Biobest participeert in World Horti Center

BiobestOptimale combinatie van product, onderzoek en advies

Biobest sluit aan als participant van Demokwekerij Westland en verhuist mee naar het World Horti Center. Het vooruitstrevende karakter van Demokwekerij Westland en haar nieuwbouwplannen sluiten goed aan bij de propositie van Biobest. Naast een platform om jaarrond innovaties binnen de glastuinbouw sector te presenteren, fungeert Demokwekerij ook als verbindende factor binnen de sector, waar onderzoek, leveranciers en eindgebruikers samen komen. ‘De internationale uitstraling én de magneetfunctie voor de Nederlandse tuinbouwsector maken dat Biobest hoge verwachtingen heeft van de synergie die hieruit voort kan komen. De combinatie van een product met advies op basis van gedegen onderzoek sluit naadloos aan bij de activiteiten van Biobest. Dit heeft geresulteerd in het besluit om als participant de realisatie van deze visie te versterken.’ Aldus Bart Sosef, Biobest.

De oplossingen van Biobest voor natuurlijke gewasbescherming helpen telers om hogere opbrengsten te verkrijgen op het vlak van kwaliteit en kwantiteit. De biologische producten van Biobest dienen als basis voor een geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie en dragen bij aan een succesvolle groei van biologische teelt. Natuurlijke gewasbescherming werkt het beste met advies op maat. Door de steeds groeiende wereldwijde aanwezigheid van Biobest beschikken we over veel knowhow over de gewassen en de strategie voor een optimale gewasbescherming op natuurlijke basis.

Meer weten?
www.biobestgroup.com/nl

Ondertekening participatie Biobest

Van Iperen nieuwe participant Demowekerij Westland

En verhuist mee naar World Horti Center

website logo van iperen_CMYKSinds juni is Van Iperen officieel participant van Demokwekerij Westland en verhuist mee naar het World Horti Center. De groeispecialist zorgt al generaties lang als Nederlands familiebedrijf met haar klanten voor de groei van gezonde én renderende gewassen. De organisatie investeert in een langdurige relatie met klanten. Van Iperen wil verbindend zijn door actief bij te dragen aan een gezonde sector waarbij de schakels in de keten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Participeren bij Demokwekerij Westland, in het World Horti Center sluit hier naadloos op aan.

“Als groeispecialist investeert Van Iperen in de toekomst van de sector. Een centrale locatie waar de Nederlandse glastuinbouw elkaar kan ontmoeten past daarbij. Wij willen een kennispartner zijn en het World Horti Center is voor ons de ultieme plek om met klanten en leveranciers kennis te delen en vergaren”, vertelt Marie-Anne Zwinkels, hoofd Marketing & Communicatie.

Productmanager Tuinbouw Gert-Jan Dillo deelt de mening van Marie-Anne. “Het voeden, versterken en beschermen van gewassen staat bij Van Iperen centraal. Daar ligt onze kracht. Wij initiëren voortdurend onderzoek voor én met klanten om antwoord te geven op vragen uit de markt. Daarmee bieden wij oplossingen voor teeltproblematiek. Dat er nu een locatie is waar markt, onderzoek en onderwijs elkaar aanvullen, juichen wij toe. Het biedt een toegevoegde waarde voor een toekomstbestendige sector.”

Meer informatie?
www.iperen.com

IMG_2498

Rondleidingen in juni

#kennisplatform #internationale delegaties

In juni ontving Demokwekerij Westland meerdere delegaties voor een rondleiding. Vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden en gebieden werd met interesse geluisterd naar de verschillende onderzoeken en demonstratieprojecten bij Demokwekerij. We ontvingen deze maand delegaties uit o.a. Japan, Korea, China, België en Nederland.

Rondleidingen juni

Shandong Province, AgriGarden, Lentiz Education Group and Demokwekerij Westland sign MoU to develop Chinese Knowledge Centre.

Monday, 26th of June, the Chinese delegation from Shandong Province arrived at Demokwekerij Westland to sign the Memorandum of Understanding (MoU), together with AgriGarden, Lentiz and Demokwekerij Westland.

