‘Relatie van Demokwekerij Westland aan het woord’

Elke maand hebben wij de rubriek: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai??? in de nieuwsbrief. In de rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland.Ai??

Deze maand; Frank van deAi??Helm van Hogeschool InHolland

Kunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
De opleiding Tuinbouw en Agribusiness van Inholland is voortgekomen uit de hogere tuinbouwschool die voorheen aan de Brasserskade zat en daarvoor nog in Dordrecht en Utrecht. Een opleiding met een lange traditie dus, die een plek gevonden heeft in het domein Agri en life science van Inholland; een veel grotere en bredere hogeschool. Dit biedt weer hele leuke mogelijkheden voor innovatieve ideeAi??n door minder voordehand liggende samenwerkingen; zoals het ontwikkelen van een dronescout in de kas door luchtvaart studenten.

Wat vind u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent de huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
Ik denk dat de Nederlandse tuinbouw baat heeft bij een breed aanbod van onderzoeksmogelijkheden en dat de Demokwekerij daar een mooie eigen positie in inneemt. Wat ik leuk vind is de sterke interactie met het bedrijfsleven. Ook de demonstratie van technische producten is een mooi uithangbord voor de Nederlandse toeleveranciers.

Frank vd helm

Hoelang doet InHolland met hun studenten al ondezoekAi??bij Demokwekerij Westland en wat zijn de beweegredenen hiervoor?
Inholland huurt al lang faciliteiten bij de demokwekerij voor het uitvoeren van praktijkonderwijs. Ik weet niet precies hoe lang. De opleiding is niet heel groot en het verkrijgen en onderhouden van een eigen kas is duurder dan het huren. Sinds een aantal jaren worden er ook samen proeven uitgevoerd. Het blijkt voor zowel de studenten als de docenten een hele leuke manier om te leren en tegelijk ook bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken en innovaties in de praktijk. Dit geeft extra motivatie bij de studenten, de studenten ontvangen extra specialistische kennis vanuit het bedrijfsleven en de kosten kunnen omlaag; een win win win situatie!

Hoe ziet u de ontwikkelingen met het nieuwe Demokwekerij gebouw?
Daar heb ik nog niet zo heel veel van gezien, maar de artist impression van de plannen zien er leuk uit. Jammer dat het wel iets verder fietsen is.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje ?Ai??
Ooit heeft een groep studenten als afsluiting voor een proef samen met de demokwekerij echt een waardeloze presentatie gegeven van een verder prima uitgevoerde proef. Dit kregen ze toen ook echt wel te horen van Jeroen. Een jaar later stonden ze er weer voor een nieuwe proef en was het echt een heel stuk beter. Leuk dat juist zoai??i??n misser een belangrijk leermoment is geworden.

Nieuwe Participant bij Demokwekerij: Inno-Agro

Vanaf begin 2016 is Inno-Agro participant van Demokwekerij Westland. Inno-Agro is bij de Demokwekerij al een bekende partij, zij huurde al een kantoor in het pand en er werd al veelvuldig met Inno-Agro samengewerkt, door participant te worden is de samenwerkingsband nog sterker geworden. Stefan persoon vertelt over hoe Inno-Agro tot stand is gekomen en waarom ze participant zijn geworden: Ai??

Een chrysanten hijssysteem van Metazet, de nieuwste generatie lampen van Hortilux en een paar teeltgoten van Formflex. Dat was hetgeen er was bij Demokwekerij in het jaar 2000. Ik kwam er destijds als een van de eersten met een groep Freesia kwekers en was direct verkocht. Dus mijn baan opgezegd en bij Metazet gaan werken onder de hoede van Leo van Adrichem destijds. Peet, Leo en ondergetekende hadden er vele brainstormsessies met enthousiaste kwekers. En natuurlijk was het niet alleen praten, er werd ook volop ontwikkeld (bij Metazet) en uitgetest in de praktijk (Demokwekerij).

Ondertussen zijn we ruim 16 jaar verder en in 2008 heb ik Inno-Agro opgestart en sindsdien huren wij ook kantoorruimte bij Demokwekerij Westland, een unieke plek. Er is in die tijd veel veranderd en gelukkig hebben wij altijd goed in kunnen spelen op deze veranderingen en een gezond bedrijf van de grond af opgebouwd. In dat bedrijf werken Joel van Staalduinen, Debby van Kester en ik dus. Maar nu is het tijd om maar eens te vertellen wat wij doen:Inno-Agro heeft zich ten doen gesteld om in de sector op te treden als innovatiemakelaar, waarbij we kweker, toeleverancier en onderzoeker of ontwikkelaar bijeen brengen. Hierbij ligt ons accent sterk op het inhoudelijk managen van innovatietrajecten. Wij zorgen ervoor dat gedachten tot uiting kunnen komen, maar nog belangrijker: dat het traject goed geregeld wordt !Ai?? Want zo innovatief als de Nederlandse tuinbouw was, zo voorzichtig is men nu. Deels ook terecht als het om innovatieprojecten gaat, want er gaat nog wel eens wat fout in de wijze waarop iets opgezet wordt.

De laatste participantenvergadering zag ik veel participanten met goede producten en ideeAi??n. Laten we met elkaar in contact blijven, want door de juiste combinaties te maken van productkennis, kennis van het traject en het juiste netwerk kunnen we verder komen. En daar kunnen we de steun bij regelen in de vorm van subsidies, want alleen vorig jaar al liep de teller naar driekwart miljoen aan subsidie inkomsten. Maar ik zeg altijd: eerst het idee en de wil de rest komt vanzelf !

Inno-Agro is: Ai??Ai??InitiAi??renAi??innovatie Ai??/ Ai??Projectmanagement Ai??/ Ai??Financieringen Ai??/ Ai??Strategisch advies
stefan

Veel nieuwe onderzoeken bij Demokwekerij Westland

Een groot aantal van de 41 onderzoeksafdelingen van Demokwekerij Westland zijn op dit moment weer in gebruik. Na een wat rustigere winterperiode (gebruikelijk vanwege de donkere dagen) worden er op dit moment weer veel nieuwe onderzoeken opgestart.

Een groot aantal van de nieuwe onderzoeken staan in teken van gewasbescherming. De onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd in opdracht van producenten van gewasbeschermingsmiddelen. In deze onderzoeken worden nieuweAi??bestrijdingsstrategieAi??nAi??getest op een groot aantal verschillendeAi??plaagorganismen in een groot aantal gewassen. De nadruk van het gewasbeschermingsonderzoek komt steeds vaker te liggen op ai???Groene chemieai??i??. Met groene chemie wordt bedoeld, gewasbeschermingsmiddelen van niet chemische oorsprong. Omdat dit soort middelen vaak hele andere werkingsmechanismen hebben dan de chemische pesticiden moeten ze op een andere manier worden toegepast. Er kan hierbij worden gedacht aan preventieve toepassingen, combinaties met natuurlijke vijanden of andere spuitvolume en toepassingsmomenten. Dit alles vraagt om nieuw onderzoek voor een praktische kennisopbouw.gewasbeschermingsdagen

Naast groene chemie voor de gewasbescherming zien we dat er steeds meer vraag komt naar de toepassingsmogelijkheden van biostimulanten. Met deze producten, vaak op basis van biologische stoffen, kan eventueel de gewasontwikkeling, oogst en smaak van gewassen worden geoptimaliseerd. Op de Demokwekerij Westland worden verscheidene onderzoeken uitgevoerd waar het effect van deze biostimulanten wordt getest.

Ook aan het onderwerp teeltoptimalisatie wordt op de Demokwekerij Westland de nodige aandacht besteedt. O.a. nieuwe teeltgoten,Ai??belichtingsstrategieAi??nAi??enAi??fundamenteel CO2 onderzoek zijn onderwerpen die op dit moment de aandacht krijgen.
Deze onderzoeken worden aangevraagd door o.a. telersgroepen, veredelaars en fabrikanten van technische systemen. Tuinbouwstudenten van o.a. Inholland (HBO) en Lentiz (MBO) geven bij veel van dit soort proeven de nodige ondersteuning.
Tot zover de update van deze maand aangaande onderzoeken..

