Interessante discussies tijdens kick-off IDC robotica

Honselersdijk, juli 2014 ai??i?? Afgelopen weken is er door Demokwekerij Westland hard gewerkt aan de voorbereidingen van het IDC robotica evenement 2014. Deze week is het glastuinbouw brede evenement ook daadwerkelijk van start gegaan. Het officiAi??le startschot was tijdens de kick-off op dinsdag 22 juli jl.. De bedrijven, organisaties en kennisinstellingen die een invulling geven aan de expositieruimte, waren daarbij aanwezig.

 
 

Verloop
Tijdens de rondloop gaven de 15 aanwezigen een toelichting over de door hun getoonde techniek, poster of beeldmateriaal en voerde zij interessante discussies. Zij vertelde wat de opstelling laat zien, waarom deze er staat, hoe deze in de praktijk wordt ingezet en wat de boodschap aan de bezoekers is.

Kansen voor glastuinbouw
GeA?nteresseerde kwekers, toeleveranciers en andere geA?nteresseerden kunnen tot en met september 2014 een bezoek brengen aan IDC robotica. Zij krijgen inzicht in bestaande robotica en mechanisering technieken, bedrijven die zich ermee bezig houden en reeds gestarte projecten en ontwikkelingen. Uiteindelijk mondt dit uit in een gezamenlijke discussie over kansen, mogelijkheden en oplossingsrichtingen voor de glastuinbouw. Arbeidsverlichting, efficiAi??ntie, effectiviteit en kostenverlaging voor de glastuinbouwondernemer is daarbij een belangrijk streven.

Bezoeken
Ondernemers krijgen de mogelijkheid langs te komen op een voor hun gelegen moment. Uiteraard is registratie vooraf wel nodig, want er zal altijd een (proces)begeleider aanwezig zijn.

Vragen, ideeAi??n en/of suggesties? Wilt u langskomen? Neem dan contact met ons op via info@demokwekerij.nl of 0174-385600 en vraag naar Roy Wubben.

Het IDC robotica platform ai??i?? met als initiatiefnemers Demokwekerij Westland, TNO en TU Delft ai??i?? heeft initiAi??ren, organiseren, stimuleren, ontwikkelen, faciliteren van robotica innovaties als doel. Dit doel streven zij na door het bijeenbrengen van ondernemers, thema gerelateerde opstellingen te bespreken en met elkaar de discussie daarover aan te gaan.

Het IDC robotica wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese unie en een bijdrage van provincie Zuid Holland

CO2-dosering in potplanten centraal op kwekersbijeenkomst

Honselersdijk ai??i?? op 3 juli jl. organiseerde Telersvereniging TTO samen met LTO Glaskracht Nederland en Demokwekerij Westland de bijeenkomst ai???Meer rendement uit CO2 bij potplantenai??i??.Ai??
De bijeenkomst werd gehouden in de CO2 faciliteit bij Demokwekerij Westland en werd goed bezocht. De groep potplantenkwekers die op de uitnodiging is ingegaan, kreeg tevens een interessant en informatie programma voorgelegd.

De groep werd ontvangen door Stefan Persoon (van Inno-Agro) en eveneens door hem rondgeleid in de CO2-faciliteit. In deze faciliteit staat interactie en kennisoverdracht centraal en zijn posters, videoai??i??s en demonstraties te zien. De themaai??i??s hierbij zijn: CO2 bronnen, gebruik, opslag, kwaliteit, en onderzoek. Het werken aan externe CO2-bronnen is essentieel om in de toekomst de glastuinbouw te kunnen voorzien van CO2. Binnen het programma Kas als Energiebron wordt hier hard aan gewerkt.

Sander Pot (van Plant Dynamics) gaf inzicht in diverse onderzoeksresultaten, waaruit bijvoorbeeld blijkt dat bij ai???Kalanchoeai??i?? de optimale concentratie 700 PPM is. Daarboven gaan de huidmondjes namelijk (te) snel dicht. Een ander belangrijk resultaat is dat de luchtvochtigheid bij een aantal potplanten grote invloed heeft op de huidmondjesopening. Ai??Bij een (te) droog klimaat knijpen de huidmondjes, waardoor CO2 slecht opgenomen wordt en de fotosynthese sterk terugloopt. Een belangrijk vraag bij ai???CO2 in potplantenai??i?? is echter nog wel ai???hoe planten zich op langere termijn aanpassen aan de gegeven CO2-concentratieai??i??.

Jan-Kees Boerman (van EMS) maakte de ondernemers bewust van het belang van goede kwaliteit CO2 bij dosering in planten. Uit praktijkonderzoek door o.a. EMS blijkt dat er nog regelmatig schade ontstaat door met name etheen en NOx. Uiteraard zijn er mogelijkheden om de concentraties op kasniveau te meten waardoor schade beperkt of voorkomen kan worden. Jan Kees besprak tevens met de ondernemers ook het effect van grenswaarden en kort en langdurige blootstelling van schadelijke stoffen.

Tijdens de discussie bleek de interesse van de ondernemers en de behoefte van optimalisatie van de CO2 dosering. De ondernemers werden geprikkeld sturing te geven aan (vervolg)onderzoek, binnen bijvoorbeeld het programma Kas als Energiebron.

 

 

ai???Kwekers TTO geA?nspireerd tijdens excursie: ai???Kas van de Toekomstai??i??

Telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) organiseerde afgelopen vrijdag 4 juli een excursie voor haar leden met het thema: De kas van de Toekomst. Dit keer werd er met zoai??i??n 35 kwekers een bezoek gebracht aan de ID Kas van Duijvestijn Tomaten en de Daglichtkas van Ter Laak Orchids. Na de bedrijfsbezoeken stond bij Demokwekerij Westland het onderwerp Het Nieuwe Telen centraal. Tijdens het ChineesAi?? buffet werd er nog lang nagepraat over de interessante excursie en werd er met een schuin oog naar het WK gekeken. ai???Het zet je toch weer aan het denken zoai??i??n bezoek aan nieuw kasconcept en een verhaal over anders kijken naar teelt en klimaatai??i??, aldus Ai??Ai??n van de kwekers.

Het eerste bedrijfsbezoek vond plaats in Pijnacker bij de ID Kas van Duijvestijn tomaten. De groep kwekers werd ontvangen door Ad van Adrichem (Duijvestijn Tomaten) die middels een presentatie een interessante toelichting gaf over de achtergrond, opzet en de status van het gehele concept. Er werd door Technokas verder ingezoomd op de kasconstructie en de technische installaties van de duurzame ID Kas, waar er o.a. door middel van dubbelglas voorzien van een antireflectiecoating zai??i??n 60% energiebesparing word gerealiseerd.

Om met eigen ogen te ervaren hoe de teelt zich ontwikkeld in deze kas van de toekomst volgde er een rondleiding.

Vervolgens was de groep te gast bij Ter Laak Orchids in De Lier, waar men door Richard ter Laak werd bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van de Daglichtkas. Een uniek concept waarbij de zon door middel van lenzen in het dubbelglas worden gecentreerd op beweegbare collectoren. Dit zorgt niet alleen voor efficiAi??ntie in het energieverbruik maar ook in een optimaal kasklimaat door perfecte lichtinstraling. Gezien de vele vragen en de interessante discussie waren de kwekers onder de indruk van de Daglichtkas, waar de teelt zich de komende periode zal moeten gaan bewijzen.

Bij Demokwekerij Westland namen de kwekers plaats in de Presentatie-Arena en werd er middels videoai??i??s een update gegeven van de diverse TTO projecten Het Nieuwe Telen. Zo kwamen de onderzoeken HNT gerbera, aubergine en Chrysant aan bod. Tot slot werd er een verdieping gegeven op het teelt- en klimaatproces van HNT door Peter Geelen van Plantmonitoring. Dit bracht een interessante discussie op gang en diverse kwekers pakte direct hun klimaatinstellingen erbij om het e.e.a te finetunen.

Al met al een geslaagde middag waarbij een hoop kennis is uitgewisseld!

 

ai???Voorbereidingen mechatronica en robotisering event in volle gangai???

