Excursie TTO naar De Jong Verpakking en Demokwekerij

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde vrijdag 29 mei een excursie/brainstormmiddag voor haar leden. De middag startte met een bezoek aan het bedrijf De Jong Verpakking die marktleider zijn in verpakkingsmateriaal voor de AGF-sector. Na een toelichting over de organisatie door de directie volgde een interessante rondgang door de productieruimten van het bedrijf in De Lier. Hierna ging de groep weer terug naar Demokwekerij Westland voor de rest van het programma

Nadat de groep aangekomen was bij Demokwekerij Westland stond Jan Smits van Kenniscentrum Plantenstoffen al klaar om de kwekers bij te praten over de mogelijkheden van plantaardig restmateriaal, hoogwaardige inhoudstoffen, Biobased en de diverse lopende projecten op dit gebied.

De tweede helft van het programma stond in het teken van een brainstromsessie aan de hand van vijf pitches door de kennisinstellingen WageningenUR Glastuinbouw en TNO. De genoemde kennisinstellingen brachten op aanvraag van TTO diverse onderwerpen onder de aandacht doormiddel van korte pitches/presentaties.
De onderwerpen die tijdens de middag aan de hand van een doordraaisysteem in de kas aan bod kwamen waren o.a.:

  • 3D gewasmodel wat het effect van belichting en gewasvorm berekent.
  • Hyperspectrale cameratechniek voor vroegtijdige ziektedetectie.
  • Vision & robotics. Detectietechnieken met camera systemen boven het gewas (meten groei, detectie ziekten etc.) en in de schuur aan de geoogste producten (meten niet zichtbare kwaliteitskenmerken, lycopeen in tomaat, micospharella in komkommer).
  • Selectief verwijderen natrium uit water d.m.v. membraancel en elektrodialyse.
  • ai???Praten met de plantai??i??. We kunnen alles modelleren en meten maar waar het uiteindelijk om draait is: Wat vind de plant van de omgeving? En hoe kunnen we sturen op een gelukkige plant met de hoogste productie en ziektewering.

Tijdens het gezamenlijke buffet werd er nog lang nagepraat over de diverse onderwerpen en ideeAi??n die tijdens de excursie zijn ontstaan. Ook voor de onderzoekers was het interessant om met de kwekers de discussie te voeren, zo gaf Ai??Ai??n van de onderzoekers aan: ai???Ik heb de middag met de kwekers zeker kunnen waarderen, heb zelf ook weer praktijkkennis opgedaan en ben op de hoogte wat er speelt in de praktijkai???.

Succesvolle Flower Trials 2015

Nieuwe soorten en variAi??teiten..

Van 9 tot 12 juni vonden de Flower Trials o.a. plaats bij Demokwekerij Westland. Tijdens deze dagen gaven de bedrijvenAi??Sakata en Van den Bos Flowerbulbs hun sierteeltshow.Ai??DeAi??nationale en internationale kwekers werden voorgelicht over de nieuwe soorten bloemen en planten van deze bedrijven.Ai?? Met ruim 1300 bezoekers was het een succesvolle week.

Tijdens de Flower Trials zijn er ook vanuit Demokwekerij Westland ca.Ai??15 rondleidingen gegeven, aan internationale maar ook nationale bezoekers. Hierbij waren diverse participanten aanwezig om een pitch te geven over hun bedrijf / product. Ook is wederom de samenwerking aangegaan met de Greentech die een excursie hadden georganiseerd voor diverse internationale bezoekers.

Taiwanese delegatie op bezoek voor korte cursus

26 juni heeft een delegatie uit Taiwan een op maat gemaakt programma gevolgd bij Demokwekerij Westland. Dit programma werd samengesteld vanuit de wensen die de groep kwekers, onderzoekers en overheidsmensen hadden neergelegd.

Met een kort maar afwisselend programma werd de delegatie meegenomen in de wereld van teelt, techniek en gewasbescherming in de tuinbouw. De dag begon met een presentatie over tuinbouw Nederland en welke rol Demokwekerij in deze sector speelt. Daarna volgde er een rondleiding door de Demokwekerij, waar veel vragen werden gesteld over de verschillende technieken. Participant Boal Systems was aanwezig om uitleg te geven over hun deksystemen.

Nadat alle technieken waren behandeld werd de groep meegenomen naar verschillende onderzoeken die op dit moment lopen. Vervolgens is onderzoeker Jeroen Sanders ingegaan op Food Safety, Food security en groene gewasbescherming. Ai??Dit was een onderwerp waar veel interesse naar uit ging en ook veel vragen over gesteld werden. Na de intensieve cursus vertrok de delegatie weer met diverse ideeen over samenwerking op het gebied van onderzoek en kennisoverdracht.

Demokwekerij Westland verzorgt nationaal en internationaal diverse onderwijs- en praktijkdagen en trainingsprogrammaai??i??s voor studenten, glastuinbouwondernemers en- medewerkers. Bent u geA?nteresseerd in wat u hier leest? Heeft u een vraag of idee en kunnen wij iets voor u betekenen?Ai??Neem dan contact op via 0174-385600.

