sponsor

Demokwekerij Westland heeft diverse sponsors waarmee een samenwerking is aangegaan. Deze bedrijven leveren een bijdrage door bijvoorbeeld levering van materialen, demonstratiemiddelen of diensten/kennis. Dit ten behoeve van de diverse onderzoeken en andere initiatieven.