Demokwekerij Westland in onderwijsfilmpjes CIV

[column size=half position=first]

[/column]

[column size=half position=first]

[/column]

IDC robotica daagt kwekers uit voor een bezoek

Tot en met september 2014 vindt bij Demokwekerij Westland het robotisering en mechatronica evenement voor de tuinbouw plaats. De robotica ruimte aldaar (IDC robotica genaamd) daagt u uit voor een bezoek. Kwekers, toeleveranciers en/of andere geA?nteresseerden kunnen langskomen op een voor hun gelegen moment.

Rondloop
Het evenement is een continue tentoonstelling van technische mogelijkheden, waar experts diverse aspecten van robotica belichten. Het bezoek is interactief, wordt begeleid, duurt ca. 1,5 uur en staat voor bewustwording en kennisoverdracht.

Tijdens een bezoek loopt u langs de diverse opstellingen (posters, film en techniek demonstraties), bespreekt en bediscussieert deze en denkt u gezamenlijk na over mogelijke oplossingsrichtingen voor uw organisatie. Uw arbeidsvraagstukken staan daarbij centraal.

Foto 1 IDC robotica

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden
De initiatiefnemers (Demokwekerij Westland, TNO en TU Delft) geven u de mogelijkheid langs te komen op een voor u gelegen moment. Uiteraard wel met registratie vooraf.

Wilt u als (kweker)groep georganiseerd een bezoek brengen aan het evenement?
Meld u dan aan bij Roy Wubben via e-mail info@demokwekerij.nl of telefoon (0174) 38 56 00.

Het IDC robotica wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese unie en een bijdrage van provincie Zuid Holland.

Praktisch tuinbouwonderwijs voor MBO niveau 2

Demokwekerij Westland kent drie disciplines in haar organisatie. We richten ons ai??i?? naast demonstratie van tuinbouwtechnieken en breed teeltonderzoek ai??i?? ook op kennisoverdracht. Daaronder scharen we het IDC robotica en het verzorgen van onderwijs, training en praktijkdagen. Deze informatieve lesdagen verzorgen we voor tuinbouweigenaren, -medewerkers en ook voor studenten.Ai?? Trots melden we u dat er vanaf september 2014 ook een onderwijspraktijktraject start voor studenten van ai???MBO niveau 2ai??i??.

 

Gezamenlijk met Lentiz
De zomer is nog in volle gang. Toch starten begin september 2014 alweer de eerste lessen. Lentiz Onderwijs groep en Demokwekerij Westland bereiden zich daar samen op voor. Gezamenlijk bieden we de studenten van de opleiding plantenteelt en tuinbouwlogistiek namelijk iets unieks. Het komende schooljaar volgen de studenten naast de gebruikelijke lessen, eveneens 30 tuinbouw praktijkdagen bij Demokwekerij Westland.

Daadwerkelijk aan de slag
Een combinatie van theorie, praktijk en diverse excursies kenmerken deze dagen. Met name praktijk (lees: dingen doen/handen uit de mouwen om praktisch ai???tuinbouwai??i?? te leren kennen en ermee om te gaan) staat centraal. Opzetten van diverse teelten, aanleggen van watersystemen en onderhouden van logistieke middelen zijn hier enkele voorbeelden van. Maar ook materiaalkennis, gereedschapleer, persoonlijke beschermingsmiddelen, leren lassen, repareren van de kas, omgang met meststoffen,Ai?? substraat, klimaat en omgang met elektra.

Educatieruimte opgezet
Demokwekerij Westland is momenteel in voorbereiding. In ons innovatiecentrum richten wij specifiek een educatieruimte in met de benodigde teeltcabines, -goten en -tafels en ook de andere benodigde middelen worden verzameld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan plantmateriaal, verpakkingen, biologie, watertechnieken, klimaattechnieken en alle gereedschappen.

Ons netwerk ondersteunt
Interessant om te melden is dat bedrijven uit ons netwerk meedenken en ook bijdragen in de benodigdheden. Hierover infomeren we u later.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?
Wilt u als bedrijf meedenken en/of bijdragen in het onderwijstraject?
Neem dan contact op via info@demokwekerij.nl of 0174-385600 en vraag naar Roy Wubben.

Uitnodiging voor informatie & demonstratiemiddag paprika oogstrobot

Op donderdagmiddag 4 september 2014 organiseert Wageningen UR Glastuinbouw een informatie en demonstratiemiddag bij Demokwekerij Westland. Zij presenteert die middag de resultaten van het Europese onderzoeksproject ai???Clever Robot for Crops (CROPS)ai???. Dit onderzoek heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van de paprika-oogstrobot.

