2015, druk jaar bij Demokwekerij

Ook in 2015 hebben we weer veel bezoekers mogen ontvangen bij Demokwekerij Westland. Met ruim 14.000 bezoekers kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar.

In totaal zijn er meer dan 180 rondleidingen gegeven aan kwekers, scholieren, leveranciers en vele andere bezoekers. Ook dit jaar is er een flinke groei te zien van internationale bezoekers, meer dan een kwart van de bezoekers kwamen uit het buitenland. Daarnaast zijn er diverse evenementen georganiseerd zoals het IDC event, gewasbeschermingsdagen, Sakata flowertrials en zijn er verschillende onderwijs/cursusdagen georganiseerd.

Voor het jaar 2016 staat er al weer veel op het programma, zo zijn er verschillende internationale delegaties die bij Demokwekerij Westland een cursus komen volgen en zijn er ook met de onderwijsinstellingen diverse dagen georganiseerd. Kortom het jaar 2016 word weer een mooi, druk en innovatief jaar voor Demokwekerij Westland.

Studenten InHolland volgen praktijkdag bij Demokwekerij Westland

Vijftien studenten van InHolland, die een tuinbouwopleiding volgen en ook dagelijks in diverse kwekerijen werken, waren op 16 december 2015 bij Demokwekerij Westland aanwezig voor een praktijklesdag spuittechnieken. InHolland verzorgt tijdens de reguliere opleiding theorielessen over ziekten, plagen en gewasbescherming in tuinbouw, en vindt met deze lesdag bij Demokwekerij Westland de gewenste praktijkkoppeling.

Na een korte toelichting over beschikbare spuittechnieken en uiteraard de veiligheid zijn de studenten via groepsopdrachten onder begeleiding aan de slag gegaan in een tomaten- en een gerberagewas. Zij deden onderzoek naar juiste spuithoeken, snelheden en bedekking en hebben gewerkt met diverse spuitdoppen, rugketels, spuitpistolen, een spuitmast, lvm, fog, spuitmaskers en filtersAi??(mede mogelijk gemaakt door Royal Brinkman). InHolland, haar studenten en Demokwekerij Westland kijken terug op een geslaagde praktijkdag en hebben afgesproken dit met regelmaat gezamenlijk te organiseren.

Inholland1 (2)

 

 

 

Let’sGrow.com nieuwe participant Demokwekerij Westland

Per 1 januari 2016 sluit LetsGrow.com aan als participant bij Demokwekerij Westland.Ai??Met het worden van participant verwacht LetsGrow.com haar nationale en internationale netwerk te vergroten om op deze manier innovaties te kunnen toetsen in de praktijk. OokAi??is Demokwekerij het platform van LetsGrow.com gaan gebruiken om data van de onderzoeken te kunnen delen met belanghebbenden, zoals telers en onderzoekers.

LetsGrow.com is hAi??t online platform voor de registratie en analyse van teelt- en managementinformatie binnen de glastuinbouw. Door het samenbrengen van klimaatgegevens, groeicijfers en beeldmateriaal is LetsGrow.com een krachtig hulpmiddel voor de gehele keten, zowel in de sierteelt als in de groenteteelt.

Al sinds het jaar 2000 is LetsGrow.com actief met het via internet ontsluiten van data van kwekerijen om dit te vertalen naar bruikbare informatie. In de loop van de jaren is het online platform enorm gegroeid qua aantal gebruikers en functionaliteit. Via het online platform zijn de gegevens van onder andere het kasklimaat, het gewas, arbeid en het energieverbruik in te zien.

De data komt uit verschillende bronnen, zoals de klimaatcomputer (ongeacht welk merk), sensoren, software van verkooporganisaties, etc. Door de data op verschillende manieren inzichtelijk te maken en de mogelijkheid om het met anderen te delen, wordt data met LetsGrow.com omgezet in waardevolle informatie.Ai??Het hechte en klantgerichte team staat voor u klaar bij vragen over de mogelijkheden en het gebruik van ons met trots gemaakte platform. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ons viaAi??www.letsgrow.comAi??altijd bereiken!

