Futagrow genomineerd voor Herman Wijffelsprijs

In de categorieAi?? ai???Food&Agriai??i?? van de Herman Wijffels prijs is het teeltconcept Futagrow genomineerd. Dit systeem, waarin meerdere innovatiesAi?? zorgen voor een compleet andere benadering van de teelt, is gericht op maximale duurzaamheid.

Met de Herman Wijffels Innovatieprijs stimuleert de Rabobank ontwikkelingen en innovaties met een maatschappelijke impact en die bijdragen aan een duurzame toekomst.

Eind september werd bekend gemaakt dat Futagrow bij de laatste drie finalisten zit voor de winst in de categorie Food & Agri. 12 november word de prijs uitgereikt. Per categorie is een geldbedrag van 30.000 euro te winnen. Daarnaast is er een Publieksprijs van 5.000 euro.

Stefan Persoon van Inno-Agro vertelt: ai???Voor ons is het de kroon op ons werk dat Futagrow in de finale zit van de Herman Wijffels prijs, voor 6 jaar lang hebben wij dit systeem ontwikkeld en door geselecteerd te zijn voor deze prijs krijgen we erkenning voor alle inspanningen die we hebben geleverd. Wij denken dat dit systeem echt een grote stap in de tuinbouw teweegbrengt, je kunt het vergelijken met de overgang van grond naar substraat in de jaren 70/80, dit was een grote verandering in de tuinbouw en wij denken dat Futagrow net zo een grote impact zal hebben. Mochten wij de prijs winnen, waar we natuurlijk op hopen, zullen we de prijs gebruiken voor het door ontwikkelen van het systeem.ai???

Futagrow is een teeltsysteem dat het mogelijk maakt om jaarrond op een duurzame wijze tomaten te produceren. Een van de belangrijkste uitgangspunten van het systeem is een opeenvolging van korte teelten waarbij zich continu twee gewasstadia in de kas bevinden. Het systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbij telkens negen trossenAi??per gewas worden geproduceerd (50 trossen per jaar). Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen. Dit systeem is door Demokwekerij Westland i.s.m. Inno-Agro ontwikkeld in samenwerking met diverse partners.
In 2016 zal Futagrow voor het eerst in de praktijk worden gebracht in Ai??het gewas Tomaat, is momenteel de verwachting. In de komende jaren zal er meer onderzoek worden gedaan naar het gebruik van Futagrow in verschillende opgaande groentegewassen, en word er gekeken naar internationale mogelijkheden voor dit systeem.

Futagrow

Holland Scherming en Holland Gaas sluiten aan als participant bij Demokwekerij

Holland SchermingAi??is vanaf 1 oktober 2015Ai??aangeslotenAi??als participant bijAi??Demokwekerij Westland. Door deze participatie wil het bedrijfAi??het netwerk vergroten enAi??de kennisAi??/ producten onder de aandacht brengen van de internationale glastuinbouw.Ai??

Holland Scherming is opgericht in 1987 en gespecialiseerd in de ontwikkeling en installatie van kasscherming. “Wij leveren aan eindgebruikers en turnkey-leveranciers in de glastuinbouwsector, tuincentra, groothandels en de utiliteitsbouw. Onze projecten variAi??ren van kleinschalig tot zeer omvangrijk en worden niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland uitgevoerd. Holland Scherming heeft aan de basis gestaan van kwaliteitsstandaarden voor scherminstallaties. Wij mogen ons tot een van de drie grootste scherminstallateurs van de wereld rekenen”, vertelt Peter Rense. ‘Wij zien Demokwekerij Westland als een geschikt podium voor overleg en kennisoverdracht aan geA?nteresseerde binnen- en buitenlandse partijen. Er zijn diverse faciliteiten om wensen en mogelijkheden met klanten te bespreken midden in een praktijksituatie waarin ook veel andere disciplines aanwezig zijn. Dit kan een belangrijke kruisbestuiving geven voor de participanten onder elkaar.’

