Themabijeenkomst Energie

Datum: donderdag 3 juli 2014
Tijd:: 14.00 uur
Thema: Meer rendement uit CO2 in potplanten

Locatie: Demokwekerij Westland

Weten we wel wanneer en hoeveel CO2 gedoseerd moet worden voor een optimale productie? Meer is lang niet altijd beter. In de praktijk blijkt flink wat schade te ontstaan door rookgassen. Verontreiniging komt daarbij niet alleen vanuit de rookgasreiniger. Als minder gas wordt verstookt, hebben we minder CO2, maar waar halen we dan CO2 vandaan?

Deze bijeenkomst wordt u bijgepraat en krijgt u tips om optimaler CO2 te doseren en schade door rookgassen te voorkomen. LTO Glaskracht Nederland, Telersvereniging TTO en Demokwekerij Westland organiseren deze bijeenkomst voor potplantentelers.

PROGRAMMA
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Opening door Stefan Persoon (Inno-Agro) en Dennis Medema (LTO Glaskracht Nederland)
14.30 uur Rondleiding CO2 faciliteit
Middels posters, korte presentaties en kleine demonstraties wordt u in deze fysieke ruimte rondgeleid.
15.30 uur CO2 kwaliteit in de praktijk door Jan-Kees Boerman (EMS)
Het meten en de effecten van CO2-kwaliteit op de teelt en aandachtspunten hoe gewasschade te voorkomen.
16.00 uur Meer rendement uit CO2 doseren door Plant Lighting/Plant Dynamics
Aandachtpunten en tips hoe efficiAi??nter om te gaan met CO2.
16.30 uur Discussie over vervolgacties
Zijn vervolgacties nodig voor de besproken onderwerpen, zoals vervolgonderzoek, demonstratie of kennisoverdracht?
17.00 uur Afsluiting

AANMELDEN
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor potplantentelers. Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 juli 2014.

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met Astrid van der Helm, telefoon (010) 800 84 20, mobiel 06 226 097 41, e-mail avanderhelm@ltoglaskracht.nl.

 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door: LTO Glaskracht Nederland, Demokwekerij Westland en Telersvereniging TTO.

IDC robotica organiseert glastuinbouw breed event

Honselersdijk ai??i?? Juli t/m september 2014 zijn de maanden van het IDC robotica. Het platform, dat gevestigd is in Demokwekerij Westland, opent haar deuren voor een evenement waar mechatronica en robotisering centraal staat. De initiatiefnemers dagen kwekers uit, geven kwekers inzicht in mogelijkheden van robotica en laten kwekers gezamenlijk kansen signaleren.

Platform
Het IDC robotica is een platform voor de glastuinbouw waarin het initiAi??ren, organiseren, stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van robotica innovaties centraal staat. Demokwekerij Westland, TNO en TU Delft – als initiatiefnemers – werken gezamenlijk met kwekers en (technische) toeleveranciers aan nieuwe kennis en technieken, welke bij implementatie in een kwekerij moeten leiden tot arbeidsverlichting, efficiAi??ntie, effectiviteit en/of kostenverlaging.

Evenement
Het in kaart brengen van behoeften en arbeidsvraagstukken van kwekers is een belangrijke eerste stap. Zo ook het inventariseren van de technische mogelijkheden (van binnen en buiten de sector) en de reeds ingezette ontwikkelingen en onderzoeken. Het IDC robotica organiseert daarom dit evenement. Het duurt 3 maanden, is een continue, maar zeker ook wisselende tentoonstelling van technische mogelijkheden, belicht diverse aspecten van robotica en ontvangt vele kwekersgroepen.

 
 
 

Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai?? Ai??

 

 

 

Het IDC robotica daagt kwekers uit om een bezoek te brengen. Doel is om kennis nemen van mechatronica en robotisering technieken, gezamenlijk kansen en ontwikkelmogelijkheden zien en bespreken en bewust worden welke organisaties iets daarin kunnen betekenen. Er zijn geen A?kant en klareA? oplossingen te zien, wel mogelijkheden en denkrichtingen. Bezoekers worden uitgedaagd gezamenlijk tot oplossingsrichtingen te komen.

Bezoeken
Heeft u vragen, ideeAi??n of suggesties? Wilt u als kweker(groep) georganiseerd een bezoek brengen aan het evenement, neem dan contact met ons op. Via info@demokwekerij.nl of 0174-385600 en vraag naar Roy Wubben.

Het IDC robotica wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen van de Europese Unie en een bijdrage van provincie Zuid Holland.

Artikel Technical Tours in KAS magazine

ai???Teeltsysteem FutaGrow wint GreenTech Innovation award in categorie Productionai???

Het teeltconcept FutaGrow heeft in de categorie production de Greentech Innovation Award gewonnen. De prijs werd op dinsdag 10 juni 2014 op de vakbeurs GreenTech in de RAI in Amsterdam uitgereikt door voorzitter Aalt Dijkhuizen.

