Bonar nieuwe participant bij Demokwekerij Westland

Het kennisplatform breidt uit..

Het bedrijf Bonar is aangesloten als nieuwe participant van Demokwekerij Westland. Bonar ziet Demokwekerij Westland als deAi??uitgelezen plaats om nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen voor te stellen aan een breder publiek.

Reeds vele jaren steunt Bonar op haar eigen divisie Onderzoek en Ontwikkeling voor de ontwikkeling van technisch textiel.Ai??Voor de agro divisie heeft dit tot een aantalAi??succesvolle ontwikkelingen geleid zoals het allereerste volledig plantaardige gronddoek Duracover, het extra heldere gevelscherm PhormiTex Crystal V en recent nog het awardwinnende verduisteringsdoek PhormiTex Eclipse. Om de bestaande kennis verder uit te diepen is BonarAi??nu aangesloten als participant bij Demokwekerij Westland.

De demonstratie-stand wordt momenteel gerealiseerd enAi??op korte termijnAi??kan men hierAi??de diverse producten enAi??innovaties van Bonar bezichtigen.bonar teke

Demokwekerij organiseert drie gewasbeschermingsdagen

Interessant programma met uiteenlopende onderwerpen..

Op 15, 16 en 23 april vinden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met Van Iperen, Brinkman, en Horticoop. Elk bedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties bijpraten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.Ai??Ai??gewas
De planning voor de gewasbeschermingsdagen is als volgt:

 • Woensdag 15 april 2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Van Iperen
 • Donderdag 16 aprilAi??2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Brinkman
 • Donderdag 23 april 2015Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Horticoop

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van Botrytis, trips en meeldauw in diverse groente gewassen.
Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.
De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de groenteteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie. Aanmelden kan via de handelsbedrijven.

Participanten weer helemaal up-to-date na vergadering

Periodieke afstemming tijdens de participantenvergadering..

Woensdag 11 maart was de participanten vergadering bij Demokwekerij Westland. Aan de hand van de drie disciplines demonstratie, onderzoek en kennisoverdracht werden alle participanten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen bij Demokwekerij Westland.

Er werd teruggeblikt naar het jaar 2014 waarin Demokwekerij Westland ruim 14.500 bezoekers heeft ontvangen. Verder werd er besproken hoe in het jaar 2015 de dienstverlening voor de participanten verder wordt uitgebreid.Ai??Belangrijke onderwerpen deze middag waren internationalisering en Demokwekerij 2.0.pp
Nadat de nieuwe participanten een korte presentatieAi??hadden gegeven bij hun stand is er een rondgang gemaakt langs de onderzoeksafdelingen. Men was positief gestemd en ging vol ideeAi??n weer richting huis.

Bonenteelt als praktijkopdracht voor studenten MBO Greenport

Learning by doing..

EAi??n van de onderzoekenAi??bij Demokwekerij Westland is een praktijkopdracht die uitgevoerd wordt door MBO Greenport niveau 4 studenten. Met een groepje van 7 leerlingen hebben deze leerlingen de laatste paar werken een bonenteelt opgezet.

De leerlingen kregen 7 weken geleden de opdracht om een bonenteelt op te zetten bij Demokwekerij Westland. In een onderzoek kas zijn ze begonnen met hun OLYMPUS DIGITAL CAMERAteelt. De leerlingen moesten alles zelf organiseren, zo moesten er goten gehangen worden en werden de bonenzaadjes eerst in zaagsel geplant. Na het ontkiemen werden deze plantjes uit het zaagsel gehaald en op de kokosmatten geplaatst. De leerlingen doen dit alles onder begeleiding van een ex-tuinder en Demokwekerij Westland.
Rick Zwinkels is Ai??Ai??n van de leerlingen die aan het bonenproject meedoet en is hier erg enthousiast over: ai???De bonenteelt is erg leuk om te doen omdat dit een gewas is wat je niet vaak ziet, en het is leuk om te leren hoe deze teelt gaat!ai???

23 maart werd er voor het eerste geoogst door de scholieren en kunnen ze ook daadwerkelijk verkocht worden.Ai??Voor de verkoop van de bonen is de samenwerking aangegaan met Boeregoed.

 

Internationale delegaties weten Demokwekerij goed te vinden

Kansen voor tuinbouw internationaal..