Groene gewasbescherming heeft de toekomst.

ai???Groene gewasbeschermingai??i?? is op dit moment Ai??Ai??n van de meest voorkomende termen in de tuinbouwAi??en dat is niet voor niks want ai???Groene gewasbeschermingai??i?? zou wel eens de toekomst kunnen zijn.Ai??Onder druk van maatschappij en milieuorganisaties stellen supermarkten aan glasgroentetelers bovenwettelijke residunormen.Ai??Het inpassen vanAi??gewasbescherming van natuurlijke oorsprong (groene gewasbescherming)Ai??is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan deAi??eisen en anderzijds aan de voorwaarden voor producten (vrij van insecten- en schimmelschade).Ai??

Op dit moment word er bij Demokwekerij Westland en Proeftuin Zwaagdijk verschillende onderzoekenAi??gedaan omtrent het inpassen van Groene gewasbescherming en de vermindering van de MRL. Volgens onderzoeker Jeroen Sanders van Demokwekerij Westland is ai???groene gewasbeschermingai??i?? echt de toekomst maar volgens hem is de belangrijkste vraag: ai???Hoe kan groene gewasbescherming zo optimaal mogelijk worden ingezet.ai??? Dit zal goed moeten worden onderzocht. Door de onderzoeken die momenteel lopen o.a. bij Demokwekerij zal er duidelijkheid komen over de effecten van groene gewasbescherming’.

In nauwe samenwerking met fabrikanten, toeleveranciers en de Universiteit van Amsterdam wordt er gewerkt aanAi??dit onderzoek. DeAi??visie is dat gewasbescherming van natuurlijke oorsprong (GNO) de basis moet zijn van de gewasbescherming in glasgroenten met in noodgevallen een correctiebespuiting. Behalve de oorspronkelijke fabrikanten nemen ook chemische bedrijven gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong in hun pakket.
Doel
Achterliggend doel van het consortium is het ontwikkelen van een effectief en duurzaam pakket ai???groene gewasbeschermingai??i?? waarmee bij hoge ziekte- en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan het gewas voorkomen worden. Op lange termijn streeft het consortium naar een landbouw die nagenoeg emissie- en residuvrij produceert in robuuste teeltsystemen met een sterk verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De meest belangrijke randvoorwaarde van het project is het behouden of verbeteren van de opbrengst en kwaliteit van het product om de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van landbouw op alle vlakken te versterken.

Pellikaan nieuwe participant Demokwekerij Westland

Demokwekerij Westland heeft een nieuwe participant: Pellikaan Gewasklemsystemen. Directeur Cor Pellikaan ziet de Demokwekerij,Ai??gesitueerd in het hart van de nationale en internationale tuinbouw,Ai??als een perfecte locatie voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties.

Deelname in de Demokwekerij heeft voor Pellikaan Gewasklemsysteem een duidelijke meerwaarde, in diverse opzichten. ai???Demokwekerij Westland is een inspirerende locatie, die zich als geen ander leent voor het leggen van (internationale) contacten en het doen van praktijkonderzoekai???, zegt Cor Pellikaan. ai???Daarbij is dit innovatiecentrum voor de glastuinbouw een perfecte plek om onze producten voor het voetlicht te brengen van sectorgenoten uit binnen- en buitenland. En dat ook nog eens in het Westland, het centrum van de internationale tuinbouw.ai???

Over Pellikaan Gewasklemsystemen
Pellikaan Gewasklemsystemen is een toonaangevende producent van innovatieve producten en oplossingen, die bijdragen aan een efficiAi??nte en duurzame arbeidsinzet binnen de wereldwijde tuinbouw. Daarnaast ondersteunt Pellikaan klanten bij het op een juiste manier inrichten en het verder optimaliseren van de arbeidsprocessen in de teelt. Doel is dat deze vloeiend verlopen, zonder dat sprake isAi??van arbeidspieken.

Qlipr: duurzaam en efficiAi??ntAi??
Het Qlipr-systeem is de meest bekende innovatie van Cor Pellikaan. Dit duurzame en efficiAi??nte gewasklemsysteem heeft haar positie in de komkommerteelt meer dan verworven; wereldwijd zijn al ruim 12 miljoen roestvrijstalen Qlipr-klemmen verkocht. Daarnaast laat het Qlipr-systeem positieve resultaten zien in de tomatenteelt en wordt gewerkt aan nieuwe innovaties voorAi??andere gewassen en teeltsystemen.

HetAi??Qlipr-systeem, bestaande een gewashaakAi??van 120 centimeter en twee roestvrijstalen klemmen,Ai??is eenvoudig in gebruik en bespaart arbeid. Dit komt onder andere doordat meerdere gewaswerkzaamheden eenvoudig gecombineerd kunnen worden in Ai??Ai??n handeling. Ook wordt duurzaamheidswinst geboekt: het afgedragen gewas bevat namelijk geen plastic en touw.

Meer weten?Ai??
Bezoek de demonstratiestandAi??van Pellikaan Gewasklemsystemen bij Demokwekerij Westland of ga naar de website www.pellikaanq.nl .