbij het klimaat per afdeling apart gestuurd kan worden. alle afdelingen kunnen ingericht worden voor diverse gewassen met verschillende teeltsystemen (goten, tafels, etc.)

De teeltafdelingen zijn van het kastype Venlo, hebben een 8 meter tralie en een vakmaat van 4,5 meter .

Demokwekerij Westland beschikt over de 41 afdelingen met diverse afmetingen:

  • 108 vierkante meter
  • 128 vierkante meter
  • 144 vierkante meter
  • 156 vierkante meter
  • 180 vierkante meter
  • 610 vierkante meter

Daarnaast beschikken we over een kraamkamer, welke onderverdeeld is in kleine teeltruimtes voor diverse proof of principles.

Wij denken graag met u mee, bent u op zoek naar andere afmetingen/faciliteiten, laat het ons weten.
Neem contact met ons op voor meer informatie.