More than 16,000 visitors

#knowledge transfer #international delegations

Within Demokwekerij Westland we welcome a diverse audience, who are all interested in (technical) developments whitin horticulture. In 2016 we received a total of over 16,000 visitors, including 31% international visitors. For those delegations from around the world, we provided 190 tours last year.

In January we received delegations from: Poland, Kenya, South Africa, South Korea, Israel, Japan and The Netherlands.

rondleidingen 2

Aankondiging: Agromissie naar Vietnam

Landbouw is cruciaal voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van Vietnam

Van 19 t/m 23 maart vindt de agromissie naar Vietnam plaats, onder leiding van Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Zij zal vergezeld worden door een delegatie van kennisinstelling en bedrijven.

Een agromissie met grote aandacht voor kennis en innovatie. Thema’s zijn voedselzekerheid, vermindering van voedselverliezen en -verspilling, klimaatslimme landbouw, duurzame visserij en aquacultuur/visserij. Daarnaast is er aandacht voor de nexus ‘water-landbouw’, voedselveiligheid, kassen- en staltechnologie.

Het is tot 9 februari mogelijk om u aan te melden voor deze missie. Tijdens deze missie ontmoet u potentiële Vietnamese partners en kunt u uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven in de Vietnamese markt.

Voor meer informatie over o.a. het programma, mogelijkheid tot aanmelden en achtergrond klikt u hier.

Agromissie

Thema-middag Water

Benieuwd wat de kansen in uw glastuinbouwbedrijf op het gebied van water zijn?!

Er is de laatste tijd veel te doen over water binnen onze sector. Logisch want we hebben hier op diverse manieren mee te maken door o.a. veranderende wet- en regelgeving, maar ook vanwege innovatieve manieren van telen en slimme technieken.

Op donderdag 26 januari organiseerde Demokwekerij Westland een themamiddag over water. We nemen u mee in praktische oplossingsrichtingen, zoals zuiveringstechnieken, innovatieve teeltsystemen, het accepteren van hogere grenswaarden tijdens de teelt en de aanpak hiervan. Welke toepassingen zijn interessant voor uw glastuinbouwbedrijf?!

De focus van deze middag ligt op technieken en toepassingen die bedrijven tijdens de rondgang aan u laten zien en demonstreren, waardoor u in staat bent om zelf de vertaalslag te maken naar de situatie binnen uw glastuinbouwbedrijf.

Bijdrage van deelnemende bedrijven aan de Themamiddag Water:

waterdag

 

50 Participerende bedrijven binnen Demokwekerij Westland

Complete vertegenwoordiging van tuinbouw techniek en – toelevering

Demokwekerij Westland startte dit jaar met een netwerk van 50-tal participerende bedrijven. Deze bedrijven vertegenwoordigen samen het gehele spectrum van techniek en toelevering binnen de glastuinbouwsector en gezamenlijk vormen zij de jaarrond expositie binnen Demokwekerij Westland. “Een uniek concept doordat techniek en toeleveringsbedrijven zichzelf gezamenlijk presenteren aan internationale delegaties die Demokwekerij jaarlijks ontvangt. Hierdoor komen bedrijven direct in contact met potentiële klanten en wordt er onderling kennis gedeeld.” Aldus Lex Wubben, projectleider Demokwekerij Westland.

IMG_01Voor Spuitbedrijf R. v.d. Horst BV, die onlangs aangesloten is als participant van Demokwekerij Westland, is samenwerking een logische stap. “Het is tegenwoordig belangrijk om vooruitstrevend te zijn en te blijven. Continue ontwikkeling en innovatie zijn daarom in het DNA van ons bedrijf verweven. We zien de samenwerking als essentieel onderdeel om kennis op te doen, doordat we o.a. terecht kunnen voor onderzoek van onze producten. Demokwekerij Westland is voor ons het geschikte podium om de toepassingen en voordelen van behandelde buizen te demonstreren aan nationale en internationale kwekers.” Aldus Ren van der Horst, Spuitbedrijf R. v.d. Horst BV.

 

De koppeling tussen deze bedrijven met onderwijs en onderzoek wordt in dit innovatie- en kenniscentrum continue gemaakt. Een mooi voorbeeld daarvan is Minimaster Techniek en Beheer die Demokwekerij Westland samen met Lentiz Cursus en Consult heeft ontwikkeld. Demokwekerij betrekt hier haar participanten bij voor invulling vanuit de praktijk. Zij gaan o.a. in op voorkomende storingen bij technische installaties in de kas, periodiek onderhoud daarvan en hoe de onderhoudsmonteur dat moet uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Demokwekerij Westland trainingen toegespitst op teelt onderwerpen, waaronder substraten.

IMG_02De steenwoloplossingen van o.a. Grodan, die zij sponsorde, maakten al onderdeel uit van de trainingen en onderzoeken en onlangs is besloten een nauwere samenwerking aan te gaan. Grodan sluit namelijk aan als participant bij Demokwekerij Westland. Grodan levert innovatieve steenwoloplossingen voor de glastuinbouw. “Demokwekerij Westland is voor ons een uitstekend platform om samen te werken, kennis te delen en nieuwe contacten op te doen. Genoeg redenen om aan te sluiten als participant bij dit initiatief”, aldus Vincent Kuijvenhoven, Export Manager Grodan.

