‘Relatie Demokwekerij aan het woord’

Participant in de spotlights…

Elke maand hebben wij de rubriek: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai??? in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland.

Deze maand; Maurice Verbakel van Boal Systems

IMG_1263Kunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
Met een innovatief en internationaal karakter ontwikkelt en produceert BOAL Systems aluminium kasdek- en gevelsystemen.

Wat vindt u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent deAi?? huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
BOAL Systems is er trots op om met alle andere participanten aangesloten te zijn bij de Demokwekerij. Als Ai??Ai??n geheel promoten we een grote hoeveelheid kennis en techniek in de regio waar hoogwaardige Nederlandse glastuinbouw haar oorsprong kent. Demokwekerij vervult daarom een belangrijke rol als visitekaartje van waar de Nederlandse glastuinbouw voor staat. Voor elk type bezoeker is er informatie beschikbaar en geeft het gelegenheid om in contact te komen met alle betrokken partijen. Ook naar de toekomst is het van belang dat Demokwekerij nieuwe ontwikkelingen blijft promoten aan de nationale- en internationale bezoekers van onze regio.

Wat was de belangrijkste beweegreden voor BOAL Systems om aan te sluiten als participant en wat kunnen bezoekers vinden bij jullie stand?
Als toeleverancier van een substantieel onderdeel van de kas, de aluminium constructie, komen we niet altijd in direct contact met de uiteindelijke gebruikers ervan. Deze interactie ligt vaak in handen bij onze klanten; de kassenbouwers. Voor ons is participeren bij de Demokwekerij daarom van belang om onze systemen voor beide doelgroepen te presenteren en zo onze rol in deze innovatieve sector duidelijk te maken.

Onze stand is ruim opgezet en toont verschillende demo-modellen van onze deksystemen. We hebben een breed assortiment van verschillende systemen, een selectie van de meest gangbare systemen is opgezet in de stand. Voor de nieuwe locatie van de Demokwekerij zullen wij onze stand opnieuw gaan indelen en hopen wederom op een mooie plek binnen het gebouw.

Hoe kijkt u aan tegen de ontwikkelingen van de nieuwbouw Demokwekerij?
Vol verwachting kijken we uit naar de realisatie van de nieuwe Demokwekerij op de locatie Greenport Horti Campus Westland. Op een centrale plek in het Westland waar onderwijs en toeleveranciers gespecialiseerd in de glastuinbouw hun activiteiten ontplooien, is een rol van Demokwekerij zeker van belang.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje?Ai??
Maurice: “Deze zomer hebben we in de Demokwekerij een korte presentatie gegeven aan een paar Australische kwekers. Zeldzaam om te zien, maar buiten was het tegen 30 graden en bijna geen wind, hierdoor liep de temperatuur in de kas al snel hoog op. De presentatie verliep kort en krachtig en al snel was er een leuk gesprek gaande met de kwekers. Het was dan ook grappig te zien dat een AustraliAi??r, gewend aan de hogere Australische temperaturen, zich al snel thuis voelde binnen in de Demokwekerij (al pufte en steunde hij er toch wel een beetje bij ;-)Ai?? )”

Gewasbeschermingsdagen

Op 21, 22 en 27 september is er een interessant programma met uiteenlopende onderwerpen gericht op sierteelt

De gewasbeschermingsdagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Op 21, 22 en 27 september staan de gewasbeschermingsdagen in het teken van sierteelt.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van trips, spint en meeldauw in diverse sierteelt gewassen. Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en producenten van gewasbeschermingsmiddelen. Tevens telt het bijwonen van een dag mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden kan via de handelsbedrijven.

Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zoai??i??n driehonderd kwekers verwacht.
In april 2017 volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de groenteteelt.

Deelnemen aan de kennisdagen?
Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarvoor je je direct via het handelsbedrijf kunt aanmelden, als volgt:
– Woensdag 21 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Brinkman
– Donderdag 22 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Horticoop
– Dinsdag 27 septemberAi??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flynth sluit aan als nieuwe participant!

