Shandong Province, AgriGarden, Lentiz Education Group and Demokwekerij Westland sign MoU to develop Chinese Knowledge Centre.

Monday, 26th of June, the Chinese delegation from Shandong Province arrived at Demokwekerij Westland to sign the Memorandum of Understanding (MoU), together with AgriGarden, Lentiz and Demokwekerij Westland.

The goal of the MoU is to jointly develop a Horticultural a Knowledge and Demonstration Centre where Dutch companies and knowledge institutes can share their experience and expertise with Chinese researchers, students and growers, in order to stimulate the high tech horticultural production of the Shandong Province and to contribute with this strategic goal to sustainability, food security and profitability. The Shandong Province is located below Beijing, near the coast, with roughly 97 million inhabitants.

The World Horti Center that is now under construction in Westland will act as an inspiring example for this project and will be connected to the Chinese centre for exchange of knowledge and experiences and to enhance economic activities between the Dutch and Chinese companies and organisations. The four parties have started the elaboration of the concept and will make the first actual steps within a short period with the design of a joint training program in horticultural practises.

In presence of Westland mayor Sjaak van der Tak, the MoU was signed by (on picture, from left to right): Frits Veltkamp (Director International Projects Lentiz), Wei Lingling (President of Agrigarden), Yang Tongzhu (Deputy Director of Demonstration Area of Agricultural High-tech industry in Yellow River Delta) and Peet van Adrichem (Director Demokwekerij Westland).

DSC_1008

Inschrijving deelname Seed meets Technology 2017 open

Hét evenement voor innovatieve technologie op gebied van zaden..

Van 26 t/m 28 september houdt het Seed Valley gebied opnieuw open huis voor haar klanten. Naast de ‘open field days’ bij een aantal zaadveredelingsbedrijven is Seed meets Technology een niet te missen event. Het is inmiddels mogelijk weer in te schrijven voor deze vakbeurs. Al 30 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben aangegeven deel te nemen aan het evenement. De verwachting is dat in totaal ruim 40 bedrijven uit binnen- en buitenland hun hoogwaardige rassen, nieuwe teeltsystemen en zaadtechnologie gaan tonen aan telers, zaadtechnologen, wederverkopers van zaden en uitgangsmateriaal.

Het draait deze dagen om het tonen van innovatie. Zo worden zaadverwerkingsmachines daadwerkelijk gedemonstreerd en het resultaat van nieuwe zaadbehandeling wordt getoond in de kas. Een belangrijk onderdeel zijn daarnaast de Vegetable Trials. Op het demoveld buiten tonen een aantal zaadveredelingsbedrijven hun nieuwe rassenassortiment. Naast de Technology beurs en de Vegetable Trials worden symposia georganiseerd en presentaties door bedrijven gedaan.

Interesse in dit evenement, dat plaats vindt bij Proeftuin Zeaagdijk en wilt u deelnemen? Zie voor meer informatie deze pagina.

Seed meets Technology klein

Kennisoverdracht projecten

Een kleine greep uit het eerste kwartaal 2017

Lentiz studenten en hun bonenteelt
Twee groepen studenten van Lentiz MBO Greenport brengen hun opgedane kennis vanuit de schoolbanken, daadwerkelijk in de praktijk. In twee afdelingen van 100 m2 van Demokwekerij Westland werken zij momenteel aan een opdracht; het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een bonenteelt evenals het daadwerkelijk verkopen van het product. De studenten leren op deze manier over de teelt, de technische aspecten, omgang met klimaat(factoren), het gewasonderhoud en de oogst en de planning van al deze aspecten. Ook belichten zij de marketing en verkoop en dit alles onder begeleiding van een oud tuinder en Demokwekerij Westland. De eersten bonen zijn inmiddels geplukt en het oogsten is in volle gang. Studenten overhandigden onlangs een bakje van deze bonen aan Peet van Adrichem.
Prinsentuin College technisch aan de slag
Prinsentuin College, een MBO instelling uit Breda, heeft Demokwekerij Westland gevraagd om vier tuinbouw techniek trainingsdagen te organiseren voor een groep van 12 studenten, met achtergrond boomkwekerij en glastuinbouw. De invulling van deze dagen kent een combinatie van theorie, praktijkopdrachten en excursies en zet: irrigatie technologie, bemestingstechnologie, kasconstructie, scherming en luchtingstechniek en elektromotoren in de tuinbouw centraal.
Ketenmanagement, teelt en tuinbouwtechniek in China
Demokwekerij werkt dagelijks aan haar internationale projecten en overbrengen van kennis over teelt en technologie. In maart was Demokwekerij in maar liefst vier landen aanwezig om aan de verdere ontwikkeling van tuinbouwkennis en -technologie bij te dragen. In China heeft Demokwekerij Westland in samenwerking met Lentiz een 10 daagse training verzorgd voor het bedrijf AgriGarden waarin teelt, ketenmanagement en tuinbouwtechniek centraal stonden.Praktische dag voor studenten Wellant College 
In februari organiseerden we voor een groep van 10 studenten van het Wellant College een volledige dag waarbij zij op een praktische manier kennis maakten met de glastuinbouwsector; van het meten van EC- en ph waarden, het uittekenen van de waterkringloop van een kwekerij tot het meten van luchtbeweging in de kas en het herkennen van ziekten en plagen.

