VB Group

Logo VB-groep websiteVB Group is een combinatie van verschillende VB bedrijven met meer dan 50 jaar ervaring in het realiseren van projectoplossingen voor de glastuinbouw en de industrie. Op dit moment bestaat de groep uit acht afzonderlijke entiteiten en werken wij met 40 betrokken collega’s aan vele aansprekende projecten in Nederland en een groot aantal andere landen. Binnen ons bedrijf staan wederkerig investeren en flexibiliteit in de samenwerking met elkaar en de klant centraal. VB Group hecht grote waarde aan het bouwen en behouden van de goede relatie met de klant en het verder verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Daarnaast hebben wij het doel om winstgevend te zijn en willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

pand VB group

De wereldbevolking groeit en er is een toenemende vraag naar gezond, vers en veilig voedsel en aantrekkelijke sierteeltproducten. De toenemende klimaatveranderingen laat de vraag naar bedekte teelten wereldwijd groeien. Het lokaal produceren heeft daarbij voorkeur ten opzichte van het verplaatsen van groente en/of sierteeltproducten over grote afstanden. Zuiniger omgaan met fossiele brandstoffen en het vinden van duurzame oplossingen zijn ‘hot’ topics. VB Group is in staat om op alle bovenstaande trends een passend antwoord te bieden. Doelstelling hierbij is om in de Nederlandse thuismarkt actief te blijven voor de topbedrijven in de glastuinbouw, waarbij de reeds opgedane kennis enerzijds kan worden toegepast in andere sectoren binnen Nederland en anderzijds kan worden geëxporteerd naar andere landen.

VB Group is trotse partner van Demokwekerij Westland en zal haar specifieke vaardigheden presenteren op de innovatievloer in de nieuwbouw.