De demonstratie-stand bij Demokwekerij Westland is ondertussen ingericht, waar naast de scherming ook het gaas is te bezichtigen. Holland Gaas heeft jarenlange ervaring met gaassystemen in diverse kastypen. De gaassystemen worden wereldwijd geleverd en/of gemonteerd. “Samen met de klant zoeken wij naar een optimum tussen ventilatie, gewasbescherming en lichtonderschepping. De gevouwen vorm geeft een betere ventilatie, omdat er een groter uitwisselingsoppervlakte is. Een klein opvouwbaar pakket zorgt voor een geringe lichtonderschepping. Holland Gaassystemen zijn te verkrijgen in veel verschillende afmetingen en maasopeningen en worden vervaardigd van hoogwaardige materialen.”
De op maat gemaakte gaassystemen zijn veelal voorzien van specifieke rubberstrippen, geleidingen en profielen. Hiervoor is een eigen confectieafdeling opgezet. “Op deze manier kunnen wij snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen en bijzondere situaties. De organisatie heeft een platte structuur. Door deze informele, korte lijnen zijn we in staat om snel op nieuwe behoeften van klanten in te springen en samen een systeem aan te passen of te ontwikkelen.”
IMG_0055 nieuw

Brinkman nieuwe participant Demokwekerij Westland

Royal Brinkman heeft de samenwerking met Demokwekerij Westland versterkt door aan te sluiten als nieuwe participant. Het vergroten van de interactie en verbinding tussen beiden ziet Royal Brinkman als een belangrijke stimulans voor innovatie in de tuinbouw. Ai?? Royal Brinkman, leverancier, adviseur en installateur voor de professionele glastuinbouw, specialiseert zich wereldwijd in zeven themaai??i??s.

Pictogrammen naast elkaar rood fc groot
Binnen deze themaai??i??s innoveert Royal Brinkman continue in samenwerking met strategische partners en klanten met als resultaat nieuwe oplossingen en toepassingen in de glastuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Maartje Jung, innovation manager bij Royal Brinkman, ziet de participatie in de Demokwekerij als een belangrijke uitbreiding op de bestaande samenwerking. “Het is een ideale locatie om jaarrond innovaties aan kwekers te tonen, nieuwe contacten op te doen en met elkaar van gedachten te wisselen.”

Kennisuitwisseling

Niet alleen de behoefte aan innovatieve producten en concepten neemt toe in de glastuinbouw; ook de behoefte aan kennis en adviesAi??hierover.Ai??Royal Brinkman en Demokwekerij WestlandAi??zien kennisdeling als de sleutel tot succes. Zo geven Royal Brinkman specialisten lezingenAi??bij deAi??Demokwekerij aan o.a. scholieren. Andersom organiseert de Demokwekerij diverse evenementen waar kennisoverdracht plaatsvindt. Deze wisselwerking geeft energie, interactie en verbinding tussen beide organisaties en de glastuinbouwsector als geheel.

Meer weten? Ai??Ai?? Royal Brinkman en Demokwekerij WestlandAi??werken de komende tijd samen om de demonstratiestand vorm te geven. Bezoek de demonstratiestandAi??van Royal Brinkman bij Demokwekerij Westland of ga naar de website www.brinkman.nl.

151030 Ondertekening Brinkman - Demokwekerij Westland

Fotosynthesecapaciteit paprika herstelt weer snel

Het fenomeen dat paprika in het voorjaar een 30% lagere efficiAi??ntie van de fotosynthese heeft bij gewenning aan het hoge CO2 concentratie, verdwijnt binnen 6 dagen. Doseren boven de 800 ppm heeft daarnaast weinig toegevoegde waarde. Dat blijkt uit onderzoek van Plant Lighting en TTO dat gepresenteerd werd tijdens de Masterclass CO2 op vrijdag 25 september bij Demokwekerij Westland.

Uit eerder onderzoek bleek dat als paprika gewend is aan een hoge CO2 concentratie van 1000 ppm (de ai???wintersituatieai??i??), de efficiAi??ntie van de fotosynthese 30% lager is op het moment dat in het voorjaar de CO2 concentratie zakt in de kas. In nieuw onderzoek van Plant Lighting en TTO (zie presentatie [link]) blijkt dat deze aanpassing binnen 6 dagen weer verdwijnt. Dus een andere doseerstrategie om dit fenomeen te voorkomen is niet nodig. Wel blijkt weer dat het doseren boven 800 ppm nagenoeg geen effect heeft op de fotosynthese bij paprika.

