Peet van Adrichem blikt terug op 2014 en kijkt vooruit naar 2015..

Weer een jaar voorbij..

Zo richting de kerst is het altijd een mooi moment om het jaar te overzien en het was een druk jaar voor ons bij Demokwekerij Westland. Vanaf het begin van dit jaar hebben wij een enorme aanloop gehad van bezoekers uit de meest exotische landen en daarmee hebben we boven verwachting veel mensen ge-enthousiasmeert voor de bedekte teelten.bezoekers

Ook zien we vanuit het buitenland steeds meer de behoefte om kennis te vergaren over de tuinbouw. Wij beginnen steeds beter te snappen wat voor kennis hun willen en dit jaar hebben wij voor het eerst groepen op bezoek gehad die we voor 3 tot 5 weken mochten opleiden. Tijdens deze weken leerden we ze de basisbeginselen van de bedekte teelt.

Naast onze buitenlandse ai???studentenai??i?? hebben we ook een groep van MBO 2 bij de Demokwekerij mogen opleiden. MBO 2 onderwijs is toch een groep jongens die veel met hun handen werken en die meestal niet veel vertrouwen hebben in zichzelf. Wij vinden het belangrijk om deze jongens het vertrouwen te geven en hun praktijkgericht op te leiden. Op termijn hebben we als maatschappij deze jongens toch nodig. Daarom is Demokwekerij 2.0 ook zo belangrijk voor ons.

geertHet laatste half jaar zijn we druk bezig geweest om de mogelijkheden te bekijken om samen met MBO Greenport (Lentiz Onderwijsgroep) op het braak liggende terrein bij de veiling een centrum op te zetten (Demokwekerij 2.0) met onderwijs, een permanente tuinbouw tentoonstelling en onderzoek voor de glastuinbouw. De komende periode zal bekeken worden hoe dit verder geconcretiseerd kan worden en zullen we onze relaties verder op de hoogte brengen.

In de onderzoeksafdelingen van Demokwekerij is dit jaar veel onderzoek gedaan in verschillende gewassen. Het onderzoek Futagrow is een goed voorbeeld van een succesvol onderzoek, het is ons grootste en langst draaiende onderzoek. Voor de laatste 5 A? 6 jaar hebben we het systeem stapje voor stapje beter gemaakt. Afgelopen jaar heeft het systeem zich zo goed ontwikkeld dat het zo goed als praktijk klaar is. Op dit moment beperkt de economie de kwekers en de banken om dit in de praktijk te brengen, wat erg jammer is. Desalniettemin heeft het onderzoek opgebracht wat we verwachten. De 25% productieverhoging die we hadden verwacht is gerealiseerd, en dit is niet eenmalig gebeurd maar gebeurd keer op keer. We kunnen stellen dat het teeltsysteem functioneert._MG_4406

DaarnaastAi??hebben we afgelopen jaar gezien dat steeds meer kwekerscollectieven het geld bij elkaar leggen om onderzoek te doen zonder dat er subsidies bij betrokken zijn. Dit is een hele belangrijke ontwikkeling want dat wordt de toekomst. Wel kunnen we nog veel stappen maken in dit proces.

2014 was voor ons een druk maar innovatief jaar en voor het jaar 2015 hoop ik dat wij voor alle mensen met wie wij samenwerken van meerwaarde kunnen zijn.
Namens het Demokwekerij-team bedank ik alle relaties voor de samenwerking in 2014 en wens ik een ieder prettige feestdagen en een gezond 2015 toe!

Peet van Adrichem

Nieuw belichtingsonderzoek bij Demokwekerij Westland

Ook in de winter goede bezetting onderzoeksafdelingen..

Afgelopen vrijdag was de kick off van een nieuw belichtingsonderzoek wat plaatsvind bij Demokwekerij Westland. In samenwerking met Qwestland en verschillende paprika- en tomatenkwekersAi??vindt er onderzoek plaats met nieuweAi??LED belichting.

led

Wat nieuw is aan dit systeem is dat de warmte van deAi??LED middelsventilators naar beneden wordt gebracht en bij dit onderzoek is er niet gekozen voorAi??het bekende Rood/blauw licht, maar wordt erAi??gebruik gemaakt van warm white licht. Met dit onderzoek wordt verwacht dat door het gebruik van minder energie er toch een goede productie is. Dit onderzoekAi??isAi??opgezet naar vraag uit de markt, erAi??zal bekeken wordenAi??of er ook in de wintermaanden geproduceerd kan worden. De resultaten vanAi??het onderzoekAi??zullen eind mei bekend zijn.

Medewerker Demokwekerij Master Plant Science

EenAi??diploma om trots op te zijn..

Sinds april dit jaarAi??is Adrian een gewaardeerde collega uit MexicoAi??bij Demokwekerij Westland.Ai??Tegenwoordig mag hij zichzelf Master Plant Science noemen met specialisatie in Greenhouse Horticulture. Na twee jaar studeren aan de Wageningen Universiteit heeft hij zijn diploma behaald. Tijdens zijn studie heeft Adrian onderzoek verricht aan verschillende glastuinbouw gewassen.

