Futagrow genomineerd voor Herman Wijffelsprijs

In de categorieAi?? ai???Food&Agriai??i?? van de Herman Wijffels prijs is het teeltconcept Futagrow genomineerd. Dit systeem, waarin meerdere innovatiesAi?? zorgen voor een compleet andere benadering van de teelt, is gericht op maximale duurzaamheid.

Met de Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert de Rabobank ontwikkelingen en innovaties met een maatschappelijke impact en die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Eind september werd bekend gemaakt dat Futagrow bij de laatste drie finalisten zit voor de winst in de categorie Food & Agri. 12 november word de prijs uitgereikt. Per categorie is een geldbedrag van 30.000 euro te winnen. Daarnaast is er een Publieksprijs van 5.000 euro.

Stefan Persoon van Inno-Agro vertelt: ai???Voor ons is het de kroon op ons werk dat Futagrow in de finale zit van de Herman Wijffels prijs, voor 6 jaar lang hebben wij dit systeem ontwikkeld en door geselecteerd te zijn voor deze prijs krijgen we erkenning voor alle inspanningen die we hebben geleverd. Wij denken dat dit systeem echt een grote stap in de tuinbouw teweegbrengt, je kunt het vergelijken met de overgang van grond naar substraat in de jaren 70/80, dit was een grote verandering in de tuinbouw en wij denken dat Futagrow net zo een grote impact zal hebben. Mochten wij de prijs winnen, waar we natuurlijk op hopen, zullen we de prijs gebruiken voor het door ontwikkelen van het systeem.ai???

Futagrow is een teeltsysteem dat het mogelijk maakt om jaarrond op een duurzame wijze tomaten te produceren. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het systeem is een opeenvolging van korte teelten waarbij zich continu twee gewasstadia in de kas bevinden. Het systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbij telkens negen trossenAi??per gewas worden geproduceerd (50 trossen per jaar). Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen. Dit systeem is door Demokwekerij Westland i.s.m. Inno-Agro ontwikkeld in samenwerking met diverse partners.
In 2016 zal Futagrow voor het eerst in de praktijk worden gebracht in Ai??het gewas Tomaat, is momenteel de verwachting. In de komende jaren zal er meer onderzoek worden gedaan naar het gebruik van Futagrow in verschillende opgaande groentegewassen, en word er gekeken naar internationale mogelijkheden voor dit systeem.

Futagrow

Holland Scherming en Holland Gaas sluiten aan als participant bij Demokwekerij

Holland SchermingAi??is vanaf 1 oktober 2015Ai??aangeslotenAi??als participant bijAi??Demokwekerij Westland. Door deze participatie wil het bedrijfAi??het netwerk vergroten enAi??de kennisAi??/ producten onder de aandacht brengen van de internationale glastuinbouw.Ai??

Holland Scherming is opgericht in 1987 en gespecialiseerd in de ontwikkeling en installatie van kasscherming. “Wij leveren aan eindgebruikers en turnkey-leveranciers in de glastuinbouwsector, tuincentra, groothandels en de utiliteitsbouw. Onze projecten variAi??ren van kleinschalig tot zeer omvangrijk en worden niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland uitgevoerd. Holland Scherming heeft aan de basis gestaan van kwaliteitsstandaarden voor scherminstallaties. Wij mogen ons tot een van de drie grootste scherminstallateurs van de wereld rekenen”, vertelt Peter Rense. ‘Wij zien Demokwekerij Westland als een geschikt podium voor overleg en kennisoverdracht aan geA?nteresseerde binnen- en buitenlandse partijen. Er zijn diverse faciliteiten om wensen en mogelijkheden met klanten te bespreken midden in een praktijksituatie waarin ook veel andere disciplines aanwezig zijn. Dit kan een belangrijke kruisbestuiving geven voor de participanten onder elkaar.’

De demonstratie-stand bij Demokwekerij Westland is ondertussen ingericht, waar naast de scherming ook het gaas is te bezichtigen. Holland Gaas heeft jarenlange ervaring met gaassystemen in diverse kastypen. De gaassystemen worden wereldwijd geleverd en/of gemonteerd. “Samen met de klant zoeken wij naar een optimum tussen ventilatie, gewasbescherming en lichtonderschepping. De gevouwen vorm geeft een betere ventilatie, omdat er een groter uitwisselingsoppervlakte is. Een klein opvouwbaar pakket zorgt voor een geringe lichtonderschepping. Holland Gaassystemen zijn te verkrijgen in veel verschillende afmetingen en maasopeningen en worden vervaardigd van hoogwaardige materialen.”
De op maat gemaakte gaassystemen zijn veelal voorzien van specifieke rubberstrippen, geleidingen en profielen. Hiervoor is een eigen confectieafdeling opgezet. “Op deze manier kunnen wij snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en bijzondere situaties. De organisatie heeft een platte structuur. Door deze informele, korte lijnen zijn we in staat om snel op nieuwe behoeften van klanten in te springen en samen een systeem aan te passen of te ontwikkelen.”
IMG_0055 nieuw

