Techniek Ontwikkel Loket

 • Een fysiek en digitaal loket gevestigd in het hart van tuinbouw Nederland, het Westland
 • Het platform waar kwekers, technische toeleveranciers en kennisinstellingen
  bij elkaar kunnen komen en elkaars netwerk kunnen benutten
 • Het platform waar we mechanisatie, robotica en automatisering gerelateerde zaken demonstreren
 • Het platform waar we gezamenlijk discussie voeren
 • Het platform waar we evenementen organiseren
 • De locatie waar we daadwerkelijk aan projecten en daarmee technische oplossingsrichtingen voor de tuinbouwsector werken

Onze ambitie is om de draaischrijf te zijn voor veredelaars, vermeerderaars, planten kwekers, kwekers/coöperaties, technische toeleveranciers en kennis- en onderwijsinstellingen, de gestelde vragen en behoeften te vertalen in concrete techniek ontwikkel projecten, die leiden tot genuanceerde behoeftedefinities, conceptuele oplossingen en prototypes.

Het Techniek Ontwikkel Loket sluit aan op de groeiende behoefte in de tuinbouwsector aan:

 1. Verdergaande automatisering; om afhankelijkheid handmatige werkzaamheden, en daarmee fysieke arbeid, te verminderen
 2. Kostenbesparing op arbeid
 3. Reduceren van fysiek belastende werkzaamheden (zware en repeterende handelingen)
 4. Uniformiteit in productieprocessen en output van processen
 5. Flexibilisering (denk aan planning en opschaling van productieprocessen)
 6. Om in te kunnen spelen op de aanscherping van de ARBO gerelateerde protocollen.

Onze focus

Mechanisatie, automatisering, robotica en teeltoptimalisatie in de glastuinbouw.

Thema’s: 

 • Laser snijden
 • Bin picking
 • Precisie bemesting
 • Telen uit de grond
 • Aquaponics
 • (Water)behandeling
 • Product-machine interface
 • Röntgen technologie
 • Drone technologie

Toepassingsgebieden:

 • Oogsten van product
 • Sorteren van product
 • Verpakken van product
 • Toppen van planten
 • Klippen van planten
 • Gewashandelingen
 • Klimaat in de kas

hh

Enkele voorbeeldprojecten

Voorbeeld projecten Techniek Ontwikkel Loket

Projectniveaus

 1. Fundamenteel, wetenschappelijk
 2. Conceptuele configuratie
 3. Rapid-prototyping

Een gestandaardiseerde aanpak

Robotica website

Heeft u een interessante kennisvraag? Kunnen we iets voor u betekenen?
We vernemen het graag. Met vriendelijke groet, Roy Wubben, roywubben@demokwekerij.nl

MIT-Kennisvouchers, 11 april 2017

Zijn aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een kennisvoucher is te omschrijven als een ‘waardebon’ waarmee u als Mkb-ondernemer een kennisvraag kunt laten beantwoorden door een kennisinstelling; een kennisvraag die zich richt op de vernieuwing van product(en), productieproces(sen) en/of dienst(en) binnen uw bedrijf of organisatie.

Waarde

Met de kennisvoucher kunt u als ondernemer 50% van de rekening voldoen van het onderzoek, dat u door een kennisinstelling laat uitvoeren. De maximale waarde van zo’n kennisvoucher is €3.750,-. Het inzetten van kennisvouchers kan bij een erkende kennisinstelling, Demokwekerij Westland is dat.

Stappenplan

 • Gezamenlijk formuleren we een kennisvraag, over hetgeen u onderzocht wilt hebben
 • U als bedrijf vult een machtigingsformulier in (deze hebben we voor u)
 • U als bedrijf vult een verklaring de-minimis in (dit formulier hebben we ook voor u)
 • Proeftuin Zwaagdijk (ons moederbedrijf) verzorgt voor u de aanvraag bij de overheid/RVO.
 • Voor de beoordeling van de aanvraag heeft RVO vervolgens 2 maanden.
 • Bij honorering is de kennisvoucher 1 jaar geldig, wat betekent dat we binnen een jaar het onderzoek gezamenlijk met u kunnen uitvoeren.

Openstelling

Op 11 april 2017 is het volgende moment voor aanvraag van MIT kennisvouchers. De toewijzing vindt plaats op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

Heeft u een interessante kennisvraag? Kunnen we iets voor u betekenen? We vernemen het graag.

 Eveneens voor u interessant zijn de subsidie mogelijkheden binnen RVO voor een innovatie adviesproject, haalbaarheidsstudie en/of R&D samenwerking.