Het IDC robotica platform opent van 15 juli t/m september 2014 haar deuren voor een glastuinbouw breed evenement. In deze maanden staat mechatronica en robotisering centraal en dagen de initiatiefnemers glastuinbouwondernemers uit voor een bezoek. Zij kunnen kennis nemen van robotica technieken, krijgen inzicht in kansen en mogelijkheden en gaan gezamenlijk aan de slag met oplossingsrichtingen. Doel is uiteindelijk om te komen tot arbeidsverlichting, efficiAi??ntie, effectiviteit en/of kostenverlaging in de kwekerij. De voorbereidingen voor het evenement bij Demokwekerij Westland zijn in volle gang.

Expositieruimte ingericht
Het in kaart brengen van behoeften en arbeidsvraagstukken van glastuinbouwondernemers is een belangrijke 1e stap. Zo ook het inventariseren van de technische mogelijkheden (binnen en buiten de sector) en de reeds ingezette ontwikkelingen en onderzoeken. Demokwekerij Westland is daarom momenteel met diverse (technische) toeleveranciers in contact.

Geselecteerde bedrijven (zoals o.a. Metazet/Formflex, Visser Horti Systems, Lacquey, Koat en Pliant) denken na over welke opstelling die zij plaatsen in de expositieruimte van IDC robotica.Ai?? Ook organisaties als Haagse Hogeschool, InHolland, WUR, TNO en TU Delft hebben aangegeven een bijdrage te leveren.

Fotoai??i??s, tekst, films, illustraties, posters, maar zeker ook robotica technieken zijn voor de bezoekers te zien. Daarbij belichten de organisaties diverse robotica aspecten zoals mechatronica, pneumatiek, aandrijftechniek, hydrauliek, elektronica en vision systemen.

Het evenement duurt drie maanden en is opengesteld voor genodigden en geA?nteresseerden. Zij krijgen de mogelijkheid een bezoek te brengen op een voor hun gelegen moment. Uiteraard is registratie vooraf wel noodzakelijk, want tijdens het bezoek zal een procesbegeleider aanwezig zijn.

Bezoeken
Heeft u vragen, ideeAi??n en/of suggesties? Wilt u als (kweker)groep georganiseerd een bezoek brengen aan het evenement? Neem dan contact met ons op via info@demokwekerij.nl of 0174-385600 en vraag naar Roy Wubben.

Het IDC robotica wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese unie en een bijdrage van provincie Zuid Holland

 

Seed meets Technology

Van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 septemberAi??vindt hetAi??Seed meets Technology event plaats. Een evenement waar het draait om innovatie zaad- en coatingtechnologie, veredelingssupport, duurzame gewasbescherming, teeltsystemen en rassenkeuze. Kortom: het toevoegen van waarde aan zaden in de breedste zin van het woord. Het evenement vindt plaats in week 39, tegelijkertijd met de open dagen bij diverse veredelingsbedrijven in de Seed Valley regio. U bent van harte welkom!

Initiatiefnemers van Seed meets Technology zijn Incotec, Seed Processing Holland, Proeftuin Zwaagdijk en Leba. Samen met zaadbedrijven en andere toeleveranciers aan de sector tonen zij vernieuwende themaai??i??s. Op proefvelden en in een expositieruimte demonstreren deelnemers innovatieve zaadbehandelingen, coatings en kiembeoordelingen. Ook beleeft u de nieuwste technologie voor zaadverwerking, -droging en -bewaring, duurzame gewasbescherming, hydroponics, rassenassortiment en ERP software.

Seed meets Technology is een technologische aanvulling op de field trials in de Seed Valley regio in week 39. Het evenement ligt midden op de route tussen de diverse proefvelden en demolocaties en vormt dus het ideale meeting point tussen de verspreid liggende programma’s.

Locatie
De locatie is Proeftuin Zwaagdijk, Tolweg 13, Zwaagdijk-Oost, +31(0)228 56 31 64.

Voor wie
Seed meets Technology is een evenement voor professionals in de zaadsector, internationale wederverkopers van zaden en aanverwante producten en telers. Het programma is bijzonder interessant voor zaadtechnologen, operators en teeltspecialisten. In samenwerking met Seed Valley wordt tevens een programma opgezet gericht op studenten, de toekomstige generatie medewerkers. Nederland laat haar Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal zien aan de wereld.