Nieuwe editie Demokwekerij gewasbeschermingsdagen

Deze editie is gericht op de sierteeltsector..

Na een geslaagde editie in april dit jaar vinden de komende gewasbeschermingsdagen gericht op sierteeltAi?? plaats opAi??23, 24 en 29 september. Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.

Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid geven om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.
Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen wordenAi?? bezocht. DezeAi??editie zal erAi??o.a. aandacht worden besteedt aan onderzoekenAi??ter bestrijding van trips, meeldauw,Ai??botrytisAi??in diverse glastuinbouw gewassen. Ook zal men worden bijgepraat over groeiregulatie en selectiviteit van nieuwe insecticide.

Deze editie van de gewasbeschermingsdagen vinden plaats op:

  • Woensdag 23 september 2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperengewas
  • Donderdag 24 septemberAi??2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Brinkman
  • Dinsdag 29 september 2015Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Horticoop

Op deze kennisdagen is er voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten. De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de sierteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie.

Deelnemen aan de kennisdagen?
Aanmelden kan via de bovengenoemde handelsbedrijven.

De scholen zijn weer begonnen.. ook bij Demokwekerij!

Basisonderwijs tot universiteit, ze weten de weg naar Demokwekerij..

Eind augustus/begin september zijn de scholen in midden Nederland van start gegaan, en dat betekent ook voor Demokwekerij Westland dat zij weer vele nieuwe studenten mogen verwelkomen. Demokwekerij Westland organiseert en faciliteert namelijk diverse trainingen, opleidingstrajecten en praktijkdagen, uiteraard aan de tuinbouw gerelateerd.

Een kleine greep:

Lentiz MBO Greenport, MBO2
Afgelopen schooljaar heeft Demokwekerij Westland voor het eerst het praktische gedeelte van de Lentiz opleiding Plantenteelt en Agro Logistiek verzorgd. Dat traject is succesvol verlopen en daardoor organiseren we het traject dit schooljaar wederom. De komende 30 weken, elke dinsdag, komen 15 studenten van het MBO niveau 2 bij Demokwekerij Westland langs om over tuinbouw, techniek, teelt en logistiek te leren, en dit alles met een praktische insteek. Zo starten de studenten diverse teelten, verzorgen zij gewassen, regelen zij het klimaat en verzorgen zij de oogstwerkzaamheden.Ai?? Ook de technische onderdelen van een kwekerij worden belicht en gaan de studenten middels praktijkopdrachten daarmee aan de slag. Gereedschap gebruik en materiaal leer zijn daarbij uiteraard van belang.

Om de praktijkopdrachten van de genoemde opleidingen te kunnen verzorgen, zijn vele materialen nodig; van plantmateriaal tot verpakking, van zaad tot gereedschap. Demokwekerij Westland is daarom erg blij te melden dat de volgende bedrijven een bijdrage leveren aan dit onderwijstraject: Proeftuin Zwaagdijk, Modiform, Beekenkamp Verpakkingen, Bayer CropScience, Royal Brinkman, MTS Batist Pot en Perkplanten, Enza zaden, Van Den Bos Flowerbulbs, Bernard Sanders Aandrijftechniek, van Iperen, Revaho, Jiffy en Potplantenkwekerij Sjaloom.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Volwassen onderwijs Lentiz MBO Greenport
Ook dit jaar mogen we het volwassen onderwijs van Lentiz MBO greenport ontvangen. De personen zijn reeds werkzaam in de tuinbouwsector, vaak verantwoordelijk voor de teelt, en volgen het komende jaar 1 dag in de week een opleiding. Als Demokwekerij Westland verzorgen we in dit traject trainingsdagen op gebied van: logistiek, warmte, water, klimaat, elektrische systemen, aandrijftechnologie, kasconstructies, milieu en gewasbescherming.

HBO Teeltexpert
InHolland en Lentiz MBO Greenport hebben in samenwerking een trainingstraject voor A?TeeltexpertA? opgezet. Demokwekerij Westland fungeert als trainingslocatie en vult een aantal trainingsdagen inhoudelijk in. In dit programma worden de onderwerpen als teelttechniek, belichting, bemesting, klimaat en water behandeld. Hiervoor worden verschillende gastsprekers ingezet, en worden verschillende participanten van Demokwekerij Westland betrokken.

En verderai??i??..
In samenwerking met haar netwerk denkt Demokwekerij Westland uiteraard na over nieuwe training en opleidingstrajecten. Zo komt het ROC Mondriaan Delft (met de mechatronica opleiding) een aantal keer langs om door het IDC robotica (innovatiecentrum met thema robotica) geA?nformeerd te worden over het onderwerp, in relatie tot de glastuinbouw.

