International visit for education

A Chinese delegation from Qingdao, one of the harbour cities in the east of China, followed on November 11 an educational program at Demokwekerij Westland. The day program was part of a weekly program coordinated by Kenlog. The participants learned on this day everything about practical crop protection by Jeroen Sanders of Demokwekerij Westland.

The group got in the morning a lesson about crop protection, whereby they learned about diseases and plaques, how you can fight this and what they can do to the plants. At one research cabin the participants were asked to scout insects in the crop.CTipG1GUAAI61lj

The delegation also visit 2 companies on this day; Relab den Haan and Ter Laak Orchids. The delegation learned at Relab den Haan everything about plant diseases but also about research with water and ground. At Ter Laak Orchids they learned about crop protection in practice.

Demokwekerij Westland provides national and international various educational and practical days and training programs for students, horticulture entrepreneurs and- employees. Are you interested in what you read here? Do you have a question or idea and can we do something for you? Please contact us at 0174-385600 or info@demokwekerij.nl

Proeftuin Zwaagdijk in Hillenraad100

Proeftuin Zwaagdijk heeft een plaats in de Hillenraad100 verworven en wel plaats 90. De Hillenraad100 wordt samengesteld door met een kritische blik naar de meest toonaangevende ondernemingen in de glastuinbouwsector te kijken. In het voortraject heeft Proeftuin Zwaagdijk aanvullende informatie aangeleverd voor de beoordeling. Hieronder de toelichting van de Hillenraad. Ai??Ai??

Beoordeling Hillenraad
Liefhebbers van meer markt en minder overheid moeten met genoegen kennisnemen van de geschiedenis van deze nieuwkomer in onze lijst. Proeftuin Zwaagdijk startte in 1986 en al snel kwam er vanuit de overheid minder geld voor praktijkonderzoek. Bijna ging dit instituut ten onder, ware het niet dat het bestuur ervoor koos om als private organisatie door te gaan. De rest is geschiedenis. Vandaag de dag is Proeftuin Zwaagdijk een van de aanjagers van de Nederlandse innovaties in de tuinbouwwereld. Er wordt intensief onderzoek gedaan naar gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, ledverlichting, teeltsystemen, zaadbehandelingen en klimaatstrategieAi??n. Stuk voor stuk zeer actuele vraagstukken. Vooral de activiteiten van de locatie Demokwekerij Westland hebben onze belangstelling. In hoeverre de onderzoeksresultaten van die locatie ook leiden tot echte doorbraken en innovaties is voor ons nog wat lastig te beoordelen. Feit is wel dat jaarlijks zoai??i??n twaalfduizend telers en ai???agrarisch gerelateerdeai??i?? bezoekers hillenraad-100uit binnen- en buitenland over de vloer komen. De deelname van Proeftuin Zwaagdijk aan het nieuwe Greenport Horti Campus maakt de toekomstambities duidelijk. De buitenlandse belangstelling heeft er ook toe geleid dat Proeftuin Zwaagdijk neerstrijkt in AziAi??; er zijn plannen om in Vietnam een vestiging te openen. Ook in andere landen is er belangstelling voor deze vorm van samenwerking in onderzoek. Wij gaan het allemaal eens met belangstelling volgen. Mooi om te zien dat deze hybride vorm van bedrijfsvoering zijn vruchten afwerpt in het post-PT tijdperk.
Bron: www.hillenraad100.nl

Succesfull start Fresh Academy in Vietnam!

Een groot aantal enthousiaste en leergierige potentiAi??le trainees uit 4 verschillende gebieden in Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Lat en Dong Thap) kwam af op de kick-off meeting van het Fresh Academy project, dat van 21 t/m 23 september werd georganiseerd door de Nederlandse partners HAS Hogeschool, Lentiz, Wageningen UR, Demokwekerij Westland en Kenlog en haar Vietnamese partners Fresh Studio en de universiteiten van Hanoi, Ho Chi Minh City, Lam Dong en Dong Thap.

De Nederlandse en Vietnamese partners hebben als ultiem gezamenlijk doel het opzetten van de ai???Fresh Academyai??i??, een praktisch kennis- en trainingsinstituut voor de tuinbouwsector, op verschillende locaties in Vietnam. Daartoe zullen er trainers worden opgeleid in een zogenaamd Training-of-Trainers (ToT) traject. Daarnaast zullen curricula, lesmateriaal en een business case voor de Fresh Academy worden ontwikkeld.
Uniek aan het Fresh Academy project is de samenwerking van de gehele Nederlandse groene onderwijskolom; MBO, HBO en WO trekken gezamenlijk op om hun specifieke eigen kennis en expertises in te brengen in het project.

Tijdens de kick-off meeting van 3 dagen werden de partners en het project geA?ntroduceerd, konden de trainees middels o.a. praktische opdrachten kennismaken met een aantal tuinbouw-trainingstopics en vond de selectie van de trainees plaats. In een zaal vol met gespannen kandidaat-trainees uit verschillende gebieden in Vietnam werd op dinsdag 21 september het startschot voor het Fresh Academy project gelost door Jos Leeters en Toon Keijsers van projectleider HAS Hogeschool. De ochtend stond in het teken van introductie van het project en de projectpartners. ai???s Middags moest elke deelnemer een pitch van maximaal 5 minuten geven waarbij ze onder andere iets vertelden over hun motivatie voor het ToT traject; een belangrijk aspect van de selectieprocedure.Vietnam

Van theorie naar praktijk
Praktijk, het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van bedekte en gesloten teelt, is een belangrijk onderdeel van het Fresh Academy project. Op woensdag 22 september gingen de handen van de trainees dan ook daadwerkelijk uit de mouwen. Na een korte introductie van de verschillende topics, die in het ToT traject zullen worden behandeld door de WUR, HAS Hogeschool, Lentiz, Demokwekerij Westland en Kenlog, gingen de trainees aan de slag. Verschillende praktische opdrachten m.b.t. substraat, licht, EC en pH en spuittechnieken werden in groepen uitgevoerd. Tevens werd er gedurende de middagsessie in groepsverband gewerkt aan een tuinbouwgerelateerde case.

Met speeches van Arie Veldhuizen (Landbouwraad in Vietnam), Mr. Nguyen Van Ket (Universiteit van Da Lat) en andere genodigden werd op donderdag 23 september het Fresh Academy project officieel gelanceerd. In de ochtendsessie discussieerden de genodigden samen met de trainees over de hoofdvraag ai???Wat is er nodig om Fresh Academy succesvol te laten zijn?ai??i??. In de middag werden er in 2 groepen bedrijven in Da Lat bezocht, waaronder de proefkassen van Fresh Studio.

Kortom, een zeer geslaagde kick-off meeting georganiseerd door Nederlandse en Vietnamese partners met enthousiaste en leergierige potentiAi??le trainers van de Fresh Academy!