Air Liquide sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Jaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwcluster…al_logo_signature_rgb672172927865693961

Air Liquide is onlangs officieel aangesloten als trotse participant bij Demokwekerij Westland. Met deze participatie wil Air Liquide zijn professionele aanwezigheid voor het leveren van vloeibaar CO2 in de nationale en internationale glastuinbouw verder versterken.

“Door gebruik te maken van dit innovatieplatform kan Air Liquide samen met andere nationale en internationale (toe)leveranciers in de glastuinbouw de volgende noodzakelijke stappen zetten in deze innovatieve en snel veranderde marktomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisoverdracht en samenwerking door partijen hierbij cruciaal is”, aldus Arlo Saes, Business Developer Food & Agro.

Air Liquide is wereldleider in het produceren en leveren van industriële en medische gassen en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. Koolzuur, stikstof, zuurstof, waterstof en edelgassen behoren tot de core business van Air Liquide.

Doormiddel van het afvangen van CO2 levert Air Liquide een innovatieve bijdrage aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Tegelijkertijd maken wij van een bijproduct een hoogwaardig product. De afgevangen CO2 wordt in gezuiverde en vloeibare vorm geleverd aan de Nederlandse glastuinbouw, waar het de groei en de kwaliteit van de gewassen bevordert. Door de snelle verduurzaming in de glastuinbouw en een daarmee verminderende inzet van fossiele brandstoffen zal de vraag naar “vloeibaar CO2” in de glastuinbouwsector toenemen. Air Liquide investeert daarom in bestaande en toekomstige CO2 bronnen. De CO2 projecten worden door Air Liquide in bestaande installaties geïntegreerd en worden turn-key opgeleverd. Hierbij worden innovatieve technologieën ingezet om het energieverbruik bij de klanten te verminderen.

Meer weten?
Ga naar www.airliquide.nl

img_1416

Demokwekerij Westland zet weer stappen internationaal

De laatste maanden hebben wij weer veel ervaring opgedaan voor onze internationale ambities…

Het zomerreces zoals wij dat in Nederland door de vakantieperiode nogal eens ervaren, is in Colombia, India en Thailand niet aan de orde en als er al sprake is van een vakantieperiode aldaar, voltrekt die zich in een andere periode van het jaar. Geen rustige zomermaanden dus bij Demokwekerij Westland, maar met het voltallige team van de afdeling kennisoverdracht aan het werk voor onze internationale projecten en opdrachten.

India
In de zomer hebben wij de 10 beoogde managers van een gloednieuw hightech glastuinbouwproject in India getraind. De training betreft een combinatie van theoretische beschouwingen over plantkundige, teelt en techniek gerelateerde onderwerpen en praktijkgerichte kennisoverdracht. De training vond grotendeels plaats bij Demokwekerij Westland, maar de trainees zijn ook geïnstrueerd en getraind bij kwekers uit ons netwerk. In de training hebben wij ook met participanten van Demokwekerij Westland samengewerkt op specifieke kennisterreinen. Zo verzorgden participanten een bedrijfspresentatie of een complete lesdag en droegen zij op die wijze bij aan de totstandkoming van het trainingsmateriaal en de realisatie van het programma.

Deze samenwerking geeft zowel Demokwekerij Westland als haar participanten een podium om zich te profileren bij potentiële klanten. Dit raakt ook de kern van de missie en visie van Demokwekerij Westland, namelijk ‘het zijn van een faciliterend innovatiecentrum’, dat partijen verbindt en bijdraagt aan een goede infrastructuur voor kennisoverdracht. En slechts een klein deel van die kennis verschaffen wij zelf, want het grootste deel is afkomstig uit de aan ons verbonden bedrijven, onze participanten. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer leerzaam en positief ontvangen trainingstraject voor onze klant uit India en wij hopen deze ervaring samen met de participanten ook bij andere projecten in te kunnen zetten.

