Demokwekerij Westland faciliteert Tuinbouw Techniek Ontwikkeling en neemt een gedeelte van de organisatie voor haar rekening.

TTO staat voor Tuinbouw Techniek Ontwikkeling en is een telersvereniging speciaal gericht op innovatie projecten in de glastuinbouw. Doelstelling van TTO is het gezamenlijk ter hand nemen van innovatie projecten op het gebied van technische of teelttechnische vernieuwingen. Uitgangspunt hierbij vormt het zogeheten ‘bottum-up’ innoveren, wat inhoud dat bedreigingen of juist kansen door de kwekers gezamenlijk opgepakt kunnen worden. TTO is een spin-off van te studiegroep tomaat, studiegroep paprika en de innovatiegroep van FormFlex. Deze studiegroepen zullen gewoon blijven bestaan.

Tuinbouw Techniek Ontwikkeling heeft een bestuur (Klein Comité), wat maandelijks bijeenkomt, waarin de verschillende teeltgroepen zijn vertegenwoordigd. Uitsluitend kwekers kunnen lid worden van Tuinbouw Techniek Ontwikkeling. Momenteel heeft TTO 65 leden met een totaal areaal van circa 1100 ha. Ook lid worden van TTO?

Kijk voor meer informatie op www.tto.nu