Even voorstellen: Participant Leen Huisman

Leen Huisman stelt zich graag voor als participant van de Demokwekerij Westland.

Leen Huisman, al zoai??i??n 50 jaar een toonaangevende ontwikkelaar en installateur van scherm- en verduisteringsinstallaties en bovendien een leverancier van kwaliteit. Bij Leen Huisman zijn het de details waar het om draait. Ofwel, de onderdelen die bepalend zijn voor de levensduur van de gehele installatie. Daarom zijn we continu bezig met productverbetering en ai??i??vernieuwing.

Klimaatbeheersing, energie besparing en Het Nieuwe Telen zijn sleutelwoorden geworden voor de tuinbouw. Door de stijgende energie kosten, maar meer nog door de drang naar verbetering en optimalisatie in het productieproces. Waar nodig levert Leen Huisman maatwerk oplossingen om zodoende in te spelen op de vraag uit de markt. Voorbeelden van ontwikkelingen die ontstaan zijn uit marktvragen zijn onder andere het Diafragmascherm en het Smartscreen, maar ook aan de doorontwikkeling van het Greentop Buitenscherm is op deze manier ontstaan.

Leen Huisman levert jaarlijks vele nieuwe installaties naar tevredenheid op. Het gaat hier om nieuwbouw projecten, maar ook om nieuwe installaties in bestaande opstanden in zowel het binnen- als buitenland. De benodigde montage middelen hebben wij in eigen huis, waardoor snel schakelen geen probleem is.

Door de jaren heen slijt een scherminstallatie. Van tijd tot tijd is een renovatie noodzakelijk om het scherm goed te laten functioneren. Leen Huisman heeft zich vanaf dag 1 ook gericht op de renovatie markt en is dus ook een specialist als het gaat om kleine of complexe installaties.

Onderhoud aan een scherminstallatie is minstens net zo belangrijk als onderhoud aan een auto. De installatie wordt dagelijks blootgesteld aan weersinvloeden en slijtage door gebruik. Het jaarlijks onderhouden en inspecteren van de installatie zijn werkzaamheden die Leen Huisman dagelijks uitvoert.

Bijdrage van Leen Huisman in de Demokwekerij

Leen Huisman presenteert zich op de Demokwekerij doormiddel van een stand. In deze stand zijn verschillende technische onderdelen te zien alsmede een demonstratie opstelling van een scherminstallatie en insectengaas.

Naast de stand levert Leen Huisman in samenwerking met de Demokwekerij ook een bijdrage in de kennisoverdracht doormiddel van gastsprekers.

Meer informatie kunt u vinden op: www.leen-huisman.nl / www.logiqsagro.nl .

Contactgegevens
Leen Huisman en Logiqs Agro Int.
Honderdland 131
2676 LT Maasdijk
The Netherlands
Tel: +31 (0)174-512733
Fax: +31 (0)174-516142

Tuinbouwtechniek en productassortiment internationaal bezocht

Week 24 van jaar 2014 markeert een bijzondere week voor Demokwekerij Westland. Zij ontvangt vele honderden bezoekers die interesse hebben voor tuinbouwtechniek en productassortiment. Zij komen voor de evenementen FlowerTrials en GreenTech 2014.

FlowerTrials
Vinden dit jaar voor de 10e keer plaats. Van het bescheiden begin jaren geleden, tot een spectaculaire internationale happening vandaag de dag, heeft FlowerTrials een vaste plaats verworven op de sierteeltkalender.

Ook dit jaar presenteert Sakata Ornamentals Europe met trots haar bestaande, nieuwe en toekomstige assortiment van pot- en perkplanten uit zaad en stek. Op 10 tot 13 juni a.s., tussen 8.00 tot 17.00 uur staan zij gereed om u voor een bezoek te verwelkomen. Gezien de interesse en aanmeldingen verwacht Sakata Ornamentals Europe het bezoekersaantal van 2013 (met ruim 1000 bezoekers) te overtreffen.

GreenTech
In dezelfde week vindt in Amsterdam de nieuwe tuinbouwbeurs GreenTech plaats, waar internationale kwekers en techniek professionals bijeen komen. Via geplande ai???Technical Toursai??i?? vanuit de beurs krijgen deze bezoekers tevens de gelegenheid de Demokwekerij Westland te bezoeken.

