Inschrijving deelname Seed meets Technology 2017 open

HAi??t evenement voor innovatieve technologie op gebied van zaden..

Van 26 t/m 28 september houdt het Seed Valley gebied opnieuw open huis voor haar klanten. Naast de ai???open field daysai??i?? bij een aantal zaadveredelingsbedrijven is Seed meets Technology een niet te missen event. Het is inmiddels mogelijk weer in te schrijven voor deze vakbeurs. Al 30 bedrijven uit binnen- en buitenland hebben aangegeven deel te nemen aan het evenement. De verwachting is dat in totaal ruim 40 bedrijven uit binnen- en buitenland hun hoogwaardige rassen, nieuwe teeltsystemen en zaadtechnologie gaan tonen aan telers, zaadtechnologen, wederverkopers van zaden en uitgangsmateriaal.

Het draait deze dagen om het tonen van innovatie. Zo worden zaadverwerkingsmachines daadwerkelijk gedemonstreerd en het resultaat van nieuwe zaadbehandeling wordt getoond in de kas. Een belangrijk onderdeel zijn daarnaast de Vegetable Trials. Op het demoveld buiten tonen een aantal zaadveredelingsbedrijven hun nieuwe rassenassortiment. Naast de Technology beurs en de Vegetable Trials worden symposia georganiseerd en presentaties door bedrijven gedaan.

Interesse in dit evenement, dat plaats vindt bij Proeftuin Zeaagdijk en wilt u deelnemen? Zie voor meer informatie deze pagina.

Seed meets Technology klein

Kennisoverdracht projecten

Een kleine greep uit het eerste kwartaal 2017

BonenMBOLentiz studenten en hun bonenteelt
Twee groepen studenten van Lentiz MBO Greenport brengen hun opgedane kennis vanuit de schoolbanken, daadwerkelijk in de praktijk. In twee afdelingen van 100 m2 van Demokwekerij Westland werken zij momenteel aan een opdracht; het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een bonenteelt evenals het daadwerkelijk verkopen van het product. De studenten leren op deze manier over de teelt, de technische aspecten, omgang met klimaat(factoren), het gewasonderhoud en de oogst en de planning van al deze aspecten. Ook belichten zij de marketing en verkoop en dit alles onder begeleiding van een oud tuinder en Demokwekerij Westland. De eersten bonen zijn inmiddels geplukt en het oogsten is in volle gang. Studenten overhandigden onlangs een bakje van deze bonen aan Peet van Adrichem.
Foto 2 Prinsentuin CollegePrinsentuin College technisch aan de slag
Prinsentuin College, een MBO instelling uit Breda, heeft Demokwekerij Westland gevraagd om vier tuinbouw techniek trainingsdagen te organiseren voor een groep van 12 studenten, met achtergrond boomkwekerij en glastuinbouw. De invulling van deze dagen kent een combinatie van theorie, praktijkopdrachten en excursies en zet: irrigatie technologie, bemestingstechnologie, kasconstructie, scherming en luchtingstechniek en elektromotoren in de tuinbouw centraal.
China, foto 2

Ketenmanagement, teelt en tuinbouwtechniek in China
Demokwekerij werkt dagelijks aan haar internationale projecten en overbrengen van kennis over teelt en technologie. In maart was Demokwekerij in maar liefst vier landen aanwezig om aan de verdere ontwikkeling van tuinbouwkennis en -technologie bij te dragen.Ai??In China heeft Demokwekerij Westland in samenwerking met Lentiz een 10 daagse training verzorgd voor het bedrijf AgriGarden waarin teelt, ketenmanagement en tuinbouwtechniek centraal stonden.

Praktische dag voor studenten Wellant CollegeAi?? Wellant College foto 1
In februari organiseerden we voor een groep van 10 studenten van het Wellant College een volledige dag waarbij zij op een praktische manier kennis maakten met de glastuinbouwsector; van het meten van EC- en ph waarden, het uittekenen van de waterkringloop van een kwekerij tot het meten van luchtbeweging in de kas en het herkennen van ziekten en plagen.

