Sneak preview in het centrum

Alvast een kijkje nemen binnen…

Vergaderruimtes en spreekkamers worden ingericht, zodat Demokwekerij Westland vanaf volgende week bijeenkomsten in het nieuwe centrum kan hosten en organiseren. Het Rabotorium wordt momenteel gestoffeerd en zal vanaf 1 november gereed zijn. Restaurant Flavours serveert binnenkort (h)eerlijke gerechten in het World Horti Center volgens het Dutch Cuisine principe.

World Horti Center inrichting

De jaarrond expositie is ondertussen goed gevuld met stands van de Participanten. De bedrijven op dit platform vormen gezamenlijk een compleet en krachtig aanbod van wat BV Nederland te bieden heeft op het gebied van techniek en toelevering in de glastuinbouw. Door middel van een themagerichte inrichting van deze vakbeurs kunnen de nationale en internationale bezoekers gericht informatie inwinnen over diverse facetten in de glastuinbouw. Zo zijn er 70 stands verdeeld over de thema’s: Kasconstructies, Teeltsystemen/Logistiek, Energie/Klimaat, teeltbenodigdheden en Diensten/advies.
“Dit platform dient voor de participanten als springplank voor (inter-)nationale projecten en samenwerkingen. Door bezoeken, rondleidingen en evenementen ontstaat er interactie wat het netwerk zal uitbreiden en het klantcontact zal verhogen”, aldus Lex Wubben.

Stands World Horti Center

Demokwekerij Westland gaat verhuizen…

Op naar het World Horti Center!

Na drie jaar voorbereiding rondom de nieuwbouw van Demokwekerij Westland, staan we aan de vooravond van de verhuizing. Vanaf 16 oktober dit jaar zal Demokwekerij Westland met haar participanten, faciliteiten en internationale diensten, de activiteiten voort zetten in haar World Horti Center. Vanaf december 2017 zullen ook onderzoeken in de nieuwe onderzoeksfaciliteiten plaats vinden, vanaf deze nieuwe locatie.Vanaf dat moment vinden al de activiteiten van Demokwekerij Westland plaats in het nieuwe centrum, waar kennis en kunde wordt gedeeld met opleidingsinstituut MBO Westland en een overkoepelende organisatie van sierteelt- en voedselondernemers.

Demokwekerij Westland versterkt binnen deze samenwerking – waarin het volledige glastuinbouwcluster is vertegenwoordigd – haar positie als platform/vliegwiel voor innovatie binnen de glastuinbouw. Een belangrijk onderdeel daarvan, dat tevens in ons DNA verweven zit, is het bijeenbrengen en verbinden van partijen. De nieuwe faciliteiten binnen het World Horti Center zullen hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo creëren we een diensten & adviesplein, vergaderruimtes, een restaurant en beschikken we over een Rabotorium waar we bijeenkomsten voor maar liefst 266 personen kunnen organiseren.

“Een woord van dank is op zijn plaats voor de inzet van alle betrokken bouwaannemers en grote support van de participanten om op deze korte termijn zo slagvaardig dit prachtige centrum te realiseren. Namens het team van Demokwekerij Westland kijken we er naar uit om bezoekers te ontvangen!”, aldus Peet van Adrichem.
Peet World Horti Center

 

Wat is het World Horti Center?

Onderzoek, onderwijs en presentatie

World Horti Center heeft als ambitie om het belangrijkste kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouwsector worden. Een toonaangevend platform waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Het World Horti Center biedt diensten op het gebied van onderwijs, onderzoek en presentatie voor iedereen uit de internationale tuinbouwsector. Een centrum dat jaarlijks door zo’n 25.000 internationale vakmensen bezocht zal worden. Meer informatie over het centrum kunt u lezen op de site van World Horti Center.

Wat gaat Demokwekerij Westland in het nieuwe centrum voor u betekenen?
Demokwekerij Westland versterkt door de samenwerking in het World Horti Center haar positie als platform voor innovatie binnen de glastuinbouw. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bijeenbrengen en verbinden van partijen. De nieuwe faciliteiten, waaronder vergaderruimtes, een groot Rabotorium en het restaurant binnen het World Horti Center zullen hier een positieve bijdrage aan leveren. Maar ook in de dynamische kantoortuin die we creëren draait het om werken, vergaderen en ontmoeten.

