Demokwekerij-Straat op Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem

Bent u van plan dit jaar een bezoek te brengen aan de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem, kom dan ook even langs bij de inspirerende Demokwekerij-Straat!

Demokwekerij Westland en haar participanten staan dit jaar met 12 bedrijven sterk in een gezamenlijke straat. Wilt u de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van teelt en techniek dan kunt u een bezoek aan de straat via de blauwe poort niet voorbij laten gaan.

 

De bedrijven die vertegenwoordigt zijn in de Demokwekerij-straat tijdens de relatiedagen op 11, 12 en 13 februari zijn:

 • WPS Horti Systems
 • Elasol
 • Metazet / FormFlex
 • Honeywell
 • Inno-Agro
 • Demokwekerij Westland
 • Duijndam Uitzendgroep
 • Kees Helderman
 • De Gier Drive Systems
 • TNO
 • Hortilux SchrAi??der / Raymax
 • BLGG AgroXpertus

De openingstijden van de beurs zijn:
Dinsdag 11 februari 13.00 ai??i?? 21.00 uur
Woensdag 12 februari 13.00 ai??i?? 21.00 uur
Donderdag 13 februari 13.00 ai??i?? 21.00 uur

Adres
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

Uiteraard hopen wij u te verwelkomen in Demokwekerij-Straat.

Even voorstellen: Participant KH FOTOSUPPORT

Graag stel ik mijzelf voor als participant bij Demokwekerij Westland.
Kees Helderman van KHAi?? FOTOSUPPORT

Fotografie is altijd al mijn hobby geweest. Na de verkoop van mijn tuinbouwbedrijf in 2004 aan de gemeente, met oog op geplande woningbouw, ben ik hier meer tijd in gaan investeren.
Ik heb me toegelegd op fotografie voor digitale verkoopsystemen en heb hiervoor een speciale foto-unit ontwikkeld, waarmee o.a. kwekers op een eenvoudig manier goede foto’s kunnen maken. Ik lever niet alleen de techniek, maar ook de expertise. De laatste jaren heb ik al een groot aantal bedrijven op weg geholpen.

Voor de digitale verkoopsystemen zoals KOA, Klokverkoop, E-trade, Plantconnect en Webshops worden goede fotoai??i??s steeds belangrijker. Met een optimaal beeld van een product is de kans groot dat men sneller verkoopt en een hogere prijs ontvangt.
De kwaliteit van die foto heeft met een aantal aspecten te maken, een goede studio en een aantal basisvaardigheden.

Hiervoor is KH FOTSUPPORT het juiste adres.
Ik heb gekozen voor participatie bij Demokwekerij Westland omdat dit mij de mogelijkheid biedt hier een proefopstelling van mijn foto-unit te laten zien. Ik geef er demonstraties en leg uit wat de mogelijkheden zijn.

Daarnaast verzorg ik voor veel bedrijven de gehele fotografie en begeleid hen hierbij. Demokwekerij Westland is hier een uitstekende en centrale plek voor, dicht bij FloraHolland.
Mijn visie: goede productfoto’s maken is niet moeilijk, als men maar de juiste faciliteiten heeft en een paar basisprincipes in de gaten houdt. Die faciliteiten kan men met een gerust hart – en tegen een heel redelijke prijs ai??i?? aan mij overlaten. En die praktische tips leg ik graag uit in een persoonlijk onderhoud.

Voor meer informatie of een afspraak:
Kees Helderman
KH FOTOSUPPORT
Telefoon: 06 – 53 720 985
info@keeshelderman.nl
www.keeshelderman.nl

In twee dagen tijd, een werkende robot voor de glastuinbouw!

Op 2 oktober vorig jaar is het Techno Centrum Glastuinbouw bij Demokwekerij Westland geopend.
Dit innovatieve paviljoen is een fysieke locatie waar glastuinbouwondernemers samen met onderzoeks- en kennisinstellingen werken aan robotiseringstoepassingen voor de glastuinbouw.

Op 15 en 16 januari jl. vond Ai??Ai??n van de interessante werksessies plaats, waarbij een team van 12 TU Delft experts in het Techno Centrum Glastuinbouw, in twee dagen tijd een werkende robot ontwikkelde voor de tuinbouw.