Let'sGrow.com

‘Medewerker Demokwekerij aan het woord’

Medewerker in de spotlights…

Deze maand; Jay Kester, student Horti Techniques & Management bij Demokwekerij WestlandAi??

img_1953Je hebt gekozen voor een studie binnen de glastuinbouwsector, wat spreekt jou daar zo van aan?
Ik ben als tuinderszoon opgegroeid naast de lisianthus kwekerij van mijn vader en heb daardoor interesse in het tuindersvak gekregen. Ik heb gekozen voor de studie Horti Techniques & Management, waarmee je teeltmedewerker kan worden. Binnen de opleiding doen we praktijkervaring op, door het lopen van stages. Het leek mij erg leuk om stage te lopen bij Demokwekerij Westland.

Hoe kwam je op het idee om stage te lopen bij Demokwekerij en hoe ziet een stagedag er uit?
Via mijn vader, die vanwege de Flower Trials bij Demokwekerij was, is dat balletje gaan rollen. Het leek hem een leuk stagebedrijf en ik ben direct diezelfde dag nog langs geweest om een indruk te krijgen. Vrij snel daarna had ik een gesprek met de teeltmanager, waar ik veel mee samenwerk. Wat me aansprak aan een stage bij Demokwekerij was met name de afwisseling, verschillende teelten en dat je met een hecht team samenwerkt.

Elke dag is eigenlijk anders en de werkzaamheden stemmen we aan het begin van de dag af. Ik heb al veel mogen doen, zoals: klaar zetten van een onderzoek op basis van het onderzoeksplan, het afronden van een komkommeronderzoek en het schoonmaken van de afdeling, voedingsrecepten klaarmaken en substraatmatten en teeltsystemen klaar zetten.

We blijven elkaar na je stage tegenkomen in WOW. Wat vind je ervan om in een gebouw te studeren waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomen?
Ik heb er nog niet helemaal een beeld bij hoe dat in zijn werk gaat in dit nieuwe gebouw. Het is voor mij helemaal nieuw om te studeren in een gebouw waar ook onderzoeken lopen en technieken op een demonstratievloer staan. Ik denk dat het erg mooi wordt en ik vind het leuk om hier onderdeel van te zijn!

Wist je datai??i??.
Jay na deze opleiding graag nog door wil leren om in de toekomst bedrijfsleider te worden, maar zijn ambitie nog hoger ligt en hij het liefst in de toekomst zijn eigen kwekerij opstart?!

Van IDC project naar continu robotica loket

Ai??Op 10 december 2015 vond onder grote belangstelling het IDC event Robotica in Tuinbouw plaats bij Demokwekerij Westland. Interessante sprekers, vele workshops en discussies tussen kwekers, onderzoekers en leveranciers zetten de toon.

Begin 2014 is het IDC (Innovatie Demonstratie Centrum) robotica gestart en heeft de afgelopen 2 jaar honderden bezoekers en tientallen vragen van kwekers ontvangen. Momenteel werkt zij aan 14 concrete innovatietrajecten, waaronder een robottoepassing voor het sorteren van aubergines, planten van yucca stammen en het automatisch opbinden van ficusplanten. Op het event werden de verschillende IDC trajecten gepresenteerd en werden nieuwe robotica technologieAi??n gedemonstreerd.

ai???Met een hoge opkomst, interessante nieuwe vragen en juiste discussies, mogen we wel concluderen dat het onderwerp in de tuinbouwsector leeft en op de agenda staatai???, Roy Wubben projectleider van het IDC.idc1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw platform in ontwikkeling
Het IDC houdt eind 2015 op te bestaan, maar een nieuw platform voor robotica is al in oprichting. Met het platform wil Demokwekerij Westland (en andere initiatiefnemers van het IDC; TU Delft en TNO) kwekers en toeleveranciers dichter bij elkaar brengen, discussiAi??ren over de factor arbeid en ontwikkeling van robotica, mechanisatie en automatisering bevorderen (nut en de noodzaak combineren). Het platform zorgt voor de vertaalslag van kweker naar technische toeleverancier en andersom. Als het aan Demokwekerij Westland ligt, komt er snel een vervolg. ai???We denken aan een platform waar bedrijven lid kunnen worden. de eerste gedachten zijn er al, het evenement heeft extra inzichten opgeleverd en de komende periode wordt het platform verder geconcretiseerdai???.

Wereldwijde positie
Volgens Martijn Wisse, professor Biorobotica aan de TU Delft (en spreker op het event), zijn we als Nederland groot in de wereld als voedselexporterend land, maar ook groot in voedselverwerkende machines, waarin steeds meer wordt gerobotiseerd. Vanuit TU Delft werken momenteel elke dag 150 tot 160 onderzoekers aan robotica in verschillende laboratoriums en ligt er voor Nederland en het Westland een grote kans. We hebben een hoogwaardige high-tech positie en een goede positie in tuinbouw, dit kunnen we wereldwijd uitbouwen en leidende rol pakken.

idc2

Voor meer informatie:
Demokwekerij Westland
Roy Wubben
Zwethlaan 52
2675LB Honselersdijk
roywubben@demokwekerij.nl

Peet van Adrichem blikt terug op het jaar 2015

Zo net na de kerst is het een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Het jaar 2015 is voorbij geflitst met veel bijeenkomsten, cursussen, rondleidingen en met nog meer activiteiten was het een druk jaar voor Demokwekerij Westland.

Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de realisatie van het nieuwe Demokwekerij gebouw, wat gebouwd zal worden op het braakliggende terrein bij Flora Holland. Dit jaar zijn we vooral bezig geweest met de financiAi??le uitdagingen, het uiterlijk van het gebouw, hoe de samenwerkingen gaan lopen enz. We hebben ook geA?nventariseerd welke bedrijven hierin interesse hebben, gelukkig is gebleken dat er veel animo is voor het ambitieuze plan en dat iedereen erg positief is. Komend jaar zal er gestart worden met de bouw van het combigebouw en in april 2017 zullen de kassen gebouwd worden.
demo200
Ook hebben we dit jaar weer een aantal nieuwe participanten mogen verwelkomen bij Demokwekerij Westland. De animo om als participant aan te sluiten is groeiendeAi??en dit past perfect in de ambitie om een permanent tentoonstellingsplek te faciliteren voor tuinbouwtechniek en toeleveranciers, wat in het nieuwe demonstratiegebouw tot uiting komt.

In de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij is dit jaar veel onderzoek gedaan in verschillende gewassen. Het onderzoek Futagrow is een goed voorbeeld van een succesvol onderzoek, het is ons grootste en langst draaiende onderzoekAi??en komend jaar zal dit systeem de praktijk ingebracht worden. Wat natuurlijk niet onvermeld mag blijven is de nominatie van Futagrow voor de Herman Wijffels prijs was toch echt wel een bekroning op ons werk.Ai??Ondanks dat we niet gewonnen hebben isAi??de nominatie zeker iets om trots op te zijn.

Ook ons derde speerpunt; kennisoverdracht is dit jaar flink gegroeid. De samenwerkingen tussen Demokwekerij Westland en de verschillende onderwijsinstellingen is geA?ntensiveerd. Ook is er op het gebied van kennisoverdracht veel gebeurd rondom Robotica. 10 december was de afsluiting van het IDC Robotica bij Demokwekerij Westland, met meer dan 100 bezoekers was het een geslaagd evenement. Volgend jaar zullen wij verder gaan met Robotica en zullen er verschillende projecten omtrent dit onderwerp gaan draaien.

Het bezoekersaantal ten opzichte van verleden jaar heeft geen grote groei meegemaakt. Wat wel is opgevallen is dat er meer internationale bezoekers zijn geweest dan voorgaande jaren.

Daarbij zijn we dit jaar druk bezig met het opzetten van Demokwekerij Internationaal, door de vele bezoekers bleek al snel dat de peetbelangstelling omtrent tuinbouw echt gegroeid is op internationaal niveau. Steeds meer partijen weten ons vanuit het buitenland te bereiken met interesse in de trainingen en cursussen die wij aanbieden. Volgend jaar verwachten we dat meerdere projecten gaan draaien in onder andere; China, Vietnam, Canada, Colombia.

Namens het Demokwekerij-team bedank ik alle relaties voor de samenwerking in 2015 en wens ik een ieder een gezond en innovatief 2016 toe!

Peet van Adrichem
Directeur Demokwekerij Westland