De afgelopen maand hebben internationale bezoekers Demokwekerij Westland goed gevonden. Zo was er een onderwijs delegatie uit ZwedenAi??om te zien hoe Demokwekerij Westland de kennisoverdracht van ai???groene opleidingenai??i?? in de praktijk brengt. Verder ontving Demokwekerij Westland op 16 maart een delegatie uit Polen ontvangen,Ai??die de mogelijkhedenAi??aan het bekijken zijn voor eenAi??internationaal tuinbouw project.

Op het gebied van onderzoek ontstaan ook steeds meer internationale samenwerkingen.Ai??ZoAi??was het Spaanse onderzoekscentrum voor de tuinbouw (Tecnova) met deAi??12-koppige boardAi??opAi??4 maart op bezoek om diverse kansen met elkaar te bespreken.
Poolse Delegatie (2) 33 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Grote opkomst bijeenkomst Kas Groeit

Kennis verhogen door interactieve workshops..kas groeit

Dinsdag 3 maart organiseerde Kas Groeit (voorheen mobiliteitscentrum glastuinbouw) de praktijk dag excelleren in leiderschap bij Demokwekerij Westland. De bijeenkomst was georganiseerd voor ai???leidersai??i?? in het bedrijfsleven, die hun functioneren verder willen optimaliseren.Ai??

Benno Schildkamp, uitgeroepen tot ondernemer van het jaar, gaf hierbij een presentatie. Hij heeft zijn visie gegeven over leiding geven aan een succesvol bedrijf met wat hij noemt voetballend ondernemen. Hij trekt de vergelijking tussen het coachen van een voetbalteam en een team met medewerkers. Na de algemene presentatie werden er verschillende workshops gehouden, waaronder: Meer halen uit een functioneringsgesprekAi??en strategisch denken: visie en strategie ontwikkelen, hoe doe je dat? In groepjes werd er aan deze themaai??i??s gewerkt. Met een opkomst van 75 personen was dit een geslaagde bijeenkomst.

 

Uitnodiging GreenGrowing bijeenkomst op 14 april 2015

Greengrowing

 

ai???GreenGrowing zet resultaten energiebesparingsonderzoek tuinbouw voor Noordzee regio uiteenai???

Binnen het vierjarige project ‘GreenGrowing’ werken zes landen rond de Noordzee samen om het energieverbruik in de glastuinbouw te reduceren. Dit project wordt ondersteund door het Europese North Sea Region programma (Interreg IVB) en wordt uitgevoerd in samenwerking met partners uit Denemarken, Nederland, BelgiAi??, Duitsland, Noorwegen en Zweden.

Op 14 april 2015 presenteert GreenGrowing het resultaat en wij nodigen u als kweker uit.
Locatie: Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52, 2675LB Honselersdijk. Ontvangst 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. De middag is Engels gesproken.
Aanmelden en voor meer informatie: Jack Verhoosel (TNO),Ai?? jack.verhoosel@tno.nl

Een kustlijn langs de Noordzee hebben is niet het enige dat de bij het project betrokken landen gemeen hebben. De glastuinbouwbedrijven in deze landen worden geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en problemen. De voor de hand liggende oplossing is dat betrokken wetenschappers en bedrijven in deze landen hun kennis en ervaring bundelen en delen, en dat vindt plaats binnen GreenGrowing.
Het programma op 14 april a.s.:

 • 13.30 uur: Ontvangst en koffie
 • 14.00 uur: Welkom en opening
 • 14.05Ai??uur: Slimme energieoplossingen voor bedekte teelt sierplanten, (Bert Schamp, PCS, Belgium)
 • 14.30Ai??uur: LED en dynamisch licht management, (Carl-Otto Ottosen, AU, Denmark)
 • 15.00Ai??uur: Energiebesparing in Belgische kassen, (Evert Evertson, PCG, Belgium)
 • 15.30Ai??uur: Koffie
 • 16.00Ai??uur: Dynamisch softwaresysteem om klimaatfactoren te controleren/beheren. DynaGrow (Jan SA?rensen, Denemarken):
 • 16.30Ai??uur: Energiebesparing in Duitse kassen (Dirk Ludolf, Hannover, Germany)
 • 17.00 uur: Vragen, discussie en afronding