Naast het faciliteren van bijeenkomsten, zullen we ook zelf kennis intensieve bijeenkomsten blijven initiëren en organiseren, waaronder onder andere (internationale) trainingen op maat, gewasbeschermingsdagen en thema-middagen.

Op de jaarrond vakbeurs presenteren participanten van Demokwekerij Westland zich. Dit zijn allen toonaangevende bedrijven vanuit tuinbouw techniek en toelevering. Tijdens een rondleiding door onze glastuinbouw professionals worden internationale delegaties bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen die de sector te bieden heeft. In onze nieuwe onderzoeksfaciliteit vinden onderzoeken plaats op het gebied van teeltmethoden, veredeling en  gewasbeschermingsmiddelen en zullen technische innovaties worden uitgewerkt en getest.

World Horti Center

Realisatie van ons nieuwe centrum in beeld

Visie wordt werkelijkheid…

Een centrum in het hart van de glastuinbouwsector waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven bij elkaar worden gebracht en samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren. Inmiddels is het zover; visie wordt werkelijkheid. Aan de Middel Broekweg in Naaldwijk is het World Horti Center verrezen in een rap tempo. De realisatie van het centrum hebben we op beeld vastgelegd en in een album bijgehouden. Het is mogelijk om deze te bekijken via deze link of door te klikken op onderstaande afbeelding.

De bouw van World Horti Center

WHC

Verkade Klimaat presenteert zich in World Horti Center en sluit aan als participant Demokwekerij Westland

Verkade Klimaat is een professionele organisatie die verder gaat dan klimaat-technische installaties… Ons doel is het creëren van het ideale klimaat! Zowel de perfecte leef-, werk- en productie omgeving als de optimale werksfeer binnen ons team en met onze opdrachtgevers.

Met meer dan acht decennia ervaring en een team van enthousiaste medewerkers met drive, kennis en durf, zetten wij altijd een stap extra, onderzoeken en adviseren de beste klimaatoplossingen met focus op innovaties en duurzaamheid.

De diverse markt die Verkade Klimaat bedient in zowel, utiliteitsbouw, industrie als tuinbouw geeft veel ruimte tot het toepassen van- en deelnemen aan nieuwe ontwikkelingen en het delen van kennis binnen de verschillende sectoren.

De participatie en expositie in het World Horti Center sluit perfect aan op onze missie om innovatief te ondernemen, kennis op te bouwen en te delen en mensen enthousiast te maken voor techniek die de toekomst van de tuinbouwsector zal versterken.

Wij zien in de samenwerking met het World Horti Center de mogelijkheid om een breed draagvlak te creëren en met elkaar de Nederlandse glastuinbouw op het hoge en vooruitstrevende niveau te blijven houden waar wij met zijn allen wereldwijd bekend om staan.

Meer informatie?
www.verkadeklimaat.nl

Samenwerking Verkade klimaat - Demokwekerij Westland

Onderzoek naar oplossing tomatengalmijt

“We hebben een aantal interessante ontdekkingen gedaan”

Sinds de zomer van 2016 staat de tomatensector op z’n kop vanwege een explosie van tomatengalmijt. Niet alleen in de belichte, maar ook in de onbelichte teelt ontwikkelde een calamiteit. Wat is er aan de hand? En belangrijker nog: wat is er tegen te doen? In gesprek met Gert-Jan Dillo en Guido Halbersma van Van Iperen en Jeroen Sanders van Demokwekerij Westland.

Tomaten

Gert-Jan: “Dit hadden we in de sector nog niet eerder meegemaakt. Tomatengalmijt is allang bekend, maar tot nu toe was deze te beheersen. Sinds 2010 gebruiken veel tuinders Oberon, een middel dat oorspronkelijk bedoeld is tegen spint. Volgens de fabrikant werkt het ook tegen tomatengalmijt. In het zomerseizoen had je hier en daar een plekje en spuiten met Oberon was dan voldoende effectief. En het middel is ook nog eens veilig voor de ingezette biologische gewasbescherming. Ideaal geïntegreerd dus. Maar nu was de omvang van de plaag gigantisch. Daar was niets meer tegen opgewassen.”

