Air Liquide sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Jaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwcluster…al_logo_signature_rgb672172927865693961

Air Liquide is onlangs officieel aangesloten als trotse participant bij Demokwekerij Westland. Met deze participatie wil Air Liquide zijn professionele aanwezigheid voor het leveren van vloeibaar CO2 in de nationale en internationale glastuinbouw verder versterken.

“Door gebruik te maken van dit innovatieplatform kan Air Liquide samen met andere nationale en internationale (toe)leveranciers in de glastuinbouw de volgende noodzakelijke stappen zetten in deze innovatieve en snel veranderde marktomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisoverdracht en samenwerking door partijen hierbij cruciaal is”, aldus Arlo Saes, Business Developer Food & Agro.

Air Liquide is wereldleider in het produceren en leveren van industriële en medische gassen en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. Koolzuur, stikstof, zuurstof, waterstof en edelgassen behoren tot de core business van Air Liquide.

Doormiddel van het afvangen van CO2 levert Air Liquide een innovatieve bijdrage aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Tegelijkertijd maken wij van een bijproduct een hoogwaardig product. De afgevangen CO2 wordt in gezuiverde en vloeibare vorm geleverd aan de Nederlandse glastuinbouw, waar het de groei en de kwaliteit van de gewassen bevordert. Door de snelle verduurzaming in de glastuinbouw en een daarmee verminderende inzet van fossiele brandstoffen zal de vraag naar “vloeibaar CO2” in de glastuinbouwsector toenemen. Air Liquide investeert daarom in bestaande en toekomstige CO2 bronnen. De CO2 projecten worden door Air Liquide in bestaande installaties geïntegreerd en worden turn-key opgeleverd. Hierbij worden innovatieve technologieën ingezet om het energieverbruik bij de klanten te verminderen.

Meer weten?
Ga naar www.airliquide.nl

img_1416

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *