50 Participerende bedrijven binnen Demokwekerij Westland

Complete vertegenwoordiging van tuinbouw techniek en – toelevering

Demokwekerij Westland startte dit jaar met een netwerk van 50-tal participerende bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen samen het gehele spectrum van techniek en toelevering binnen de glastuinbouwsector en gezamenlijk vormen zij de jaarrond expositie binnen Demokwekerij Westland. “Een uniek concept doordat techniek en toeleveringsbedrijven zichzelf gezamenlijk presenteren aan internationale delegaties die Demokwekerij jaarlijks ontvangt. Hierdoor komen bedrijven direct in contact met potentiële klanten en wordt er onderling kennis gedeeld.” Aldus Lex Wubben, projectleider Demokwekerij Westland.

IMG_01Voor Spuitbedrijf R. v.d. Horst BV, die onlangs aangesloten is als participant van Demokwekerij Westland, is samenwerking een logische stap. “Het is tegenwoordig belangrijk om vooruitstrevend te zijn en te blijven. Continue ontwikkeling en innovatie zijn daarom in het DNA van ons bedrijf verweven. We zien de samenwerking als essentieel onderdeel om kennis op te doen, doordat we o.a. terecht kunnen voor onderzoek van onze producten. Demokwekerij Westland is voor ons het geschikte podium om de toepassingen en voordelen van behandelde buizen te demonstreren aan nationale en internationale kwekers.” Aldus Ren van der Horst, Spuitbedrijf R. v.d. Horst BV.

 

De koppeling tussen deze bedrijven met onderwijs en onderzoek wordt in dit innovatie- en kenniscentrum continue gemaakt. Een mooi voorbeeld daarvan is Minimaster Techniek en Beheer die Demokwekerij Westland samen met Lentiz Cursus en Consult heeft ontwikkeld. Demokwekerij betrekt hier haar participanten bij voor invulling vanuit de praktijk. Zij gaan o.a. in op voorkomende storingen bij technische installaties in de kas, periodiek onderhoud daarvan en hoe de onderhoudsmonteur dat moet uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Demokwekerij Westland trainingen toegespitst op teelt onderwerpen, waaronder substraten.

IMG_02De steenwoloplossingen van o.a. Grodan, die zij sponsorde, maakten al onderdeel uit van de trainingen en onderzoeken en onlangs is besloten een nauwere samenwerking aan te gaan. Grodan sluit namelijk aan als participant bij Demokwekerij Westland. Grodan levert innovatieve steenwoloplossingen voor de glastuinbouw. “Demokwekerij Westland is voor ons een uitstekend platform om samen te werken, kennis te delen en nieuwe contacten op te doen. Genoeg redenen om aan te sluiten als participant bij dit initiatief”, aldus Vincent Kuijvenhoven, Export Manager Grodan.

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *