Tours in December…

#knowledge platform #international delegations

Demokwekerij welcomed several delegations for a tour in December. People from different perspectives, backgrounds and countries listened with interest to the information about research and demonstration projects at Demokwekerij. Knowledge transfer and interaction took place with delegations from: Jordan, Egypt, Nepal, Thailand, China, Belgium, Korea, Japan and The Netherlands.

rondleidingen

Peet van Adrichem blikt terug

Weer een jaar voorbij gevlogen!

Zo vlak voor de feestdagen, tegen het einde van het jaar is het een mooi moment om terug te blikken en vooruit te kijken. In dit jaar hebben we gemerkt dat het sentiment van de afgelopen jaren snel kan omslaan. Er heerst een positieve sfeer met veel kansen. Het kost bijna moeite om al onze ideeën uit te voeren.

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van Demokwekerij Westland. In september lanceerden we samen met onze partners; MBO Westland en GFFX de naam van het gebouw waarin we komende jaren gaan samenwerken. World of Westland – WOW, het mondiale kennis- & innovatiecentrum voor de glastuinbouw waar het draait om innovatie en inspiratie. Demokwekerij Westland versterkt binnen deze samenwerking – waarin het volledige glastuinbouwcluster is vertegenwoordigd – haar positie als platform/vliegwiel voor innovatie binnen de glastuinbouw. Een belangrijk onderdeel daarvan, dat tevens in ons DNA verweven zit, is het bijeenbrengen en verbinden van partijen. De nieuwe faciliteiten van WOW zullen hier een positieve bijdrage aan leveren. Zo creëren we een diensten & adviesplein en behouden we ons toegankelijke en laagdrempelige karakter.

img_1837De ontwikkelingen in de sector en de komst van de nieuwbouw, stimuleert ons maar ook de bedrijven om ons heen om na te denken over de invulling van trainingen. Demokwekerij Westland biedt trainingen aan die gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en het toepassen van kennis. Hierdoor doen cursisten vanuit de hele wereld praktijkervaring op met als beoogd resultaat dat zij in staat zijn om bepalende beslissingen te maken binnen een glastuinbouwbedrijf. De ingezette koers, waarbij we de samenwerking opzoeken met andere bedrijven voor invulling van de training zowel nationaal als internationaal, zetten we verder door. Zo gaan we het trainingsprogramma in samenwerking met Lentiz verder uitbouwen en zullen we in de nieuwbouw de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven verder optimaliseren. Onder onze participanten is er veel animo op de vraag om tijd of middelen te investeren in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs.

We sluiten dit jaar af met 50 participerende bedrijven. Deze toename in het aantal participanten en de onuitgesproken steun in woord en daad van de reeds participerende bedrijven, bevestigen het gevoel dat we de goede weg op gaan en tevens de nut en noodzaak van deze samenwerking. Komend jaar gaan we wederom met bedrijven in gesprek. Op deze manier willen we een expositievloer in WOW formeren met een complete en krachtige afspiegeling van tuinbouw techniek en toelevering. Binnen het IDC Robotica hebben we veel projecten met succes afgerond. Komend jaar zal dit een ander invulling krijgen en werken we samen met TU Delft, Haagse Hogeschool en TNO aan projecten.

rondleidingDit jaar organiseerden we meerdere netwerkbijeenkomsten, evenementen en verzorgden we rondleidingen voor bezoekers vanuit de hele wereld. Demokwekerij Westland ontving ruim 16.000 bezoekers. Naast een toename in het aantal, is het opvallend dat we meer internationale bezoekers ontvingen. Komend jaar breiden we onze dienstverlening richting de bezoekers uit en gaan we een aantal themagerichte dagen organiseren. We betrekken onze participanten bij de invulling van het programma. In januari starten we met de themadag water.

 

_mg_4406

Tijdens de kennisdagen gewasbescherming in september bezochten 275 kwekers gewasbeschermingsproeven in onze teeltafdelingen. Een groot succes. Een ander hoogtepunt van de onderzoeksafdelingen, die het hele jaar door goed gebruikt zijn, is het Futa Grow project. Dit 6-jarige praktijkonderzoek is afgerond en in oktober is er een valorisatietraject gestart in samenwerking met Metazet en Telersverenigingen, waarbij gedurende het eerste jaar in geheimhouding op 9000 m2 praktisch getest wordt.

Namens het gehele team van Demokwekerij Westland bedank ik alle relaties voor de samenwerking in 2016 en wens ik ieder een gezond, vindingrijk en vruchtbaar 2017 toe!

Peet van Adrichem
Directeur Demokwekerij Westland

Horticoop sluit aan bij innovatiecentrum

Kennis en innovatie zijn onmisbaar voor een gezonde en duurzame glastuinbouwsector.

HOR Logo (uit pdf gehaald!)Horticoop zet zich – naast het leveren van tuinbouwbenodigdheden en tuinbouwtechniek – volop in op het ontwikkelen, delen en vermarkten van praktisch toepasbare kennis. Om die rol te versterken gaat het bedrijf participeren bij Demokwekerij Westland. Op 19 december 2016 ondertekenden beide partijen daartoe een samenwerkingsovereenkomst.