Escalatie

Natuurlijk was het vorig jaar extreem heet in augustus en september. Maar was dat de enige verklaring voor de enorme omvang van het probleem? Of had het beestje zich inmiddels beter aangepast? Was het zich, zonder dat wij daar oog voor hadden, anders gaan gedragen? Normaal gesproken verspreidt de tomatengalmijt zich vanuit de lagere gewasdelen, maar nu zagen we ineens ook besmettingen die halverwege het gewas begonnen. Guido: “We vroegen ons af of het insect wellicht al veel eerder latent aanwezig was. Het probleem is natuurlijk dat we het beestje met het blote oog niet kunnen zien. We ontdekken de tomatengalmijt voornamelijk door de zichtbare aantasting. Onderzoek was dus dringend gewenst.”

Onderzoek

De sector zat ondertussen met de handen in het haar. Er moest iets gebeuren, dat was klip en klaar. De tijd van grootschalig en sectorbreed onderzoek vanuit de overheid en het Productschap Tuinbouw ligt al heel lang achter ons. En ook de fabrikanten zijn niet meer genegen om voor één middel heel veel geld in onderzoek te steken. Wie was bereid hierin het voortouw te nemen?

Guido: “Van Iperen is al jarenlang lid van vereniging Agrodis, een belangenorganisatie van toeleveringsbedrijven van gewasbeschermingsmiddelen. Daar kwam dit probleem natuurlijk ook op tafel. Via de Stuurgroep glastuinbouw binnen Agrodis nam Van Iperen toen het initiatief om een gezamenlijk onderzoek op te zetten. En dat is gelukt! Het is echt geweldig dat we het voor elkaar hebben gekregen om de juiste partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. Een mooi voorbeeld van samenwerken in de keten.”

Zes producenten en proeftuin Zwaagdijk besloten te gaan samenwerken in de strijd tegen de tomatengalmijt. De proef werd opgezet bij Demokwekerij Westland in Honselersdijk en kwam onder verantwoordelijkheid van Jeroen Sanders: “We hebben hier een opstelling gemaakt met Sweetelle, waarbij we de tomatenplanten twee keer hebben geïnfecteerd met tomatengalmijt. Op het moment van de eerste symptomen startten we met de behandeling met diverse middelen. We hebben daarbij elf verschillende middelen ingezet, zowel groene als chemische middelen. En we hanteerden verschillende spuitschema’s.” Inmiddels is de proef afgerond en zijn de resultaten bekend.

Wegvallen middelenpakket

Gert-Jan: “We hebben een aantal interessante ontdekkingen gedaan. Er zal echter vervolgonderzoek nodig zijn, willen we echt met oplossingen kunnen komen. We zijn ervan overtuigd dat we in de toekomst vaker met dit soort calamiteiten te maken krijgen. Dat heeft natuurlijk een relatie met het wegvallen van een cruciaal deel van het middelenpakket. En ik denk dat klimaatverandering hier ook een rol in speelt.”

Enkele honderdduizenden beestjes per blad

Jeroen: “Wat we nu in ieder geval weten, is dat de besmetting plaatsvindt ongeveer vier weken voordat we iets van de aantasting zien. Gaan we dus spuiten op het moment dat we iets zien, zijn we veel te laat met ingrijpen. Je loopt dan enkele honderdduizenden beestjes per blad achter.” Gert-Jan: “Op basis van deze constatering scouten we nu veel meer preventief. Inmiddels zie je steeds meer kwekers met een handmicroscoop door de kas lopen.”

