Tours in November

#knowledge platform #international delegations

Demokwekerij welcomed several delegations for a tour in November. People from different perspectives, backgrounds and countries listened with interest to the information about research and demonstration projects at Demokwekerij. Knowledge transfer and interaction took place with delegations from: China, Brazil, Taiwan, Japan, Algeria, Denmark, Switzerland, Norway and The Netherlands.

compilage-3

Zantingh sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Duurzaam en efficiënt energiebeheer belangrijk thema voor moderne glastuinbouw.

zantingh-300x159Demokwekerij Westland is een uniek visitekaartje voor het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven in al haar facetten. Een “greenhouse technology center met WOW-factor” waarvan de exposure inmiddels tot ver over onze landsgrenzen reikt en waar Zantingh als participant niet mag ontbreken. Er komen veel innovaties tot stand en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot. De sector is over het algemeen veel te bescheiden, veel Nederlanders hebben geen idee van al het moois in tuinbouwkassen en hoe dit tot stand komt. Voor een rooskleurige toekomst wordt het hoog tijd om daar verandering in te brengen en alle registers open te trekken om jongeren enthousiast te maken voor het groene vak en de technologie die daar bij komt kijken, aldus Rein Tichelaar.

Zantingh is in de afgelopen 85 jaar een begrip geworden in de internationale glastuinbouwmarkt. Als fabrikant van o.a. gasbranders, rookgascondensors en CO2 doseringsinstallaties; als technische groothandel in centrale verwarmingsmaterialen en als technische dienstverlener, om gasbranders in bedrijf te stellen en in goede conditie te houden. De servicedienst van Zantingh is SCIOS-gecertificeerd en voert wettelijke veiligheidsinspecties en NOx metingen uit op gastoestellen (gasbranders, WKK) en brandstofleidingen. Behalve de glastuinbouw werkt Zantingh in de industrie en in de utiliteitssector in binnen- en buitenland.

De energievoorziening in Nederland moet duurzamer, reden waarom energie-efficiëntie veel aandacht krijgt. Duurzame energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie worden ook toegepast in de de glastuinbouw, maar aardgas is en blijft voorlopig de belangrijkste energiebron om tuinbouwbedrijven van warmte en CO2 te voorzien. Daarom blijven wij innoveren om gasbranders zuiniger, schoner en veiliger te maken, bijvoorbeeld door toepassing van nieuw ontwikkelde meet- en regeltechniek.

In steeds meer landen komt glastuinbouw tot ontwikkeling in het kader van voedselvoorziening, voedselveiligheid en groeiende welvaart. Aardgas wordt ook daar toegepast als schone vervanger van vervuilende kolen- en oliestook. Een ideale combinatie waar wij dagelijks op inspelen vanuit de Nederlandse vestigingen in Rijsenhout en Maasland, een Frans filiaal in Ancenis en via een uitgebreid, internationaal dealernetwerk.

Meer weten?
www.zantingh.com

foto-ondertekening-zantingh

Via Algemeen Fondskaart onderzoek bij Demokwekerij

Monopoly Westland

cybil_pwiaaaqmw1-jpg-largeOnlangs verscheen de Westlandse editie van het bekende Monopoly bordspel. De straten, stations, vormgeving en inhoud van de Kans- en Algemeen Fondskaarten hebben een Westlands karakter in deze editie. Zo kunnen spelers van Westlandse straten, via Demokwekerij Westland (station West) naar vrij parkeren of één van de 8 grootste plaatsen van de gemeente Westland. Via een Algemeen Fondskaart is het mogelijk om onderzoek uit te voeren bij Demokwekerij Westland.

Met de uitgave en verkoop van dit bordspel wordt bijgedragen aan een lokaal goed doel, Stichting Leergeld Westland. Deze stichting is er voor kinderen van 4-18 jaar die buitengesloten dreigen te raken omdat hun ouders (onverwacht) in financiële problemen zijn gekomen.

Air Liquide sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Jaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwcluster…al_logo_signature_rgb672172927865693961

Air Liquide is onlangs officieel aangesloten als trotse participant bij Demokwekerij Westland. Met deze participatie wil Air Liquide zijn professionele aanwezigheid voor het leveren van vloeibaar CO2 in de nationale en internationale glastuinbouw verder versterken.

“Door gebruik te maken van dit innovatieplatform kan Air Liquide samen met andere nationale en internationale (toe)leveranciers in de glastuinbouw de volgende noodzakelijke stappen zetten in deze innovatieve en snel veranderde marktomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisoverdracht en samenwerking door partijen hierbij cruciaal is”, aldus Arlo Saes, Business Developer Food & Agro.

Air Liquide is wereldleider in het produceren en leveren van industriële en medische gassen en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. Koolzuur, stikstof, zuurstof, waterstof en edelgassen behoren tot de core business van Air Liquide.