Eerste schooldag in World Horti Center

World Horti Center_Logo def_rgbNa de zomervakantie, op maandag 21 augustus, volgen de studenten van MBO Westland voor het eerst hun lessen in het World Horti Center, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw dat op dit moment gebouwd wordt in het Westland. Daarnaast zullen de eerste bedrijven in oktober hun intrek nemen in het nieuwe centrum.

“Ik heb echt zin om hier les te krijgen. Je ziet nu al dat het een bijzondere plek gaat worden.”

Zo’n 1.200 studenten zullen in september een (groene) mbo-opleiding volgen. De nog intensievere samenwerking met het bedrijfsleven in het World Horti Center zal een grote meerwaarde zijn. Mbo-student Britt van der Stap: “Echt tof dat er zoveel bedrijven betrokken zijn. Dat zal ons onderwijs nog beter maken”. MBO Westland biedt opleidingen in handel en logistiek, zakelijke dienstverlening, techniek, groen, zorg en voeding. Alle mbo-opleidingen sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen in  het bedrijfsleven.

Bjorn van Velden: “Een nieuw gebouw geeft altijd lekker veel energie. Dat verwacht ik ook van het World Horti Center.” Het wordt hét actuele kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Het World Horti Center biedt diensten op het gebied van innovatie en onderzoek, presentatie en inspiratie en onderwijs en training voor iedereen uit de internationale glastuinbouwsector.

Het wereldcentrum levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en welbevinden van mensen, door oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. Naar verluidt zal de officiële opening medio maart 2018 plaatsvinden.

RHK_4770-WHC

Oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke voedselvoorziening en – veiligheid wereldwijd

Vanmiddag vindt de Ronde Tafel “Feeding Cities” plaats bij Demokwekerij. MVO Nederland en het Food & Business Knowledge Platform hebben de afgelopen maanden een inventarisatie gedaan van de projecten en initiatieven die gericht zijn op het creëren van oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke voedselvoorziening en – veiligheid wereldwijd. De mondiale verstedelijking, de groei van de wereldbevolking en de toenemende druk op onze ‘natural resources’ vereisen integrale ketenoplossingen en vergaande samenwerking tussen uiteenlopende partijen en organisaties. Wat kan het Nederlandse agrifood cluster betekenen in deze complexe uitdagingen en welke innovatieve systeeminnovaties kunnen hiervoor in gezamenlijkheid worden ontwikkeld?

Demokwekerij is als partner en locatie van het Fieldlab Freshteq zeer actief betrokken bij dit vraagstuk en draagt hieraan bij met internationale kennisoverdrachtprojecten op het gebied van tuinbouwtechnologie en teelt. Een duurzame en rendabele inzet van de in Nederland ontwikkelde expertise is slechts geborgd wanneer er ook echt aandacht wordt besteed aan het overbrengen van kennis en ervaringen in het gebruik van deze technologie. Demokwekerij heeft dit in haar missie verankerd en zal dit in het in aanbouw zijnde World Horti Center nog explicieter gaan uitdragen en faciliteren.

Jaarlijks ontvangt Demokwekerij delegaties van jong tot oud en van over de hele wereld die geïnteresseerd zijn in het Nederlandse aanbod van tuinbouwtoepassingen, maar vooral ook in de kennis die we hebben om samen een werkend voedselsysteem op te zetten. Naast het geven van trainingen en voorlichting, creëert Demokwekerij ook integrale samenwerking tussen lokale en internationale bedrijven. “Want de complexe voedselvraagstukken rond de grote steden van de toekomst los je niet op door ieder met een eigen deeloplossing te komen, daarvoor moet je echt denken aan concepten voor volledige versketens,” zegt Frank Hollaar van Demokwekerij.

Duurzame tuinbouw in Thailand ism Thaise overheid

Demokwekerij werkt dagelijks aan haar internationale projecten en overbrengen van kennis over teelt en technologie

Demokwekerij Westland is in toenemende mate actief in internationale projecten en de overdracht van kennis over teelt en technologie. In maart is Demokwekerij in maar liefst vier landen aanwezig geweest om aan de verdere ontwikkeling van tuinbouwkennis en -technologie bij te dragen.