Trainingen en praktijkdagen bij Demokwekerij Westland

Bedrijven, scholen en kennisinstellingen weten Demokwekerij Westland inmiddels goed te vinden als het gaat om training en opleiding in de tuinbouwsector. Voor Nederlandse personen, maar zeker ook groepen uit het buitenland organiseert Demokwekerij Westland met regelmaat trainingsdagen over teelt en teelttechniek. De inhoud en duur van de programmaai??i??s worden in overleg vastgesteld; de duur kan varieren van een A? dag, meedere dagen of weken en soms een aantal maanden. De inhoud gaat over veelal over het gewas, de teelt en de benodigde teelttechnologieen als: watertechniek, teeltsystemen, logistiek, belichting, warmtetechniek, gewasbescherming en klimaat!

In de eerste twee maanden van 2016 zijn er al diverse interessante programmaai??i??s geweest, zoals;

  • praktijkdagen voor Lentiz MBO2 over teelt en techniek,
  • trainingsdagen over watertechnologie en gewasbescherming voor HBO studenten
  • 2 trainingsweken voor een Chinese delegatie van agriculture institute Henan Zhengzhou City
  • tuinbouwworkshops voor Clusius college uit Hoorn,
  • en Ai??Ai??n week training voor Gansu university uit China.

Clusius college
Op woensdagmiddag 10 februari jl. was het Clusius College uit Noord Holland op studiebezoek bij Demokwekerij Westland. Voor de groep was er een speciaal lesprogramma samengesteld, bestaande uit een uitgebreide rondleiding langs technische opstellingen en verschillende workshoprondes. De studenten zijn in groepen aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de waterkringloop voor groente, bloemen en plantenkwekerijen, hebben een volledige teeltafdeling ingericht en nagedacht over de kas van de toekomst.

Gansu Academy of Agricultural Sciences (China)
Van 23 tot 29 februari 2016 is er een delegatie uit China bij Demokwekerij Westland aanwezig voor een trainingsprogramma over klimaatcontrole, gewasbescherming, tomatenteelt, kasconstructies en teelttechnologie. In samenwerking met Lentiz Cursus en Consult is deze trainingsweek ingevuld die bestond uit een combinatie van theorie, praktijk en diverse excursies. Ai??Via deze weg bedanken wij hiervoor: Van der Knaap Honeywell, Priva, Holstein Flowers, Kwekerij Zwethlande en Boal Systems.
Gansu

Demokwekerij Westland verzorgt nationaal en internationaal diverse onderwijs- en praktijkdagen en trainingsprogrammaai??i??s voor studenten, glastuinbouwondernemers en- medewerkers. Bent u geA?nteresseerd in wat u hier leest? Heeft u een vraag of idee en kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact op via 0174-385600.

Demokwekerij-straat druk bezocht in Gorinchem

Op 16, 17 en 18 februari jl. vonden de tuinbouwrelatiedagen in Gorichem plaats. Wederom een interessante beurs en met een kleine 17.000 bezoekers een goedbezochte vakbeurs waar ook Demokwekerij Westland en haar participanten vertegenwoordigd waren in de jaarlijks terugkerende Demokwekerij-straat!Ai??

Demokwekerij Westland kijkt terug op een geslaagde beurs met vele positieve reacties. Op de beurs stond Demokwekerij Westland samen met haar participanten; Metazet/FormFlex, Eurofins Agro, Honeywell, Inno-Agro, TTO, Duijndam Uitzendgroep, Pellikaan ai??i?? Qlipr, De Gier Drive Systems.Ai??Vele nationale en Internationale bezoekers wisten de straat weer goed te vinden. Ook de 3DAi??maquette van de nieuwbouw van Demokwekerij Westland werd met veel interesse bekeken.

Demokwekerij Westland is erg tevreden over het verloop van de Tuinbouw Relatiedagen en de invulling die participanten daarin hebben gegeven, wij willen hen dus ook bedanken voor hun inzet en enthousiasme tijdens de beurs. We kijken uit naar de beurs in 2017!

tbr