Gewasbeschermingsdagen

Op 21, 22 & 27 september werden de kennisdagen druk bezocht

De gewasbeschermingsdagen, die in het teken staan van sierteelt, werden op 21, 22 en 27 september in samenwerking met Royal Brinkman, Horticoop en Van Iperen georganiseerd.
Na de centrale opening met presentaties van het handelsbedrijf en Demokwekerij Westland, werden de diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezocht. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van trips, spint, rups en meeldauw in diverse sierteelt gewassen.

Kwekers hadden nop deze dagen voldoende ruimte om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen.

We ontvingen in totaal ca. 275 kwekers verspreid over deze drie dagen. Het merendeel van deze kwekers verlengden door het bijwonen van deze kennisdag hun spuitlicentie.

We kijken terug op een drukbezochte en kennisintensieve gewasbeschermingsdagen en zien uit naar de gewasbeschermingsdagen van april 2017, die gericht zijn op groenteteelt.

img_1310

Van der Windt Verpakking sluit aan als nieuwe participant!

Jaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwcluster…

BASIS LOGO VDWVan der Windt is een toonaangevende internationale speler in de wereld van verpakkingen en disposables. Van der Windt levert ruim 15.000 artikelen voor onder meer de sierteelt, AGF, food en non-food industrie, groothandel, schoonmaak en zorg. Afnemers profiteren van een one-stop-shop. Dat betekent: Ai??Ai??n vertrouwd aanspreekpunt voor alle verpakkingsvragen.

ai???Van der Windt Verpakking is als participant bij Demokwekerij Westland aangesloten omdat wij het belang inzien van het aansluiten van het onderwijs met het bedrijfsleven. De combinatie van Demokwekerij samen met de MBO Westland onder Ai??Ai??n dak is hierdoor ideaal.
Daarnaast leveren wij graag een bijdrage aan de professionalisering van de Nederlandse tuinbouw en leggen we graag contacten met kwekers uit binnen- en buitenland.”
Aldus Bernard van der Valk van van der Windt Verpakking.

Van der Windt Verpakking is al meer dan 45 jaar dAi?? specialist in verpakkingsoplossingen voor onder andere de bloemen- en plantenbranche. Wij leveren een compleet assortiment sierteelt verpakkingen, direct uit voorraad leverbaar. Ons assortiment bestaat onder andere uit bloemen- en plantenhoezen, folies, Deense dozen, displaydozen, plantentrays en geavanceerde verpakkingsmachines.

Meer weten?
Ga naar de website www.vanderwindt.com

img_1279

Rondleidingen in augustus en september…

#kennisplatform #internationale delegaties

In augustus en september ontving Demokwekerij Westland meerdere delegaties voor een rondleiding. Vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden en gebieden werd met interesse geluisterd naar de verschillende onderzoeken en demonstratieprojecten bij Demokwekerij. Kennis delen en interactie met delegaties uit o.a. OekraA?ne, Zuid-Korea, Mexico, China, Japan, Myanmar, Hongarije, Bangladesh, JordaniAi??, Noord-Afrika, Midden-Oosten, Sri Lanka, Denemarken en Nederland.

rondleidingen-aug

Minimaster Techniek en Beheer in de glastuinbouw

Techniek speelt een belangrijke rol in de Nederlandse glastuinbouw en vormt
een speerpunt bij innovatie in deze sector. In de reguliere opleidingen is dit
onderwerp echter onderbelicht. Daardoor ontbreekt bij velen het noodzakelijk
inzicht in de werking en onderhoud van technische installaties.

minimaster

De Minimaster bestaat uit 6 lessen verdeeld over 2 lesblokken. GeA?nteresseerden kunnen zich voor een of beide blokken inschrijven. Het eerste blok start al op 24 november en wordt vervolgd op 1 en 8 december 2016. Het tweede blok wordt op 2, 9 en 23 februari 2017 georganiseerd in Demokwekerij Westland.

De Lees hier meer over de minimaster Techniek en Beheer of klik op bovenstaande afbeelding.

Bouw kennis- en innovatiecentrum van start

ai???Het mondiale centrum van de glastuinbouw krijgt de naam ai??i??WOWai??i??

