Demokwekerij Westland ‘Beeldschoon’

BeeldschoonDe 19e editie van het Varend Corso Westland met het thema ai???Beeldschoonai??i?? trekt van 5 t/m 7 augustus voor de 19e keer door de wateren van het Westland en omstreken. Het Varend corso is al jaren een begrip in het Westland en is een mooi uithangbord voor promotie van de verschillende streekproducten.

Samen met Lentiz MBO Greenport zal Demokwekerij Westland mee varen tijdens het corso. De komende maanden zal er hard gewerkt worden om de gezamenlijke boot zo ai???beeldschoonai??i?? mogelijk te maken. Het onderwerp van de Lentiz, Demokwekerij boot is Carnaval in VenetiAi??.

Op vrijdag 5 augustus is de Rijnmonddag, 6 augustus de Westlanddag en 7 augustus Delflanddag, vergeet dus niet de datums in uw agenda te zetten en kom een kijkje nemen!

Inschrijving Seed meets Technology 2016 gestart

Met ingang van 1 maart is de inschrijving voor de derde editie van Seed meets Technology van start gegaan. Het evenement vindt dit jaar plaats van 27 tot en met 30 september (week 39).
De organisatie richt zich buiten demonstratie van innovatieve zaadtechnologie en het toevoegen van waarde aan tuinbouwzaad dit jaar extra op de proefvelden buiten. Tevens worden er dit jaar opnieuw diverse symposia en bijeenkomsten georganiseerd rondom nieuwe ontwikkelingen in de zaadsector.

De editie van vorig jaar trok ruim 1.500 bezoekers, wat boven verwachting was. Er is een duidelijke stijging te zien in het aantal internationale bezoekers, ongeveer 25% van het totale bezoekersaantal was afkomstig uit het buitenland. Hierdoor blijkt dat de Nederlandse zaadsector koploper is en dat er potentie is voor Seed meets Technology om door te groeien op internationaal vlak. Het overgrote deel van bezoekers is afkomstig van zaadbedrijven, teeltbedrijven, plantenkwekerijen en leveranciers in de Nederlandse zaadveredelingssector.

Het evenement heeft haar ai???rootsai??i?? in de Seed Valley regio waar veel van deze bedrijven gevestigd zijn. Onder de bezoekers zijn o.a. wederverkopers van zaden en aanverwante producten, zaadtechnologen, operators, teeltspecialisten en grote telers.
Voor meer informatie over Seed meets Technology, wat plaats vindt bij Proeftuin Zwaagdijk,Ai??kunt u terecht op www.seedmeetstechnology.com.

SMT2 tekst bij logo

‘Relatie van Demokwekerij Westland aan het woord’

Elke maand hebben wij de rubriek: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai??? in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland.Ai??

Deze maand; Jan Hulst van Bayer Crop Science

Kunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
Bayer is een innoverende onderneming van wereldformaat met een geschiedenis van meer dan 150Ai??jaar en kerncompetenties op het gebied van innovatieve producten voor de gezondheidszorg en de landbouw. Wij ontwikkelen naast nieuwe rassen, nieuwe gewasbeschermingsproducten (zowel chemisch als biologisch) voor een duurzame geA?ntegreerde bestrijding van ziekten en plagen.

Wat vind u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
De Demokwekerij heeft een sterke positie als het gaat om het bundelen van diverse innovaties binnen de glastuinbouw. Bezoekers krijgen een goed beeld waar de Nederlandse toeleveranciers in staat zijn binnen en buiten Nederland.

Jan met Logo Bayer
Hoelang doet Bayer Crop Science al proeven bij Demokwekerij Westland en hoelang is Bayer Crop Science al participant en wat zijn de beweegredenen hiervoor?
Bayer doet al sinds 2007 proeven bij de Demokwekerij die wij gebruiken voor het toelatingsonderzoek en als demonstratie voor voorlichters van tuinders, bijvoorbeeld tijdens de Gewasbeschermingsdagen. Sinds 2014 zijn wij participant, onze beweegreden hiervoor was om o.a. de emissieproblemen met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen en glastuinbouw voor een breed publiek bespreekbaar te maken middels een stand, denk dan aan de kwekers zelf maar ook belangenorganisaties en politiek die regelmatig bij de Demokwekerij aanwezig zijn of worden uitgenodigd.Hoe ziet u de ontwikkelingen met het nieuwe Demokwekerij gebouw?
Wij zien dit als een positieve ontwikkeling en een sterke uitstraling waarbij ook de jeugd, onze toekomst, direct in aanraking komt met de laatste ontwikkelingen aangaande de tuinbouw.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje ?Ai??
Als ik aan iets grappigs moet denken dan is het eerste wat bij mij opkomt het volgende, een groep Aziatische bezoekers die eerst een foto nemen van de sticker met een fotoverbod, daarna proberen om alles te fotograferen wat ze zien en ze eindigen met een selfie bij de foto van Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

Praktijkdagen tuinbouwtechniek krijgen vervolg

Ook in het jaar 2016 organiseert Demokwekerij Westland praktijkdagen over teelt en teelttechniek voor studenten, glastuinbouwondernemers en -medewerkers. Delegaties uit Nederland, maar ook van ver daarbuiten komen voor uiteenlopende onderwerpen langs; van watertechniek tot ketelhuis, van scherming en coatings tot logistieke middelen.