Daarnaast is er onderzoek gedaan rondom CO2 doseren in de zomer. Uit metingen bij een praktijkbedrijf is gebleken dat wanneer de juiste condities worden gehanteerd, de fotosynthese paprika bij paprika zelfs bij zeer hete zomerdagen in stand blijft. Het betreffende bedrijf maakt gebruik van een diffuse coating en kon door een lagere bladtemperatuur (in de kop) de ramen meer gesloten houden waardoor het vochtdeficit beter op peil bleef; de VPD bleef onder de 2 kPa. Ook was doseren zinvoller omdat de huidmondjes open blijven staan. De vraag bij de aanwezigen was of dit zonder een diffuse coating wel toepasbaar is.CO2 (2)

Peter Geelen van Plantmonitoring.nl presenteerde op de bijeenkomst georganiseerd door TTO, LTO Glaskracht Nederland, Inno-Agro en Demokwekerij Westland een stappenplan om effectief CO2 te doseren in met name de zomermaanden. De eerste stap is om de huidmondjes open te houden. Hierbij speelt vocht een belangrijke rol. Door de open huidmondjes kan de plant zich koelen door verdamping, kan daardoor meer energie afgevoerd worden uit de kas en kan de CO2 beter benut worden voor het fotosyntheseproces. De tweede stap is om de luchtramen meer gesloten te houden, met als bijkomend gevolg dat de CO2 verliezen beperkt blijven en het VD minder oploopt. De derde stap is dat de doseerstrategie afgestemd wordt op het lichtniveau. Als laatste stap is dat het verbruik aan assimilaten aangepast wordt op de aanmaak van assimilaten. Hierbij vormt een constante afstemming van de etmaaltemperatuur op de lichtsom en een lagere plantbelasting belangrijke handvaten. De vier stappen vormen dus een samenhangend geheel dat elkaar versterkt. Men kan eenvoudig met een infra rood camera beginnen in kaart te brengen wanneer de huidmondjes gaan sluiten.

Topdrukte tijdens gewasbeschermingsdagen

Kennisoverdracht ten top met 400 deelnemers..

Met een opkomst van zoai??i??n 400 enthousiaste bezoekers wordt er terug gekeken op drie succesvolle dagen. Op 23, 24 en 29 september vonden er gewasbeschermingsdagen plaatsAi??bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseerde Demokwekerij Westland in samenwerking metAi?? Van Iperen, Brinkman, Horticoop en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Elk handelsbedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid gaven om zich bij te laten praten over gewasbescherming in de sierteeltsector.

Naast een presentatie van het handelsbedrijf, werden er in groepjes diverse sierteelt gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezichtigd. GewasbeschermingDeze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van witte vlieg,Ai??slakken en Botrytis in diverse sierteelt glastuinbouw gewassen. Ook was er op deze kennisdag voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die ook meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, zullen in april 2016 wederom plaats vinden, dan gericht op de groenteteelt.

Project Green Juniors gestart bij Demokwekerij Westland

Koppeling onderwijs en bedrijfsleven..

Het schooljaar is weer begonnen en daarbijAi??ook een nieuw projectAi??genaamd Green Juniors. In samenwerking met Hogeschool InHollandAi??gaan studenten aan de slagAi??met vraagstukken uit de praktijk.

Er wordt door de studenten gewerkt aanAi??een nieuw teeltsysteem voor telen uit de grond. Het nieuwe A3CF teeltsysteem is een teeltsysteem voor bloemen, groenten, kruiden en planten waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke basisprincipes. Door middel van de Current Flow (CF in A3CF) krijgt het gewas de kans omAi??het water wat langs deAi??wortels stroomtAi??op te nemen.Ai??In het project Green Juniors worden er chrysanten op deze goot geteeld,Ai??om de kansen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Onder begeleiding van chrysantentelers, Hogeschool INHolland, Demokwekerij Westland en fgdfgA3technology, werken de vierdejaarsstudenten vanAi??20 weken lang aan dit project. Onderzoeker Jeroen Sanders van Demokwekerij Westland begeleid het onderzoek en vertelt: ai???het is heel leuk om studenten te begeleiden bij praktische vragen vanuit het bedrijfsleven. Wat goed is voor de studenten die in plaats van op school theorie te leren nu ook echt daadwerkelijk fysiek bezig zijn met een onderzoek op een bedrijf. De studenten gaan eerst onderzoeken of ze de watergift kunnen optimaliseren, maar ze zullen ook kijken naar het fluctueren van de plantdichtheden. Verschillende aspecten wat ze hebben geleerd op school zullen nu in de praktijk gebracht worden.ai???