Ook wordt er aandacht besteed aan ai???Bedrijfskunde voor de Tuinbouwai??i?? via een opleiding die is ontwikkeld HAS Hogeschool in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants BV, partners van deze opleiding zijn InHolland Hogeschool, Horticoop, Kas Groeit, ABN AMRO en de Rabobank. Een aantal bijeenkomsten van de opleiding Bedrijfskunde voor de Tuinbouw Noord en Zuid Holland vindt in het studiejaar 2015 ai??i?? 2016 plaats bij Demokwekerij Westland.

Masterclass CO2 paprika

Er valt nog veel te leren over CO2..

We zullen in de glastuinbouw moeten leren met minder CO2 af te kunnen zonder dat de productiepotentie of kwaliteit onder druk komt te staan. Sinds jaar en dag wordt er wereldwijd al onderzoek gedaan naar CO2. Zo is er vanuit programma Kas als Energiebron (KaE) de afgelopen 10 jaar een sterke focus geweest op het efficiAi??nter omgaan met CO2. Gelukkig is er dus al veel bekend.

OmAi??de kweker de goede handvatten te geven en grip te laten krijgen op dit vluchtige gas worden dit najaar 6 Masterclasses georganiseerd. Deze masterclasses vinden plaats bij Demokwekerij Westland en is bedoeld voor ondernemers en bedrijfsleiders die dagelijks de teelt verzorgen. Op 25 september 2015 vindt de eerste Masterclass CO2 Paprika plaats.

ProgrammaAi??25 september (13:00 – 16:00 uur)
Het programma start om 13:00u en eindigt om 16:00u. Gedurende de middag komen er diverse specialisten aan het woord en gaan de kwekersAi??zelf aan de slag met specifieke issues in het gewas.

  • Opfriscursus fotosynthese door Sander Hogewoning (Plantlighting)
  • Plantbalans i.r.t. licht en CO2 door Peter Geelen (Plantmonitoring.nl)
  • Bezoek aan de CO2 faciliteit
  • Presentatie onderzoek naar efficiency CO2 opname (Plantlighting)
  • Discussie

CO2 faciliteit
Om te werken aan goede afstemming en kennisoverdracht met kwekers hebben telersvereniging TTO, Demokwekerij Westland en Inno-Agro samen met KaE ai???de CO2 faciliteitai??i?? opgericht. In deze fysieke ruimte bij Demokwekerij Westland wordt samen met een aantal partners gewerkt aan kennisuitwisseling en onderzoek.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor Masterclass CO2 Paprika? Neem contactAi??op met Demokwekerij Westland via 0174-385600.

Masterclass

Seeds meets Technology

HAi??t evenementAi??voor innovatieve technology op gebied van zaden..

Op 22, 23, 24 en 25 september is de tweede editie van Seed meets Technology. Het evenement breidt dit jaar uit tot 25 bedrijven die hun innovaties tonen aan professionals in de zaadsector, internationale wederverkopers van zaden en aanverwante producten, toeleveranciers en telers zowel nationaal als internationaal.

Seed meets Technology is hAi??t evenement dat draait om innovatieve technologie op gebied van zaden. Van coatingsystemen, zaadontsmettingsproeven, rassenassortiment, geautomatiseerde fenotypering, zaadverwerking, specialistische software tot klimaatbeheersing en nieuwe teeltsystemen worden getoond. Deelnemers demonsteren hun innovaties op het proefveld en in een expositieruimte. Initiatiefnemers van deze vakbeurs zijn Proeftuin Zwaagdijk, Seed Processing Holland, Leba en Incotec. Nieuwe deelnemers dit jaar zijn Seminis, Prudac, Bakker Brothers, 30MHZ, Green Simplicity, Certhon, Data Technologies, Fond en Rolan Roboti cs.

Seeds meets technologyEen meetingpoint voor diverse open dagen bij zaadbedrijven in de Seed Valley regio in dezelfde week noemt de organisatie het evenement. Bezoekers aan Seed meets Technology kunnen hun programma uitbreiden met een bezoek aan bijvoorbeeld de open dagen van Pop Vriend, Bejo Zaden, Syngenta, Sakata en Hazera. Kijk voor meer informatie op www.seedmeetstechnology.com.