Brinkman nieuwe participant Demokwekerij Westland

Royal Brinkman heeft de samenwerking met Demokwekerij Westland versterkt door aan te sluiten als nieuwe participant. Het vergroten van de interactie en verbinding tussen beiden ziet Royal Brinkman als een belangrijke stimulans voor innovatie in de tuinbouw. Ai?? Royal Brinkman, leverancier, adviseur en installateur voor de professionele glastuinbouw, specialiseert zich wereldwijd in zeven themaai??i??s.

Pictogrammen naast elkaar rood fc groot
Binnen deze themaai??i??s innoveert Royal Brinkman continue in samenwerking met strategische partners en klanten met als resultaat nieuwe oplossingen en toepassingen in de glastuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Maartje Jung, innovation manager bij Royal Brinkman, ziet de participatie in de Demokwekerij als een belangrijke uitbreiding op de bestaande samenwerking. “Het is een ideale locatie om jaarrond innovaties aan kwekers te tonen, nieuwe contacten op te doen en met elkaar van gedachten te wisselen.”

Kennisuitwisseling

Niet alleen de behoefte aan innovatieve producten en concepten neemt toe in de glastuinbouw; ook de behoefte aan kennis en adviesAi??hierover.Ai??Royal Brinkman en Demokwekerij WestlandAi??zien kennisdeling als de sleutel tot succes. Zo geven Royal Brinkman specialisten lezingenAi??bij deAi??Demokwekerij aan o.a. scholieren. Andersom organiseert de Demokwekerij diverse evenementen waar kennisoverdracht plaatsvindt. Deze wisselwerking geeft energie, interactie en verbinding tussen beide organisaties en de glastuinbouwsector als geheel.

Meer weten? Ai??Ai?? Royal Brinkman en Demokwekerij WestlandAi??werken de komende tijd samen om de demonstratiestand vorm te geven. Bezoek de demonstratiestandAi??van Royal Brinkman bij Demokwekerij Westland of ga naar de website www.brinkman.nl.

151030 Ondertekening Brinkman - Demokwekerij Westland

Busy crop protection days

With a turnout of 400 enthusiastic visitors we look back at three successful crop protection days. On 23, 24 and 29 of September Demokwekerij Westland organized the crop protection knowledge days. In collaboration with Van Iperen, Brinkman, Horticoop and several suppliers of these trading companies, Demokwekerij Westland organized these days. Each trading company had a separate day, whereby they gave the possibility, to their clients, to catch up and discuss the crop protection for the cultivation.Gewasbescherming

Next to a presentation from Demokwekerij Westland and from the trading company, visits has been made in small groups to the cultivation departments and crop protection research area. These researches were focused on treating botrytis, snails and more in various horticultural crops. On the knowledge days there was also enough time for growers to ask questions, have discussions with the specialists of the trading companies and crop protection producers.

The knowledge days, which also counts towards extending the spraying license, will be held again in April 2016, these days will be focused on the vegetable sector.

 

Project Green Juniors started at bij Demokwekerij Westland

Connection education and business

The schoolyear is already started and with that also a new project called Green Juniors. In collaboration with Hogeschool InHolland students will work on questions from the business life.

The students are working on a new cultivation system for cultivation out of the ground. The new A3CF cultivation system is a cultivation system for flowers, vegetables, herbs and plants where natural basic principles are used. Through the Current Flow (CF in A3CF) the crop gets the chance to take as much water as they need which is flowing under the plants. In the project Green Juniors, chrysanthemum are cultivated on these A3CF gutters to map the changes and possibilities.fgdfg

With accompaniment of chrysanthemum growers, Hogeschool InHolland, Demokwekerij Westland and A3Technology, fourth year students work for 20 weeks on this project. Researcher Jeroen Sanders from Demokwekerij Westland accompanies this project and tells: “ It is really good to accompany the students with the practical questions from the business world. The good thing about this is that the student instead of learning at school, they are learning in a practical way by physically doing research at a company. The students are first going to research if they can optimize the watering, but they are also going to look at the fluctuating of the plant density. Various aspects what they have learned at school are being put into practice.”