In China heeft Demokwekerij een 10 daagse training verzorgd voor het bedrijf Agrigarden waarin teelt, supply chain en greenhouse technology centraal stonden.  In Vietnam heeft Demokwekerij deelgenomen aan de slotweek van het 3 jarige opleidingsprogramma ‘Fresh Academy’, waarin toekomstige trainers geïnstrueerd worden in het overdragen van kennis- en toepassingen voor de Vietnamese tuinbouw. In India heeft Demokwekerij als coach en klankbord gefungeerd bij de start van de teeltprocessen in een modern glastuinbouwbedrijf en in Thailand heeft Demokwekerij samen met het Department of Agriculture de mogelijkheden en kansen onderzocht voor een samenwerking tussen beide landen op het gebied van ‘horticulture’.

de-vlag-van-thailand-6333253Demokwekerij was in Bangkok aanwezig op het speciaal voor deze kansrijke internationale samenwerking georganiseerde seminar en droeg hieraan bij met een presentatie over de relevante ervaringen en technologieën die Nederland zou kunnen aandragen om de ‘bedekte en geconditioneerde teelt van groente en sierteeltproducten verder te ontwikkelen. Zo’n honderd bezoekers, bestaande uit telers, onderzoekers, journalisten en investeerders nemen kennis van onderwerpen als climate control, Het Nieuwe Telen, proces- en datamanagement, geïntegreerde gewasbescherming, watermanagement en groeimedia.

Door experts en onderzoekers van het Department of Agriculture zijn tijdens het event de ervaringen gedeeld die zij hadden opgedaan bij een door Demokwekerij georganiseerde fieldtrip naar Nederland, waarbij met innovatieve bedrijven als Rijk Zwaan, Hoogendoorn, Koppert Biological, Prominent Tomatoes, Van Dijk Flowers, Boal, Pellikaan en Ter Laak Orchids is kennisgemaakt. Ondanks het hoge technologieniveau van de Nederlandse bedrijven, zijn er voldoende aanknopingspunten geweest voor de Thaise delegatie om de vertaling hiervan naar voor Thailand bruikbare concepten en systemen verder te gaan onderzoeken.

foto 1Precisie irrigatie, substraatteelt, telen met hoge temperaturen en dito luchtvochtigheid, luchtbehandeling en ventilatietechnieken zijn onderwerpen die zeer aanspreken en waarvan wordt gesteld dat de Nederlandse tuinbouwtechnologie oplossingen kan bieden voor de uitdagingen waar de Thaise tuinbouw mee te maken heeft. Arie Veldhuizen, de Nederlandse Landbouwraad voor Vietnam en Thailand heeft tijdens het event gesproken en zijn waardering geuit voor de inspanningen die tot nu toe al zijn verricht door de betrokken partijen om deze kans te grijpen.

foto 2De conclusie van de bijeenkomst is  dan ook dat er moet worden gestart met een project voor gestructureerde kennisuitwisseling tussen Nederland en Thailand op het gebied van tuinbouwtechnologie en teelt. Demokwekerij heeft eind 2016 al een plan gepresenteerd aan het Department of Agriculture van Thailand voor de organisatie van deze kennisoverdracht, waarbij de wederzijdse belangen voor Nederland en Thailand als uitgangspunt gelden. De geslaagde bijeenkomst bekrachtigt deze ambitie en Demokwekerij zal daarom op korte termijn de haalbaarheid van een kenniscentrum op het onderzoeksinstituut van het Department of Agricuture in Chiang Mai onderzoeken.

Met diverse Nederlandse bedrijven is tijdens de HortiAsia in Bangkok gesproken over hun mogelijke deelname aan dit project en vanuit Thailand heeft een grote retailorganisatie haar interesse getoond om het project te ondersteunen. Voorzichtig mag er dus geconcludeerd worden dat er een grote kans bestaat dat het Nederlandse tuinbouwcluster in Thailand een goede vertegenwoordiging zal gaan krijgen in de vorm van een ‘Thai Dutch Horti Knowledge Center’, waarin onderzoek, demonstratie van technologie, trainingen en prototyping zullen worden ondergebracht. “Een Demokwekerij in het klein, of misschien juist wel in het groot, gezien het enorme potentieel aan consumenten en boeren in Thailand, die steeds meer behoefte hebben aan kwalitatief goede producten en efficiënte en beheersbare teeltmethoden”, Aldus Frank Hollaar.

Automatisch verenkelen van bromelia stek

Techniek Ontwikkel Loket onderzoekt mogelijkheden voor CornBak

67877_cornbaklogoCornBak is een veredelaar, vermeerderaar en leverancier van jonge bromelia en tropische potplanten en  gevestigd in Assendelft. Eén van de activiteiten in haar bedrijfsproces is het zaaien van een paar honderd tot paar duizend bromelia zaadjes in een tray en het na een bepaalde opkweekperiode handmatig verenkelen van de stek die daaruit ontstaat.