 

 

Heien is voltooid en koppen zijn gesneld..

Periodieke bouwupdate Demokwekerij Westland 2.0

Via deze weg een korte update aangaande de voortgang en ontwikkeling van de nieuwbouw. Het heien is onlangs voltooid en de koppen zijn gesneld. De fundering wordt deze week uitgegraven, zodat vervolgens de vloeren gestort kunnen worden. De planning van Eekhout Bouw is om in week 5 de vloeren op as 8 te storten en vervolgens de vloeren van de rest van het gebouw te storten.

Vooralsnog is de planning dat de dakdekkers in week 12 beginnen met de opbouw van het dak van het schoolgebouw. In diezelfde week zal onder leiding van Smiemans gestart worden met de bovenbouw van het tussengebouw. Dit bestaat uit een kasdek met glas, waardoor het gebouw een lichte en open sfeer krijgt. Om dit te realiseren zal de kas overeind getrokken worden en het kasdek erop aangebracht worden.

Klik hier voor een album met periodieke bouw-updates en voortgang van de werkzaamheden.
Nadat je op de link hebt geklikt scroll je naar beneden voor meer beeldmateriaal.

terrein 20170116

UVAR holland nieuwe participant bij innovatiecentrum!

De innovatieve en duurzame aanpak van UVAR sluit naadloos aan bij Demokwekerij Westland. “De samenwerking is dan ook een logische stap voor de meet- en  regeltechniek en waterfiltratie activiteiten van UVAR. Kennis delen is een van de pijlers van UVAR.  Het kennis- en innovatiecentrum Demokwekerij is hiervoor een uitstekend podium. Met de oprichting van het nieuwe kenniscentrum WOW (World of Westland) gaat Demokwekerij een nog belangrijkere schakel worden in de ontwikkeling en overdracht van deze kennis. De bedrijfsfilosofie van UVAR sluit prima aan op deze werkwijze.” aldus Rob Zwaard, UVAR.

De in 2001 opgerichte Demokwekerij Westland is het innovatie- en kenniscentrum voor de professionele glastuinbouw en wordt vanuit alle delen van de wereld bezocht. De kwekerij van morgen is het thema waar Demokwekerij zich op richt door middel van praktijkgericht onderzoek, technische demonstraties en overdracht van kennis.

Al 4 decennia lang zijn de UVAR specialisten actief in de continu ontwikkelende (glas)tuinbouwsector welke behoort tot de wereldtop en hebben op het gebied van waterbeheer oplossingen aangedragen met de BERMAD en UDI productenprogramma’s.

UVAR is enthousiast over de deelname aan de kennisbijeenkomsten bij Demokwekerij  Westland om klanten op de hoogte te brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water in de glastuinbouw.

Meer weten?
www.uvar.nl

uvar demokwekerij westland

‘Medewerker Demokwekerij aan het woord

Medewerker in de spotlights…

Deze maand; Jay Kester, student Horti Techniques & Management bij Demokwekerij Westland 

img_1953Je hebt gekozen voor een studie binnen de glastuinbouwsector, wat spreekt jou daar zo van aan?
Ik ben als tuinderszoon opgegroeid naast de lisianthus kwekerij van mijn vader en heb daardoor interesse in het tuindersvak gekregen. Ik heb gekozen voor de studie Horti Techniques & Management, waarmee je teeltmedewerker kan worden. Binnen de opleiding doen we praktijkervaring op, door het lopen van stages. Het leek mij erg leuk om stage te lopen bij Demokwekerij Westland.

Hoe kwam je op het idee om stage te lopen bij Demokwekerij en hoe ziet een stagedag er uit?
Via mijn vader, die vanwege de Flower Trials bij Demokwekerij was, is dat balletje gaan rollen. Het leek hem een leuk stagebedrijf en ik ben direct diezelfde dag nog langs geweest om een indruk te krijgen. Vrij snel daarna had ik een gesprek met de teeltmanager, waar ik veel mee samenwerk. Wat me aansprak aan een stage bij Demokwekerij was met name de afwisseling, verschillende teelten en dat je met een hecht team samenwerkt.

Elke dag is eigenlijk anders en de werkzaamheden stemmen we aan het begin van de dag af. Ik heb al veel mogen doen, zoals: klaar zetten van een onderzoek op basis van het onderzoeksplan, het afronden van een komkommeronderzoek en het schoonmaken van de afdeling, voedingsrecepten klaarmaken en substraatmatten en teeltsystemen klaar zetten.

We blijven elkaar na je stage tegenkomen in WOW. Wat vind je ervan om in een gebouw te studeren waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomen?
Ik heb er nog niet helemaal een beeld bij hoe dat in zijn werk gaat in dit nieuwe gebouw. Het is voor mij helemaal nieuw om te studeren in een gebouw waar ook onderzoeken lopen en technieken op een demonstratievloer staan. Ik denk dat het erg mooi wordt en ik vind het leuk om hier onderdeel van te zijn!

Wist je dat….
Jay na deze opleiding graag nog door wil leren om in de toekomst bedrijfsleider te worden, maar zijn ambitie nog hoger ligt en hij het liefst in de toekomst zijn eigen kwekerij opstart?!