fotos

Thailand
Ook in Thailand is er beweging in de ontwikkeling van ‘bedekte teeltmethoden’. Op uitnodiging van de ambassade van Thailand en het Thai Department Of Agriculture heeft Demokwekerij Westland in augustus samen met PUM een verkenning gedaan in Thailand naar wat het Nederlandse tuinbouwcluster voor de tuinbouw in Thailand zou kunnen betekenen.  In Thailand staan voedselveiligheid, kwaliteitseisen, efficiency en productiviteit hoog op de agenda. De Thaise overheid ziet hierin voor geconditioneerde en bedekte teelt een hele belangrijke rol weggelegd, maar de vraag is hoe men de kennis die in Nederland daaromtrent aanwezig is moet ontsluiten.

Demokwekerij Westland heeft samen met PUM een advies uitgebracht voor deze ontwikkeling van tuinbouwkennis. Eind november verwachten wij een delegatie uit Thailand voor een verdere uitwerking van de mogelijkheden voor kennisoverdracht. Hoewel het overlijden van koning Bhumibol op 13 oktober een diepe impact op de Thaise samenleving heeft en er op overheidsniveau zelfs sprake zal zijn van een rouwperiode van een jaar, vindt het project gewoon doorgang, temeer omdat de koning een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het verbeteren van het welzijn van de agrarische bevolking en de ontwikkeling van het plattela

Crop protection days

On 21, 22 and 27 September there is an interesting program with various topics focusing on floriculture

The crop protection days will be organised in cooperation with Horticoop, Van Iperen, Brinkman and various suppliers of these trading companies. On 21, 22 and 27 September the crop protection days will focus on floriculture.

Beside presentations of these trading companies, various cultivation departments are visited. In this edition growers can get more information about how to control thrips, mildew and botrytis within various horticulture crops. During this knowledge days, there is enough time for growers to ask questions and have discussions with specialists of trading companies and crop protection producers. Attending one day, also counts for extending the spraying license. Signing up is possible through the trading companies.

During the crop protection days we expect around three hundred growers.
The next crop protection days, in April 2017, will be focusing on vegetable cultivation.

Want to join the crop protection days?
Each trading company has a separate day, which you can directly register via the trading company, as follows:

– Wednesday 21 september       Brinkman
– Thursday 22 september          Horticoop
– Tuesday 27 september            Van Iperen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

train the trainer

Indian delegation follows a training of several months..

image1A delegation from India follows a training of several months at Demokwekerij Westland. The delegation consists of future managers for all disciplines of a farm (cultivation, technology, labor). The intended result of the training is to train the future managers in such a way that they can manage a newly established nursery in India, in its broadest sense; from cultivation, to technique, engineering, sales, human resources management and other subjects.

They followed a training of 4 weeks, where theory of cultivation, plant physiology, personnel, processes, research, etc. were interspersed with practical assignements in which the trainees gain experience in self-cultivation and technical operations.

They also visited several companies and each time the translation to the situation in India was made. Practical assignments ranged of sowing vegetables (cultivation), welding / grinding / cutting of a structure, mixing fertilizer in the right concentration and picking / growing tomatoes, peppers, cucumbers and strawberries.

The Indians have experienced these four weeks as positive and very instructive. This is also the reason that the delegation comes back in September and October 2016 for follow-up training.

Prior to the four weeks of training with the whole delegation together (July and August), the 4 breeders of the group were in The Netherlands for practical training. In about a month follows the follow-up of the training, where crop protection, fertilizer and irrigation will be topics of the third part of the training.
IMG_1232

Event ‘Kas groeit’

Greenhouse course market

During this event form last June the 30th, trainers and HR advisors from the greenhouse industry came together. Every educator has a stand on this market, where they can inform visitors about educational programs in the greenhouse industry. Through short pitches they told in a playful way about their course offerings. There was also public information about the course ‘growing specialist’, there where speed dates with training managers from ‘Kas groeit’ and there was a possibility to get personal training advice.

foto kas groeit