Achtergrond
Onderzoekers uit de Noordzeeregio onderzoeken voor de tuinbouw de volgende thema’s: ontwikkeling van ICT-gebaseerde tools voor het evalueren en gebruiken van innovatieve energiesystemen; onderzoek naar en gebruik van planten met een lagere energiebehoefte: bepaling van de temperatuurgrenzen (stress tolerantie) voor economisch relevante plantensoorten en het effect van temperatuurintegratie door soorten en cultivars te identificeren die minder gevoelig zijn voor extreme klimaatomstandigheden in kassen (hoge of lage temperaturen en laag lichtniveau) en die in meerslagssystemen kunnen geteeld worden; dynamische controle van het klimaat, vochtgehalte, kunstmatig licht (traditionele belichting en LEDai??i??s).

 

Uitnodiging HOMOGEEN KASKLIMAAT bijeenkomst op 31 maart 2015

ai???Kom te weten hoe je een homogeen kasklimaat realiseert en wat je dit kan opleverenai???Ai?? index

Elke kweker streeft naar een homogeen kasklimaat; voor een maximale teeltopbrengst, verminderd risico op ziekte, minimaal energiegebruik en daarmee minimale energiekosten. In de praktijk kent de realisatie van een homogeen kasklimaat nog wel vele uitdagingen. Buitenluchtaanzuiging, luchtslurven, sensornetwerken, verticale ventilatie, allemaal technieken die een homogeen kasklimaat zouden moeten opleveren, maar dit niet altijd doen.

TNO heeft zich het afgelopen half jaar daarom (via de Technologie Clusters homogeen kasklimaat en ontvochtigen) met diverse partners verdiept in die uitdagingen voor de tuinbouwsector. In samenwerking met de Agrivizier partners ai???WUR, DLV Plant en Flynthai??i?? presenteert TNO op 31 maart a.s. de bevindingen tot nu toe.

Wij nodigen u als kweker, tuinbouwtechnisch toeleverancier en/of installateur uit voor deze bijeenkomst.
Locatie: Van der Valk Hotel Hoorn, Westfriese Parkweg 1, 1625 MA Hoorn. Aanvang 13.30 uur.
De middag is Nederlands gesproken.

Het doel van de middag is meerledig.

 • Bijeenbrengen van een breed netwerk van bedrijven met kennis en ervaring over kasklimaat onderwerpen.
 • Onderzoeksresultaten delen van de Technologie Clusters homogeen kasklimaat en ontvochtigen
 • Bezoekers kenbaar maken wat homogeen kasklimaat kan opleveren, welke uitdagingen er spelen en hoe homogeen kasklimaat te realiseren is
 • Gezamenlijk tot ideeAi??n komen over hoe we als tuinbouw bedrijven daarop in kunnen spelen.

Aanmelden en voor meer informatie: Tosca van Noppen (Tosca.vannoppen@tno.nl)

Het programma op 31 maart a.s.:

 • Van 13.30 uur – 14.00 uur: Ontvangst en koffie
 • Van 14.00 uur – 14.15 uur: Opening door TNO, dagvoorzitter Egon Janssen
 • Van 14.15 uur – 14.45 uur: Toelichting DLV Plant GreenQ (Gertus de Sauvage) over teelttechnische voordelen homogeen kasklimaat en vertaling naar klimaatregeling
 • Van 14.45 uur – 15.15 uur: Toelichting TNO (Peter de Jong) over resultaten Technologie Cluster: Homogeen kasklimaat definitie en richtlijn
 • Koffie Pauze
 • van 15.30 uur – 16.00 uur: Toelichting TNO (Bas Knoll) over de invloed van droogtechnieken/ ventilatie en schermen op homogeniteit”
 • Van 16.00 uur – 16.30 uur: Toelichting WUR (Peter van Weel) over de toekomst van Het Nieuwe Telen
 • Van 16.30 uur – 17.00 uur: Discussie en nabespreking, onder leiding van de dagvoorzitter
 • Borrel

 

Demokwekerij kijkt terug op geslaagde beurs in Gorinchem

BeursAi??om te netwerken..

Van 10Ai??t/m 12 februari 2015 vonden de Tuinbouw Relatiedagen plaats in de Evenementenhal teAi??Gorinchem. Ai??Wederom een interessante, gezellige en goedbezochte vakbeurs waar ook Demokwekerij Westland en haar participanten ruim vertegenwoordigd waren.Ai??De vakbeurs voor de Nederlandse tuinbouwsector kende een paar honderd standhouders en ca. 17.000 bezoekers. Een groot deel van deze mensen heeftAi??de Demokwekerij-straat weer kunnenAi??vinden.demno

Een straat met Ai??Ai??n uitstraling waarin de volgende participanten ontwikkelingen en innovaties toonden: BLGG AgroXpertus, De Gier Drive Systems, Duijndam Uitzendgroep,Ai??Honeywell, Inno-Agro,Ai??Metazet / FormFlex, Demokwekerij Westland en Telersvereniging TTO.

Demokwekerij dit jaar aanwezig met een nieuwe stand en uitstraling. Dit gecombineerd met het nieuwe teeltsysteem A3CF, wat werd vertoond, zorgde voor continu belangstelling in de stand.Ai??Demokwekerij Westland kijkt dan ookAi??tevreden terug naar de Tuinbouw Relatiedagen. Op naar volgend jaar!

Even voorstellen: Participant Blgg AgroXpertus

Monstername en analyse is zo geregeld!

BLGG is Ai??Ai??n van de participanten van Demokwekerij Westland. Met de slogan ai???Groeiend inzichtai??i?? geeft het bedrijf uit Wageningen het doel van monstername, analyse en advies al aan: groeiend inzicht van de tuinder in het teeltproces.
Ai??De roots van BLGG liggen voor een deel in Naaldwijk, op het voormalige Proefstation. naast wetenschappelijk onderzoek konden tuinders daar ook terecht voor analyse van de monsters van hun eigen bedrijf. Die dienstverlening was de basis voor de glastuinbouwactiviteiten van BLGG. Eerst vanuit een vestiging in het Westland; nu vanuit een modern en efficiAi??nt laboratorium in de universiteitsstad Wageningen. Inmiddels is BLGG een internationale speler.

In de regio aanwezig
Het regionale gezicht blijft. Daarom heeft BLGG in Honselersdijk, in de Demokwekerij, een monsterdepot waar tuinders zelf hun monster kunnen afgeven. Dagelijks worden de monsters in de Demokwekerij opgehaald voor analyse in Wageningen. Ook het uitgebreide netwerk van rayonmedewerkers en monsternemers maakt dat BLGG altijd in de buurt is. Het bedrijf heeft een dekkend netwerk in Nederland. Een afspraak met de monsternemer is zo gemaakt. In de glastuinbouw is een snelle afhandeling van de monsters vaak vereist om bijvoorbeeld schade door ziekten te voorkomen. De rayonmedewerker kan ook altijd adviseren over het juiste onderzoek. Via de website van BLGG (rechtsboven in de homepage) is de rayonmedewerker snel te vinden door de postcode in te vullen.blgg

Informatieleverancier
De analyses en het advies van BLGG is dus gericht op groeiend inzicht. Want hoe produceert u meer, goedkoper of schoner? De onderzoeksresultaten vanuit Wageningen kunnen hier het antwoord op geven. BLGG is dan vooral ook een informatieleverancier. Een informatieleverancier over bodem- en gewasgezondheid, bemesting en voedselveiligheid. Zo kunnen telers indien nodig het productieproces bijsturen en krijgt het gewas dA?t wat het exact nodig heeft. Daardoor is het mogelijk om een zo hoog mogelijke opbrengst en kwaliteit te behalen tegen zo min mogelijk kosten.

Soorten onderzoek
Wat voor onderzoek levert BLGG? Er is heel veel mogelijk. Zo voert BLGG bemestingsonderzoek uit in kasgrond, potgrond, voedingsoplossingen en vers plantmateriaal. Daarnaast is er op het gebied van gewasgezondheid onderzoekAi?? mogelijk door middel van DNA-techniek op plantpathogene schimmels en bacteriAi??n in water, grond of gewas. Via het product OntsmetterCheck wordt het functioneren van de ontsmetter gecontroleerd. Als er onverwachte problemen zijn kan de PlantDoctor van BLGG voor telers een diagnose stellen. Ten slotte kan BLGG kwaliteits- en residuonderzoek uitvoeren.

Voor meer informatie kunt u terecht in de Demokwekerij. Daar is foldermateriaal over de diverse onderzoeken van BLGG.