In opdracht van een potplantenkweker hebben zij aangetoond dat ai??i?? een nu nog handmatige handeling ai??i?? automatisch uitgevoerd kan worden. Na twee intensieve dagen was het resultaat daar; de ontwikkelde robot kon automatisch yucca stammen pakken uit een kist waar enkele honderden stammen in staan, de stam automatisch verplaatsen en poten in een pot met potgrond.

Zie hier het filmpje van de robot in werking.

 

 

In 2014 en 2015 zullen meerdere sessies zoals bovengenoemde en ook cross-over bijeenkomsten worden georganiseerd om tot robotica en mechatronica toepasbaar te maken voor de glastuinbouw.

Het techno centrum glastuinbouw (IDC Robotica)

In Nederland zijn er zes Innovatie Demonstratie Centra gecreAi??erd waarvan IDC Robotica er Ai??Ai??n is. Deze IDCai??i??s worden ondersteund vanuit het EFRO programma van de Europese Unie, Provincie Zuid-Holland en Kansen voor West.

 

 

 

Tuinbouw kennisoverdracht in volle gang bij Demokwekerij Westland

Demonstratie en onderzoek zijn al jaren speerpunten van Demokwekerij Westland. Sinds vorig jaar is ook ai???Kennisoverdrachtai??i?? daaraan toegevoegd, welke dit jaar verder wordt uitgerold.

Onder dit speerpunt verstaan we activiteiten als: rondleidingen, evenementen, Techno Centrum Glastuinbouw, maar ook cursussen en praktijkdagen voor kwekers, tuinbouwmedewerkers en studenten. Dit alles in de driehoek: bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Basisscholen, voortgezet onderwijs en ook MBO, HBO en Universiteiten bijvoorbeeld benaderen Demokwekerij Westland voor uiteenlopende onderzoeken en projecten.

Enkele interessante voorbeelden:

“Diverse tuinbouw onderhoudsmonteurs volgen ai???Minimaster Techniek en Onderhoudai??i??.Ai??

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Via het Wellant College volgen 9 tuinbouwmedewerkers les volgen over ai???Het ondernemingsplanai??i??.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Groep van 20 ervaren tuinbouwmedewerkers volgen diverse lesmiddagen ai???Tuinbouwtechniekai??i??.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Leerlingen van het Christelijk Lyceum uit Delft werken aan een smaakonderzoek voor tomaten.’

Leden TTO op excursie naar verlengde A4 en Metazet/FormFlex

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde afgelopen vrijdag 17 januari de eerste excursie in 2014 voor haar leden. Zoai??i??n 5 keer per jaar wordt er een excursie georganiseerd waarbij er interessante bedrijven/projecten binnen en buiten de sector worden bezocht.

Dit keer werd er met zoai??i??n 35 kwekers een bezoek gebracht aan het project Verlengde A4 en volgde er een rondgang bij technisch toeleverancier Metazet/FormFlex.Ai??Ai??

Na de bedrijfsbezoeken werd er bij Demokwekerij Westland, tijdens het ChineesAi?? buffet, nog lang nagepraat over de interessante excursie en de ontwikkelingen van de vereniging. Ai??

Bij het project Verlengde A4 werden de kwekers door twee ervaren medewerkers, middels een presentatie, bijgepraat over de historie, ontwikkelingen en voortgang van het project. Het project waar zoai??i??n 50 jaar over gesproken is wordt nu binnen drie jaar gerealiseerd, eind 2015 zal de snelweg worden afgerond en kan er gebruik worden gemaakt van de tunnel van Delft naar Schiedam.

Nog interessanter was de bustour over het bouwterrein, waarbij met eigen ogen werd ervaren wat er wordt ontwikkeld aan het megaproject. Bij de diverse ai???kunstwerkenai??? zoals in deze branche de tunnels, wegovergangen en obstakels worden genoemd, stapte de groep uit en werd er toegelicht waar de medewerkers (op drukke dagen 2000 man) op dat moment mee bezig waren. De kwekers waren onder de indruk van de grootte en de complexiteit van dit stuk gebiedsontwikkeling. ai???Je krijgt bijna begrip voor het lange proces en de miljoenen die hier worden uitgegevenai??i??, aldus Ai??Ai??n van de kwekers.