In maart 2016 zijn er voor Lentiz MBO Greenport en InHolland praktijkdagen verzorgt op gebied van:

  • Watertechnologie en irrigatie
  • Spuittechnieken gewasbescherming
  • Licht en klimaat sensoren, het meten en analyseren in de kas

Middels uitleg en praktische opdrachten hebben diverse technische bedrijven op een positieve manier bijgedragen aan kennisoverdracht op deze praktijkdagen en daar bedanken we hen voor!

school

‘Op de achterkant van een sigarenkistje’

Demokwekerij Westland collega Frank bezocht Vietnam…

“Ik had afgelopen week het voorrecht om met Demokwekerij, Lentiz en HAS Den Bosch in Vietnam een training te mogen verzorgen voor lokale tuinbouwdeskundigen. Met de training, die deel uitmaakt van een meerjarig project voor overdracht van de Nederlandse tuinbouwkennis, worden de trainees zelf opgeleid als trainer voor de Vietnamese tuinbouwsector.

Met een weloverwogen mix van tuinbouwtechnologie, plantfysiologie en didactiek, hebben we geprobeerd om de Nederlandse tuinbouwkennis dichterbij de Vietnamese realiteit te brengen en toegankelijk te maken. Dit doen we in het project niet door een dikke catalogus met wat er allemaal te koop is bij de Nederlandse kassenbouwers, installateurs en kennisinstellingen open te klappen, maar door bewustwording te creAi??ren dat telen in een geconditioneerde omgeving, waarbij er meer controle is op klimaat en productie, grote voordelen kan hebben ten opzichte van de onbedekte, open teelten van bepaalde gewassen.

Kassen zijn in Vietnam geen onbekend fenomeen, zeker niet in Da Lat, het gebied waar dit onderdeel van de training plaatsvond. Het denken in verschillende scenarioai??i??s, waarbij een vaste referentie wordt gebruikt om een alternatief te kunnen spiegelen is echter minder bekend. Van ondernemers in ontwikkelingslanden of landen in transitie, zoals Vietnam, wordt gemakkelijk gesteld dat zij geen lange termijnperspectief zouden hanteren bij hun beslissingen en daardoor niet verder kijken dan hun huidige teeltronde en ook zouAi?? hun financiAi??le positie geen ruimte laten voor diepte-investeringen. Wellicht zit er een kern van waarheid in, maar wat mij vooral opviel was dat het ontbreken van productienormen, standaarden en rekenmodellen voor de bedrijfsvoering de mensen onzeker maakt bij investeringsvraagstukken. De vraag die men bij elke technologische toepassing steeds stelt, is: ai???Wat kost het?ai??i??, maar niet: ai???Wat levert deze verbetering van de teeltomstandigheden mij op?ai??i??. De vanzelfsprekendheid waarmee we in de Nederlandse tuinbouwsector een investering calculeren tot en met de impact ervan op energieverbruik, middenprijs, arbeid, belastingen, onderhoud en zelfs imago en positionering, is in veel gevallen buiten de landsgrenzen niet aanwezig.

Mogelijk ligt daar ook wel voor een deel de sleutel totAi?? succes voor de internationalisering van de sector. (Althans, als het stimuleren van tuinbouw in het buitenland niet wordt gezien als het in het zadel helpen van ongewenste concurrentie, maar dat is niet aan mij om over te oordelen.) Een succesvolle internationale uitrol van Nederlandse tuinbouwkennis, -ervaring en ai??i??technologie valt of staat met het gelijktijdig overbrengen van de kunst van het ai???scenario-denkenai??i?? en besluitvorming op basis van ai???return-on-investmentai??i??. Dat zal in voorkomende gevallen wellicht op hogeschool niveau en met ingewikkelde spreadsheets moeten plaatsvinden, maar vaker zal voor een eerste indruk van de haalbaarheid van een investering, de achterkant van het sigarenkistje kunnen volstaan, maar dan de spreekwoordelijke wel te verstaan, want wie rookt er nog in deze gezonde sector?”

Bonenteelt als praktijkopdracht

In Ai??Ai??nAi??van de onderzoeksafdelingen bij Demokwekerij Westland wordt eenAi??praktijkopdracht uitgevoerd door eerstejaars MBO Greenport niveau 4 studenten. Met 9 studenten zijn begeleiding van een oud tuinder twee bonenteelten gestart; spekbonen en kasbonen.

Begin februari werd er gestart met het opzetten van de teelten. Naast het uitvoeren van de teelt; stekken op matten plaatsen, druppelaars aanleggen en draden spannen werd er in de onderzoeksafdeling van de kasbonen ook een onderzoek gedaan met LED verlichting. Uit de eerste resultaten is gebleken dat er meer bonen aan de plant hangen maar dat deze veel trager is, in vergelijking met de spekbonen.Ai??

Sem van Kester is Ai??Ai??n van de leerlingen die aan het bonenproject meedoet en is erg enthousiast over het project: ai???Het is een leuk project, zeker voor ons eerstejaarsstudenten om dit al zo vroeg te doen in onze studie vind ik erg leuk. Van het telen leren we veel maar ook de proef die we doen met de lampen is erg interessantai???IMG_0747 (2)

 

 

23 maart werd er voor het eerste geoogst in de kasbonen door de scholieren en kunnen ze ook daadwerkelijk verkocht worden. Bij de spekbonen word verwacht dat ze rond 10 april kunnen gaan oogsten.Ai??Voor de verkoop van de bonen is de samenwerking aangegaan met Boeregoed. Ai??Tevens is er de mogelijkheid om tijdens Kom in de Kas op 2 en 3 april de mogelijkheid om de boontjes te kopen zolang de voorraad strekt.