Even voorstellen: Participant Kenlog b.v.

Met een kantoor in Demokwekerij Westland is Kenlog Ai??Ai??n van de participanten van Demokwekerij Westland. In het begin was de focus van dit bedrijfskundig adviesbureau in de land- en tuinbouw voornamelijk gericht op kennis en logistiek, vandaar ook de naam Kenlog. Nu zijn er twee takken van sport waar het adviesbureau zich op richt: bedrijfskundig advies aan ondernemers en ondernemersgroepen en kwalitatief onderzoek.

Bij advies aan ondernemers staat de ontwikkeling, professionalisatie en de voorbereiding op de toekomst van het bedrijf centraal. Om ook in de toekomst competitief en winstgevend te zijn worden in samenwerking met ondernemers, bedrijven en ketens nieuwe businessmodellen ontwikkeld, strategieAi??n ontwikkeld en geA?mplementeerd en innovatieve concepten gelanceerd. VersvandeVisser.nl, een webwinkel waar consumenten direct verse Noordzee vis bij de visser kunnen kopen, is een voorbeeld van een nieuw businessmodel wat momenteel wordt opgezet in samenwerking met o.a. vissers en de visafslag. Om bedrijven te ontwikkelen en professionaliseren worden processen geanalyseerd, verbeterd en vernieuwd, professioneel management opgezet en ingericht en zijn ook zaken als duurzaamheid en kwaliteitszorg belangrijke aspecten. Zo is onlangs het proces van Breedijk B.V., een Cash & Carry van sierteeltproducten, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Onderzoek
Als we het hebben over kwalitatief onderzoek gaat het vooral om inzicht in de land- en tuinbouwketen: wat zijn de trends, hoe ziet de toekomst eruit en welke visie zouden we moeten innemen. Voorbeelden van onderzoeken zijn: het handelsgebouw van de toekomst en de sierteeltsector in 2020.

Internationaal
Tegenwoordig is Kenlog niet alleen meer nationaal actief. Internationaal wordt in samenwerking met Demokwekerij Westland en Lentiz Consult aan de weg getimmerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een land- en tuinbouw expertise centrum Ai?? la Demokwekerij Westland in Polen, Vietnam en Zuid-Afrika en een Horti-Helpdesk waar vraagstukken m.b.t. de land- en tuinbouw wereldwijd online kunnen worden ingediend en beantwoord.

Kijk voor meer informatie op www.kenlog.nl of neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Kenlog b.v.
Zwethlaan 56, 2675 LB Honselersdijk
Telefoon: 0174-761467 of 06-46260025
E-mail: info@kenlog.nl
Internet: www.kenlog.nl

Netwerkbijeenkomst Big Data, ook voor in de glastuinbouw!

Het monitoren en voorspellen van consumentengedrag.
Een bijeenkomst waar kwekers, ICT en onderzoekers elkaar ontmoeten.

Wanneer:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Vrijdag 9 mei,
Waar:Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Demokwekerij Westland aan de veilingroute Ai??te Honselersdijk.
Tijd: Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Start om 12.00 uur met een Innovatieve lunch

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Kamer van Koophandel organiseren een netwerkbijeenkomst met als thema Big Data en de kansen en uitdagingen voor het MKB in de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. MKB-bedrijven binnen deze topsector worden uitgenodigd te sparren met het ICT bedrijven, overheid en ICT-onderzoekers om zodoende ideeAi??n uit te wisselen, en gezamenlijke onderzoeksvragen te verkennen.

Thema
De bijeenkomst zal focussen op het volgende thema:

  • Bedrijven hebbenAi??kennis en inzicht in het gedrag van de consument nodig om beter aan de vraag van de consument te kunnen voldoen.
  • Hoe kan met data analyses een nieuw verdienmodel worden ontwikkeld?
  • Wat is hier voor nodig en hoe kan ICT (onderzoek) dit faciliteren?
  • Hoe kunnen de verschillende vormen van data uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld?

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is een belangrijke sector die voor een substantieel deel de Nederlandse economie bepaalt. De innovatie in deze sector gaat onverminderd door en ICT is daarin een van de belangrijkste motoren. Binnen de ICT zijn er veel interessante uitdagingen voor de toekomst, voor een zeer groot gedeelte liggen die op het vlak van data.

Naast deze discussies over data zal er ook aandacht worden besteed aan de netwerken: aan welke verbindingen is behoefte en hoe kunnen de partijen binnen deze innovatieketen nog beter samenwerken? Welke mogelijkheden zijn er voor samenwerking? Sprekers uit het MKB, onderzoek en overheid zullen met cases en voorbeelden aangeven waar de kansen liggen. Interactief kijken we in workshops in elkaars keuken.

Indien u geA?nteresseerd bent, reserveer dan deze middag in uw agenda en meld u aan via deze link.

Goed bezochte gewasbeschermingsdagen bij Demokwekerij Westland

Op 16, 23 en 24 Ai??april vonden er gewasbeschermingsdagen plaatsAi??bij Demokwekerij Westland. Ai??Deze dagen organiseerde Demokwekerij Westland in samenwerking met Van Iperen, Horticoop, Brinkman Ai??en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven.

Elk handelsbedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid gaven om zich bij te laten praten over gewasbescherming.

Met een opkomst van ruim 200 enthousiaste bezoekers wordt er terug gekeken op drie succesvolle dagen.

Naast een presentatie van Demokwekerij Westland en het handelsbedrijf, werden er in groepjes diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezichtigd. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding van meeldauw, witte vlieg, trips en Botrytis in diverse glastuinbouw gewassen. Als extra onderwerp is er met de kwekers gesproken de toepassingen en mogelijkheden van CO2 in de glastuinbouw.