Door zijn interesse in gewasonderzoek is Adrian bijAi??Demokwekerij terecht gekomen voor een stage. In zijn stageperiode, april tot juli, heeft Adrian een paar maanden intensief aan het Futagrow project gewerkt. Na het afronden van zijn stage is Adrian blijven werken bij de Demokwekerij en heeft hij zijn studie afgemaakt.

Of hij verder gaat studeren weet hij nog niet, maar hij is blij en trots dat hij zichzelf na twee jaar studeren Master in Plant Sciences mag noemen!

adrian

Demokwekerij spreekt op symposium in Denemarken

Demokwekerij gaat Internationaal..

Op uitnodiging van deAi??brancheorganisatie tuinbouwAi??Denemarken was Demokwekerij Westland aanwezig op het landelijk symposium wat jaarlijks wordt georganiseerd voor de Groente-kwekers in Denemarken en Zweden. lex

Namens Demokwekerij WestlandAi??gaf Lex een presentatie over ontwikkelingen in glastuinbouw Nederland en diverse innovaties.Ai??Zo werd er o.a. gesproken over technische innovaties voor arbeid en scherming, nieuwe teeltsystemen, substraatonderzoek en het gebruik vanAi??CO2.Ai??Daarnaast kwam het onderwerp kennisoverdracht aan bod en werd er in de goed gevulde zaal gediscussieerd over eventuele samenwerkingen tussenAi??Nederland en Denemarken.
Een vertegenwoordiging van de Deense kwekers zal in februari 2015Ai??een bezoek brengen aan Demokwekerij Westland.

Ruim 14.000 bezoekers in 2014

Elke dag reuring bij Demokwekerij Westland..

Ook in 2014 kunnen we met ruim 14.000 bezoekers terugkijken op een jaar met veel bedrijvigheid en bezoek. Met een groei ten opzichte van het jaar 2013 hebben we weer meer bezoekers mogen ontvangen.

Naast het bezoek voor de techniek demonstratie en het onderzoek zijn er ookAi??diverse evenementen georganiseerdAi??zoals de Thema bijeenkomsten (Robotica en CO2), gewasbeschermingsdagen,Ai??de Sakata Flowertrials en Onderwijsdagen.bezoe
In totaal zijn er meer danAi??160 rondleidingen gegeven aan de business to businessAi??bezoekers.
Ook dit jaar is er weer een flinke groei te zien aan internationale delegaties.Ai??Door de grote interesse vanuit het buitenland voor bedekte teeltAi??hebben wij delegaties uit ruimAi??50 landen mogen ontvangen.

Voor het jaar 2015 staat er al weer veel op het programma en wij gaan ervoor om ook in 2015 veel kwalitatief goede bezoekers te ontvangen op het innovatieplatform Demokwekerij Westland.

Kwekers TTO bepalen onderzoeksvragen voor 2015

Demokwekerij Westland als thuisbasis voor telersvereniging TTO..

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde dinsdag 9 december bij Demokwekerij Westland een brainstorm-middag voor haar leden om de behoefte van onderzoek en ontwikkeling in kaart te brengen. Een groot deel van de leden was aanwezig om de onderzoeksvragen voor 2015 (en verder) met elkaar te bepalen. Op deze wijze wordt de doelstelling van de vereniging, bottum-up innovatie, verder geconcretiseerd.

In groepen werd men langs diverse themaai??i??s geleid waar de kwekers werden getriggerd door technische innovaties. Vervolgens kwam de interactie op gang en kwamen de vragen en ideeAi??n op tafel.

Nadat de groepen alle onderwerpen waren gepasseerd, zijn plenair de conclusies van de diverse groepen gepresenteerd en samengevoegd.
ai???In plaats van aan de zijlijn toekijken hoe de lijnen worden uitgezet, zetten we op deze manier vanuit de praktijk zelf de lijnen uitai???, aldus Ai??Ai??n van de leden.
SONY DSC
Onderwerpen die tijdens de middag de revue zijn gepasseerd, zijn o.a.: LED belichting, Nieuwe schermen, warmterotonde, CO2, arbeid, isolerende kasdekken en Het Nieuwe Telen.
De vraagstellingen uit de praktijk zullen de komende periode verder worden uitgewerkt om daar in 2015 mee aan de slag te gaan. TTO is voornemens om deze geslaagde bijeenkomst, de zogeheten IdeeAi??n-generator, komend jaar een aantal keer te herhalen.

