Eén van de speerpunten van Demokwekerij Westland is het ontwikkelen van kennis en het faciliteren van kennisoverdracht binnen de driehoek Onderwijs, Overheid en Bedrijfsleven zowel nationaal als internationaal.

Wij faciliteren deze kennisoverdracht enerzijds door de juiste partijen bij elkaar te brengen en anderzijds door evenementen te organiseren waar kennisoverdracht plaats vindt.

Kennisoverdracht bij Demokwekerij Westland vindt plaats door:

  • Opleidingen Lentiz MBO Greenport & Hogeschool INHolland Delft die gebruik maken van de faciliteiten van Demokwekerij Westland voor hun onderwijs.
  • Samenwerkingsverband Greenport Campus. Demokwekerij Westland is het fysieke loket van Greenport Campus. Ondernemers uit de glastuinbouw kunnen hier terecht met vragen over innovatie. Deze vragen worden vervolgens bij de juiste kennisinstelling uitgezet om verder op te pakken.
  • Demokwekerij Westland is de thuisbasis van Telersvereniging TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) en neemt een gedeelte  van de organisatie voor haar rekening van deze innovatieve vereniging.
  • Diverse tuinbouw gerelateerde cursussen voor zowel telers als studenten.
  • Het organiseren en faciliteren van diverse evenementen Innovatie Arena’s, Kennis Café’s, Gewasbeschermingsdagen.
  • Dag van de techniek voor jonge studenten
  • Aanbieden van diverse praktijkdagen voor studenten.

Dit alles om de sector glastuinbouw op een hoger plan te brengen. Samen kunnen we zorgen dat de sector zich blijft ontwikkelen.

Heeft u een idee dat aansluit bij bovenstaande? Wij denken graag met u mee.