Meer met minder CO2..

Een themaAi??eventAi??in de CO2 faciliteit..

Op woensdag 29 oktober vond deAi??themabijeenkomst CO2 voor glasgroentekwekersAi??plaatsAi??bij Demokwekerij Westland. De bijeenkomst werd georganiseerd door Telersvereniging TTO, LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij Westland in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Zo’n 40 kwekersAi??bezochten de bijeenkomst.

Uit onderzoek komt naar voren dat het in de winter aanhouden van hoge CO2-concentratie zorgt voor luie bladeren in paprika. Daardoor is de CO2 benutting in het voorjaar ai??i?? als de ramen open gaan en de hoge CO2 concentraties moeilijker haalbaar zijn ai??i?? circa 30% lager omdat de planten dan ai???gewendai??i?? zijn aan de hoge concentraties.

Opvalland is dat het fenomeen luie bladeren niet bij tomaat optrad. Hierbij werden paprika- en tomatenplanten blootgesteld aan concentraties van 1000 ppm. Als de conce

co2

ntratie dan daalt naar 400 ppm wordt de CO2 minder efficiAi??nt opgenomen bij paprika. Dit komt door een verminderde werking van het enzym Rubisco dat CO2 bindt in planten.

Een andere belangrijk resultaat van het onderzoek was dat CO2 doseren boven de 700 ai??i?? 800 ppm voor paprika en 600-700 ppm voor tomaat weinig toegevoegde waarde heeft. Sander Hogewoning van Plant Lighting gaf aan dat boven die concentraties de productie nauwelijks meer toeneemt. Hij gaf aan dat het zelfs kan lonen om in de zomer wat licht te verliezen door bijvoorbeeld krijt of een scherm om daardoor de luchtramen meer dicht te houden om meer CO2 in de kas te houden.

Tuinbouw training voor Vietnam

Steeds meerAi??cursussen en trainingen..

Van maandag 22 september t/m vrijdag 10 oktober heeft een delegatie uit Vietnam een 3-weekse training glastuinbouw gevolgd bij Demokwekerij WestlaVietnamgroepnd. Deze training is in samenwerking met Kenlog en Lentiz Cursus en Consult georganiseerd.

Met een afwisselend programma zijn de deelnemers meegenomen in de wereld van teelt, techniek en de bedrijfskundige kant van een tuinbouwbedrijf.Ai??Hierbij is een combinatie gemaakt van theorie, excursies en een practicum, waar de deelnemers daadwerkelijk met het gewas aan de slag gingen..
Een geslaagde training wat mogelijkheden geeft voor een verdere Ai??samenwerking.

Samenwerking Bernard Sanders en Demokwekerij Westland

Een nieuwe sponsor..

Steeds meer praktijkdagen en trainingen worden er gegeven bij Demokwekerij Westland. De afgelopen periode zijn de studenten een aantal keer bijAi??Bernard Sanders op bezoek geweest waar men werd bijgepraat overAi??diverseAi??gereedschappen.
Dit hebben beide partijen positief ervaren en nu heeftAi??Bernard Sanders om de techniek nog meer te promoten, in samenwerking met een aantal toeleveranciers, een pakket gereedschappen samengesteld waar de leerlingen bij Demokwekerij Westland mee aan de slag kunnen.

ai???TTO leden starten belichtingsonderzoek Aubergineai??i??

Drie Nederlandse en een Belgische Aubergine teler zijn bij Demokwekerij Westland een belichtingsonderzoek gestart. De kwekers hadden in het voorjaar bij telersvereniging TTO de wens geuit om kennis en ervaring op te doen met belichting, naar voorbeeld van belichtingsonderzoeken in Tomaten en Paprika.Ai??

Al doende is in het voorjaar met een groep kwekers o.l.v. Inno-Agro gestart met een voortraject waarbij de verschillende mogelijkheden en proeflocaties bekeken zijn. Zowel Nederlandse als Belgische onderzoeksinstellingen zijn bezocht.

Na het grondige voortraject bleven twee potentiAi??le onderzoeksinstellingen over. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Demokwekerij Westland. ‘De ervaringen met andere belichte teelten hebben hier een belangrijke rol bij gespeeld’ aldus een kweker.Aubergine belichting

Het onderzoek is privaat gefinancierd. Daarnaast is er een bijdrage vanuit het Rabobank Innovatiefonds. De Lemnis Oreon New Growth Ligth LED-lampen zijn ter beschikking gesteld door Lemnis.