Tomatengalmijt op de kleding

Een andere belangrijk resultaat is volgens Jeroen dat we meer te weten zijn gekomen over de verspreiding van de mijt. “Zo zagen we een sterke aantasting van de omgeving. We vonden ze terug op het pad, de pot, het touw, oogstmateriaal, maar ook op de kleding en in het haar van de medewerkers. Tegelijkertijd verspreidt het beestje zich niet zoals je zou verwachten. Er kan ergens een plant stijf staan van de tomatengalmijt, terwijl omliggende planten nauwelijks zijn aangetast. Dat maakt het heel complex.”

Alles beheersen

Gert-Jan: “We hebben best veel antwoorden gevonden, maar die roepen weer even zoveel of misschien wel meer vragen op. Belangrijk is in ieder geval dat een teler zich bewust is dat de mijt zich overal in de kas kan bevinden. Daar moet je dus ook rekening mee houden bij de teeltwisseling. Ook het spuiten en vooral de spuittechniek moeten optimaal zijn. Tomatentelers zijn überhaupt niet gewend om te spuiten. De techniek die ze twintig jaar geleden gebruikten, hanteren ze nu nog veel. En dat terwijl de situatie in de kas drastisch is veranderd. Het is al moeilijk om een tomatenplant helemaal te bespuiten, maar dat moet wel de inzet zijn of worden. De spuittechnieken bekijken als onderdeel van het proces is belangrijk. Alle parameters die je kunt beheersen, moeten top zijn.”

Guido: “Waar we echt mee aan de slag moeten, zijn de toelatingseisen van de verschillende middelen. We tonen met deze proef onomstotelijk aan dat de intervallen die telers bij toegelaten middelen moeten aanhouden ervoor zorgen dat we dit soort plagen niet meer de baas kunnen. Zoals we ze nu mogen gebruiken, zijn de middelen gewoon niet effectief genoeg.”

Biologie niet doodspuiten

“Daar komt bij dat wanneer we teveel beperkt selectieve middelen spuiten we het biologisch evenwicht verstoren. En dat willen we natuurlijk niet. Dan poppen er meteen weer andere problemen op. Biologie biedt sowieso geen afdoende oplossing voor de tomatengalmijt. De roofmijt eet ze wel, maar hij ondervindt veel hinder van de beharing van de tomatenplant.”

Er is dus nog tijd nodig om oplossingen voor dit probleem te vinden. Ondertussen ervaart Van Iperen veel druk vanuit de sector vanwege de omvang en het plotselinge karakter van het vraagstuk.

Het voortouw

Guido: “Van Iperen is erop gespitst om vragen uit de sector op te lossen. Daarvoor nemen we als groeispecialist steeds vaker het voortouw. Geen hoogdravende onderzoeken, maar onderzoeken die erop gericht zijn actuele problemen van de markt op te lossen. Daarbij moeten we niet alleen denken vanuit de inzet van meer gewasbeschermingsmiddelen. De druk op een effectief middelen- en maatregelenpakket kunnen we op korte termijn namelijk niet in de goede richting ombuigen. We moeten ook nadenken hoe we de plant zodanig kunnen versterken dat ie minder interessant is voor de tomatengalmijt.”

Onderzoek tomatengalmijt

Drukbezochte kennisdagen gewasbescherming

Op 26, 27 en 28 september werden de kennisdagen druk bezocht

De gewasbeschermingsdagen, die gericht waren op sierteelt, werden in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd. Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van trips, phytium, witte vlieg, wolluis en duponchelia in diverse sierteelt gewassen.

Kwekers hadden op deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal ruim 250 kwekers verspreid over deze drie dagen. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen. Komende editie is gericht op groenteteelt en zal in april 2018 plaats vinden in ons nieuwe onderzoekscentrum in het World Horti Center. We zien er naar uit om komende editie in onze nieuwe onderzoeksfaciliteiten te organiseren!

Gewasbeschermingsdag

Kennisdagen gewasbescherming

Op 26, 27 en 28 september is er een interessant programma met uiteenlopende onderwerpen gericht op sierteelt

De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Op 26, 27 en 28 september staan de gewasbeschermingsdagen in het teken van sierteelt.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van trips, duponchelia, wolluis en witte vlieg in diverse sierteelt gewassen. Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden kan via de handelsbedrijven.

Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zo’n driehonderd kwekers verwacht.
In april 2018 volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de groenteteelt.

Deelnemen aan de kennisdagen?
Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarvoor je je direct via het handelsbedrijf kunt aanmelden, als volgt:
– Dinsdag 26 september           Brinkman
– Woensdag 27 september       Van Iperen
– Donderdag 28 september      Horticoop

Gewasbescherming onderzoek Demokwekerij

Universitaire leerlijn in het hart van de tuinbouwsector

Met het openingscollege “Drones in de kas” van Guido de Croon (TU Delft) in het World Horti Center zet de Greenport Hub de deuren open voor studenten en wetenschappers naar de tuinbouwsector. Een belangrijk moment: niet eerder waren de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus officieel verbonden met de tuinbouwsector.

De Greenport Hub is onderdeel van het universitaire samenwerkingsverband  Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability. De positionering van de Greenport Hub in het World Horti Center in Naaldwijk maakt het voor studenten mogelijk om onderzoek te doen of te studeren in het hart van de tuinbouwsector. Samen met participanten van het World Horti Center wordt in de leerlijn vorm en inhoud gegeven aan oplossingen van complexe vraagstukken.

Dit sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van het World Horti Center,  het belangrijkste internationale innovatiecentrum binnen de glastuinbouwsector. Een centrum waar uitdagingen op het gebied van welzijn, welbevinden, duurzaamheid en waterproblematiek in de sector het hoofd geboden worden, doordat onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren.

De interdisciplinaire Greenport Hub is begin dit jaar tot stand gekomen om een brugfunctie te vervullen tussen de tuinbouwsector en universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus. De Greenport Hub richt zich middels een onderzoeks- als onderwijsprogramma op een viertal thema’s: ” Tuinbouw 4.0”, “Circulaire Economie”, “Gezondheid en Welbevinden” en “Sustainable Urban Delta’s”. In het komende collegejaar zal door masterstudenten en onderzoekers van verschillende faculteiten en vakgroepen, tezamen met participanten van het World Horti Center en overige stakeholders in een Engelstalig programma gewerkt worden aan de thema’s.

Met vestiging van de Greenport Hub in het World Horti Center is de kenniskolom van WO-HBO-MBO compleet. Tezamen met de 90 participanten van het World Horti Center, maakt dit geheel een mondiaal uniek cluster.

IMG_WHC_210

Stolze participeert binnen het World Horti Center

Stolze sluit aan als nieuwe participant van Demokwekerij Westland, binnen het World Horti Center.

Hiermee willen zij bijdragen aan de groei en professionalisering van de tuinbouw. Stolze verwacht dat de professionalisering van de tuinbouwbranche door de komst van het World Horti Center zal toenemen, omdat er op één centrale plek diensten worden geboden op het gebied van educatie, onderzoek én presentatie, voor iedereen uit de internationale tuinbouwbranche.

“Als innovatief bedrijf in de tuinbouwbranche willen wij graag deel uitmaken van het World Horti Center en ons presenteren op een plek waar continue innovatie plaatsvindt. Het World Horti Center is voor ons door de unieke samenwerking en de professionele uitstraling dé plek om te bezoeken met onze klanten uit binnen- en buitenland. Wij hebben veel vertrouwen in het succes van het World Horti Center en zijn er trots op dat wij hier onderdeel van mogen zijn.”

Stolze is al sinds 1969 een gerenommeerde naam in de internationale tuinbouw. Met ruim 100 medewerkers zijn zij uitgegroeid tot dé specialist voor elektro-, water-, belichtingstechniek en hogedruknevel. Stolze zorgt voor betrouwbare oplossingen op maat. Van ontwerp tot en met realisatie en toegespitst op elke unieke situatie. Vanuit de vestigingen in Maasdijk en Aalsmeer werken zij aan de meest uiteenlopende installaties. De specialiteit van Stolze? Een volledig geïntegreerd totaalproject waar uw product van groeit.

Stolze regelt uw groei!

Meer weten?
www.stolze.nl

Stolze ondertekening