Bouw onderzoeksafdelingen Demokwekerij Westland van start!

Op 16 mei start Zwirs Horti Projects met de bouw van de nieuwe onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland. Deze moderne onderzoeksfaciliteiten zijn onderdeel van het World Horti Center dat momenteel in aanbouw is op het terrein aan de Middelbroekweg, tegenover Flora Holland in Naaldwijk.

Zwirs Horti Projects is gespecialiseerd in speciale tuinbouwprojecten, wat een belangrijke motivatie is voor Demokwekerij Westland om met hen de samenwerking aan te gaan. ai???We kunnen samen met Zwirs op details engineeren. Dat maakt het makkelijk schakelen en prettig samenwerkenai??? aldus Peet van Adrichem.

Door de grote drukte momenteel is het ook van belang dat er een partij is die tijd heeft om de kas met haar onderzoeksafdelingen te realiseren. Doordat Demokwekerij op tijd met Zwirs is gaan praten, kunnen zij inspelen op dit soort speciale wensen. ai???Want juist omdat het een speciale kas wordt met 38 verschillende afdelingen, vergt het veel energie qua engineering, werkvoorbereiding en uitwerking. De onderzoeksafdelingen variAi??ren van 86 – 172 mA? en zijn dusdanig ontworpen om grotere afdelingen te creAi??ren, ook als het centrum al in gebruik is.ai???

Aanstaande dinsdag, op 16 mei, start Zwirs met de bouw van deze afdelingen en zal de eerste paal worden geslagen. De kas met haar afdelingen worden gebouwd op zachte veengrond en om de kans van verzakken te voorkomen, zullen er 320 heipalen van elk 21 meter lang worden geslagen.

Raymond Zwirs: ai???ai???Voor de participanten en kwekers binnen Demokwekerij Westland is het belangrijk om te kunnen innoveren binnen hun kaders. Diverse wensen zijn opgesteld om hen zo goed mogelijk in hun belangen te kunnen voorzien. Zwirs Horti Projects is een ambitieus Westlands kassenbouwbedrijf en ziet dit project als een mooie uitdaging. Samen met Peet van Adrichem van Demokwekerij zijn wij tot oplossingen en duidelijke afspraken gekomen, zodat het project in het gestelde tijdsbestek gerealiseerd kan worden.ai??i??ai??i??

Binnen de afdelingen zullen onderzoeken op het gebied van techniek, teeltsystemen, gewasbescherming en veredeling plaats vinden. Ook worden er demonstratie-afdelingen ingericht, waar innovatieve producten in de praktijk worden gedemonstreerd. Daarnaast worden er afdelingen voor onderwijs ingezet en komt er in Ai??Ai??n afdeling een all climate kas te staan, waar het klimaat van waar ook ter wereld nagebootst kan worden.

Demokwekerij Westland is Ai??Ai??n van de initiatiefnemers van World Horti Center en werkt middels haar disciplines – kennisoverdracht, onderzoek en demonstratie- dagelijks aan de kwekerij van morgen. In oktober dit jaar zal Demokwekerij Westland met haar participanten en internationale discipline, de activiteiten voort zetten in haar World Horti Center. Vanaf december 2017 zullen ook de onderzoeken in de nieuwe afdelingen plaats vinden vanaf deze nieuwe locatie.

IMG_2447_DemokwekerijWestland

Gewasbeschermingsdagen

Op 11, 12 en 13 april waren de kennisdagen gericht op groenteteelt

De gewasbeschermingsdagen, die gericht waren op groenteteelt, werden op 11, 12 en 13 april in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd.Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van meeldauw, luis, pythium, wortelziekten en galmijt in diverse groente gewassen.

Kwekers hadden op deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal 260 bezoekers verspreid tijdens deze kennisdagen, waaronder 135 kwerkers. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen en zien uit naar de gewasbeschermingsdagen van september 2017, die gericht zijn op sierteelt.

20170411_172122

Gewasbeschermingsdagen

Deze editie op 11, 12 en 13 april is gericht op groenteteelt

Na een geslaagde editie van afgelopen september vindt de komende editie van de gewasbeschermingsdagen gericht op groenteteelt plaats op 11, 12 en 13 april.
De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van luis, meeldauw, pythium, bemisia, wortelziekten en galmijt in diverse groenteteelt gewassen. Deze editie van de gewasbeschermingsdagen vinden plaats op:

  • Dinsdag 11 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen
  • Woensdag 12 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai?? Horticoop
  • Donderdag 13 april 2017 Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Royal Brinkman

Er is op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie.

IMG_1331

Optimalisatie van gewasbeschermingsonderzoek

Door tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland

Al een aantal jaren voeren derdejaars tuinbouwstudenten van hogeschool Inholland gewasbeschermingsonderzoek uit, in de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland.
Op dit moment voert een groep studenten een onderzoek uit met als doel de infectiemethode van echte meeldauw in potroos te verbeteren. In samenwerking met Jeroen Sanders, onderzoeker bij Demokwekerij Westland, hebben zij een onderzoek opgezet waarbij de gevoeligheid van verschillende rassen potroos en verschillende manieren van inoculeren met elkaar worden vergeleken.