Doormiddel van het afvangen van CO2 levert Air Liquide een innovatieve bijdrage aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Tegelijkertijd maken wij van een bijproduct een hoogwaardig product. De afgevangen CO2 wordt in gezuiverde en vloeibare vorm geleverd aan de Nederlandse glastuinbouw, waar het de groei en de kwaliteit van de gewassen bevordert. Door de snelle verduurzaming in de glastuinbouw en een daarmee verminderende inzet van fossiele brandstoffen zal de vraag naar “vloeibaar CO2” in de glastuinbouwsector toenemen. Air Liquide investeert daarom in bestaande en toekomstige CO2 bronnen. De CO2 projecten worden door Air Liquide in bestaande installaties geïntegreerd en worden turn-key opgeleverd. Hierbij worden innovatieve technologieën ingezet om het energieverbruik bij de klanten te verminderen.

Meer weten?
Ga naar www.airliquide.nl

img_1416

‘Relation of Demokwekerij Westland’

Participant in the spotlights…

Each month we have a rubric in our newsletter: ‘Relation of Demokwekerij Westland’. In the rubric we ask clients, relations, visitors and/or users of Demokwekerij Westland for their opinion and movements to work together with Demokwekerij Westland.

This month; Eurofins Agro

Can you give a brief description of your organisation:
Eurofins Agro is as a laboratory a key information provider and knowledge partner for agriculture and horticulture, dairy farming and horticulture sector. We help growers collecting important data and make the right comparisons, which helps them in the business. Customers could contact us for sampling, analysis and advice. We are part of Eurofins Scientific: a global group of laboratories.

What do you think of the role of Demokwekerij Westland according to the current developments in the Dutch horticulture?
Demokwekerij Westland fulfills a very important role. Primarily as innovation facility, for the Netherlands but also within international context. A beautiful showcase with lots of opportunities and an important network function. Demokwekerij Westland shows the developments in the Dutch horticulture sector: in the activities of Demokwekerij itself, but also in the guests who come.

What was the main mtoivation for Eurofins Agro to join as a participant and what will visitors find at your booth?
There is a lot of intersection between the activities of Demokwekerij Westland and the main activities of our company. For our business knowledge, research and innovation are also essential elements. It’s our ‘core business’. Moreover, Demokwekerij Westland is established in the greenhouse area of the Netherlands: the Westland. Those where the main reasons for us to open our office whith PlantDoctors (phote) and fertilization advisers. Our headquarter is established in Wageningen, but for the horticultural sector this is surely the ‘place to be’.

How do you think about the developments of the new Demokwekerij facility?
More then now, it will become a meeting facility. We are very excited that there will be education (school), and that the new location is close to the auction. An ideal place to meet with people such as advisers or other guests. The value of Demokwekerij Westland will increase.

Have you got a nice anecdote / funny occurence?
During the handover of the office, there still was a hilarious confusion. We needed a refrigerated cabinet to store samples. Instead, a custom closet was provided where a refrigerator might in. Fortunately, there was good again contributed. Temporarily, we could borrow the wine cooler of Demokwekerij Westland. A good workaround!

Demokwekerij Westland zet weer stappen internationaal

De laatste maanden hebben wij weer veel ervaring opgedaan voor onze internationale ambities…

Het zomerreces zoals wij dat in Nederland door de vakantieperiode nogal eens ervaren, is in Colombia, India en Thailand niet aan de orde en als er al sprake is van een vakantieperiode aldaar, voltrekt die zich in een andere periode van het jaar. Geen rustige zomermaanden dus bij Demokwekerij Westland, maar met het voltallige team van de afdeling kennisoverdracht aan het werk voor onze internationale projecten en opdrachten.

India
In de zomer hebben wij de 10 beoogde managers van een gloednieuw hightech glastuinbouwproject in India getraind. De training betreft een combinatie van theoretische beschouwingen over plantkundige, teelt en techniek gerelateerde onderwerpen en praktijkgerichte kennisoverdracht. De training vond grotendeels plaats bij Demokwekerij Westland, maar de trainees zijn ook geïnstrueerd en getraind bij kwekers uit ons netwerk. In de training hebben wij ook met participanten van Demokwekerij Westland samengewerkt op specifieke kennisterreinen. Zo verzorgden participanten een bedrijfspresentatie of een complete lesdag en droegen zij op die wijze bij aan de totstandkoming van het trainingsmateriaal en de realisatie van het programma.

Deze samenwerking geeft zowel Demokwekerij Westland als haar participanten een podium om zich te profileren bij potentiële klanten. Dit raakt ook de kern van de missie en visie van Demokwekerij Westland, namelijk ‘het zijn van een faciliterend innovatiecentrum’, dat partijen verbindt en bijdraagt aan een goede infrastructuur voor kennisoverdracht. En slechts een klein deel van die kennis verschaffen wij zelf, want het grootste deel is afkomstig uit de aan ons verbonden bedrijven, onze participanten. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer leerzaam en positief ontvangen trainingstraject voor onze klant uit India en wij hopen deze ervaring samen met de participanten ook bij andere projecten in te kunnen zetten.

fotos

Thailand
Ook in Thailand is er beweging in de ontwikkeling van ‘bedekte teeltmethoden’. Op uitnodiging van de ambassade van Thailand en het Thai Department Of Agriculture heeft Demokwekerij Westland in augustus samen met PUM een verkenning gedaan in Thailand naar wat het Nederlandse tuinbouwcluster voor de tuinbouw in Thailand zou kunnen betekenen.  In Thailand staan voedselveiligheid, kwaliteitseisen, efficiency en productiviteit hoog op de agenda. De Thaise overheid ziet hierin voor geconditioneerde en bedekte teelt een hele belangrijke rol weggelegd, maar de vraag is hoe men de kennis die in Nederland daaromtrent aanwezig is moet ontsluiten.