Demokwekerij Westland, ontstaan in 2001, is hét innovatiecentrum voor de glastuinbouw wereldwijd. Met een praktijkgerichte aanpak werkt zij aan de kwekerij van morgen, door techniekdemonstraties, praktisch onderzoek en kennisoverdracht. Demokwekerij Westland vormt op deze manier een belangrijke schakel tussen (toegepast) onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Deze rol sluit volgens kennismanager Daan Verbeek perfect aan bij de bedrijfsfilosofie van Horticoop: “Voor een gezonde en duurzame glastuinbouwsector is het van groot belang dat we blijven innoveren en oplossingen blijven opleveren waar tuinders wat aan hebben. Daarin vinden Horticoop en Demokwekerij Westland elkaar en dus nemen we graag deel in het innovatiecentrum en de ontwikkeling naar de nieuwbouw. Zo kunnen we onze rol als kennisleverancier versterken. Met deze samenwerking laten we nadrukkelijk zien waar we als bedrijf voor staan.”

Horticoop zal in samenwerking met Demokwekerij Westland kennisbijeenkomsten organiseren en klanten meenemen naar dit innovatieplatform om de laatste ontwikkelingen te laten en zien te bespreken. Ook zullen eigen medewerkers of studenten vanuit Horticoop met een flexibele werkplek vaak te vinden zijn in Demokwekerij.

Meer weten?
www.horticoop.nl

20161219-g001

‘Relatie Demokwekerij aan het woord’

Participant in de spotlights…

Elke maand hebben wij de rubriek: “Relatie Demokwekerij aan het woord” in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij Westland naar hun mening en beweegredenen om samen te werken met Demokwekerij Westland. 

Deze maand; Barry Zuidgeest, Mardenkro

fotoKunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
Mardenkro ontwikkelt en fabriceert al meer dan 30 jaar functionele coatings voor o.a. de bedekte tuinbouw. In 1990 heeft ons bedrijf het eerste vloeibare en verwijderbare schermmiddel geïntroduceerd: ReduSol. Hiermee is het krijten en later coaten van kassen steeds belangrijker geworden voor telers, omdat dit een relatief makkelijke manier is om het klimaat in de kas aan te passen. De producten worden inmiddels over heel de wereld gebruikt en in 4 fabrieken wereldwijd geproduceerd.
Naast schermmiddelen ontwikkelt Mardenkro de laatste jaren ook producten die juist de lichttransmissie in de kas moeten toenemen. Met name voor telers die met lichtarme perioden te maken hebben, zoals de wintermaanden in Nederland, is dit een oplossing. Een voorbeeld van een dergelijk product waar momenteel hard aan wordt gewerkt is AntiReflect, een coating die op bestaande kassen kan worden aangebracht en zorgt voor 3 tot 4 procent meer licht in de kas.

Wat vindt u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
Demokwekerij Westland vervult drie functies: demonstreren, onderzoek en kennisoverdracht. Deze functies tonen de bezoekers dat Nederland niet alleen een productieland van bloemen, planten en groenten is, maar ook de technieken ontwikkelt om deze producten zo efficiënt mogelijk te telen. Juist dit laatste komt sterk naar voren bij Demokwekerij Westland en hier zijn wij als participant trots op en dragen hier graag onze steen aan bij. Het feit dat diversen technieken onder één dak jaarrond tentoongesteld worden, is voor ons interessant, zodat we altijd bezoekers uit heel de wereld de Nederlandse technieken kunnen tonen.

Wat was de belangrijkste beweegreden voor Mardenkro om aan te sluiten als participant en wat kunnen bezoekers vinden bij jullie stand?
Als internationale speler krijgen wij veel bezoek uit het buitenland en willen we onze klanten in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk oplossingen tonen. Dit gaat vaak niet alleen om onze eigen producten, maar ook technieken op het gebied van automatisering, logistiek of kasconstructies worden getoond. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Baarle-Nassau; een prachtige omgeving, maar weinig kassen. Naast de totaaloplossingen die bij Demokwekerij Westland wordt tentoongesteld, is dit ook een belangrijke reden geweest om ons aan te sluiten bij Demokwekerij Westland: het ligt midden in de glazen stad.

Op onze eigen stand tonen we ons assortiment producten, zoals de bekende coatings, maar ook andere functionele coatings die in de tuinbouw gebruikt worden.

Hoe ziet u de ontwikkelingen in het nieuwe Demokwekerij Westland gebouw?
Met veel enthousiasme kijk ik uit naar het nieuwe gebouw voor Demokwekerij Westland. Het nog verder samenvoegen van onderwijs, praktijk en bedrijfsleven is een mooie ontwikkeling die we als Mardenkro van harte ondersteunen.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje?
Afgelopen najaar heb ik Wageningen UR uitgenodigd om met een Taiwanese delegatie een bezoek te brengen aan Demokwekerij Westland. De Taiwanezen waren erg geïnteresseerd in onze producten, maar tijdens de rondleiding bleek dat ze zich verder verbaasden over de verschillende technieken die we in Nederland gebruiken. Vervolgens schieten die mensen echt overal heen en ben je naast gastheer ook ineens schoolmeester om de groep bij elkaar te houden. Uiteindelijk heb ik een leuke presentatie kunnen geven en stapten de bezoekers met veel enthousiasme terug in de bus.

