Internationale tuinbouw

Demokwekerij Westland biedt internationale kwekers/ondernemers/investeerders/geïnteresseerden de mogelijkheid om zich goed te oriënteren op technische mogelijkheden (in-house technology) in de glastuinbouw. Demokwekerij Westland ontvangt dagelijks internationale bezoekers uit de hele wereld vanuit het  bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden.

Heeft u een bezoek gepland aan Nederland maar nog geen compleet programma? Wij denken graag met u mee en beschikken over een breed netwerk met interessante en innovatieve bedrijven.

Internationaal onderwijs

Tevens werkt Demokwekerij Westland mee aan internationale onderwijs programma’s. Er wordt in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen leerprogramma’s opgesteld, welke bijdragen aan het bijbrengen van kennis en gebruik van Nederlandse glastuinbouw (teelt-)techniek. Hierbij is zowel aandacht voor theoretisch als praktijkgericht onderwijs, waarbij de basisvaardigheden telen met techniek onder de aandacht worden gebracht. Zodat de technieken van Nederlandse tuinbouw toeleveranciers optimaal gebruikt kunnen worden.