20 Rondleidingen in de maand juni

#kennisplatform #internationale delegaties

In juni ontving Demokwekerij meerdere delegaties voor een rondleiding. Vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden en gebieden werd met interesse geluisterd naar de verschillende onderzoeken en demonstratieprojecten bij Demokwekerij. Een goede interactie met groepen uit o.a. China, Korea, Frankrijk, GeorgiAi??, Thailand, Taiwan en Nederland.

foto rondleidingen bijgewerkt

Stand van zaken nieuwbouw

Bouwupdate DemokwekerijAi??2.0Ai??door Peet van Adrichem

Via deze weg een korte update aangaande de nieuwbouw. We zijn de afgelopen periode druk in de weer geweest met het verkrijgen van de bouwvergunning voor het Demonstratie-gebouw. Momenteel is dit in de afrondende fase en weten weAi??exact wat we mogen gaan bouwen onder welke voorwaarden. We komen nu in de fase terecht waarin we het bestek zullen gaan schrijven en diverse partijen zullenAi??uitnodigenAi??om input te leveren. Kortom, nu wordt het echt concreet!

De lijn der verwachting is dat we na de zomer daadwerkelijk zullen gaan starten met de bouw waarbij de eersteAi??heipalenAi??de grond in gaan. En dan na een goed jaar bouwen zullen we voor het nieuwe schoolseizoen in het jaar 2017 operationeel zijn.
Voor nu tot zover, maar wordt vervolgd.

Peet van Adrichem- Directeur Demokwekerij Westland

nieuwe gebouw

‘Medewerker Demokwekerij aan het woord’

Elke maand hebben wij de rubriek: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai??? in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland. Deze maand doen we het iets ander en laten we Ai??Ai??n van de medewerkers van Demokwekerij Westland aan het woord.

Deze maand; Ary de Jong, teeltmanager bij Demokwekerij WestlandAi??

Kan je een korte omschrijving geven van jeAi??taken bij Demokwekerij Westland:
Ik houAi??mijAi??bezig met het telen van alle gewassen die bijAi??Demokwekerij in de teeltafdelingen groeien.Ai??Verder ben ik verantwoordelijk voor de arbeidAi??rondom de onderzoeken enAi??sta ik in nauw contact met de verantwoordelijke telers of onderzoekers bij teelt-Ai??en gewasbeschermingsonderzoeken. DaarbijAi??denk ik mee met de nieuwe innovatieve gedachte van de Demokwekerij, zoals LED, gewasbescherming en telen op water.

Wat vind jeAi??van de rol van Demokwekerij Westland omtrent de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?Ary
Demokwekerij Westland staat voor innovatie,Ai??iets waar de tuinbouw mee groot geworden is. Door het topsectoren-beleidAi??is het innovatieproces wel wat veranderd, maar deAi??Demokwekerij heeft goed doorgepakt door samen met de telers na te denken over nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

Hoe zie jeAi??de ontwikkelingen met het nieuwe Demokwekerij gebouw?
In de nieuwbouw komt alles wat met tuinbouw te maken heeft dichter bij elkaar. Zo zullen onderzoek, bedrijfsleven (onze participanten)Ai??en scholing in Ai??Ai??n gebouw worden geplaatst. Dit is uniek, maar ook zeker noodzakelijk voor de (internationale)Ai??toekomst van tuinbouw.Ai??Zo kunnen we metAi??deze nieuwbouwAi??jongeren interesseren en opleiden voor deze mooie innovatieve sector op het gebied vanAi??teelt als techniek.

Heeft u nog een leuke anekdote / grappige gebeurtenis / wist-u-datje ?Ai??
Ai??en van onze grote innovaties gaat binnenkort de praktijk in,Ai??dit is voor ons team echt een kroon op het werk! Uiteraard zullen we hierAi??binnenkortAi??meer over vertellen.

Terugblik participanten-borrel

Platform, netwerk, kennisuitwisseling, verbinden

Afgelopen 3 juni organiseerde Demokwekerij in het kader van kennisdeling en -uitwisseling een drukbezochte borrel voor haar participanten. Deze editie stond in het teken van Freshteq en Demokwekerij Westland Internationaal. We kijken terug op een geslaagde borrel!

Foto ppp participanten bijgewerkt

Heeft u interesse in het participanten netwerk of wilt u zich aansluiten als participant?! Neem voor meer informatie contact op per mail. We geven u graag meer informatie!

 

Plantjes verkoop bij Demokwekerij Westland

Plantjes verkoop

ten baten van organisatie Samenloop voor Hoop!

Ai??KWF kankerbestrijding

Wanneer: zaterdag 18 juni van 9.30 tot 12.30

Waar: Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52 in Honselersdijk

In week 24 wordt er bij de Demokwekerij een schitterende plantenshow gehouden van Ai??Sakata tijdens de Flowertrials. Na afloop van de show mogen wij de plantjes verkopen voor een goed doel.

Omdat de Samenloop voor Hoop Westland door een brand veel van haar spullen is kwijtgeraakt hebben wij gemeend de opbrengst dit jaar aan hen te doneren.

Wat is de bedoeling: U loopt rond en verzamelt de plantjes die u graag wilt meenemen. Nergens staat een prijs op, u bepaald zelf wat u doneert aan de Samenloop voor Hoop! (uiteraard in alle redelijkheid) Bij de uitgang staat ai???n vrijwilliger met de bus waar u uw donatie in kunt doen!

Graag nodigen wij u allen uit op zaterdagochtend 18 juni even te komen snuffelen tussen al dat moois!

Plantjes 2 Plantjes 3