Via een rondleiding aldaar krijgen zij inzicht in de technieken die een tuinbouwkas kent en een kweker nodig heeft om tot een optimaal gewas te komen. Klimaattechnieken, warmte, water, energie en logistieke technieken zijn belangrijke themaai??i??s die tijdens een rondleiding de revue passeren.

Een bezoek aan het demonstratieplein (waar 25 participerende bedrijven hun technieken laten zien), aan de CO2 faciliteit en aan tomaten teeltsysteem Futagrow zijn enkele hoogtepunten van de excursie.

De CO2 faciliteit is een fysieke ruimte waar tuinbouwbedrijven op een interactieve manier worden betrokken bij het thema CO2 in de glastuinbouw. Demonstraties en onderzoek over CO2 bronnen, kwaliteit en gebruik zijn belangrijke themaai??i??s.

Futagrow is het nieuwe teeltconcept waarin meerdere innovaties zorgen voor een compleet andere benadering van de teelt, gericht op maximale duurzaamheid. Futagrow is genomineerd voor de GreenTech Innovation Award.

Resfood partners op bezoek in Nederland

Op 8 mei 2014 organiseerde het project Resfood voor haar Europese partners een informatiesessie bij Demokwekerij Westland. In totaal waren er ca. 30 onderzoekers, kwekers en technische glastuinbouw toeleveranciers aanwezig.

Het doel van de bijeenkomst was het presenteren en bediscussiAi??ren van nieuwe technologieAi??n die kunnen bijdragen aan de uitdagingen de komende jaren in de groente en fruit teelt. Denk bijvoorbeeld aan de aanscherping van de emissie regels door de overheid, waterschaarste als klimaatverandering, stijgende prijzen van kwalitatief goed water en food safety en security.

TNO, Demokwekerij Westland, Adesva Resfood projectleider Willy van Tongeren (TNO) opende de bijeenkomst en gaf zijn toelichting op het project en in breder perspectief over het sluiten van waterkringlopen in glastuinbouw bedrijven. Eveneens over technieken die waterbehandeling, desinfectie en detectie combineren.

Vervolgens bespraken Wilfred Appelman (TNO) en Peet van Adrichem (Demokwekerij Westland) de resultaten van hun reeds lopende glastuinbouw pilotprojecten. Ook het Spaanse bedrijf Adesva gaf de aanwezigen inzicht in hun pilotresultaten (aardbeienteelt). Deze test toont aan dat het mogelijk is kwalitatief goede groente en fruit te telen, met 40% minder water(consumptie). Wat een goedkoper productieproces voor de kweker betekent; minder benodigd water, eveneens minder benodigde meststoffen en biologische bestrijdingsmiddelen.

Logisticon Water Behandeling en Micorbiome
De laatste presentaties van deze dag waren die van Logisticon Water Behandeling en Microbiome. Logisticon Water Behandeling sprak over een alternatieve techniek dat zout water in vers water kan omzetten, met weinig energieverbruik. Daarnaast gaf Microbiome een toelichting over snelle en vroegtijdige detectie systemen van bacteriAi??n in water en voedsel, in diverse groeistadia.

Rondleiding
Na de presentaties kregen de projectdeelnemers (en het aangesloten geA?nteresseerde bedrijfsleven) een rondleiding door Demokwekerij Westland en een toelichting over de pilot die voor Resfood daar wordt uitgevoerd. Een onderzoek waarbij water en voedingstoffen beheer centraal staat, evenals kwaliteit van de vrucht en voedselveiligheid en uiteraard de innovatieve benodigde technieken en apparatuur.

Bezoek Rimato
Het dagprogramma werd afgesloten met een bezoek aan Rimato, een groot en innovatief tomatenbedrijf. Het innovatieve productie-, oogst- en verpakkingsproces werd daarbij besproken en gedemonstreerd aan de Resfood projectpartners. Ook bezochten zij de A?waterruimteA? en kregen zij inzicht in de waterhuishouding van dit innovatieve productiebedrijf.