TTO is vijf jaar geleden opgericht om technische innovatie gezamenlijk ter hand te nemen. De groeiende vereniging (allen primaire bedrijven) heeft een landelijke dekking en vertegenwoordigt ca. 10% van het glasareaal met de top van de moderne bedrijven. Momenteel heeft de vereniging 61 leden.
Vijf maal per jaar wordt er een TTO excursie georganiseerd waarbij er diverse praktijkbedrijven worden bezocht. Ook worden de leden dan bijgepraat over de voortgang van de vereniging en over de resultaten van de diverse technische onderzoeken

VVD delegatie op bezoek

Koppeling overheid en bedrijfsleven..

vvdOp vrijdag 28 november vond er een VVD Bijeenkomst plaats bij Demokwekerij Westland. Verschillende VVD Leden, waaronder Hans van Baalen (VVD Europa) en Bart de Liefde (2de kamer) en leden van de lokale VVD WestlandAi??waren hierbij aanwezig.

Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende onderwerpen behandeld zoals: Subsidiebeleid t.b.v. regioai??i??s, COA? en innovatie in de tuinbouw. Daarnaast werd er uiteraard ook een rondgang gemaakt door Demokwekerij Westland om de technische innovaties en de onderzoeken worden bekeken.

 

Demokwekerij Erkend leerbedrijf

Een certificering om trots op te zijn..

Demokwekerij Westland is gecertificeerd door Aequor, hAi??t kenniscentrum voor deAi??groene sector. Aequor is een organisatie wat zich richt op de afstemming tussen school en het bedrijfsleven. Zij bezoeken en beoordelen verschillende bedrijven en oordelen of ze gekwalificeerd kunnen worden als erkend leerbedrijf.

Demokwekerij mag zichzelf erkend leerbedrijf noemen want Aequor heeft twee erkende kwalificaties toegewezen aan Demokwekerij Westland.Ai??Wij kunnen gecertificeerd, jongeren opleiden tot o.a.Ai??manager teelt of vakbekwaam medewerker teelt. Wij zijn uiteraard trots dat wij, bij Demokwekerij, de tuinders van morgen verderAi??kunnen opleiden!

Teelt, techniek en logistiek centraal bij praktijkonderwijs MBO 2

Learning by doing..

Elke dinsdag van het huidige schooljaar volgt een groep van 18 Lentiz MBO studenten praktijkonderwijs bij Demokwekerij Westland. Deze groep studeert plantenteelt en logistiek en maakt in 30 weken op een praktische manier kennis met de tuinbouw. Sinds de start in september jl. zijn er 10 lesdagen verstreken waarin diverse teelt, techniek en logistieke onderwerpen zijn behandeld.

Midden in de Demokwekerij is een aparte ai???Horticultural practicumai??i?? ruimte voor de studenten ingericht waar zij diverse teelten opzetten en verzorgen en over gewasbescherming leren. Daarnaast zijn in de 1e lessen themaai??i??s als materiaal kennis, gereedschapleer, solderen, lassen en glas snijden behandeld.Ai?? De komende weken gaan de studenten aan de slag met logistieke stromen en technieken in de kwekerij, houtbewerking en leren zij watersystemen aanleggen.MBO2

Ons netwerk ondersteunt
Interessant om te melden is dat de volgende bedrijven uit ons netwerk meedenken aan enAi?? bijdragen in het traject, onder andere via levering van plantmateriaal, substraten, meststoffen en gereedschappen; Jiffy, Bayer CropScience, Brinkman, Van Iperen, Nunhems, Proeftuin Zwaagdijk, Van Den Bos Flowerbulbs, Sjaloom Potplantenkwekerij, Metazet/Formflex en Bernard Sanders Aandrijftechniek.

Eenduidige aanpak IDC Robotica groot succes

Voor al uw robotica vragen in de glastuinbouw..

Vanaf de start van het IDC Robotica in oktober 2013 is het een groot succes. Met circa 700 unieke bezoekers kunnen we nu al spreken van een geslaagd platform bij Demokwekerij Westland.
Van tulpentelers tot auberginetuinders tot bomenkwekers, verschillende tuinbouwsectoren, technische bedrijven en kennisinstellingen vanuit heel Nederland zijn al op bezoek geweest.

Het IDC Robotica werkt als aanjaagfunctie voor innovatietrajecten. Tijdens deze bezoeken wordt er namelijk met de kwekers gediscussieerd over de opstellingen die getoond worden en de factor arbeid in hun kwekerij. Vanuit deze discussies volgen er vraagstukken van de kweker. Op basis van deze vraagstukken start IDC Robotica gezamenlijk met de kweker eenidc innovatietraject. Dit traject start met een procesinventarisatie waar er vanuit een praktisch oogpunt gezamenlijk met de kweker het proces in kaart wordt gebracht. Vervolgens werken zij aan verschillende oplossingsrichtingen. Op dit moment werkt IDC Robotica aan een aantal interessante innovatietrajecten in verschillende gewassen, zoals tulpen en aubergines.
Wilt u als (kweker) groep een bezoek brengen aan het IDC Robotica? Meld u danAi??bij Demokwekerij Westland viaAi??info @demokwekerij.nl.