De locatie is centraal gelegen in de regio Seed Valley, Proeftuin Zwaagdijk, Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost.

ai???ai??i??Kansen voor Nederlandse bloemenkwekers in Colombiaai??i??ai??i??

Demokwekerij Westland, Flynth adviseurs en accountants en Ideavelop werken samen aan de kansen voor de Nederlandse tuinbouw in Colombia.

Colombia en Nederland zijn nog altijd de twee grootste bloemenproducenten ter wereld. Maar daar houdt de vergelijking dan ook ongeveer op. Men zou zelfs kunnen stellen dat alles wat goed gaat in Nederland, ter discussie staat in Colombia. En vice versa. In Colombia zijn de kosten voor een vierkante meter (tuinbouw)grond inmiddels vergelijkbaar met die in Nederland. En ook in Colombia wordt arbeid duur maar vooral ook schaars. En dat terwijl de productie per vierkante meter nog sterk verhoogd kan worden en er veel efficiAi??nter gebruik gemaakt kan worden van natuurlijke resources en arbeid. De verduurzaming van de productie vergt nog veel aandacht. De Nederlandse tuinbouw is op dit vlak verder ontwikkeld. De Colombiaanse sierteelt daarentegen is toonaangevend op het gebied van ketenmanagement, logistiek, sales en marketing. Een veilingsysteem ontbreekt in Colombia en daarom wordt er veelal gewerkt met eigen verkoopkantoren in Noord-Amerika en dus zeer korte lijnen.

Kortom, Colombiaanse en Nederlandse bloemenkwekers kunnen veel van elkaar leren. Er zijn interessante verschillen tussen beide productielanden en de combinatie van sterke punten biedt kansen voor zowel Nederlandse als Colombiaanse tuinbouwondernemers.

De meest vooraanstaande sierteeltbeurs in Latijns Amerika, de Proflora welke word gehouden van 28 t/m 30 oktober, biedt een perfecte gelegenheid om kennis te maken met de bloementeelt in Colombia. Ideavelop organiseert die week een programma waarbij naast de Proflora ook vooraanstaande lokale 76468_proflorabloemenkwekers bezocht zullen worden. Meer informatie kunt u vinden door te klikken op het programma. De deelnamekosten bedragen 1.500 Euro, maar die kosten kunnen eventueel vergoed worden door een missievoucher aan te vragen bij RVO NL. Een nadere toelichting hierop vindt u in het inschrijfformulier.

De link naar de in 2014 door Ideavelop uitgevoerde sectorstudie ai???Green Opportunities with an Orange Touch ai??i?? Colombiaai??i?? vindt u hier. Aanvullende informatie over deze missie kunt u verkrijgen bij Ed Smit van Ideavelop, ideas@ideavelop.biz of 00506-22730981 (Costa Ricaanse kantooruren, 8 uur vroeger dan Nederland).

Demokwekerij 2.0

Nieuwbouw plannen steeds concreter..

‘Afgelopen half jaar zijn wij druk bezig geweest met de nieuwbouw plannen voor Demokwekerij, wat moet verrijzen op het braakliggend terrein bij Flora Holland.Ai??We werken met plezier samen met GFFX, Lentiz MBO Greenport en Gemeente Westland om dit plan te realiseren. Met deze partijen willen we een echt innovatie/kennis centrum opstarten’,Ai??aldus;Ai??Peet van Adrichem directeur van Demokwekerij Westland.Ai??

‘Voor de Demokwekerij betekent dit dat we een nieuw kassencomplex voor onderzoek bouwen en daarnaast een permanente tuinbouwtentoonstelling gaan neerzetten waar voor nationale en internationale bezoekers veel te zien is. Tussen nu en half september zal de financiAi??le haalbaarheidsstudie zijn afgerond, waarna we samen met onzeAi??partnersAi??gaan zitten om te kijken hoe hun de invulling van het nieuweAi??gebouw zien. Als alles volgens plan verloopt dan zal er begonnen worden met de bouw in het voorjaar van 2016. We houden jullie op de hoogte. Hieronder is een impressie weergegeven.
bouw-300x225

Ondernemerschap versterken

Bedrijfskunde voor de tuinbouw bij Demokwekerij Westland

De tuinbouwsector is ingrijpend veranderd en blijft veranderen: innovatie in productie, afzet of verwerking, samenwerking en internationalisering. Dit alles biedt ondernemers, maar ook bedrijfsleiders, een veelvoud aan bedrijfskundige uitdagingen. Deze uitdagingen vragen kennis en vaardigheden en stellen hogere eisen aan ondernemerschap.