Informatie
De presentaties van de informatiesessie zijn beschikbaar (http://www.resfood.eu/web/resfood-info-session-programme-and-presentations/)

RESFOOD is an ambitious project addressing the most important challenges in the food chain related to resource efficient and safe food production and processing. The project develops innovative technologies for recycling, recovery and re-use of Nutrients, Energy, Water and Biomass throughout the food production and processing cycles to maximize resource efficiency and to minimize waste. The project also develops innovative methods for disinfection processes and rapid detection technologies to reduce health and safety risks. The RESFOOD consortium is composed of 18 partners, of which 10 SMEai??i??s, from 6 countries, including research institutions,Ai??end-users and suppliers.

Futagrow genomineerd voor GreenTech Innovation Award

Ai??In de categorieAi?? ‘Production’ van de GreenTech Innovation Award is hetAi?? nieuwe teeltconcept Futagrow genomineerd. Dit systeem, waarin meerdere innovatiesAi?? zorgen voor een compleet andere benadering van de teelt, is gericht op maximale duurzaamheid.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van het systeem is een opeenvolging van korte teelten waarbij zich continu twee gewasstadia in de kas bevinden. Het systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbij telkens negen trossenAi??per gewas worden geproduceerd (50 trossen per jaar). Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen.

De teelt vindt plaats op een zuurstofrijke film van water, waar geen steenwol meer aan te pas komt. De watersamenstelling kan op ieder moment van de dag en van de teelt worden aangepast.
Doordat alle gebruikte materialen in de teelt biologisch afbreekbaar zijn, is deze manier van telen zeer duurzaam en sluit het aan bij het ‘Cradle to Cradle’ principe. Verder is de carbon footprint per kilo product 20% lager. Dit wordt voornamelijk gerealiseerd doordat de lichtbenutting in de kas jaarrond 95% is en er geen sprake meer is van een niet-productieve periode.

Futagrow is een langlopend project waarin het nieuwe teeltsysteem wordt onderzocht. De partners van dit project zijn naast Metazet/FormFlex, Triomaas, Priva, Prominent, Demokwekerij Westland, Combinations, Inno-Agro, RijkZwaan, Groen Agro Control, Jiffy, Hortilux en Van Iperen.

ai???Vietnamese samenwerking met het Westland bekrachtigdai??i??

In samenwerking met bestuurders van de provincie Dong Thap in Vietnam onderzoeken Demokwekerij Westland en Kenlog b.v. ofAi?? het mogelijk is om in Dong Thap een Horti- & Agricultural Centre of Excellence te realiseren. Zij worden hierbij ondersteund door Vietnam Trade International.

Op dinsdag 6 en woensdag 7 mei 2014 bracht de Vietnamese delegatie van bestuurders een bezoek aan Nederland en werd de samenwerking in het bijzijn van o.a. de burgemeester van Gemeente Westland Sjaak van der Tak en de Vietnamese Ambassadeur Nguyen van Doan ondertekend.

Behoefte
De Vietnamese provincie Dong Thap is zeer geA?nteresseerd in het Demokwekerij concept en heeft behoefte aan praktische en toepasbare A?groeneA? kennis. Dit om op korte termijn de groenten en bloemen productiviteit in Vietnam op een duurzame manier te verhogen en de voedselveiligheid en -zekerheid fors te verbeteren.

Van 1e contact tot samenwerking
Twee jaar geleden brachten vertegenwoordigers uit Vietnam voor het eerst een bezoek aan Demokwekerij Westland. Deze vertegenwoordiging wilde graag zien en bespreken hoe de Nederlandse tuinbouwsector de techniek in Vietnam naar een hoger niveau kan tillen.

Henk van Eijk en Peet van Adrichem zijn in oktober 2013 naar Vietnam afgereisd om een Letter of Intent te ondertekenen. Op 6 en 7 mei jl. is in Honselersdijk vervolgens de samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Haalbaarheidstudie
De Westlanders willen de komende maand weer naar Vietnam afreizen om de haalbaarheidstudie te starten. In deze studie schenkt men aandacht o.a. aan de lokale omstandigheden aldaar, mogelijke investeerders en het businessmodel. De volgende stap zou een daadwerkelijke realisatie en uitrol van het Vietnamese concept moeten zijn.

Het ministerie van Economische Zaken in Nederland heeft financiAi??le ondersteuning toegezegd aan de samenwerkende partijen. Vietnam valt net als Colombia en Zuid-Afrika namelijk onder de speciale Transitiefaciliteit (TF) van de Nederlandse overheid.