Eerste schooldag in World Horti Center

World Horti Center_Logo def_rgbNa de zomervakantie, op maandag 21 augustus, volgen de studenten van MBO Westland voor het eerst hun lessen in het World Horti Center, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw dat op dit moment gebouwd wordt in het Westland. Daarnaast zullen de eerste bedrijven in oktober hun intrek nemen in het nieuwe centrum.

“Ik heb echt zin om hier les te krijgen. Je ziet nu al dat het een bijzondere plek gaat worden.”

Zoai??i??n 1.200 studenten zullen in september een (groene) mbo-opleiding volgen. De nog intensievere samenwerking met het bedrijfsleven in het World Horti Center zal een grote meerwaarde zijn. Mbo-student Britt van der Stap: “EchtAi??tof dat er zoveel bedrijven betrokken zijn. Dat zal ons onderwijs nog beter maken”. MBO Westland biedt opleidingen in handel en logistiek, zakelijke dienstverlening, techniek, groen, zorg en voeding. Alle mbo-opleidingen sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen in Ai??het bedrijfsleven.

Bjorn van Velden: ai???Een nieuw gebouw geeft altijd lekker veel energie. Dat verwacht ik ook van het World Horti Center.ai??? Het wordt hAi??t actuele kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Het World Horti Center biedt diensten op het gebied van innovatie en onderzoek, presentatie en inspiratie en onderwijs en training voor iedereen uit de internationale glastuinbouwsector.

Het wereldcentrum levert een bijdrage aan de verbetering van het welzijn en welbevinden van mensen, door oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van waterkwaliteit, voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. Naar verluidt zal de officiAi??le opening medio maart 2018 plaatsvinden.

RHK_4770-WHC

Oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke voedselvoorziening en – veiligheid wereldwijd

Vanmiddag vindt de Ronde Tafel “Feeding Cities” plaats bij Demokwekerij. MVO Nederland en het Food & Business Knowledge Platform hebben de afgelopen maanden een inventarisatie gedaan van de projecten en initiatieven die gericht zijn op het creAi??ren van oplossingen voor vraagstukken rond stedelijke voedselvoorziening en – veiligheid wereldwijd. De mondiale verstedelijking, de groei van de wereldbevolking en de toenemende druk op onze ‘natural resources’ vereisen integrale ketenoplossingen en vergaande samenwerking tussen uiteenlopende partijen en organisaties. Wat kan het Nederlandse agrifood cluster betekenen in deze complexe uitdagingen en welke innovatieve systeeminnovaties kunnen hiervoor in gezamenlijkheid worden ontwikkeld?

Demokwekerij is als partner en locatie van het Fieldlab Freshteq zeer actief betrokken bij dit vraagstuk en draagt hieraan bij met internationale kennisoverdrachtprojecten op het gebied van tuinbouwtechnologie en teelt. Een duurzame en rendabele inzet van de in Nederland ontwikkelde expertise is slechts geborgd wanneer er ook echt aandacht wordt besteed aan het overbrengen van kennis en ervaringen in het gebruik van deze technologie. Demokwekerij heeft dit in haar missie verankerd en zal dit in het in aanbouw zijnde World Horti Center nog explicieter gaan uitdragen en faciliteren.

Jaarlijks ontvangt Demokwekerij delegaties van jong tot oud en van over de hele wereld die geA?nteresseerd zijn in het Nederlandse aanbod van tuinbouwtoepassingen, maar vooral ook in de kennis die we hebben om samen een werkend voedselsysteem op te zetten. Naast het geven van trainingen en voorlichting, creAi??ert Demokwekerij ook integrale samenwerking tussen lokale en internationale bedrijven. “Want de complexe voedselvraagstukken rond de grote steden van de toekomst los je niet op door ieder met een eigen deeloplossing te komen, daarvoor moet je echt denken aan concepten voor volledige versketens,” zegt Frank Hollaar van Demokwekerij.

Duurzame tuinbouw in Thailand ism Thaise overheid

Demokwekerij werkt dagelijks aan haar internationale projecten en overbrengen van kennis over teelt en technologie

Demokwekerij Westland is in toenemende mate actief in internationale projecten en de overdracht van kennis over teelt en technologie. In maart is Demokwekerij in maar liefst vier landen aanwezig geweest om aan de verdere ontwikkeling van tuinbouwkennis en -technologie bij te dragen.

