Aankondiging thema-middag

Op 6 juli organiseert Demokwekerij een Licht en CO² middag

In een periode waarin veel natuurlijk licht beschikbaar is en ter voorbereiding op donkere maanden waarbij meer groeilicht ingezet zal worden, organiseren we een thema-middag gericht op licht en CO². Beide elementen zijn van essentieel belang voor de groei van alle gewassen en door op een slimme manier om te gaan met beschikbaar natuurlijk licht, toepassen van LED verlichting, juiste dosering CO², enz, kunnen kostenbesparingen, positieve groei-effecten en andere voordelige effecten worden bereikt.

Op donderdag 6 juli organiseert Demokwekerij Westland een thema-middag Licht en CO², die zich richt op deze actuele thema’s. We informeren kwekers over de uitdagingen, de nieuwste ontwikkelingen en bedrijven zijn aanwezig om praktische toepassingen te demonstreren. Na afloop van de bijeenkomst zijn kwekers in staat om de vertaalslag te maken naar de situatie binnen hun eigen glastuinbouwbedrijf.

sideview of an agricultural greenhouse used for the cultivation of tomatos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *