Demokwekerij timmert internationaal aan de weg

Nadat Demokwekerij begin 2015 besloot om gerichte opvolging te gaan geven aan de toenemende interesse uit het buitenland voor het concept van kennisoverdracht, demonstratie en onderzoek, zijn wij in toenemende mate betrokken geraakt bij interessante projecten in het buitenland.

In onze internationaliseringsstrategie leggen wij de nadruk op het creAi??ren van kansen voor het Nederlandse tuinbouwcluster. Dit doen we door kennis en ervaring bereikbaar te maken voor mensen, overheden en organisaties over de hele wereld. ai???Op een oude fiets moet je ai??i??t lerenai??i?? gaat daarbij weliswaar niet op, maar iemand zonder ervaring, voorbereiding en goede instructie op een full carbon racefiets zetten, is volgens ons ook verre van doeltreffend. De Nederlandse tuinbouwkennis heeft zich in meer dan een eeuw van ai???plat glasai??i?? naar ai???gesloten kasai??i?? ontwikkeld. Alle gradaties in technologie en teelt hebben zich daarbij op een natuurlijke wijze opgevolgd en bij al deze verschillende gradaties hoort een verhaal en een uitleg. Wat we uiteindelijk wel geleerd hebben is dat niet alleen de ai???klantai??i??, maar ook de ai???plantai??i?? bepaalt wat er moet gebeuren en vanuit die gedachte werken we bij Demokwekerij ook aan onze internationale projecten.

In Colombia realiseren we samen met een aantal Nederlandse en Colombiaanse bedrijven en kennisinstellingen een trainings- en demonstratiecentrum voor tuinbouw. Het Nederlandse tuinbouwcluster toegankelijk maken voor de Colombiaanse sierteelt en voedingstuinbouw en vice versa uiteraard. Op ditAi?? moment wordt gewerkt aan een plan om met een weliswaar hele kleine ai???oefenkasai??i??, in Colombia toch een totale beleving van de Nederlandse tuinbouwtechniek te creAi??ren. Teeltsystemen, groeimedia, klimaatsturing en water- en bemestingstechniek zullen geA?ntegreerd worden in deze kleine plastic kas om Colombiaanse telers en deskundigen een beeld te geven van de mogelijkheden die deze technologie biedt voor de wensen van de ai???plantai??i??.

DSC_0028 sdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant van de wereld, in Vietnam zijn we betrokken bij een trainingsprogramma voor ai???greenhouse technologyai??i?? en ai???protected cropsai??i??. In beide projecten werken we nauw samen met onze participanten, waarbij Lentiz een hele belangrijke rol heeft in de didactische aspecten. In India en Canada zijn we in de race voor opdrachten om voor nieuwe high tech glastuinbouwprojecten training en opleiding van de toekomstig managers te verzorgen. Ook hierbij zullen we nauw samenwerken met de bedrijven in ons netwerk en dichtbij onze rol als bruggenbouwer en innovatie platform blijven. Want dat is wat we uiteindelijk willen zijn, een ontmoetingsplaats en draaischijf voor organisaties die innovatie samen willen oppakken, ook vanuit internationaal perspectief.

Interessant tuinbouw netwerk tijdens Participanten-borrel

Vrijdag 12 februari kwam het netwerk van participanten bij elkaar voor deAi??eerste participanten-borrel van het jaar 2016. Met dit initiatief wordt, naast de participanten vergaderingen en diverseAi??bijeenkomsten,Ai??het netwerk van participanten nog dichter bij elkaar gebracht.

De participantenAi??gezamenlijkAi??zijn ondertussen een goede afspiegeling van deAi??NederlandseAi??tuinbouw-markt op het gebied van techniek en toelevering in deAi??breedste zin van het woord. Zo komen; producenten, toeleveranciers, installateurs, handelsbedrijven, onderwijs/-kennisinstellingen en dienstverleners/adviseurs op het podiumAi??DemokwekerijAi??Westland bij elkaar, wat het een sterk internationaal platform maakt. Zo stelde ditmaalAi??ookAi??LetsGrow.com zich als nieuwe participant voor aan de aanwezige groep.Ai??

De participanten-borrel bestond voor een groot deel uit netwerken en kennisdeling onderling. Maar er was ook ruimte voor een plenair gedeelte, waarbij deAi??participantenAi??doormiddel van een 3D rondleiding op een uniekeAi??wijze op de hoogte zijn gebracht van de ontwikkelingen in deAi??nieuwbouw. Daarnaast was voorzitter Erik Persoon van Telersvereniging TTO aanwezig om de samenwerkingsmogelijkheden tussen de participanten en de technische telersvereniging te bespreken.Ai??

“Als participant van Demokwekerij kom je door dit soort bijeenkomsten collega’s uit de sector tegen. Op deze wijze blijf je op een laagdrempelige manier op de hoogte van wat er speelt in de markt, leer je nieuwe mensen uit de tuinbouw kennen en ontstaan er nieuwe samenwerkingen” Aldus Ai??Ai??n van de aanwezige participanten.

participanten

Wat gebeurt er zoal in de kas? Brighten Orchids

Sinds 2011 is Brighten Europe gevestigd in het gebouw van Demokwekerij Westland. Brighten Europe is een 100% dochteronderneming van Brighten Holding. Dit bedrijf, opgericht in de jaren 70 met Ai??Ai??n bloemenwinkel in HongKong is sinds de start flink gegroeid. Eerst in China, waar in 2000 de focus van het bedrijf werd gelegd op de ontwikkeling van sierteeltgewassen; phalaenopsis, anjers, gerberaai??i??s,Ai?? primulaai??i??s en andere sierteeltgewassen. De doelstelling is top soorten in combinatie met excellente plantkwaliteit.

Bij Demokwekerij Westland huurt Brighten Europe een onderzoeksafdeling waar bloeiproeven van Phalaenopsis worden uitgevoerd. Elk jaar zijn er 2 momenten waar naartoe wordt gewerkt. De Flowertrials in week 24 en de voormalige Hortifair in week 44. Tijdens deze weken worden de phalaenopsissen gepresenteerd aan bestaande en nieuwe klanten. Door het huren van een onderzoeksafdeling bij Demokwekerij Westland zit Brighten op de perfecte locatie, de meeste klanten zitten in een 100km radius van Brighten af waardoor de klanten gemakkelijk naar hen toe kunnen komen om bij de producten te komen kijken.

Brighten(foto website)

‘Relatie van Demokwekerij aan het woord’

Deze maand introduceren wij een nieuwe rubriek in onze nieuwsbrief: ai???Relatie Demokwekerij aan het woordai???. In de nieuwe rubriek vragen wij klanten, relaties, bezoekers en/of gebruikers van Demokwekerij WestlandAi??naar hun mening en beweegredenen om samen te werken metAi??Demokwekerij Westland.Ai??

Deze maand; Geert Helderman van het bedrijfAi??Honeywell.Ai??Ai??Geert

Kunt u een korte omschrijving geven van uw organisatie:
Honeywell is een sterke onderneming met internationale allure.
Opgebouwd uit diverse dynamische divisies houdt Honeywell zich actief bezig met het ontwikkelen van innovatieve systemen, producten en diensten voor automatiserings- en beveiligingsoplossingen in industrie, woningen en gebouwen. Naast producten voor de meet- en regeltechniek ontwikkelt Honeywell producten voor de luchtvaart, de automobielindustrie, energie opwekkingsystemen, speciale chemicaliAi??n, kunststoffen en geavanceerde elektronische materialen.

Wat vind u van de rol van Demokwekerij Westland omtrent deAi?? huidige ontwikkelingen in de Nederlandse tuinbouw?
De rol van Demokwekerij Westland vind ik erg belangrijk, het is een ontmoetingsplek voor de gehele tuinbouwsector, van kweker, kwekers in opleiding tot afnemer en alles wat daar tussen zit.