Daarnaast werd er een bezoek gebracht bij technisch toeleverancier Metazet/FormFlex, wereldmarktleider van diverse teelt- en ondersteuningsmaterialen en specialist op het gebied van teeltgootsystemen.

Leo van Adrichem verzorgde een interessante rondleiding langs de diverse technieken (automatische knipstraten, draadbuigmachines, lasersnijders, etc.) en werden de afdelingen elektronica en aluminium bezocht. Tot slot werd er op de R&D afdeling een kijkje achter de schermen gegund, waarbij nieuwe ontwikkelingen werden bekeken.

TTO is vijf jaar geleden opgericht om technische innovatie gezamenlijk ter hand te nemen. De groeiende vereniging (allen primaire bedrijven) heeft een landelijke dekking en vertegenwoordigt ca. 10% van het glasareaal met de top van de moderne bedrijven.

Vijf maal per jaar wordt er een TTO excursie georganiseerd waarbij er diverse praktijkbedrijven worden bezocht. Ook worden de leden dan bijgepraat over de voortgang van de vereniging en over de resultaten van de diverse technische onderzoeken.

Co2 faciliteit glastuinbouw

Co2Ai?? faciliteit glastuinbouw
Naar een duurzame Co2 voorziening in 2020

De faciliteit
Sinds begin 2014 een fysieke ruimte in Demokwekerij Westland waar bezoekende kwekers en andere glastuinbouw gelieerde partijen (ca. 12.000 op jaarbasis) rondgeleid worden.

Centraal in de Co2 faciliteit zijn de onderzoekscabines waar het gehele jaar fundamenteel en praktisch onderzoek wordt uitgevoerd aan diverse gewassen. De faciliteit heeft eveneens tot doel alle bezoekers op een interactieve manier te betrekken bij, te informeren en te laten discussiAi??ren over het thema CO2 voorziening.

De faciliteit kent de functies:

 • Demonstratie
 • Innovatie
 • Kennisontwikkeling
 • Kennisoverdracht

Een mix van bedrijven, onderzoeksinstellingen en standsorganisaties participeren in de faciliteit en informeren de bezoekers op een interactieve manier via fysieke opstellingen en presentaties (zoals posters, fotoai??i??s en videoberichten).

De initiatiefnemers ai??i?? Telersvereniging TTO, LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij Westland ai??i?? hebben het voorjaar van 2014 gedoopt tot ‘Voorjaar van de Co2’, wat betekent dat zij gezamenlijk meerdere kwekersgroepen uitnodigen in de faciliteit om discussies te voeren over duurzame CO2 voorziening in de toekomst. Eveneens bewustwording te realiseren en actiebereidheid bij de betrokken partijen.

Ai??Heeft u vragen, ideeAi??n of suggesties? Kunt u iets bijdragen aan de Co2 faciliteit?

Neem dan contact op via info@tto.nu of 0174-385600.

Download hier de Flyer

Achtergrond
LTO Glaskracht Nederland werkt samen met het ministerie van Economische Zaken reeds jaren aan het programma Kas als Energiebron. Dit om de afspraken rondom energieverbruik en Co2 uitstoot na te komen en zo de glastuinbouwsector uiteindelijk concurrerender te maken.

Binnen deze lijn is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld en zijn er diverse lopen projecten waar veel nieuwe kennis ontwikkeld wordt, door Telersvereniging TTO onder andere. Zij hebben ai???Masterplan CO2ai??i?? opgezet welke zich richt op vraagstukken over de CO2 voorziening in de toekomst.

Omdat er bij kwekers behoefte is aan het tastbaar maken van innovaties en op een praktische manier opdoen van kennis heeft TTO het idee opgevat om een permanente CO2 demonstratie faciliteit in te richten bij Demokwekerij Westland. Hiertoe is de samenwerking gezocht met LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij Westland.

Initiatiefnemers:

 

In samenwerking met:

test