Rondleidingen in november

#kennisplatform #internationale delegaties

In november ontving Demokwekerij Westland meerdere delegaties voor een rondleiding. Vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden en gebieden werd met interesse geluisterd naar de verschillende onderzoeken en demonstratieprojecten bij Demokwekerij. Kennis delen en interactie met delegaties uit o.a. China, BraziliAi??, Taiwan, Japan, Algerije, Denemarken, Zwitserland, Noorwegen en Nederland.

compilage-3

Zantingh sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Duurzaam en efficiAi??nt energiebeheer belangrijk thema voor moderne glastuinbouw.

zantingh-300x159Demokwekerij Westland is een uniek visitekaartje voor het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven in al haar facetten. Een ai???greenhouse technology center met WOW-factorai??? waarvan de exposure inmiddels tot ver over onze landsgrenzen reikt en waar Zantingh als participant niet mag ontbreken. Er komen veel innovaties tot stand en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is groot. De sector is over het algemeen veel te bescheiden, veel Nederlanders hebben geen idee van al het moois in tuinbouwkassen en hoe dit tot stand komt. Voor een rooskleurige toekomst wordt het hoog tijd om daar verandering in te brengen en alle registers open te trekken om jongeren enthousiast te maken voor het groene vak en de technologie die daar bij komt kijken, aldus Rein Tichelaar.

Zantingh is in de afgelopen 85 jaar een begrip geworden in de internationale glastuinbouwmarkt. Als fabrikant van o.a. gasbranders, rookgascondensors en CO2 doseringsinstallaties; als technische groothandel in centrale verwarmingsmaterialen en als technische dienstverlener, om gasbranders in bedrijf te stellen en in goede conditie te houden. De servicedienst van Zantingh is SCIOS-gecertificeerd en voert wettelijke veiligheidsinspecties en NOx metingen uit op gastoestellen (gasbranders, WKK) en brandstofleidingen. Behalve de glastuinbouw werkt Zantingh in de industrie en in de utiliteitssector in binnen- en buitenland.

De energievoorziening in Nederland moet duurzamer, reden waarom energie-efficiAi??ntie veel aandacht krijgt. Duurzame energiebronnen als zon, wind, biomassa en geothermie worden ook toegepast in de de glastuinbouw, maar aardgas is en blijft voorlopig de belangrijkste energiebron om tuinbouwbedrijven van warmte en CO2 te voorzien. Daarom blijven wij innoveren om gasbranders zuiniger, schoner en veiliger te maken, bijvoorbeeld door toepassing van nieuw ontwikkelde meet- en regeltechniek.

In steeds meer landen komt glastuinbouw tot ontwikkeling in het kader van voedselvoorziening, voedselveiligheid en groeiende welvaart. Aardgas wordt ook daar toegepast als schone vervanger van vervuilende kolen- en oliestook. Een ideale combinatie waar wij dagelijks op inspelen vanuit de Nederlandse vestigingen in Rijsenhout en Maasland, een Frans filiaal in Ancenis en via een uitgebreid, internationaal dealernetwerk.

Meer weten?
www.zantingh.com

foto-ondertekening-zantingh

Via Algemeen Fondskaart onderzoek bij Demokwekerij

Monopoly Westland

cybil_pwiaaaqmw1-jpg-largeOnlangs verscheen de Westlandse editie van het bekende Monopoly bordspel. De straten, stations, vormgeving en inhoud van de Kans- en Algemeen Fondskaarten hebben een Westlands karakter in deze editie. Zo kunnen spelers van Westlandse straten, via Demokwekerij Westland (station West) naar vrij parkeren of Ai??Ai??n van de 8 grootste plaatsen van de gemeente Westland. Via een Algemeen Fondskaart is het mogelijk om onderzoek uit te voeren bij Demokwekerij Westland.

Met de uitgave en verkoop van dit bordspel wordt bijgedragen aan een lokaal goed doel, Stichting Leergeld Westland. Deze stichting is er voor kinderen van 4-18 jaar die buitengesloten dreigen te raken omdat hun ouders (onverwacht) in financiAi??le problemen zijn gekomen.

Air Liquide sluit aan als nieuwe participant Demokwekerij Westland!

Jaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwclusterai??i??al_logo_signature_rgb672172927865693961

Air Liquide is onlangs officieel aangesloten als trotse participant bij Demokwekerij Westland. Met deze participatie wil Air Liquide zijn professionele aanwezigheid voor het leveren van vloeibaar CO2 in de nationale en internationale glastuinbouw verder versterken.

ai???Door gebruik te maken van dit innovatieplatform kan Air Liquide samen met andere nationale en internationale (toe)leveranciers in de glastuinbouw de volgende noodzakelijke stappen zetten in deze innovatieve en snel veranderde marktomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat kennisoverdracht en samenwerking door partijen hierbij cruciaal isai???, aldus Arlo Saes, Business Developer Food & Agro.

Air Liquide is wereldleider in het produceren en leveren van industriAi??le en medische gassen en is in meer dan 80 landen vertegenwoordigd. Koolzuur, stikstof, zuurstof, waterstof en edelgassen behoren tot de core business van Air Liquide.

Doormiddel van het afvangen van CO2 levert Air Liquide een innovatieve bijdrage aan de reductie van CO2 in de atmosfeer. Tegelijkertijd maken wij van een bijproduct een hoogwaardig product. De afgevangen CO2 wordt in gezuiverde en vloeibare vorm geleverd aan de Nederlandse glastuinbouw, waar het de groei en de kwaliteit van de gewassen bevordert. Door de snelle verduurzaming in de glastuinbouw en een daarmee verminderende inzet van fossiele brandstoffen zal de vraag naar ai???vloeibaar CO2ai??? in de glastuinbouwsector toenemen. Air Liquide investeert daarom in bestaande en toekomstige CO2 bronnen. De CO2 projecten worden door Air Liquide in bestaande installaties geA?ntegreerd en worden turn-key opgeleverd. Hierbij worden innovatieve technologieAi??n ingezet om het energieverbruik bij de klanten te verminderen.

Meer weten?
Ga naar www.airliquide.nl

img_1416

‘Relatie Demokwekerij aan het woord’

Participant in de spotlights…

Elke maand hebben wij de rubriek: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai??? in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland.

Deze maand; Eurofins Agro

Kunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
Eurofins Agro is als laboratorium een belangrijke informatieleverancier en kennispartner voor de akker- en tuinbouw, melkveehouderij en glastuinbouwsector. We helpen telers belangrijke gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen die helpen in de bedrijfsvoering. Klanten kunnen bij ons terecht voor monstername, analyses en advies. Wij zijn onderdeel van Eurofins Scientific: een wereldwijde groep van laboratoria.

Wat vindt u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent deAi?? huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
Demokwekerij Westland vervult een heel belangrijke functie. In de eerste plaats als innovatiecentrum, voor Nederland maar zeker ook in de internationale context. Een mooi visitekaartje met veel mogelijkheden en een belangrijke netwerkfunctie. De ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw zie je terug bij Demokwekerij Westland: zowel in de activiteiten van Demokwekerij zelf als in de gasten die er komen.

Wat was de belangrijkste beweegreden voor Eurofins Agro om aan te sluiten als participant en om kantoor te houden in Demokwekerij Westland?
De activiteiten van Demokwekerij Westland sluiten heel erg aan op de belangrijkste activiteiten van ons bedrijf. Ook voor ons bedrijf zijn kennis, onderzoek en innovatie essentiAi??le onderdelen. Het is onze ai???core businessai??i??. Bovendien ook nog eens gevestigd in hAi??t glastuinbouwgebied van Nederland: het Westland. Voor ons is dat bepalend geweest om ons kantoor er te openen met onze PlantDoctors (zie foto) en bemestingsadviseurs. Ons hoofdkantoor is in Wageningen, maar wat betreft glastuinbouw is het Westland toch wel de ai???place to beai??i??.

Hoe ziet u de ontwikkelingen in het nieuwe Demokwekerij gebouw?
Nog meer dan nu zal het een ontmoetingsplaats zijn. Wij zijn er heel erg enthousiast over dat er ook onderwijs in komt en dat de nieuwe locatie vlakbij de veiling is. Een ideale plek om bijvoorbeeld adviseurs te ontmoeten of andere gasten. De waarde van Demokwekerij Westland zal hierdoor nog beter uit de verf komen.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje ?Ai??
Toen wij hadden besloten om een kantoor te willen openen in Demokwekerij Westland zijn wij enorm ondersteund door de organisatie van Demokwekerij. Ongeveer binnen een maand was het kantoor er, dat nog gebouwd en ingericht moest worden. Een compliment waard dus!
Tijdens de oplevering van het kantoor ontstond nog wel een hilarische verwarring. We hadden een gekoelde kast nodig om monsters in te kunnen bewaren. In plaats daarvan werd een op maat gemaakte kast geleverd waar een koelkast in zou kunnen. Gelukkig werd er weer goed meegedacht. Tijdelijk hebben we de wijnkoeler van Demokwekerij Westland kunnen lenen. Een prima tussenoplossing!