De opleiding ‘Bedrijfskunde voor de Tuinbouwai??i?? is ontwikkeld voor ondernemers en bedrijfsleiders die hun kennis willen vergroten en die hun competenties op het gebied van ondernemerschap en leiderschap willen verbeteren. Een aantal bijeenkomsten van de opleiding Bedrijfskunde voor de Tuinbouw Noord en Zuid Holland vindt in het studiejaar 2015 ai??i?? 2016 plaats bij Demokwekerij Westland; een plezierige, inspirerende en praktische omgeving en daarmee uitstekende locatie voor kennisoverdracht.

Jezelf blijven ontwikkelenFrank
ai???Als ondernemer is het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelenai???, verklaart een van de deelnemers Nicole Litjens van Kwekerij Litjens. ai???De opleiding sluit goed aan bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat je gedurende de opleiding op vaste momenten even uit de dagelijkse werkzaamheden stapt en je aan de slag gaat met een stukje toekomst van je bedrijf.ai???

De opleiding is ontwikkeld door Has Hogeschool in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants BV, partners van deze opleiding zijn InHolland Hogeschool, Horticoop, Kas Groeit, ABN AMRO en de Rabobank. Meer informatie is te vinden via de volgende link: klik hier.

Vele innovatietrajecten in IDC Robotica bij Demokwekerij

EAi??n van de items in de onderzoeksafdelingen bij Demokwekerij..

Sinds 2014 is het IDC robotica een begrip bij Demokwekerij Westland. In samenwerking met TNO en TU Delft heeft Demokwekerij Westland het initiatief genomen en het centrum opgezet. Het IDC robotica is Ai??Ai??n van de zes IDCai??i??s in Nederland, waarvan het IDC robotica zich richt op de factor arbeid, mechanisatie en op robotisering mogelijkheden in of rondom de kwekerij.

Roy Wubben, projectleider van het IDC Robotica vertelt: ai???Het IDC Robotica werkt als aanjaagfunctie voor innovatietrajecten. De start is een bezoek van Ai??Ai??n of meerdere kwekers (veelal als studieclub of coAi??peratie) aan het IDC waar aan de hand van fysieke opstellingen met elkaar wordt gediscussieerd over de factor arbeid in/rondom de kwekerij. Vanuit de discussies ontstaan gezamenlijk praktijk vraagstukken die vervolgens door het IDC in een innovatietraject worden opgepaktai???.

Gestructureerd
Voor elk innovatietraject hanteert het IDC een gestructureerde aanpak welke begint met een volledige procesinventarisatie op de kwekerij(en). Vervolgens de ideeontwikkeling, opdeling van het proces in automatiseringsstappen, inschakelen van experts (kennis/onderwijsinstellingen) voor technische haalbaarheid analyse en opzet en uitvoering van kleine praktijktesten.IDC

Het IDC komt in de stap erna met een advies op basis van de resultaten en maakt een plan van aanpak en begroting voor de opzet en test met een demonstrator . Als de laatste stap in het innovatietraject brengt het IDC technische bedrijven bijeen die een rol kunnen spelen in het uiteindelijke ontwikkelingstraject.

Verduurzaming
Het IDC robotica werkt momenteel met vele kwekers aan innovatietrajecten, enkele voorbeeld gewassen zijn: ficus, yucca, komkommer, tomaat, aubergine, hortensia en diverse bloembollen. Een aantal innovatietrajecten hebben de volledige IDC aanpak reeds doorlopen en staan aan de vooravond van een daadwerkelijk ontwikkelingstraject, dat verder buiten het IDC wordt opgepakt. ai???Vanwege grote interesse uit de sector en diverse succesvolle trajecten werkt het IDC momenteel aan haar verduurzaming (uitrol de komende jaren). Kwekers, technische bedrijven en/of kennisinstellingen die hierin een rol willen en kunnen spelen, roepen we op zich te meldenai???, aldus de projectleider.

Robotica evenement
Het IDC robotica, haar initiatiefnemers en de participanten organiseren op 1 oktober 2015 een groot glastuinbouw evenement bij Demokwekerij Westland. Verschillende onderzoeksvragen, innovatietrajecten en resultaten op gebied van mechanisatie en robotica worden hierbij uiteengezet. Reserveer de middag van deze datum alvast in uw agenda voor dit interactieve evenement. Op korte termijn hoort u meer over het programma en manier van aanmelden.

IDC robotica is voor een gedeelte gefinancierd via Kansen voor West, Provincie Zuid-Holland en de Europese Unie.