The goal of the MoU is to jointly develop a Horticultural a Knowledge and Demonstration Centre where Dutch companies and knowledge institutes can share their experience and expertise with Chinese researchers, students and growers, in order to stimulate the high tech horticultural production of the Shandong Province and to contribute with this strategic goal to sustainability, food security and profitability. The Shandong Province is located below Beijing, near the coast, with roughly 97 million inhabitants.

The World Horti Center that is now under construction in Westland will act as an inspiring example for this project and will be connected to the Chinese centre for exchange of knowledge and experiences and to enhance economic activities between the Dutch and Chinese companies and organisations. The four parties have started the elaboration of the concept and will make the first actual steps within a short period with the design of a joint training program in horticultural practises.

In presence of Westland mayor Sjaak van der Tak, the MoU was signed by (on picture, from left to right): Frits Veltkamp (Director International Projects Lentiz), Wei Lingling (President of Agrigarden), Yang Tongzhu (Deputy Director of Demonstration Area of Agricultural High-tech industry in Yellow River Delta) and Peet van Adrichem (Director Demokwekerij Westland).

DSC_1008

Succesvolle FlowerTrials 2017

En een donatie voor het goede doel Inloophuis Carma

Van 13 t/m 16 juni vonden de Flower Trials onder andere plaats bij Demokwekerij Westland. Tijdens deze dagen gaven de bedrijven Sakata en Van den Bos Flowerbulbs hun sierteeltshow. Nationale en internationale kwekers werden voorgelicht over de nieuwe soorten bloemen en planten van deze bedrijven. We ontvingen deze week  ruim 1250 bezoekers voor de FlowerTrials. Net als voorgaande jaren was het wederom een drukbezochte week!

Na afloop van deze week vond er op zaterdag 17 juni een plantjes verkoop plaats, waarvan de volledige opbrengst aan het goede doel werd gedoneerd. Dit jaar steunden we Inloophuis Carma met een donatie van ruim €1400,-. We zijn tevreden en trots op het bedrag dat we hiermee hebben opgehaald voor het goede doel!

FlowerTrials

Netwerk participanten bijeen op de nieuwe locatie

Participanten-borrel op bouwterrein World Horti Center

Op 2 juni organiseerde Demokwekerij Westland een netwerk-borrel voor haar participanten. Wederom een drukbezochte borrel waarbij dit waardevolle netwerk van participanten bijeen kwam en er gelegenheid was om een drankje te drinken en te netwerken met elkaar op de nieuwe locatie World Horti Center.

Een sneak preview op de nieuwbouw, voor deze technische- en toeleverende bedrijven die vanaf oktober verhuizen van de huidige locatie Demokwekerij Westland naar World Horti Center. We kijken er naar uit!

participantenborrel

Aankondiging thema-middag

Op 6 juli organiseert Demokwekerij een Licht en CO² middag

In een periode waarin veel natuurlijk licht beschikbaar is en ter voorbereiding op donkere maanden waarbij meer groeilicht ingezet zal worden, organiseren we een thema-middag gericht op licht en CO². Beide elementen zijn van essentieel belang voor de groei van alle gewassen en door op een slimme manier om te gaan met beschikbaar natuurlijk licht, toepassen van LED verlichting, juiste dosering CO², enz, kunnen kostenbesparingen, positieve groei-effecten en andere voordelige effecten worden bereikt.

Op donderdag 6 juli organiseert Demokwekerij Westland een thema-middag Licht en CO², die zich richt op deze actuele thema’s. We informeren kwekers over de uitdagingen, de nieuwste ontwikkelingen en bedrijven zijn aanwezig om praktische toepassingen te demonstreren. Na afloop van de bijeenkomst zijn kwekers in staat om de vertaalslag te maken naar de situatie binnen hun eigen glastuinbouwbedrijf.