Demokwekerij Westland zet weer stappen internationaal

De laatste maanden hebben wij weer veel ervaring opgedaan voor onze internationale ambities…

Het zomerreces zoals wij dat in Nederland door de vakantieperiode nogal eens ervaren, is in Colombia, India en Thailand niet aan de orde en als er al sprake is van een vakantieperiode aldaar, voltrekt die zich in een andere periode van het jaar. Geen rustige zomermaanden dus bij Demokwekerij Westland, maar met het voltallige team van de afdeling kennisoverdracht aan het werk voor onze internationale projecten en opdrachten.

India
In de zomer hebben wij de 10 beoogde managers van een gloednieuw hightech glastuinbouwproject in India getraind. De training betreft een combinatie van theoretische beschouwingen over plantkundige, teelt en techniek gerelateerde onderwerpen en praktijkgerichte kennisoverdracht. De training vond grotendeels plaats bij Demokwekerij Westland, maar de trainees zijn ook geA?nstrueerd en getraind bij kwekers uit ons netwerk. In de training hebben wij ook met participanten van Demokwekerij Westland samengewerkt op specifieke kennisterreinen. Zo verzorgden participanten een bedrijfspresentatie of een complete lesdag en droegen zij op die wijze bij aan de totstandkoming van het trainingsmateriaal en de realisatie van het programma.

Deze samenwerking geeft zowel Demokwekerij Westland als haar participanten een podium om zich te profileren bij potentiAi??le klanten. Dit raakt ook de kern van de missie en visie van Demokwekerij Westland, namelijk ‘het zijn van een faciliterend innovatiecentrum’, dat partijen verbindt en bijdraagt aan een goede infrastructuur voor kennisoverdracht. En slechts een klein deel van die kennis verschaffen wij zelf, want het grootste deel is afkomstig uit de aan ons verbonden bedrijven, onze participanten. Wij kijken in ieder geval terug op een zeer leerzaam en positief ontvangen trainingstraject voor onze klant uit India en wij hopen deze ervaring samen met de participanten ook bij andere projecten in te kunnen zetten.

fotos

Thailand
Ook in Thailand is er beweging in de ontwikkeling van ‘bedekte teeltmethoden’. Op uitnodiging van de ambassade van Thailand en het Thai Department Of Agriculture heeft Demokwekerij Westland in augustus samen met PUM een verkenning gedaan in Thailand naar wat het Nederlandse tuinbouwcluster voor de tuinbouw in Thailand zou kunnen betekenen.Ai?? In Thailand staan voedselveiligheid, kwaliteitseisen, efficiency en productiviteit hoog op de agenda. De Thaise overheid ziet hierin voor geconditioneerde en bedekte teelt een hele belangrijke rol weggelegd, maar de vraag is hoe men de kennis die in Nederland daaromtrent aanwezig is moet ontsluiten.

Demokwekerij Westland heeft samen met PUM een advies uitgebracht voor deze ontwikkeling van tuinbouwkennis. Eind november verwachten wij een delegatie uit Thailand voor een verdere uitwerking van de mogelijkheden voor kennisoverdracht. Hoewel het overlijden van koning Bhumibol op 13 oktober een diepe impact op de Thaise samenleving heeft en er op overheidsniveau zelfs sprake zal zijn van een rouwperiode van een jaar, vindt het project gewoon doorgang, temeer omdat de koning een groot deel van zijn leven heeft gewijd aan het verbeteren van het welzijn van de agrarische bevolking en de ontwikkeling van het platteland.

Onderwijs, Bedrijfsleven en Onderzoek in Ai??Ai??n gebouw

Inspirerend kenniscentrum WOW
Onlangs maakte Minister Bussemaker bekend dat MBO Westland voor het samenwerkingsproject WOW een ondersteuning van Ministerie OC&W krijgt om de regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. WOW is gevestigd op het terrein van Greenport Horti Campus Westland en is Ai??Ai??n van de 16 mbo-projecten in Nederland die een geldelijke ondersteuning van het ministerie krijgt. Zie hier voor het volledige artikel.