In China heeft Demokwekerij een 10 daagse training verzorgd voor het bedrijf Agrigarden waarin teelt, supply chain en greenhouse technology centraal stonden.Ai?? In Vietnam heeft Demokwekerij deelgenomen aan de slotweek van het 3 jarige opleidingsprogramma ai???Fresh Academyai??i??, waarin toekomstige trainers geA?nstrueerd worden in het overdragen van kennis- en toepassingen voor de Vietnamese tuinbouw. In India heeft Demokwekerij als coach en klankbord gefungeerd bij de start van de teeltprocessen in een modern glastuinbouwbedrijf en in Thailand heeft Demokwekerij samen met het Department of Agriculture de mogelijkheden en kansen onderzocht voor een samenwerking tussen beide landen op het gebied van ai???horticultureai??i??.

de-vlag-van-thailand-6333253Demokwekerij was in Bangkok aanwezig op het speciaal voor deze kansrijke internationale samenwerking georganiseerde seminar en droeg hieraan bij met een presentatie over de relevante ervaringen en technologieAi??n die Nederland zou kunnen aandragen om de ai???bedekte en geconditioneerde teelt van groente en sierteeltproducten verder te ontwikkelen. Zoai??i??n honderd bezoekers, bestaande uit telers, onderzoekers, journalisten en investeerders nemen kennis van onderwerpen als climate control, Het Nieuwe Telen, proces- en datamanagement, geA?ntegreerde gewasbescherming, watermanagement en groeimedia.

Door experts en onderzoekers van het Department of Agriculture zijn tijdens het event de ervaringen gedeeld die zij hadden opgedaan bij een door Demokwekerij georganiseerde fieldtrip naar Nederland, waarbij met innovatieve bedrijven als Rijk Zwaan, Hoogendoorn, Koppert Biological, Prominent Tomatoes, Van Dijk Flowers, Boal, Pellikaan en Ter Laak Orchids is kennisgemaakt. Ondanks het hoge technologieniveau van de Nederlandse bedrijven, zijn er voldoende aanknopingspunten geweest voor de Thaise delegatie om de vertaling hiervan naar voor Thailand bruikbare concepten en systemen verder te gaan onderzoeken.

foto 1Precisie irrigatie, substraatteelt, telen met hoge temperaturen en dito luchtvochtigheid, luchtbehandeling en ventilatietechnieken zijn onderwerpen die zeer aanspreken en waarvan wordt gesteld dat de Nederlandse tuinbouwtechnologie oplossingen kan bieden voor de uitdagingen waar de Thaise tuinbouw mee te maken heeft. Arie Veldhuizen, de Nederlandse Landbouwraad voor Vietnam en Thailand heeft tijdens het event gesproken en zijn waardering geuit voor de inspanningen die tot nu toe al zijn verricht door de betrokken partijen om deze kans te grijpen.

foto 2De conclusie van de bijeenkomst isAi?? dan ook dat er moet worden gestart met een project voor gestructureerde kennisuitwisseling tussen Nederland en Thailand op het gebied van tuinbouwtechnologie en teelt. Demokwekerij heeft eind 2016 al een plan gepresenteerd aan het Department of Agriculture van Thailand voor de organisatie van deze kennisoverdracht, waarbij de wederzijdse belangen voor Nederland en Thailand als uitgangspunt gelden. De geslaagde bijeenkomst bekrachtigt deze ambitie en Demokwekerij zal daarom op korte termijn de haalbaarheid van een kenniscentrum op het onderzoeksinstituut van het Department of Agricuture in Chiang Mai onderzoeken.