sideview of an agricultural greenhouse used for the cultivation of tomatos

Berg Hortimotive participeert in Demokwekerij Westland

En verhuist mee naar het nieuwe innovatiecentrum World Horti Center

Het World Horti Center wordt een unieke locatie in het Westland, een mooi visitekaartje voor de Nederlandse tuinbouwbranche en dichtbij het “groene” opleidingscentrum van het Westland.
Berg Hortimotive verwacht dat het nieuwe World Horti Center dé trekpleister voor Tuinbouw Nederland maar zeker ook voor het buitenland wordt. En omdat het MBO Westland in hetzelfde gebouw huist kunnen wij de jeugd een inkijkje in de mogelijkheden van techniek geven.
Voor Berg Hortimotive reden genoeg om participant te worden van het World Horti Center welke begin oktober in gebruik wordt genomen door particpan

Berg Hortimotive is wereldwijd marktleider op het gebied van interne logistiek voor de glastuinbouwsector. Berg Hortimotive biedt u een oplossing voor het bewerken van het gewas, transport en verwerking van het geoogste product. Onze producten staan garant voor werkcomfort en rendement. Door onze jarenlange ervaring staan wij garant voor een optimale oplossing voor uw rendementsvraagstuk, zowel op het gebeid van hardware als op het gebied van software. Berg Hortimotive wordt wereldwijd ondersteund door ons uitgebreide dealernetwerk, waardoor service en nazorg gegarandeerd is.

Deze producten leveren wij:

  • Buisrailwagens voor gewasonderhoud
  • Handmatige en automatische buisrailwagens voor gewasbescherming
  • Handmatige en automatische buisrailwagens voor het oogsten van groenten en snijbloemen
  • Handmatige en (volledige) automatische wagens om uw geoogst product naar de verwerkingsruimte te transporteren
  • Verpakkingssystemen om uw geoogst product klaar te maken voor verzending

Heeft u problemen om uw logistieke proces in te richten of heeft u interesse in één van de producten of diensten van Berg Hortimotive? Wij denken graag met u mee!
www.berghortimotive.nl / info@berghortimotive.nl

IMG_2477 (1024x768)

Koppert Biological Systems participant Demokwekerij Westland

En verhuist mee naar haar nieuwe World Horti Center in Westland

Vanaf oktober 2017 zal Koppert Biological Systems één van de participanten zijn in het World Horti Center in Westland. Dit unieke visitekaartje waarbij alle facetten van de tuinbouw worden belicht wil Koppert actief ondersteunen. World Horti Center zal gaan fungeren als verbindend platform binnen de tuinbouw, waarbij leveranciers en eindgebruikers samen komen.

Knowhow en kennisontwikkeling
Koppert heeft een sterke R&D basis voor continue productverbetering en om verder te zoeken naar natuurlijke oplossingen in de land- en tuinbouw. Arne van Aalst, Sales Director NW Europe: “De koppeling van onderzoek en het onderwijs die het World Horti Center biedt vinden wij heel belangrijk. Studenten interesseren voor onze sector is cruciaal zodat de Nederlandse tuinbouw haar innovatieve karakter behoudt en voorop blijft lopen.”

De wereldbevolking zal de komende jaren snel blijven groeien en tegen 2050 de 9 miljard overschrijden. Het is een grote uitdaging om al die mensen in de toekomst van gezond en veilig voedsel te voorzien.

“In onze expositieruimte willen we de bezoekers laten zien welke, soms eenvoudige, maatregelen mogelijk zijn zodat men met minder of geen chemische middelen aan de slag kan.” Aldus Peter Maes, directeur Corporate Marketing. De missie van Koppert is om in samenwerking met de natuur de land- en tuinbouw gezonder, veiliger en productiever te maken. Door het bieden van een geïntegreerd systeem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige oplossingen verbeteren we de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen. Met inmiddels 50 jaar ervaring is Koppert wereldleider op het gebied van biologische gewasbescherming, natuurlijke bestuiving en weerbaar telen.

50 years Partners with Nature.

20170522_143203

Rondleidingen in mei…

#kennisplatform #internationale delegaties

In mei ontving Demokwekerij Westland meerdere delegaties voor een rondleiding. Vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden en gebieden werd met interesse geluisterd naar de verschillende onderzoeken en demonstratieprojecten bij Demokwekerij. We ontvingen deze maand delegaties uit o.a. Australië, Nepal, Afrika, Japan, Spanje, Italië, Indonesië, Brazilië, Denemarken en Nederland.

Rondleidingen mei