Demokwekerij Westland Ai??Ai??n van de deelnemende partijen tijdens Varend Corso

De 16e editie van het Varend Corso Westland met het thema ai???Durf te Dromen!ai??i?? trekt van 2 t/m 4 augustus voor de 16e keer door de wateren van het Westland en omstreken.

Demokwekerij Westland vaart met een schuit mee die i.s.m. Virto, Metazet HekwerkAi??en Tuinbouw Relatiedagen is voorzien van diverse technische hoogstandjes. Komt deze ai???Technische Droomai??? bekijken tijdens Ai??Ai??n van de corsodagen.

Naar verwachting zullen ruim 425.000 bezoekers zich laten verrassen door de stoet van met bloemen en groenten versierde schuiten.

De CorsobootAi??van Demokwekerij Westland is opgemaakt met o.a. producten van Kwekerij Zijdezicht,Ai??Kwekerij JohanAi??KouwenhovenAi??en Barendse-DC.

I-Demodagen Demokwekerij Westland Woensdag 2 & donderdag 3 oktober 2013

Twee dagen vol innovatie en inspiratie, dat is waar het om gaat tijdens de I-Demodagen die Demokwekerij Westland organiseert op 2 en 3 oktober 2013 samen met haar participanten.

Dit evenement biedt een platform voor partijen met belangstelling voor innovatie en onderzoek in de glastuinbouw. Tijdens de I-Demodagen, die plaats vinden bij Demokwekerij Westland te Honselersdijk, worden de laatste (technische-) ontwikkelingen gepresenteerd en worden er door de participanten interessante lezingen en workshops gegeven. Ook zal het Innovatie Demonstratie Centra (IDC) Robotisering & Mechatronica officieel worden geopend.

Tijdens deze 7e editie van de I-Demodagen wordt de glastuinbouwsector (Bedrijfsleven, Onderwijs, Kennisinstellingen en Overheid) bijeen gebracht om in een informele sfeer ontwikkelingen met elkaar te bespreken en te bediscussiAi??ren. Een goed gevulde beursvloer (24 toonaangevende bedrijven) en tal van interessante lezingen/workshops bieden daarvoor alle gelegenheid.

Ook kan er een bezoek worden gebracht aan de onderzoeksafdelingen waar men wordt bijgepraat over de lopende onderzoeken (bijv. Telen op water, gewasbeschermingsmiddelen, waterbergende kas, LED belichting, etc.).

Innovatie Demonstratie Centra (IDC) Robotisering & Mechatronica
Ondernemers, onderzoekers en het onderwijs samen laten werken aan toepassingen van robotisering en mechatronica in de tuinbouw, dat is de doelstelling van het IDC. In een innovatief paviljoen zullen partijen binnen en buiten de sector hun robottechnieken presenteren.
De officiAi??le opening van deze expositieruimte, wat in samenwerking met TU Delft en TNO is opgezet, vindt plaats tijdens de I-Demodagen.

Meer informatie over het exacte programma vindt u op korte termijn op: www.demokwekerij.nl/idemodagen.
Voor een bezoek aan de I-Demodagen dient u zich aan te melden. Dit kan vanaf maandag 2 september op bovengenoemde website.

ai???Telers TTO op excursie naar Maasvlakte 2 & Bakker Barendrechtai???

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde afgelopen vrijdag 28 juni een excursie voor de kwekers van TTO.

Met zoai??i??n 35 personen werd er een bezoek gebracht aan de Maasvlakte 2 en het groente & fruit bedrijf Bakker Barendrecht.Ai?? ai???Een interessante en geslaagde middagai??i??, aldus Ai??Ai??n van de kwekers.

Na de bedrijfsbezoeken zijn bij Demokwekerij Westland de laatste ontwikkelingen van de vereniging besproken en is er gediscussieerd over de lange termijn strategie van tuinbouwtechnisch onderzoek. Ai??

Tot slot werd Huub Seelen in het zonnetje gezet, die na 15 jaar als initiator en organisator van (inter)-nationale excursies afscheid nam.

Middels een bustour werd er met eigen ogen ervaren wat er de afgelopen drie jaar is ontwikkeld aan het megaproject: De Maasvlakte 2. Een project waar ter uitbreiding van de Rotterdamse haven een nieuwe Europese toplocatie voor havenactiviteiten en industrie gecreAi??erd wordt. De kwekers waren onder de indruk van de grootte, complexiteit en mogelijkheden van dit nieuwe havengebied.Ai??