In een groot aantal tuinbouwgewassen is de schimmel echte meeldauw een groot probleem. Om deze schimmel onder controle te houden, moeten kwekers dan ook veel spuiten. Demokwekerij Westland voert in opdracht van verscheidene producenten van gewasbeschermingsmiddelen effectiviteitsproeven uit waarbij nieuwe fungiciden en nieuwe bestrijdingsstrategieAi??n op echte meeldauw worden onderzocht. Belangrijk bij dit soort onderzoeken is dat planten altijd op een gecontroleerde manier worden ai???ziek gemaaktai??i?? en dat de symptomen van echte meeldauw in het gewas op een homogene wijze tot uiting komen; dit gedurende het gehele jaar. Alleen dan kunnen de effecten van nieuwe fungiciden betrouwbaar worden onderzocht en kunnen de resultaten uit verschillende onderzoeken met elkaar vergeleken worden. Belangrijk is dan ook dat de methode om planten te infecteren constant wordt geoptimaliseerd.

De studenten van Inholland hebben in deze proef totaal 9 rassen van verschillende kwekers getoetst op de gevoeligheid voor echte meeldauw. Zijn hebben dit onder andere gecombineerd met 4 verschillende inoculatiemethoden.
De voorlopige resultaten laten onverwachts grote verschillen zien tussen de verschillende behandelingen en rassen. In week 49 zullen door Demokwekerij Westland twee nieuwe effectiviteitsonderzoeken op echte meeldauw in potroos worden uitgevoerd. De resultaten uit het onderzoek die door studenten werd uitgevoerd, worden hierbij direct gebruikt. Kortom: de studenten voerden op deze manier een praktisch onderzoek uit, waarbij de resultaten direct door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden.

img_1910

Succesvolle substraatproef

Op het gewas lisianthus

In de zomerperiode van 2016 heeft Demokwekerij Westland in opdracht van Van Egmond Lisianthus een succesvolle teeltproef uitgevoerd op het gewas lisianthus. In een onderzoekafdeling werden verschillende cultivars geteeld op de A3CF goot van het bedrijf Hortitechnology. Het bleek dat lisianthus heel goed te telen is op deze nieuwe substraatloze teeltgoot.

De afgelopen jaren zijn er verschillende proeven uitgevoerd op de A3CF goot met gewassen zoals bijvoorbeeld aardbei, tomaat en sla. Telen op deze goot wijkt af van eerder ontwikkelde teeltsystemen ai???uit de grondai??i??. Vooral omdat er sprake is van een alternatieve wijze van irrigatie. Het wortelgestel staat niet in het water of op een alternatief substraat, maar op een capillair textiel-medium. Hierdoor kan de plant op een eenvoudige manier water opnemen in een zuurstofrijk milieu.

Op basis van ervaringen op o.a. het gewas chrysant werden de planten in deze proef continue geA?rrigeerd. Deze continue watergift zorgde voor een gezond en sterk wortelmilieu gedurende de teelt. In overleg met Van Egmond Lisianthus zijn er tijdens de proef aanpassingen gemaakt op de voeding. Een groot voordeel van telen op de A3CF goot in vergelijking met een grondteelt kan zijn dat er veel sneller aanpassingen kunnen worden gemaakt in de voedingsgift. Hierdoor kan er nog sneller worden gestuurd op vegetatieve en generatieve groeifases.

Aan het einde van de teeltproef is de onderzoeksafdeling bezocht door meerder telers. De algemene indruk van de telers over teeltgoot en gewaskwaliteit was positief. Om het systeem uiteindelijk te laten slagen in de praktijk zullen er nog wel enkele belangrijke onderzoeksvragen beantwoordt moeten worden.

De vraag is nu of de telers toekomst zien in de mogelijkheden van telen op de A3CF goot. Alleen dan zal de goot ook verder doorontwikkeld kunnen worden.

img_1234

Gewasbeschermingsdagen

Op 21, 22 & 27 september werden de kennisdagen druk bezocht

De gewasbeschermingsdagen, die in het teken staan van sierteelt, werden op 21, 22 en 27 september in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd.
Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van trips, spint, rups en meeldauw in diverse sierteelt gewassen.

Kwekers hadden nop deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal ca. 275 kwekers verspreid over deze drie dagen. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen en zien uit naar de gewasbeschermingsdagen van april 2017, die gericht zijn op groenteteelt.

img_1310

Gewasbeschermingsdagen

Op 21, 22 en 27 september is er een interessant programma met uiteenlopende onderwerpen gericht op sierteelt

De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Op 21, 22 en 27 september staan de gewasbeschermingsdagen in het teken van sierteelt.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van trips, spint en meeldauw in diverse sierteelt gewassen. Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden kan via de handelsbedrijven.

Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zoai??i??n driehonderd kwekers verwacht.
In april 2017 volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de groenteteelt.

Deelnemen aan de kennisdagen?
Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarvoor je je direct via het handelsbedrijf kunt aanmelden, als volgt:
– Woensdag 21 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Brinkman
– Donderdag 22 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Horticoop
– Dinsdag 27 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA