logo Demokwekerij 2010

Praktische tuinbouw training voor Vietnamese trainers

Nederlandse en Vietnamese kennisinstellingen en bedrijven werken samen aan de opzet van de Fresh Academy, een praktisch kennis- en trainingsinstituut voor de tuinbouwsector in Vietnam. In de week van 14 t/m 18 december vond de eerste sessie plaats van een 1,5 jaar durend Train-the-Trainer (ToT) traject. In Da Lat, het centrum van dé tuinbouwregio van Vietnam bij uitstek, werd met 28 cursisten uit het hele land gewerkt aan praktische kennis én trainingsvaardigheden op het terrein van bedekte teelten. Centraal stonden deze week bemesting, plantsturing en gewasbescherming. Tijdens het volgende trainingsbezoek (maart 2016) gaat Demokwekerij Westland in op tuinbouw techniek.

De agrarische sector in Vietnam, inclusief de tuinbouw, ontwikkelt zich sterk en biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Eén van de tekortkomingen in de sectorontwikkeling vormt een tekort aan praktische, toepasbare kennis. Het Fresh Academy project, met een looptijd van ruim 2 jaar, draagt bij aan broodnodige kennisontwikkeling door het fundament te leggen voor een tuinbouw-praktijkcentrum  voor training en demonstratie. Het Train-the-Trainer traject is een wezenlijk onderdeel van het project en leidt trainers op die vervolgens tuinbouwondernemers, bedrijfsmedewerkers maar ook studenten wegwijs gaan maken in duurzame en technisch geavanceerde tuinbouw.

vietnam 1 (2)Het Fresh Academy project borduurt voort op projecten en ervaringen die Fresh Studio de afgelopen 10 jaar heeft opgedaan in de Vietnamese tuinbouw. HAS Hogeschool (projectleider) plus Wageningen UR / PPO, Lentiz Course & Consult, Demokwekerij Westland, Kenlog b.v. en Fresh Studio vormen een uniek samenwerkingsverband dat de uitdaging aangaat om de Fresh Academy vorm te geven. Bovendien zijn 4 (landbouw)universiteiten in Vietnam actief betrokken. De projectpartners voorzien een Fresh Academy die zich niet beperkt tot Da Lat maar ook actief zal zijn in het noorden (het verzorgingsgebied van Ha Noi) en het zuiden van Vietnam, rondom Ho Chi Minh City. In de Mekong- provincie Dong Thap werken de projectpartners Demokwekerij Westland en Kenlog al intensief samen met de lokale tuinbouwsector die is gespecialiseerd in bloeiende planten.

De ToT sessie van december zorgde voor enthousiasme bij de 28 leergierige cursisten. HAS Hogeschool, Lentiz Course & Consult en Wageningen UR / PPO gaven inhoud aan de trainingen. In maart 2016 wordt de volgende sessie verzorgd; dan met inbreng van HAS Hogeschool, Lentiz Course & Consult en Demokwekerij Westland.

Voor meer informatie:
Demokwekerij Westland
Roy Wubben
0174-385600 – roywubben@demokwekerij.nl

 

logo Demokwekerij 2010

Groeiende belangstelling voor robotica in de tuinbouw

Artikel verschenen op 25 december 2015 in het vakblad Bloembollenvisie

Het is bijna onvoorstelbaar: een bloembollenkwekerij of –broeierij waar geen mens meer werkt. Het zal ook nog lang duren voor het zo ver is. Maar de ontwikkelingen gaan wel door, zo laat Roy Wubben van IDC robotica op Demokwekerij Westland zien. Ook de bollensector doet daarin mee. Klik hier voor het hele artikel.Robotica

logo Demokwekerij 2010

Demokwekerij-Straat op Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem

Bent u van plan dit jaar een bezoek te brengen aan de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem, kom dan ook even langs bij de inspirerende Demokwekerij-Straat!

Demokwekerij Westland en haar participanten staan dit jaar wederom in een gezamenlijke straat. Wilt u de laatste ontwikkelingen zien op het gebied van teelt en techniek bezoek dan tijdens de relatiedagen de Demokwekerij-Straat.

De bedrijven die vertegenwoordigt zijn in de Demokwekerij-straat tijdens de relatiedagen op 16, 17 en 18 februari zijn:

  • Duijndam Uitzendgroep
  • Cor Pellikaan
  • De Gier Drive Systems
  • Metazet/Formflex
  • Eurofins Agro
  • Honeywell
  • Inno-Agro
  • TTO

Openingstijden
dinsdag 16 februari 13.00 – 21.00 uur
woensdag 17 februari 13.00 – 21.00 uur
donderdag 18 februari 13.00 – 21.00 uur

Adres
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ Gorinchem

18559 Tuin Relatiedagen GO Banner 728x90px Visitus2

logo Demokwekerij 2010

Stap in realisatie Nieuwbouw Demokwekerij Westland

Demokwekerij 2.0

Woensdag 25 november vond de officiële kick-off plaats van de nieuwbouw van o.a. Demokwekerij op locatie Greenport Horti Campus Westland. Hiermee zijn de plannen voor de nieuwbouw wereldkundig gemaakt, wat een tweede stap is richting het realiseren Demokwekerij 2.0. De eerste stappen werden begin deze maand gezet met de aankoop van de grond van Trade Parc Westland wat zich voor de bloemenveiling FloraHolland Naaldwijk bevindt.

Tijdens de aftrap, die plaats vond bij Flora Holland, kwam het bedrijfsleven, scholen, kennisinstellingen en de gemeente bijeen voor meer informatie over de fysieke locatie, het toekomstbeeld van het totale kenniscomplex en de toekomstige ontwikkelingen. Zo kwamen achtereenvolgens de Gemeente Westland, de architect, Lentiz MBO greenport, Demokwekerij Westland en Greenport Food en Flower Experience, aan het woord.demo20

Voor de Demokwekerij betekent dit dat er een nieuw kassencomplex voor onderzoek gebouwd zal gaan worden en daarnaast dat de permanente tuinbouwtentoonstelling, waar voor nationale en internationale bezoekers veel te zien is, verder zal worden uitgebreid. Deze expositieruimte zal in gezamenlijkheid met Lentiz MBO Greenport en Greenport Food & Flower Experience worden opgezet.
Met de nieuwe school die Lentiz MBO Greenport in hetzelfde gebouw plaatst, zal de eerste fase van Greenport Horti Campus Westland worden gerealiseerd. Op dit eerste bloemblad zullen onderwijs, onderzoek, innovatie en bedrijfsleven elkaar ontmoeten.

Op de bijeenkomst waar zo’n 150 man aanwezig was werd na het gesprek met het panel en vragen uit het publiek, door de investeerders (Lentiz MBO Greenport, Demokwekerij Westland, GFFX en Gemeente Westland) het bouwbord officieel onthuld. Als alles volgens plan verloopt zal in het voorjaar van 2016 de eerste paal worden geslagen en zal in het najaar 2017 de verhuizing plaats vinden. demo200

logo Demokwekerij 2010

Demokwekerij Westland in Colombia

Demokwekerij Internationaal gaat de wereld over..

Demokwekerij is als penvoerder en samen met Lentiz ook als opleider en trainer betrokken bij het realiseren van een kennis- en trainingscentrum voor tuinbouw in Colombia. Aan het project doet ook een aantal participanten van Demokwekerij mee. Bij het project zijn naast de Nederlandse bedrijven ook Colombiaanse organisaties betrokken, waaronder universiteiten, brancheorganisaties en bedrijven uit de tuinbouwsector. Het project wordt vanuit de Nederlandse overheid ondersteund middels de zogeheten stimuleringsmaatregel ‘Transitiefaciliteit’. Colombia is naast Vietnam en Zuid-Afrika door de Nederlandse overheid aangemerkt als ‘transitieland’, hetgeen inhoudt dat deze landen een versnelde transitie doormaken naar een moderne economie en marktkansen bieden voor de Nederlandse Topsectoren, waarvan Tuinbouw & Uitgangsmaterialen deel uitmaakt.

Het project ‘Centro de Capacitación y Conocimiento Colombia’ heeft als doel om middels een trainingsprogramma en demonstratieproject de Nederlandse tuinbouw toegankelijk te maken voor Colombiaanse kwekers, teneinde een bijdrage te leveren aan de verduurzaming en efficiencyverbetering van de voedingstuinbouw en sierteelt in Colombia. De Nederlandse participanten zullen een trainingsfaciliteit in de vorm van een onderzoeks- en demonstratiekas inbrengen en een bijdrage leveren aan het opleidings- en trainingsprogramma, waarbij trainers worden getraind, het zogeheten ‘train-the-trainer-program’. Op dit moment wordt de definitieve economische en technische haalbaarheid van het project beoordeeld en wordt in samenspraak met de Nederlandse overheid en alle Nederlandse en Colombiaanse partners besloten of het project definitief kan gaan plaatsvinden. Om tot dit definitieve besluit te kunnen komen hebben we samen met alle partners de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan een optimale projectvorm.

In oktober is Demokwekerij in Colombia geweest om met de Colombiaanse universiteiten de samenwerking voor het trainingsprogramma nader te bespreken. Er is een groot enthousiasme vanuit de Colombiaanse partners getoond om hier een succesvolle samenwerking van te maken en ook is er een geschikte locatie gevonden op een bestaande onderzoeksfaciliteit voor tuinbouw bij één van de deelnemende universiteiten. Ook heeft Demokwekerij in oktober deelgenomen aan een aantal bedrijfsbezoeken bij tuinbouwbedrijven in Colombia en is er een bezoek gebracht aan de Proflora,DSC_0024 safdasdf de sierteeltbeurs in Bogotá. Ook hierbij is bruikbare kennis opgedaan voor het project en zijn er gesprekken gevoerd met diverse organisaties en bedrijven die actief zijn in de Colombiaanse tuinbouw. Het definitieve ‘groene licht’ voor het project verwachten wij begin februari 2016 te kunnen geven als ‘alle puntjes op de i’ staan. Hiervoor moet de komende tijd nog heel wat werk worden verzet, maar met de kansen die dit project in Colombia biedt voor onze participanten en relaties, is dit een uitdaging die Demokwekerij graag aangaat.

logo Demokwekerij 2010

Periodieke afstemming tijdens de participanten-bijeenkomst

Halfjaarlijkse update voor de participanten..

Dinsdag 10 november was de participanten vergadering bij Demokwekerij Westland. Aan de hand van de drie disciplines; demonstratie, onderzoek en kennisoverdracht werden alle participanten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Na een terugblik op het jaar 2015 werd er vooruit gekeken naar de te nemen stappen in 2016 en verder. Belangrijke onderwerpen tijdens deze middag waren Demokwekerij 2.0, onderzoeken en Demokwekerij Internationaal.
De nieuwe participanten kregen de gelegenheid om zich aan de hand van een korte presentatie bij hun stand voor te stellen aan de rest van de groep. Na een rondgang langs de diverse onderzoeken werd in het IDC Robotica een nieuwe oogstrobot voor aubergines geshowd.
De participanten gingen op de hoogte van de ontwikkelingen en vol ideeën weer naar huis.Participantenvergparticipantenvergaderingg

logo Demokwekerij 2010

Bedrijfsuitje Demokwekerij en Proeftuin Zwaagdijk

Een dagje weg…

Vrijdag 20 november was het rustig bij Demokwekerij Westland. Op deze dag stond het jaarlijkse bedrijfsuitje van Demokwekerij en Proeftuin Zwaagdijk gepland.

Na een bedrijfsbezoek bij twee innovatieve en vooraanstaande potplantenkwekers werd het programma met ca. 60 personen verder voortgezet bij Landgoed Olmenhorst in Lisserbroek. Hier vonden diverse activiteiten plaats onder het motto ‘Teambuilding ten top”. Na de activiteiten werden onder het genot van een hapje en een drankje de uitslagen nog lang bediscussieerd. Na het bezoek van Sinterklaas en het zingen van het zelfgeschreven Demo/Zwaagdijk-lied was de middag/avond compleet.

Bedrijfsuitje