Ook werd er een bezoek gebracht bij Bakker Barendrecht, Ai??Ai??n van de grootste groente- en fruitbedrijven van Nederland. Dit bedrijf voorziet alle Albert Heijn vestigingen in Nederland dagelijks van groenten en fruit. Na een interessante rondleiding langs de diverse afdelingen (rijpingskamers, kwaliteitscontrole en automatische inpaklijnen) volgden er een presentatie en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen (dit laatste leidde tot interessante discussies).

Al met al een geslaagde middag waarbij een hoop kennis is uitgewisseld!Ai??

TTO is vier jaar geleden opgericht om technische innovatie gezamenlijk ter hand te nemen. De groeiende vereniging (allen primaire bedrijven) heeft een landelijke dekking en ver-tegenwoordigt 10% van het glasareaal met de top van de moderne bedrijven.

Vijf maal per jaar wordt er een TTO excursie georganiseerd waarbij er diverse praktijkbedrijven worden bezocht. Ook worden de leden dan bijgepraat over de voortgang van de vereniging en over de resultaten van de diverse technische onderzoeken.

Klimaat in tuinbouwkas 6e onderwerp praktijkdag WellantCollege

Op woensdagochtend 26 juni 2013 was een groep studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk voor de 6e keer dit jaar op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens voor deze studenten laatste praktijkdag van 2013 werden zij geA?nformeerd over ai???klimaat in de tuinbouwkasai??i??. Paul Jense (Priva) en Roy Wubben (Kenlog) waren door Lex Wubben (Demokwekerij Westland) als bedrijfsleven uitgenodigd de studenten over dit onderwerp te informeren. Zij zetten de klimaatfactoren: licht, temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en luchtbeweging in en rondom de kas centraal.

Roy Wubben vertelde over waarom kleuren licht, hoeveelheid, duur (daglengte) en richting van het licht in een kas belangrijk is. Vervolgens zette hij uiteen wat plantbalans, temperatuurintegratie, condensatie, verdamping, absolute-, relatieve- en verzadigingvochtigheid, Mollier-diagram, vochtdeficiet, dauwpunt, CO2 dosering en effecten van luchtbeweging is en hoe een kweker daarmee om kan (of moet) gaan.

Paul Jense gaf een toelichting over klimaatfactoren en sensoren, en ging aan de hand van diverse simulatiemodellen van een klimaatcomputer in op het samenspel tussen ventilatie, scherming (doeken) en verwarming. Ook vertelde hij de studenten welke sensoren een kweker op het dak van zijn bedrijf plaatst ai??i?? en de werking ervan ai??i?? om het buitenklimaat zo goed mogelijk te kunnen monitoren.

Ai??De praktijkdag werd afgesloten met een toets, en omdat het voor deze studenten het laatste bezoek dit schooljaar was, volgde eveneens een evaluatie.

De 14 studenten van het Wellant College uit Rijswijk ai??i?? welke vier dagen per week bij een tuinbouwbedrijf werken en Ai??Ai??n dag per week een groepen opleiding volgen ai??i?? hebben zes tuinbouw praktijkdagen gevolgd bij Demokwekerij Westland en zijn daarover zeer tevreden. ai???Erg leerzaam en interessant, nooit geweten dat er zoveel bij het kweken van een gewas komt kijken, aldus de studenten. De koppeling theorie en praktijk bij de onderwerpen logistiek, warmte, water, elektriciteit, gewasbescherming en klimaat vonden wij uitstekend, evenals het lesniveauai???.

Demokwekerij Westland is eveneens tevreden over het verloop en blij te horen dat het WellandCollege volgend schooljaar met een andere groep studenten terugkomt om praktijkdagen te volgen.

 

Gewasbescherming in de tuinbouw centraal op praktijkdag voor studenten WellantCollege

Op woensdagochtend 19 juni 2013 waren studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens deze ai??i?? voor hun vijfde ai??i?? praktijkdag werden zij geA?nformeerd over het thema gewasbescherming in de glastuinbouw. Lex Wubben (van Demokwekerij Westland) had voor deze dag Roy Wubben (Kenlog) en Jeroen Sanders (Proeftuin Zwaagdijk) uitgenodigd om de studenten uitgebreid over het onderwerp te informeren. Roy verzorgde daarbij het theoretische gedeelte van de dag, Jeroen ging in op de praktische zaken van gewasbescherming.