Vandaag gaven ruim 200 tuinbouwprofessionals gehoor aan de oproep ai???Help mee de lijnen uit te zetten voor de toekomst van de glastuinbouwai??i??. Dat gebeurde onder leiding van een tiental studenten, die letterlijk het voortouw namen voor de bouw van World of Westland (WOW): hAi??t kennis- & innovatiecentrum in Westland. Het belooft een toonaangevend centrum te worden waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen innoveren, verbinden, creAi??ren en inspireren. WOW opent volgend jaar september haar deuren op het nu nog onbebouwde terrein langs de Middelbroekweg in Naaldwijk. Dan biedt het plaats aan 1.200 studenten van MBO Westland en presenteren zoai??i??n 80 bedrijven er hun meest innovatieve ontwikkelingen voor de glastuinbouw.

wow-gebouw

WOW heeft grote ambities en wil hAi??t mondiale kennis- & innovatiecentrum van de glastuinbouw worden. Een plek waar de toonaangevende partijen uit de glastuinbouw zich presenteren en waar continue innovatie plaatsvindt. Wethouder Theo Duijvestijn licht toe: ai???Nederland wordt mondiaal gezien als de absolute top in glastuinbouw. Demokwekerij Westland, Stichting Greenport Food&Flower Xperience, MBO Westland en gemeente Westland maken met dit project 365 dagen per jaar op Ai??Ai??n plek zichtbaar wat we, als tuinbouwcluster, in huis hebben. En dat wordt bepaald geen statische tentoonstelling. Het wordt een inspirerend centrum waar onderzoek plaatsvindt, waar experimenten zichtbaar zijn en waar mensen over de hele wereld de jongste kennis komen opsnuivenai???.

Educatie

Het complex bestaat uit drie onderdelen, samen te vatten in de termen educatie, demonstratie en onderzoek. Onder educatie valt de school voor mbo-studenten, waar ook ruimte wordt geboden voor andere opleidingsinstituten, zoals hbo-instellingen en onderzoeksinstituten. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is reeds gestart. Een leergang voeding & gezondheid wordt opgezet, onder andere met hulp van Rob Baan van Koppert Cress. Dutch Flower Group en Natureai??i??s Pride geven hun input aan de opleiding handel & logistiek. Het pand krijgt een groen-mechatronica lokaal, een inspirerend bloembind-lokaal en een auditorium met maar liefst 300 zitplaatsen. Gert Kant, voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep is enthousiast over deze unieke samenwerking tussen verschillende mbo-onderwijsinstellingen Albeda College, ROC Mondriaan en Lentiz onderwijsgroep, hbo-instellingen, universiteiten en het bedrijfleven: ai???Het Nederlandse tuinbouwcluster kan mondiaal een grote bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen. Wij kunnen samen met Demokwekerij Westland, middels trainingen en opleidingen, kennis bieden om tot oplossingen te komen voor grote maatschappelijke themaai??i??s zoals duurzaamheid, water en voedselvoorziening. Daarvoor hebben we naast toptalenten een actief bedrijfsleven nodig. WOW maakt de sector aantrekkelijk voor die toptalenten door de directe verbinding met de bedrijven en de laatste innovaties en dat in een inspirerende omgevingai???.

Demonstratie

Op de begane grond en de eerste verdieping rond de entree komen zoai??i??n 80 toonaangevende bedrijven op 9.000 vierkante meter demonstratie- en presentatieruimte. Het gaat om de participanten van Demokwekerij Westland, vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouwtechniek en toeleveranciers en daarnaast is de groenten en sierteelt hier vertegenwoordigd.

De verhuur van de sierteelt en voedingstuinbouw ruimtes verloopt boven verwachting goed. Initiatiefnemer van het eerste uur, Jaap van Duijn, legt uit waar WOW voor staat:

ai???Iedereen kent het woord ai???wowai??i?? of ai???de wow-factorai??i??, een uitdrukking van verwondering. We willen inspireren & innoveren. Daar past het woord ai???wowai??i?? perfect bij. WOW, World of Westland, heeft de ambitie om het innovatielab van de internationale tuinbouw te worden. We willen briljante ideeAi??n koppelen aan praktische uitvoering. We bieden een podium aan bedrijven om zich te presenteren aan hun klanten. Ik vind het fantastisch dat het zo aanslaat. We hebben ongelooflijk veel belangstelling van de bedrijven. De bouw moet nog starten en 80% van het centrum is al vol!ai???

Onderzoek
Het derde onderdeel van het centrum betreft de onderzoekskassen van Demokwekerij Westland waarin naast regulier plantonderzoek ook innoverende teelt ideeAi??n kunnen worden uitgewerkt en getest.

Demokwekerij Westland verlaat haar huidige locatie aan de Zwethlaan en bouwt volledig nieuwe onderzoekskassen met de nieuwste technologieAi??n. Directeur Peet van Adrichem: ai???Continue en versnelde innovatie is van groot belang om de koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden. Wij initiAi??ren en faciliteren teelt- en techniekinnovaties voor de nationale en internationale glastuinbouw. Het was voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij onderdeel zouden uitmaken van WOWai???.