GeA?nteresseerden kunnen deze middag bijwonen. De informatiemiddag is van 13.00 uur tot 15.30 uur en zal plaatsvinden bij het IDC robotica. Dat is gevestigd in Demokwekerij Westland, Zwethlaan 52, 2675 LB Honselersdijk. Daar wordt de robot momenteel ook tentoongesteld. Meldt u van te voren wel even aan.

Oogstrobot paprika
Na 3,5 jaar onderzoek is de integratie van de ontwikkelde modules van de oogstrobot afgerond. Onlangs is de performance van de robot in een commerciAi??le kas onderzocht voor wat betreft oogstsucces, cyclustijden en oorzaken van fouten. De resultaten van deze experimenten, inclusief een economische analyse, worden tijdens de informatiemiddag van 4 september a.s. gepresenteerd. Ook verzorgt de Wageningen UR een demonstratie met de robot; een demonstratie in de expositiehal, en niet in het paprika gewas.

WUR Paprika oogst robotWUR Paprika Oogst robot impressie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanmelden
Bent u geA?nteresseerd en wilt u de bijeenkomst bijwonen? Of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Jochen Hemming (jochen.hemming@wur.nlAi??tel. 0317-486710).
Of via Jan Bontsema (jan.bontesma@wur.nlAi??tel. 0317-486390) van Wageningen UR Glastuinbouw.

Demokwekerij Westland organiseert drie Gewasbeschermingsdagen

Op 17, 24, en 25 september vinden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseert zij in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.Ai??Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid geven om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van Botrytis, trips, luis en meeldauw in diverse glastuinbouw gewassen.

Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de sierteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie.
Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zo’n driehonderd kwekers verwacht.
In april 2015 volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de groenteteelt.

Demokwekerij schenkt verkoopkar aan Belevingstuin De Bosroos

Vrijdagmiddag 25 juli was het feest in Belevingsstuin De Bosroos bijA?s Heeren Loo locatie Het Westerhonk. De Demokwekerij uit Honselersdijk overhandigde een verkoopkar aan de cliAi??nten die werkzaam zijn in de Belevingstuin.

Na een korte toespraak van regiodirecteur Karin Pennewaard van A?s Heeren Loo, overhandigden Peet en Corrie van Adrichem van de Demokwekerij de verkoopkar aan de cliAi??nten van De Bosroos. Rob, die twee dagen per week groente en fruit verkoopt, was erg enthousiast en probeerde de verkoopkar direct uit. Het geheel werd aangekleed met een hapje, drankje en veel gezelligheid. Ook was de WOS, de lokale omroep voor het Westland, aanwezig wat het geheel een officieel tintje gaf.

Verkoop bij Demokwekerij Westland
Elk jaar verkoopt de Demokwekerij na afloop van de Sakata Flowertrails de plantjes die gebruikt zijn tijdens de show. De opbrengst, 1250 euro, was dit jaar voor de Belevingstuin De Bosroos. Aangezien de oude verkoopkar aan vervanging toe was, heeft de Bosroos met het bedrag een nieuwe verkoopkar aangeschaft. Deze werd afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen.

Belevingstuin De Bosroos
De Bosroos is een dagbestedingslocatie van A?s Heeren Loo, locatie Het Westerhonk. Elke dag steken zoA?n vijftien cliAi??nten de handen uit de mouwen om de tuin te onderhouden. Daarnaast zetten ze zich in om de bezoekers te begeleiden en te laten genieten van de tuin. Zo kunnen bezoekers snoepen van het fruit in de tuin, ruiken aan de heerlijke bloemen en helemaal tot rust komen.

Varend Corso kent 2e prijs toe aan boot Demokwekerij/Lentiz

Het Varend Corso Westland is een jaarlijks terugkerend, uniek en kleurig evenement. Zoai??i??n zestig fraaie, met bloemen, planten, groenten en fruit gedecoreerde boten varen door de kernen van de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Vlaardingen, Maassluis, Rijswijk, Den Haag en Delft.

De editie 2014 van het Varend Corso Westland heeft volgens de organisatie dit weekeinde (1, 2 en 3 aug. 2014) circa een half miljoenAi??bezoekers getrokken. Dat zijn 50.000 bezoekers meer dan vorig jaar.Ai??Het corso heeft gedurende deze editie, net als vorig jaar, drie dagen lang goede weersomstandigheden gekend.

Trots op onze 2e prijs
Demokwekerij Westland en Lentiz Onderwijsgroep sloegen dit jaar de handen in Ai??Ai??n. Deze bloeiende samenwerking leverde een mooie boot op. Tijdens het corso waren zij boot nummer 8, met het thema ai???De Clownai??i?? (van Ben Cramer), welke door haar fraaie opmaak met bloemen, planten en groente – en ook technische mogelijkheden ai??i?? tot een 2e prijs van de commerciAi??le boten werd gekroond.

Op www.varendcorso.nl vindt u meer informatie en de fotoai??i??s van het hele evenement.