Tijdens de theorie stonden de woorden ai???preventie, waarnemen en ingrijpenai??i?? centraal.

Er werd gesproken over:

  • De opbouw van gewas
  • mogelijke aantastingen
  • manieren om afwijkingen te voorkomen
  • manieren om aantasting vast te leggen
  • welke veroorzakers van ziekten en plagen er in de glastuinbouw belangrijk zijn
  • en hoe je als kweker hiermee om kunt gaan.

De studenten kregen tevens toegelicht dat naast oorzaken van biologische aard (insecten, schimmels en bacteriAi??n) er oorzaken van niet biologische aard (o.a. bodem en weersinvloeden) zijn die het gewas en haar ontwikkeling sterk kunnen beA?nvloeden. Roy Wubben sloot zijn verhaal af met een toelichting over manieren van bestrijden, geA?ntegreerde gewasbescherming, invloed op het milieu en belangrijke wetten en regelgeving.

Jeroen Sanders nam de studenten vervolgens mee langs verschillende onderzoeken waarbij hij vertelde over de ontwikkeling van gewasbeschermingsmiddelen en registratie ervan en over biologische en chemische bestrijding. Ook gaf hij aan de hand van praktijkvoorbeelden aan welke ziekten en plagen er in gewassen als komkommers, aardbeien, tomaten, paprikaai??i??s, tulpenbollen, gerberaai??i??s en orchideeAi??n voorkomen en hoe je deze ziekten en plagen het beste kunt voorkomen, herkennen en waarnodig bestrijden.

Het praktijkgedeelte werd afgesloten met een verdere toelichting over het bestrijden en welke rol begrippen als ai???draagstoffen, uitvloeiers en hechtersai??i?? daarbij spelen. Ter afronding van de dag, kregen de studenten een toets over bovengenoemde punten. Volgende week komen de studenten terug, tijdens die praktijkdag staat ai???klimaatai??i?? centraal.

Ontwikkeling lesprogramma
Demokwekerij Westland ontwikkelt een lesprogramma voor studenten, maar ook voor kassenbouwers, producenten en installateurs over diverse onderwerpen en technieken in de kas.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Demokwekerij Westland, Lex Wubben, lexwubben@demokwekerij.nl

Flower Trials van Sakata bij Demokwekerij Westland

Sakata showt van 11 tot 14 juni hun productassortiment en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van pot- en perkplantenAi??bij Demokwekerij Westland.

De FlowerTrialsAi?? worden gehouden van 8.00 tot 17.00 uur bij inmiddels 41 deelnemers in 3 verschillende regioai??i??s. Voor meer over dit succesvolle concept zie:Ai??www.flowertrials.nl.

Elektriciteit in de tuinbouwkas onderwerp 4e praktijkdag studenten Wellantcollege

Op woensdagochtend 29 mei 2013 waren de 14 studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk wederom op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens deze vierde praktijkdag werden zij geA?nformeerd over elektriciteit en bijbehorende systemen in de glastuinbouw.

De praktijkdag werd geopend door Lex Wubben (Demokwekerij Westland). Hij had voor deze dag een drietal personen uitgenodigd die de studenten verder informeerden over het onderwerp.

 

Allereerst nam Peet van Adrichem (Demokwekerij Westland) de studenten mee de praktijk in.
Daarin vertelde hij (en liet hij zien) hoe:

  • tuinbouwbedrijven elektriciteit aangeleverd krijgen
  • hoe elektriciteit bij een meterkast binnenkomt
  • hoe elektriciteit via bedrading naar verschillende schakelkasten in het bedrijf loopt
  • en hoe de verschillende schakelkasten precies werken.

Ook vertelde Peet van Adrichem over het belang van veiligheid, selectiviteit en het benodigde onderhoud dat tuinbouwbedrijven moeten laten uitvoeren.

Roy Wubben (Kenlog bv) vertelde vervolgens meer over hoe elektriciteit is ontstaan, wat elektriciteit precies is en hoe het werkt. Daarbij kwamen onderwerpen als: energie, atomen, statische, dynamische elektriciteit en eenheden (volt, ampere, ohm, watt) aan bod. Ook stond hij samen met de studenten stil bij serie- en parallelschakeling, krachtstroom en de toepassingen van elektriciteit in de tuinbouwpraktijk.