Met diverse Nederlandse bedrijven is tijdens de HortiAsia in Bangkok gesproken over hun mogelijke deelname aan dit project en vanuit Thailand heeft een grote retailorganisatie haar interesse getoond om het project te ondersteunen. Voorzichtig mag er dus geconcludeerd worden dat er een grote kans bestaat dat het Nederlandse tuinbouwcluster in Thailand een goede vertegenwoordiging zal gaan krijgen in de vorm van een ai???Thai Dutch Horti Knowledge Centerai??i??, waarin onderzoek, demonstratie van technologie, trainingen en prototyping zullen worden ondergebracht. “Een Demokwekerij in het klein, of misschien juist wel in het groot, gezien het enorme potentieel aan consumenten en boeren in Thailand, die steeds meer behoefte hebben aan kwalitatief goede producten en efficiAi??nte en beheersbare teeltmethoden”, Aldus Frank Hollaar.

Automatisch verenkelen van bromelia stek

Techniek Ontwikkel Loket onderzoekt mogelijkheden voor CornBak

67877_cornbaklogoCornBak is een veredelaar, vermeerderaar en leverancier van jonge bromelia enAi??tropische potplanten en Ai??gevestigd in Assendelft. EAi??n van de activiteiten in haar bedrijfsproces is het zaaien van een paar honderd tot paar duizend bromelia zaadjes in een tray en het na een bepaalde opkweekperiode handmatig verenkelen van de stek die daaruit ontstaat.

CornBak heeft in 2016 het Techniek Ontwikkel Loket, van Demokwekerij Westland gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om deze activiteit te automatiseren.

Bromelia stek verenkelen (foto 1)

Vanuit het Techniek Ontwikkel Loket werkt Demokwekerij Westland namelijk aan technische oplossingen voor de glastuinbouwsector met een focus op mechanisatie, robotica, automatisering en teeltoptimalisatie. Vragen en behoeften vanuit de sector vertaalt het loket in concrete techniek ontwikkel projecten, welke leiden tot conceptuele oplossingen en prototypes, waarmee de technische haalbaarheid van een voor de kweker interessante oplossingsrichting kan worden aangetoond.

Bromelia stek verenkelen (foto 2)Voor veredelaar/vermeerderaar CornBak zijn diverse oplossingsrichtingen bedacht en praktisch onderzocht; onder andere de inzet van water en lucht, het los trillenAi?? en los tikken van de bromelia stek.
Voor de meest interessante oplossingsrichting is vervolgens een proefopstelling gebouwd en worden momenteel de kritische aspecten, de snelheid en de kwaliteit van het proces getest.

ai???Het is een mooi en interessant onderzoekstraject, ons doel is nog niet gehaald, maar samen met het Techniek Ontwikkel Loket zetten we de juiste eerste stappen in onze zoektochtai???, aldus CornBak in maart 2017.

Bromelia stek verenkelen (foto 3)

Aankondiging seminar AgroTech, dinsdag 7 maart

uitnodiging

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden via info@colors-inc.com. Graag naam en functie van de deelnemer(s) vermelden en aangeven of u ook voor de HortiAsia informatiebijeenkomst komt.

Aankondiging: Agromissie naar Vietnam

Landbouw is cruciaal voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van Vietnam

Van 19 t/m 23 maart vindt de agromissie naar Vietnam plaats, onder leiding van Marjolijn Sonnema, Directeur Generaal Agro en Natuur van het ministerie van Economische Zaken. Zij zal vergezeld worden door een delegatie van kennisinstelling en bedrijven.

Een agromissie met grote aandacht voor kennis en innovatie. Themaai??i??s zijn voedselzekerheid, vermindering van voedselverliezen en -verspilling, klimaatslimme landbouw, duurzame visserij en aquacultuur/visserij. Daarnaast is er aandacht voor de nexus ‘water-landbouw’, voedselveiligheid, kassen- en staltechnologie.

Het is tot 9 februari mogelijk om u aan te melden voor deze missie. Tijdens deze missie ontmoet u potentiAi??le Vietnamese partners en kunt u uw organisatie, producten en diensten bekendheid geven in de Vietnamese markt.

Voor meer informatie over o.a. het programma, mogelijkheid tot aanmelden en achtergrond klikt u hier.