LOGO_FLYNTH_FCJaarrond profilering van het Nederlandse tuinbouwcluster…

Flynth is marktleider in de tuinbouw en heeft als belofte aan haar klanten het bieden van een full service dienstenpakket en het zijn van een allround sparringpartner. Flynth is ervan overtuigd dat branchespecialisme hierbij essentieel is. Een adviseur en accountant dient de wereld van zijn klant door en door te kennen en feilloos de weg in het netwerk te vinden.

Flynth is zeer gedreven om in de tuinbouw een vooruitgeschoven rol te spelen bij innovaties en ontwikkelingen die zowel voor individuele ondernemers als de tuinbouwsector als geheel belangrijk zijn. Flynth wil hierbij geen afwachtende rol hebben, maar een actieve en initiAi??rende partij zijn, die met tuinbouwondernemers, toeleveranciers, kennisinstellingen en overheid meewerkt aan oplossingen voor een duurzame en rendabele tuinbouwsector. Flynth heeft veel expertise op het gebied van energievraagstukken, zoals aardwarmte, zonne-energie en (Led-)belichting en is als adviseur en accountant betrokken bij de gewascoAi??peraties en verschillende telersverenigingen. Het begeleiden van innovatieprojecten, het aanvragen van subsidies en uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken behoren ook tot het brede dienstenpakket van Flynth.

De participatie bij Demokwekerij wordt door Flynth als belangrijke volgende stap gezien in het versterken van haar positie in het netwerk. Door deel uit te maken van deze groep vooruitstrevende ondernemingen die innovatie en samenwerking hoog in het vaandel hebben, zal Flynth nog beter in de gelegenheid zijn om met haar expertise een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de Nederlandse tuinbouw. Flynth kijkt daarom vol enthousiasme uit naar haar deelname aan het participantennetwerk van Demokwekerij Westland.

Meer weten?
Meer informatie over Flynth is te vinden op www.flynth.nl

Foto ondertekening Flynth

Train de trainer

Indiase delegatie volgt een langdurig trainingsprogramma…

image1Een delegatie uit India volgt een trainingsprogramma van enkele maanden bij Demokwekerij Westland. Deze delegatie bestaat uit aankomende managers voor alle disciplines van een kwekerij (teelt, techniek, arbeid). Het beoogde resultaat van de training is om de aankomende managers op een dusdanige manier op te leiden dat zij in India een nieuw op te zetten kwekerij kunnen managen in haar breedste zin, van teelt, tot techniek, verkoop, HRM management en andere zaken die erbij komen kijken.

Vier weken lang kregen zij een training, waarin theorie over teelt, plantfysiologie, personeelsmanagement, werkprocessen, onderzoek, etc. afgewisseld werd met praktijk waarin de trainees zelf teelt en technische handelingen uitvoerden en op die manier ervaring opdoen.

Ook werd aan meerdere bedrijven een bezoek gebracht en elke keer de vertaalslag naar de situatie in India gemaakt. Praktijkopdrachten varieerden o.a. van het zaaien van groenten (opkweek), het lassen/slijpen/snijden van een constructie, het mengen van meststoffen in de juiste concentratie en plukken/telen van tomaten, paprikaai??i??s, komkommers en aardbeien.

De IndiAi??rs hebben deze vier weken ervaren als positief en erg leerzaam. Dit is ook de reden dat de delegatie in september en oktober 2016 terugkomt voor de vervolgtraining.

Voorafgaand aan de vier weken training met de hele delegatie gezamenlijk (in juli en augustus), waren de 4 kwekers van de groep al in Nederland voor praktijktraining.
Over circa een maand volgt het derde deel van de training, waarin gewasbescherming, meststoffen en irrigatie uitgebreid ter sprake komt.
IMG_1232

Beeldschoon: Carnaval in VenetiAi??

Bloeiende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven!

Tijdens de 19e editie van het Varend Corso Westland voeren we samen met MBO Westland mee door de wateren van het Westland en omstreken. Het Varend corso is al jaren een begrip in het Westland en is een mooi uithangbord voor promotie van de verschillende streekproducten. We zijn dan ook erg trots op onze tweede prijs binnen de categorie CommerciAi??le deelnemers!
Deze samenwerking belooft wat voor de toekomst…

Compilage varend corso met witte rand