Ook was er op deze kennisdag voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die ook meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, zullen in september van dit jaar wederom plaats vinden.

MKB innovatie in het juiste perspectief voor leden Jong Management

Duurzaamheid en Innovatie. Modewoorden, jazeker. Maar niet zonder reden! Op dinsdag 15 april jl. waren ca. 40 leden van Jong Management Westland te gast bij Demokwekerij Westland.

Op deze avondAi?? ai??i?? in het tuinbouw innovatiecentrum van Nederland ai??i?? hebben de Jong Management leden Roy Wubben (Demokwekerij Westland) en Stefan Persoon (via Inno-Agro) middels een ai???drieluikai??i?? MKB innovatie in het juiste perspectief gezet. Een hoge opkomt, inspirerende toelichtingen en interessante rondleiding tot gevolg.

Om met innovatie te beginnen: vanuit verschillende theoretische perspectieven behandelde Stefan Persoon (Inno-Agro) waarom MKB innovatie belangrijk is, en hoe hij dat in de praktijk vormgeeft. In het tweede deel van de drieluik vertelde Lex en Roy Wubben (Demokwekerij Westland) over de praktische kant Ai??van innovatie. Via een rondleiding lieten zij een aantal recente innovaties in de glastuinbouwsector zien. Nieuwe tuinbouwtechnieken, de Co2 faciliteit en telen op water passeerde de revue.

Na de rondleiding ging topspreker Ruud Koornstra (Tendris) in op zijn kijk op de wereld, innovatie, gecombineerd met duurzame toepassingen. Het werd voor de aanwezigen een inspirerende toelichting over een duurzame toekomst.

Armand Veenman, voorzitter Jong Management Westland:
ai???Demokwekerij Westland heeft Jong Management Westland de gelegenheid gegevenAi??kennis te maken met wat er gebeurtAi??in het innovatiecentrum pand waar velen van ons regelmatig langs rijden. Samen met Ruud Koornstra hebben Roy en StefanAi??ergAi??mooi op de kaart gezet waar hetAi??tuinbouwcluster goed in is: praktisch toepasbare, duurzame innovaties, totstand gekomen door samenwerking in de keten. NietAi??om een trend te volgen, maar omdat de praktijk daar behoefte aan heeft, nu en in de toekomstai???. We kijken terug op een geslaagde avond!ai???

Ruud Koonstra, Tendris:
Was al met Led-verlichting bezig toen Eindhoven nog volop in gloeilampen geloofde. Inmiddels weten we dat Ruud gelijk had en heeft hij o.a. de Led-verlichting voor de teelt van Koppert Cress gerealiseerd. Ook is zijn firma actief betrokken bij belichtingsonderzoeken in Demokwekerij Westland. Ruud is uiteraard met nog veel meer bezig, waaronder groene mobiliteit, algenproductie en nanotechnologie.

Jong Management Westland
Jong Management (JM) is dAi?? aan VNO-NCW gelieerde vereniging voor ondernemers, directeuren enAi?? managers tot 40 jaar. Persoonlijk en zakelijk groeien binnen een informeel zakelijk netwerk.

Uitnodiging Seminar Horti-Agricultural Centre of Excellence in Vietnam

Op dinsdag 6 en woensdag 7 mei 2014 brengt een Vietnamese delegatie van bestuurders uit de provincie Dong Thap een bezoek aan Nederland. Demokwekerij Westland en Kenlog b.v. organiseren dit bezoek in samenwerking met hun partners Vietnam Trade International en H&T Consultancy.

De bestuurders van de provincie Dong Thap komen bij de Demokwekerij Westland en Kenlog b.v. op bezoek, omdat zij in samenwerking met deze Westlandse bedrijven een land- en tuinbouw expertise centrum A? la de Demokwekerij Westland in Dong Thap willen realiseren. Het bezoek staat dan ook in het teken van kennisoverdracht en het ondertekenen van een samenwerkingscontract waarbij de Nederlandse overheid ook een belangrijke bijdrage heeft toegezegd. De samenwerking start met een haalbaarheidsstudie waarin bekend moet worden hoe het businessplan eruit komt te zien en welke serieuze geldverstrekkers, leveranciers en investeerders moeten worden benaderd voor de financiering van dit centrum in Dong Thap.

Programma
D.d. 6 mei wordt de delegatie ontvangen bij de Demokwekerij Westland in Honselersdijk en krijgen zij een rondleiding. Om 13.30 uur begint het seminar. Dit seminar, met diverse interessante gastsprekers, wordt geopend door de Vietnamese ambassadeur en om 16.30 uur afgesloten door onze burgemeester uit het Westland, dhr. S. Van der Tak.

Aan het eind van het seminar wordt het contract tussen Dong Thap, Demokwekerij Westland, Kenlog b.v. en Vietnam Trade International ceremonieel ondertekend waarbij o.a. de Vietnamese televisie aanwezig zal zijn. Hierna zal er voldoende gelegenheid zijn om informeel met elkaar kennis te maken.

Op woensdag 7 mei worden FloraHolland Naaldwijk, Vida Verde Export B.V., Westland Peppers en Proeftuin Zwaagdijk bezocht.

Aanmelden
U bent van harte welkom tijdens het seminar (Engels gesproken) en de borrel na afloop. Aanmelden kan via email henkvaneijk@kenlog.nl. Na uw aanmelding ontvangt u het programma van het seminar.

Met vriendelijke groet en hopend op uw komst,

Peet van Adrichem, directeur Demokwekerij Westland
Henk van Eijk, directeur Kenlog b.v.
Hai Pham, director Vietnam Trade International