FutaGrow is de naam van het innovatieve duurzame teeltsysteem waar al een aantal jaren onderzoek naar plaats vindt bij Demokwekerij Westland. In het systeem worden vijf tot zes tomatenteelten per seizoen opgezet, waarbij er continue twee gewasstadia in de kas bevinden. De tomaten groeien niet op substraat maar op zuurstofrijk water.

In het project, wat door Telersvereniging TTO is geA?nitieerd, wordt er samengewerkt door de volgende projectpartners: Metazet/FormFlex, Triomaas, Priva, Prominent, Demokwekerij Westland, Noordam Plants, Inno-Agro, RijkZwaan, Groen Agro Control, WUR, Jiffy, Hortilux SchrAi??der, Lemnis en Van Iperen.

 

 

 

 

 

 

 

Peet van Adrichem (directeur Demokwekerij Westland) zegt over het winnen van de award het volgende: ai???Dit is een bekroning voor een traject wat al zoai??i??n 8 jaar loopt om te komen tot een duurzaam teeltsysteem. Door het doorzetten van alle mensen en bedrijven waarmee is samengewerkt hebben we dit voor elkaar gekregen. Ik hoop dat dit er toe bijdraagt om het systeem nu verder de praktijk in te brengenai???.

Juryoordeel
In totaal werden 53 inzendingen beoordeeld voor de GreenTech Innovation Award 2014. De jury, gevormd door voorzitter Aalt Dijkhuizen, Linda Kaluzny-Pinon, Heinrich Dressler, Jacco Strating en Roger Abbenhuijs, oordeelde als volgt over het innovatieve teeltsysteem:

ai???Futagrow is een slim cradle to cradle teeltsysteem voor glasgroenten, dat met minder input een verhoogde productie per m2 realiseert. Door te werken met meerdere teelten per jaar is er een jong en vitaal gewas waarbij een productieverhoging van meer dan 20% wordt gerealiseerd. Een marktgerichte concept met een veelbelovende toekomstai???.

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe FutaGrow Teeltsysteem
Het Futagrow project richt zich op het verduurzamen van de tomatenteelt. Het Futagrow systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbij telkens 9 trossen per gewas worden geproduceerd. Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen. Er is daardoor geen periode meer waarin er gas gestookt wordt in een kas waar een klein plantje opgroeit. Behalve dat er efficiAi??nter met gas wordt omgegaan is ook de benutting van het natuurlijke en het kunstmatige licht beter. De carbon footprint van dit teeltsysteem is zoai??i??n 25% lager dan de conventionele teeltsystemen.

De komende periode zal het teeltsysteem verder worden geoptimaliseerd en worden de mogelijkheden bekeken om het op te schalen naar de praktijk.

Het onderzoek Futagrow is mogelijk gemaakt door private bijdragen van de projectpartners en daarnaast door o.a. MIN EZ / RVO, Productschap Tuinbouw, Programma KaE, Rabobank, IPC en Stichting Hagelunie.

HollandDoor organiseert excursie voor Minimaster techniek en beheer

De afgelopen maanden verzorgde Demokwekerij Westland in samenwerking met Lentiz Cursus en Consult en de HortiBedrijfsschool de ai???Minimaster Techniek en Beheer Glastuinbouwai??i??. HollandDoor was verantwoordelijk voor de succesvolle afsluiting van de cursusreeks.

Minimaster Techniek en Beheer
Een cursus specifiek voor onderhoudsmonteurs en middenkader in de sector, waarin inzicht in de werking van tuinbouwtechniek en het oplossen van storinAi??gen centraal stond.

Tijdens 8 dagen werden de 15 onderhoudsmonteurs geA?nformeerd in de mogelijke procesverstorende storingen van de kwekerij, eventuAi??ele impact ervan en benodigde acties. De themaai??i??s: kas en omgeving, water, verwarming, logistiek, aandrijftechniek, gewasbescherming en elektrotechniek werden daarbij behandeld.

Excursie
Als afsluiting organiseerde HollandDoor met groot succes een excursiedag voor de onderhoudsmonteurs. Zwembad Zuiderpark in Den Haag en Ter Laak Orchids in Wateringen werden daarbij bezocht.

Bij Zwembad Zuiderpark ai??i?? dat 7 zwembaden heeft ai??i?? gaven de technische personen een presentatie over monitoring, controle van de water en ruimte temperatuur, waterverversing en waterkwaliteit en verzorgde zij een rondleiding ai???achter de schermenai??i??. De bezoekers bezochten de technische ruimte. Onder begeleiding van Harry Barendse, HollandDoor consultant, werd uitvoerig gesproken over de vergelijkingen met de glastuinbouw.

In de tweede helft van de middag verzorgde Aad Verduijn, eveneens HollandDoor consultant, een rondleiding bij Ter Laak Orchids met daarbij focus op klimaat, water en logistieke installaties in de kwekerij. De techniek, het onderhoud ervan en voorkomende en oplossen van storingen werden uitvoerig besproken.

HollandDoor
Verbindt in de agrarische sector de (inter-) nationale vraag naar kennis, technologie en expertise aan de juiste bedrijven en organisaties. Dat doen zij door het verzorgen van maatwerk studiereizen en excursies, trainingsprogrammaai??i??s en business matchmaking services.