Vervolgens sprak Jan Smits (technisch adviseur) over een aantal toekomstige ontwikkelingen inAi?? tuinbouw en elektriciteit. Hij vertelde over de brandstofcel ontwikkeling enAi?? wisselstroom versus Ai??gelijkstroom. Jan sloot zijn verhaal af met een toelichting over LED-verlichting in de glastuinbouw.

Zowel de praktische als theoretische toelichtingen werden gecombineerd in een toets, waarmee de studenten deze praktijkdag afsloten. Ai??ai???Elektriciteit is een lastig onderwerp , maar we hebben erg veel opgestoken vandaag. Het was daarmee wederom een interessante en leerzame dagai??i??, aldus de studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk.

Warmtesystemen, pompen en kleppen het thema van de tuinbouw praktijkdag op 15 mei

Op woensdagochtend 15 mei 2013 waren 14 studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk op bezoek bij Demokwekerij Westland. Tijdens de praktijkdag werden zij geA?nformeerd over warmte en bijbehorende systemen in de glastuinbouw.

Koppeling theorie en praktijk
Kenlog (Roy Wubben) vertelde over het hoe, wat en waarom van warmte op aarde, in woningen, in en rondom kwekerijen. Daarbij kwam de werking en het belang van ketels, branders en pompen aan de orde. Ook kregen de studenten toelichting over het warmteproces in de kwekerij, soorten waterverdeelsystemen, straling- en stromingwarmte en warmteopslag. Ontwikkelingen als WKK, WKO en aardwarmte technieken werden eveneens besproken.

Ai??Na het theoretische gedeelte van de dag, zijn de studenten langs verschillende praktijksituaties en stands in Demokwekerij Westland geleid. Twee praktijkexperts waren uitgenodigd om verdere toelichting te geven. Theo Kleijweg (van TK-TopBoiler) ging in op de technische aspecten van boilers, ketels, branders, condensors en warmte opslagtanks. Henk Mooij Ai??van (SPX) vertelde over het management van warmtestromen in kwekerijen en sprak met de studenten over de diverse soorten warmtepompen en kleppen. Het praktijkgedeelte werd afgesloten met een bezoek aan en toelichting over het ketelhuis.

De praktijkdag eindigde met een toets.

Ai??ai???Wederom een interessante en leerzame dagai??i??, aldus de studenten van het Wellantcollege uit Rijswijk.

Ontwikkeling lesprogramma
Demokwekerij Westland ontwikkelt een lesprogramma voor studenten, maar ook voor kassenbouwers, producenten en installateurs over diverse onderwerpen en technieken in de kas. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Demokwekerij Westland.

Succesvolle gewasbeschermingsdagen bij Demokwekerij Westland

Op 17, 18, 24 en 25 april vonden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseerde Demokwekerij Westland in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman, Arend-Sosef en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Elk handelsbedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid gaven om zich bij te laten praten over gewasbescherming.

Met een opkomst van zoai??i??n kleine 300 enthousiaste bezoekers wordt er terug gekeken op vier succesvolle dagen.

Naast een presentatie van het handelsbedrijf, werden er in groepjes diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezichtigd. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van echte meeldauw, witte vlieg, rups en Botrytis in diverse glastuinbouw gewassen.

ai???Een goede gelegenheid om samen met collega-kwekers op praktijkniveau kennis op te doen over de nieuwste ontwikkelingen binnen gewasbeschermingai???, aldus Ai??Ai??n van de bezoekers.

Ook was er op deze kennisdag voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die ook meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, zullen in september van dit jaar wederom plaats vinden.

Uitreiking cheque bij Demokwekerij Westland voor innovatief kenniscentrum tuinbouw

De Lentiz onderwijsgroep heeft donderdag een cheque ter waarde van twee miljoen euro overhandigd gekregen van het ministerie van Economische Zaken. Ook het bedrijfsleven heeft een miljoen euro bijgedragen. Deze overhandiging, bij Demokwekerij Westland in Honselersdijk, was een formele start van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor de sector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het centrum is feitelijk per 1 januari al van start gegaan.

Het centrum streeft ernaar een krachtige verbinding te leggen tussen bedrijven uit de tuinbouw en het middelbaar beroepsonderwijs. Dergelijke centra moeten uitgroeien tot nationale en internationaal kenniscentra waar studenten leren en werken.

Het is de bedoeling dat voor alle topsectoren een dergelijk centrum wordt opgericht. Voor de sector Agro en Food komt naar verwachting na 1 juli een soortgelijke centrum. Hiervoor wordt ook een bijdrage van twee miljoen voorzien.