Verbindende kracht van Demokwekerij Westland

De reden voor SOTEX om te participeren bij Demokwekerij Westland is heel simpel: nóg meer internationale bekendheid behalen, maar ook om onze klanten in het Westland eenvoudig te kunnen voorzien van nieuwe trainingen en demonstraties. Bovendien dragen we graag ons steentje bij aan de ontwikkeling van dit mooie project, en is het continueren van de belangrijke rol die Nederland speelt in de internationale tuinbouwsector ook voor ons van groot belang. Wij gaan er in ieder geval vol enthousiasme tegenaan en zullen er alles aan doen om met Demokwekerij Westland het WOW concept professioneel uit te dragen, aldus Rocco Geers.

logo-sotexSOTEX b.v., gevestigd in Waddinxveen, is specialist op het gebied van expansiesystemen, stikstofgeneratoren, perslucht, waterfiltratie en ontgassing. Sinds 2002 is SOTEX als producent van deze systemen actief in de internationale tuinbouwsector, maar ook in de utiliteit en industrie en energiebedrijven als NUON en ENECO weten SOTEX ook goed te vinden.

SOTEX is zeer internationaal georiënteerd, zo zijn de stikstof expansiesystemen onlangs gecertificeerd volgens de Russische EAC CU-TR keuringsnormen waarmee deze systemen probleemloos kunnen worden ingevoerd en toegepast.

De PLE EcoFlex expansieautomaten zijn zodanig ontworpen dat deze over de hele wereld zeer eenvoudig en snel kunnen worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen. Uitgangspunten bij de ontwikkeling hiervan waren eenvoud, een lange levensduur, het toepassen van internationaal verkrijgbare componenten, en dat allemaal gekoppeld aan een zeer interessant prijsniveau. Inmiddels is de PLE EcoFlex expansieautomaat niet meer weg te denken uit een ketelhuis waar geen gebruik wordt gemaakt van een verticale warmteopslagtank.

Meer weten?

Ga naar www.sotex.nl

img_1800

Optimalisatie van gewasbeschermingsonderzoek

Door tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland

Al een aantal jaren voeren derdejaars tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland gewasbeschermingsonderzoek uit, in de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland.
Op dit moment voert een groep studenten een onderzoek uit met als doel de infectiemethode van echte meeldauw in potroos te verbeteren. In samenwerking met Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland, hebben zij een onderzoek opgezet waarbij de gevoeligheid van verschillende rassen potroos en verschillende manieren van inoculeren met elkaar worden vergeleken.

In een groot aantal tuinbouwgewassen is de schimmel echte meeldauw een groot probleem. Om deze schimmel onder controle te houden, moeten kwekers dan ook veel spuiten. Demokwekerij Westland voert in opdracht van verscheidene producenten van gewasbeschermingsmiddelen effectiviteitsproeven uit waarbij nieuwe fungiciden en nieuwe bestrijdingsstrategieën op echte meeldauw worden onderzocht. Belangrijk bij dit soort onderzoeken is dat planten altijd op een gecontroleerde manier worden ‘ziek gemaakt’ en dat de symptomen van echte meeldauw in het gewas op een homogene wijze tot uiting komen; dit gedurende het gehele jaar. Alleen dan kunnen de effecten van nieuwe fungiciden betrouwbaar worden onderzocht en kunnen de resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergeleken worden. Belangrijk is dan ook dat de methode om planten te infecteren constant wordt geoptimaliseerd.

De studenten van Inholland hebben in deze proef totaal 9 rassen van verschillende kwekers getoetst op de gevoeligheid voor echte meeldauw. Zijn hebben dit onder andere gecombineerd met 4 verschillende inoculatiemethoden.
De voorlopige resultaten laten onverwachts grote verschillen zien tussen de verschillende behandelingen en rassen. In week 49 zullen door Demokwekerij Westland twee nieuwe effectiviteitsonderzoeken op echte meeldauw in potroos worden uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek die door studenten werd uitgevoerd, worden hierbij direct gebruikt. Kortom: de studenten voerden op deze manier een praktisch onderzoek uit, waarbij de resultaten direct door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden.

img_1910

The first pile passed into the ground

Periodic building update Demokwekerij Westland 2.0

On December 6 the first pile, of the total 280 piles, passed into the ground with a lot of speed! We’ll hope that the construction will continue so smoothly.
We are looking forward to collaborate with MBO Westland and GFFX at one location! Towards an international horticulture knowledge- and innovation centre!
The start of World of Westland…

Click here for an album with construction updates and progress of the work.
After you have clicked on the link you can scroll down for more images.

dsc_0021 dsc_0032