Demokwekerij Westland werkt al jaren samen met diverse onderwijsinstellingen (MBO, HBO) waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen onderwijs/studenten en het bedrijfsleven. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tot een verbreding van de expertise en inspiratie van de jeugd, waardoor we op de langere termijn ook de vragen/behoeftes aan kennis in de wereld op het gebied van bedekte teelt kunnen blijven beantwoorden.

Om deze samenwerking verder te optimaliseren komen in de nieuwbouw Onderwijs, Bedrijfsleven en Onderzoek daadwerkelijk samen in Ai??Ai??n gebouw, waar technologische voorzieningen gerealiseerd zullen worden die passen bij de internationale stand van techniek op het gebied van bedekte teelt. Qua voorzieningen worden er teeltafdelingen met instructielokaal, een Lab voor Groene Mechatronica, een All Climate kas en een ‘Work Lounge van de Toekomst” gerealiseerd.

In het voortraject speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol in conceptvorming en ontwikkeling van deze voorzieningen. Maar ook tijdens de realisatie door bij te dragen in de vorm van materiaal en/of kennis. Het zal gaan om huurders van Stichting Greenport Food & Flower Xperience en participanten van Demokwekerij Westland. Een aantal participanten van Demokwekerij Westland staan genoemd in de aanvraag, echter zal zij al hun participanten uitnodigen om invulling – in de vorm van tijd, input, middelen en techniek – te geven aan de ontwikkeling en realisatie van deze prijktijk-/leeromgeving.

Als bedrijfsleven samen met studenten werken aan de toekomst van glastuinbouw!

Netwerk participanten bijeen tijdens participanten-borrel

#Platform #Netwerk #Kennisuitwisseling #verbinden

Afgelopen 28 oktober organiseerde Demokwekerij een borrel voor haar participanten. Naast de introductie van nieuwe participanten, stond deze editie in het teken van de nieuwbouw Demokwekerij Westland – Opzet expositieplein, welke we samen invulling gaan geven.

parti-2

De groep van participanten breidt zich steeds verder uit, waarmee het tuinbouwplatform voor techniek en toelevering steeds completer wordt. Wist u dat onderstaande bedrijven onderdeel uitmaken van ons participanten netwerk?
Heeft u interesse in het participanten netwerk of wilt u zich aansluiten als participant? Neem voor meer informatie contact op per mail.


participanten-okt

Hoogendoorn sluit aan als nieuwe participant!

Hoogendoorn GM 36ptFull Colour ZwartJaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwclusterai??i??

Sinds 28 september, 2016 is Hoogendoorn Growth Management officieel partner van de demokwekerij. Hoogendoorn staat in de markt bekend als Ai??Ai??n van de meest innovatieve tuinbouwautomatiseerders. Al bijna 50 jaar levert dit bedrijf geavanceerde automatiseringsoplossingen voor de wereldwijde tuinbouw, zoals procescomputers, arbeidsregistratiesystemen en sensoren. Jaarlijks besteedt deze automatiseerder minimaal 15% van de omzet in Research en Development. Zo is Hoogendoorn bijvoorbeeld Ai??Ai??n van de grondleggers van ai???Het Nieuwe Telenai??i??. Martin Helmich, Sales and Export Director bij Hoogendoorn, licht de beweegredenen voor het samenwerkingsverband met de demokwekerij toe: ai???Innovatie is Ai??Ai??n van de speerpunten van Hoogendoorn, waarbij we de nieuwste technieken, zoals ai???Het Nieuwe Telenai??i??, integreren in onze oplossingen. Samenwerking is daarbij essentieel om nieuwe kennis op te doen. De Demokwekerij biedt ons de mogelijkheid om de voordelen van geavanceerde technologie te demonstreren aan nationale en internationale kwekers.ai???

Hoogendoorn systemen worden ondersteund met trainingen, 24/7 helpdesk en betrouwbare onderhoudsservice. Deze diensten worden geleverd vanuit lokale kantoren en via hun wereldwijde partner netwerk.

Meer weten?
Ga naar de website www.hoogendoorn.nl

tekenmoment-voor-website-en-nieuwsbrief