Demokwekerij Westland is ontstaan in 2001. Doel van de oprichting was technische tuinbouw toeleveranciers direct in contact brengen met de kweker, om zo te komen tot innovaties. De totale oppervlakte van de kas is 11.000 m2, waarvan 5.000 m2 voor demonstratiedoeleinden wordt ingezet.

Techniek demonstratie
De eerste jaren na de oprichting kwam de schaalvergroting in de tuinbouw op gang. Demokwekerij Westland functioneerde als platform voor de innovaties, welke aangedragen werden door de schaalvergroting. We faciliteerden het contact tussen de kwekers en de toeleverancier en gaven de ruimte om innovaties te demonstreren. Daarnaast was het mogelijk om op kleine schaal nieuwe innovaties vóór introductie uit te testen onder praktijkomstandigheden.

Onderzoeksafdelingen
In 2006 zijn de eerste vijf onderzoeksafdelingen gerealiseerd, waarbij de samenwerking is aangegaan met Proeftuin Zwaagdijk. Twee jaar later, in 2008, is de kas waar potplantenproductie plaats vond vervangen door onderzoeksafdelingen van verschillend formaat. In dit jaar werd ook het TNO Fieldlab Glastuinbouw opgestart die 8 afdelingen in gebruik namen en is de samenwerking voor diverse afdelingen uitgebreid met Proeftuin Zwaagdijk.

Demokwekerij Westland werkt nauw samen met diverse kennis en onderzoeksinstellingen en biedt kwekers en andere partijen de mogelijkheid om onderzoek bij Demokwekerij Westland uit te laten voeren onder begeleiding van kennis- en/of onderzoeksinstellingen.

Kennisoverdracht
De laatste jaren is Demokwekerij Westland uitgegroeid tot een breed kenniscentrum en treden we op als verbindende schakel tussen bedrijfsleven, kwekers, onderzoeksinstellingen, technische toeleveranciers, onderwijs en overheid. Daarnaast zijn diverse partijen gevestigd in Demokwekerij Westland zoals: Kenlog, TNO, Inno-Agro, Lentiz MBO Greenport, Proeftuin Zwaagdijk en Brighten Floricultura.

Vanaf 2012 worden de activiteiten van Demokwekerij Westland onderverdeeld in drie elementen:
1. Techniek demonstraties
2. Praktisch onderzoek
3. Kennisoverdracht