Demokwekerij Westland heeft samen met PUM een advies uitgebracht voor deze ontwikkeling van tuinbouwkennis. Eind november verwachten wij een delegatie uit Thailand voor een verdere uitwerking van de mogelijkheden voor kennisoverdracht. Hoewel het overlijden van koning Bhumibol op 13 oktober een diepe impact op de Thaise samenleving heeft en er op overheidsniveau zelfs sprake zal zijn van een rouwperiode van een jaar, vindt het project gewoon doorgang, temeer omdat de koning een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het verbeteren van het welzijn van de agrarische bevolking en de ontwikkeling van het plattela

Onderwijs, Bedrijfsleven en Onderzoek in één gebouw

Inspirerend kenniscentrum WOW
Onlangs maakte Minister Bussemaker bekend dat MBO Westland voor het samenwerkingsproject WOW een ondersteuning van Ministerie OC&W krijgt om de regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. WOW is gevestigd op het terrein van Greenport Horti Campus Westland en is één van de 16 mbo-projecten in Nederland die een geldelijke ondersteuning van het ministerie krijgt. Zie hier voor het volledige artikel.

Demokwekerij Westland werkt al jaren samen met diverse onderwijsinstellingen (MBO, HBO) waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs/studenten en het bedrijfsleven. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot een verbreding van de expertise en inspiratie van de jeugd, waardoor we op de langere termijn ook de vragen/behoeftes aan kennis in de wereld op het gebied van bedekte teelt kunnen blijven beantwoorden.

Om deze samenwerking verder te optimaliseren komen in de nieuwbouw Onderwijs, Bedrijfsleven en Onderzoek daadwerkelijk samen in één gebouw, waar technologische voorzieningen gerealiseerd zullen worden die passen bij de internationale stand van techniek op het gebied van bedekte teelt. Qua voorzieningen worden er teeltafdelingen met instructielokaal, een Lab voor Groene Mechatronica, een All Climate kas en een ‘Work Lounge van de Toekomst” gerealiseerd.

In het voortraject speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol in conceptvorming en ontwikkeling van deze voorzieningen. Maar ook tijdens de realisatie door bij te dragen in de vorm van materiaal en/of kennis. Het zal gaan om huurders van Stichting Greenport Food & Flower Xperience en participanten van Demokwekerij Westland. Een aantal participanten van Demokwekerij Westland staan genoemd in de aanvraag, echter zal zij al hun participanten uitnodigen om invulling – in de vorm van tijd, input, middelen en techniek – te geven aan de ontwikkeling en realisatie van deze prijktijk-/leeromgeving.

Als bedrijfsleven samen met studenten werken aan de toekomst van glastuinbouw!

Participants network comes together during participants-drink

#Platform #Network #Knowledge transfer #connecting

October 2nd Demokwekerij Westland organized a drink for its participants. Beside introducing new participants, his edition was about the new facility Demokwekerij Westland – exhibition erea, which we will give interpretation together.

parti-2

The group of participants is constantly expanding, which makes the horticultural showcase for technology and supplies more complete. Did you know that the following companies are part of our participants network?
Are you interested in the participants network or do want to join as a participant? For more information please contact by mail.


participanten-okt

Hoogendoorn; new participant at Demokwekerij Westland

Hoogendoorn GM 36ptFull Colour ZwartYear-round showroom of the Dutch horticultural sector

On 28 September, 2016 Hoogendoorn Growth Management became an official partner of the demo nursery. Hoogendoorn is known as the most innovative automation supplier of in the horticultural industry. For almost 50 years this producer delivers advanced automation solutions worldwide such as process computers, labor and production registration systems and sensors. Each year 15% of their turnover is invested in Research and development. For example, Hoogendoorn is one of the founding fathers of ‘the Next Generation Growing’.

Martin Helmich, Sales and Export Director at Hoogendoorn, explains the rational behind this collaboration: “Innovation is one of the key priorities of Hoogendoorn, that enables us to integrate the latest technology, such as the principles of ‘The Next Generation Growing’ into our solutions. Collaboration is indispensable to gain new insights. This demonstration nursery provides us the possibility to demonstrate advanced technology to national and international growers.

Hoogendoorn systems are supported with training, 24/7 helpdesk and reliable maintenance service. These services are provided via local offices and through their worldwide partner network.

Want to know more?
More information about Hoogendoorn: www.hoogendoorn.nl/en

tekenmoment-voor-website-en-nieuwsbrief