Hoelang bent u al participant bij Demokwekerij Westland en wat zijn de beweegredenen hiervoor?
Honeywell is al sinds het begin participant bij Demokwekerij Westland, namelijk 14Ai??jaar. Voor ons isAi??Demokwekerij WestlandAi??een goed platform voor de nationale en internationale glastuinbouw.

Hoe ziet u de ontwikkelingen met het nieuwe Demokwekerij gebouw?
De demokwekerij ontwikkelt zich steeds verder en professioneler, begonnen op een potplantenkwekerij en nu verder ontwikkelt tot internationaal platform voor de glastuinbouw.

Heeft u nog een leuke anekdote/ grappige gebeurtenis / wist-je-datje ?Ai??
Bij een bezoek van een kweker uit Palestina/ JordaniAi?? stond hij letterlijk even stil bij onze Honeywell stand met de mededeling, hAi?? mijn broer( hij woont in de USA) werkt bij Honeywell, ik gelijk gevraagd naar zijn achternaam en gelijk een mailtje gestuurd. Het toeval wilde dat deze collega net een week ervoor in Delft was geweest bij Honeywell Enraf (Offshor industrie). De wereld is klein, vooral bij Demokwekerij Westland.honeywell

Trainingsprogramma voor Chinese delegatie

Het agriculture institute Henan Zhengzhou City research uit China was van 12 tot 20 januari jl. in Nederland en op bezoek bij Demokwekerij Westland. Zij volgen een intensief trainingsprogramma dat in het teken stond van het Nederlandse veredeling- en vermeerdingsproces en opkweken van jonge planten voor de groentesector.

Een combinatie programma van theorie, praktijk en excursies bracht de delegatie langs diverse Nederlandse tuinbouw processen, waarin zaadtechnologie, technische vernieuwing, ontwikkeling nieuwe soorten en resistentie, plantbescherming, groeimedia, teeltproces en marktintroductie van nieuwe groente soorten uitgebreid zijn belicht.

Wij bedanken de betrokken personen en bedrijvenChinese delegatie die dit trainingsprogramma met ons tot een succes hebben gemaakt. In februari 2016 komt een volgende Chinese delegatie op bezoek. In een meerdaags trainingsprogramma nemen we hen mee in de Nederlandse wereld van plantfysiologie en plantbalans, teeltproces, kastechnologie en gewasbescherming strategieAi??n.

Demokwekerij Westland verzorgt nationaal en internationaal diverse onderwijs- en praktijkdagen en trainingsprogrammaai??i??s voor studenten, glastuinbouwondernemers en- medewerkers. Bent u geA?nteresseerd in wat u hier leest? Heeft u een vraag of idee en kunnen wij iets voor u betekenen? Neem dan contact op via 0174-385600.

Demokwekerij-straat tijdens Tuinbouwrelatiedagen

Bent u van plan dit jaar een bezoek te brengen aan de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem, kom dan ook even langs bij de inspirerende Demokwekerij-Straat!Ai??Demokwekerij Westland en haar participanten staan dit jaar wederom in een gezamenlijke straat. Wilt u de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van teelt en techniek bezoek dan tijdens de relatiedagen de Demokwekerij-Straat.
De bedrijven die vertegenwoordigt zijn in de Demokwekerij-straat tijdens de relatiedagen op 16, 17 en 18 februari zijn:

  • Metazet/FormFlex
  • Eurofins Agro
  • Honeywell
  • Inno-Agro
  • TTO
  • Duijndam Uitzendgroep
  • Pellikaan – Qlipr
  • De Gier Drive Systems
  • Demokwekerij Westland

Benieuwd naar de nieuwbouwplannen van Demokwekerij Westland? Breng een bezoek aan onze stand (standnummer 371) waar u doormiddel van diverse impressies wordt bijgepraat over plannen voor de komende jaren.

18559 Tuin Relatiedagen GO Banner 728x90px Visitus2