CornBak heeft in 2016 het Techniek Ontwikkel Loket, van Demokwekerij Westland gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze activiteit te automatiseren.

Bromelia stek verenkelen (foto 1)

Vanuit het Techniek Ontwikkel Loket werkt Demokwekerij Westland namelijk aan technische oplossingen voor de glastuinbouwsector met een focus op mechanisatie, robotica, automatisering en teeltoptimalisatie. Vragen en behoeften vanuit de sector vertaalt het loket in concrete techniek ontwikkel projecten, welke leiden tot conceptuele oplossingen en prototypes, waarmee de technische haalbaarheid van een voor de kweker interessante oplossingsrichting kan worden aangetoond.

Bromelia stek verenkelen (foto 2)Voor veredelaar/vermeerderaar CornBak zijn diverse oplossingsrichtingen bedacht en praktisch onderzocht; onder andere de inzet van water en lucht, het los trillen  en los tikken van de bromelia stek.
Voor de meest interessante oplossingsrichting is vervolgens een proefopstelling gebouwd en worden momenteel de kritische aspecten, de snelheid en de kwaliteit van het proces getest.

“Het is een mooi en interessant onderzoekstraject, ons doel is nog niet gehaald, maar samen met het Techniek Ontwikkel Loket zetten we de juiste eerste stappen in onze zoektocht”, aldus CornBak in maart 2017.

Bromelia stek verenkelen (foto 3)

Announcement: International Robotics Week (IRW) 19 – 21 April 2017

The implementation of robotics is taking off at high speed. In order to help you understand what this means for your business, Robo Business Europe organise the first International Robotics Week (IRW) on 19, 20 and 21 April 2017 at the World Forum in Den Haag. The International Robotics Week unites RoboBusiness Europe, TUS Expo and ROS Industrial Summit, making it one of the largest robotics events in the world.

tus-2017-banner-728x90-v1B

The key part of the IRW is an extensive conference programme, which covers the following topics:

  • Intralogistics
  • Intelligent vehicles
  • Inspection & Maintenance
  • Healthcare
  • Agri-Food
  • Autonomous Harbour
  • Open-Source Robotics

We expect the Agri-Food track will be of particular interest to you.

Robotics for Agri-Food (Chair: Gert Kootstra)

“In this track, you will get an overview of the state-of-the-art of robots working throughout the food chain, from a highly automized food distribution centre, to robotics processing of food, to robots on the farm.”

The following speakers are confirmed as speakers for the Agri-Food track:

  • Vincent Kwaks                                   Van Der Lande
  • Richard van der Linde                      Lacquey
  • Eldert van Henten                             WUR

ABB is main sponsor of the Agri-Food conference track during the International Robotics Week.

Implementation
Each theme will look at the possibilities of implementation. Successful companies will talk about already implemented robotics solutions. Start-ups will present the opportunities available in the near future. Finally, researchers will give their mid-to-long-term view.

Internationally renowned speakers like Melonee Wise, Chapal Khasnabis and Irakli Beridze will contribute to this prestigious conference in order to help you explore the potential of robotics.

Tours and lab visits
The conference programme will be enriched with tours, site visits and lab visits. The site visits include Valkenburg Airport (drone testing) and the Rotterdam Harbour (aquabots). The networking party will present participants the opportunity to expand their networks.

Registration
Please register here for the Conference and benefit from a 10 percent RoboValley discount. Discount code is RV17

Information
For more information on the first International Robotics Week organised by RoboBusiness Europe and TUS Expo, please visit www.tusexpo.com or www.robobusinesseurope.com

 

Aankondiging seminar AgroTech, dinsdag 7 maart

uitnodiging

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden via info@colors-inc.com. Graag naam en functie van de deelnemer(s) vermelden en aangeven of u ook voor de HortiAsia informatiebijeenkomst komt.

Aankondiging: Agromissie naar Vietnam

Landbouw is cruciaal voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van Vietnam

Van 19 t/m 23 maart vindt de agromissie naar Vietnam plaats, onder leiding van Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Zij zal vergezeld worden door een delegatie van kennisinstelling en bedrijven.

Een agromissie met grote aandacht voor kennis en innovatie. Thema’s zijn voedselzekerheid, vermindering van voedselverliezen en -verspilling, klimaatslimme landbouw, duurzame visserij en aquacultuur/visserij. Daarnaast is er aandacht voor de nexus ‘water-landbouw’, voedselveiligheid, kassen- en staltechnologie.

Het is tot 9 februari mogelijk om u aan te melden voor deze missie. Tijdens deze missie ontmoet u potentiële Vietnamese partners en kunt u uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven in de Vietnamese markt.

Voor meer informatie over o.a. het programma, mogelijkheid tot aanmelden en achtergrond klikt u hier.

Agromissie