Agromissie

Demokwekerij Westland zet weer stappen internationaal

De laatste maanden hebben wij weer veel ervaring opgedaan voor onze internationale ambities…

Het zomerreces zoals wij dat in Nederland door de vakantieperiode nogal eens ervaren, is in Colombia, India en Thailand niet aan de orde en als er al sprake is van een vakantieperiode aldaar, voltrekt die zich in een andere periode van het jaar. Geen rustige zomermaanden dus bij Demokwekerij Westland, maar met het voltallige team van de afdeling kennisoverdracht aan het werk voor onze internationale projecten en opdrachten.

India
In de zomer hebben wij de 10 beoogde managers van een gloednieuw hightech glastuinbouwproject in India getraind. De training betreft een combinatie van theoretische beschouwingen over plantkundige, teelt en techniek gerelateerde onderwerpen en praktijkgerichte kennisoverdracht. De training vond grotendeels plaats bij Demokwekerij Westland, maar de trainees zijn ook geA?nstrueerd en getraind bij kwekers uit ons netwerk. In de training hebben wij ook met participanten van Demokwekerij Westland samengewerkt op specifieke kennisterreinen. Zo verzorgden participanten een bedrijfspresentatie of een complete lesdag en droegen zij op die wijze bij aan de totstandkoming van het trainingsmateriaal en de realisatie van het programma.

Deze samenwerking geeft zowel Demokwekerij Westland als haar participanten een podium om zich te profileren bij potentiAi??le klanten. Dit raakt ook de kern van de missie en visie van Demokwekerij Westland, namelijk ‘het zijn van een faciliterend innovatiecentrum’, dat partijen verbindt en bijdraagt aan een goede infrastructuur voor kennisoverdracht. En slechts een klein deel van die kennis verschaffen wij zelf, want het grootste deel is afkomstig uit de aan ons verbonden bedrijven, onze participanten. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer leerzaam en positief ontvangen trainingstraject voor onze klant uit India en wij hopen deze ervaring samen met de participanten ook bij andere projecten in te kunnen zetten.

fotos

Thailand
Ook in Thailand is er beweging in de ontwikkeling van ‘bedekte teeltmethoden’. Op uitnodiging van de ambassade van Thailand en het Thai Department Of Agriculture heeft Demokwekerij Westland in augustus samen met PUM een verkenning gedaan in Thailand naar wat het Nederlandse tuinbouwcluster voor de tuinbouw in Thailand zou kunnen betekenen.Ai?? In Thailand staan voedselveiligheid, kwaliteitseisen, efficiency en productiviteit hoog op de agenda. De Thaise overheid ziet hierin voor geconditioneerde en bedekte teelt een hele belangrijke rol weggelegd, maar de vraag is hoe men de kennis die in Nederland daaromtrent aanwezig is moet ontsluiten.

Demokwekerij Westland heeft samen met PUM een advies uitgebracht voor deze ontwikkeling van tuinbouwkennis. Eind november verwachten wij een delegatie uit Thailand voor een verdere uitwerking van de mogelijkheden voor kennisoverdracht. Hoewel het overlijden van koning Bhumibol op 13 oktober een diepe impact op de Thaise samenleving heeft en er op overheidsniveau zelfs sprake zal zijn van een rouwperiode van een jaar, vindt het project gewoon doorgang, temeer omdat de koning een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het verbeteren van het welzijn van de agrarische bevolking en de ontwikkeling van het platteland.

Minimaster Techniek en Beheer in de glastuinbouw

Techniek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse glastuinbouw en vormt
een speerpunt bij innovatie in deze sector. In de reguliere opleidingen is dit
onderwerp echter onderbelicht. Daardoor ontbreekt bij velen het noodzakelijk
inzicht in de werking en onderhoud van technische installaties.

minimaster

De Minimaster bestaat uit 6 lessen verdeeld over 2 lesblokken. GeA?nteresseerden kunnen zich voor een of beide blokken inschrijven. Het eerste blok start al op 24 november en wordt vervolgd op 1 en 8 december 2016. Het tweede blok wordt op 2, 9 en 23 februari 2017 georganiseerd in Demokwekerij Westland.

De Lees hier meer over de minimaster Techniek en Beheer of klik op bovenstaande afbeelding.