Onderwijs voor de praktijk leeft!

Een kleine greep van de activiteiten in maart 2014.

Logistiek en elektra centraal tijdens Minimaster

In samenwerking met Lentiz en de Horti Bedrijfschool heeft Demokwekerij Westland Minimaster Onderhoud en Beheer in de glastuinbouw opgezet. Sinds februari jl. komen elke week zoai??i??n 15 onderhoudsmonteurs van diverse kwekerijen op bezoek om lesdagen daarvan te volgen. Centraal staat wat, hoe en waarom onderhouden en beheren van technieken in de kas.

Ook de lesdagen elektrotechniek (19 maart) en logistieke systemen (27 maart) werden goed bezocht. Via presentaties, workshops en toelichtingen aan de hand van praktijkvoorbeelden werden de onderhoudsmonteurs met kennis verrijkt door Siemens, FW meet en installatie bedrijf (elektra), Metazet/Formflex en Visser (logistiek).

Als organisatie zijn we trots te vermelden dat de 1e Minimaster uitstekend verloopt en we nadenken over de invulling ervan het komende jaar.

 

K(l)as lokaal Lentiz MBO Greenport verfraaid

Studenten die een A?groeneA? opleidingen volgen via Lentiz MBO Greenport zijn regelmatig te vinden in Demokwekerij Westland. Via theorielessen en praktijkopdrachten worden de studenten voorbereid als (toekomstige) kweker: ai???See them growingai???, zoals Lentiz dat noemt. Het k(l)as lokaal is eind maart verfraaid met een tuinbouwgroene sticker.

Bonenteelt uitstekende praktijk proef

EAi??n van de onderzoeken in Demokwekerij Westland is een praktijkopdracht die uitgevoerd wordt door MBO studenten. Zij krijgen een afdeling van 100m2 tot hun beschikking waarin zij de teelttechnische zaken bedenken, voorbereiden en aanleggen, plantmateriaal inkopen, het planten zelf verzorgen, evenals de teelt, het gewasonderhoud en de oogst. Dit alles onder begeleiding van een oud tuinder. Om de praktijkopdracht compleet te maken richten de studenten zich ook op marketing en afzet van (in dit geval) bonen en komkommers.

Christelijk lyceum Delft aan de slag met tomaatonderzoek

Twee klassen (A? 25 leerlingen)Ai?? van het Christelijk Lyceum zijn in februari en maart aan de slag gegaan met een opdracht van Demokwekerij Westland. Zij onderzochten voor de ai???tomaten op waterai??i?? afdeling uit wat de precieze invloed is van Son-T en LED verlichting op de smaak van de vrucht en de kwaliteit van het gewas. Met ai???lichteai??i?? spanning presenteerden zij hun resultaten vorige week aan directeur Peet van Adrichem.

 

Even voorstellen: Nieuwe participant Bayer CropScience

Bayer CropScience stelt zich graag voor als participant van de Demokwekerij Westland.

Met de ontwikkeling van innovatieve gewasbeschermingsoplossingen helpt Bayer CropScience opbrengsten en kwaliteit te beschermen. Bayer CropScience streeft continu naar innovatieve en duurzame oplossingen voor de bescherming van gewassen tegen onkruid, schimmels en plagen, maar heeft tevens de doelstelling om gewasbeschermingsmiddelen in de praktijk op een verantwoorde en duurzame manier toe te laten passen. EAi??n van de themaai??i??s het terugdringen van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu staat al jaren volop in de schijnwerpers.

Bayer CropScienceAi??bijAi??Demokwekerij Westland

BijAi??Demokwekerij Westland presenteert Bayer CropScience zich met een stand gericht op het thema Schoon Water. Een goede waterkwaliteit is van levensbelang voor een optimaal producerend gewas. Een goede oppervlaktewaterkwaliteit buiten de kas is van belang voor het milieu en voor het duurzame karakter van de glastuinbouw. De laatste jaren blijkt uit metingen van waterschappen dat in glastuinbouwgebieden regelmatig werkzame stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen. Er is aangetoond dat een groot deel van deze overschrijdingen ook echt door de glastuinbouw worden veroorzaakt. Bayer CropScience streeft samen met de sector naar oplossingen voor een bewust schone glastuinbouw door

 • Bewustwording van emissies en emissieroutes bij alle betrokken partijen stimuleren
 • Zorgdragen voor het behoud van een effectief middelenpakket in de glastuinbouw
 • Zoeken naar manieren om alle waterstromen zoveel mogelijk in de kas te houden.
 • Zoeken naar bedrijfseconomische oplossingen voor het reinigen van restwaterstromen.

Kijk voor meer informatie opAi?? Bayer CropscienceAi??- Schoon waterAi??


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over Bayer CropScience

Bayer CropScience is een internationaal opererende onderneming op het gebied van gewasbescherming en een belangrijke leverancier van producten en services, waaronder insecticiden, fungiciden en herbiciden en biologische oplossingen, niet-agrarische toepassingen, groene biotechnologie en conventionele zaden. Bayer CropScience biedt telers in Nederland het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Mijdrecht is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.

Bezoek onze website www.bayercropscience.nl voor meer informatie over de producten en services van Bayer CropScience.

Bayer CropScience SA-NV
Energieweg 1
NL-3641 RT MIJDRECHT
T 0297-280666
F 0297-280281
E info@bayercropscience.nl
www.bayercropscience.nl

ai???In Maart ruim 1200 bezoekers uit alle hoeken van de wereldai???

Niet alleen uit de omgeving Westland waren er bezoekers, maar ook van Duitsland tot AustraliAi?? en van Rusland tot Canada. In de maand Maart heeft Demokwekerij Westland een grote diversiteit aan bezoekers mogen ontvangen vanuit de hele wereld.

Het innovatieplatform voor de glastuinbouw brengt partijen bij elkaar om de glastuinbouwsector nationaal en internationaal op een hoger plan te brengen. Zo zijn er in de maand maart ruim 1200 bezoekers over de vloer geweest bij Demokwekerij Westland.

Een bijzonder bezoek was er o.a. op maandag 17 maart, toen heeft Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een werkbezoek gebracht aan Demokwekerij Westland. Ze heeft een rondgang door het innovatiecentrum gemaakt en was onder de indruk van de technische toepassingen en hoe de innovatie georganiseerd is in de sector glastuinbouw.
Daarnaast gaf ze aan dat Westland de bakermat is van vernieuwing en ze ziet vele mogelijkheden voor internationale samenwerking.

Een aantal andere bezoeken die in de maand maart bij Demokwekerij Westland plaats vonden:

 • Een groep internationale studenten van de Haagse Hogeschool
 • Een groep paprikakwekers van de oranje paprikaverenging
 • Ruim 25 Internationale veredelaars vanuit de hele wereld
 • Een bijeenkomst van het Mobiliteitscentrum over onderwijs en bedrijfsleven
 • Een Topdelegatie uit Canada vanuit de overheid, bedrijfsleven en ambassade
 • Een groep van 30 leerkrachten
 • Kwekers uit AustraliAi??
 • Een delegatie uit Polen
 • Een groep kwekers uit Frankrijk
 • Een Biobased bijeenkomst van de Gemeente Westland
 • Aardbeienkwekers uit Nederland en Belgie
 • Een groep aubergine kwekers
 • Een overheidsdelegatie uit China

Demokwekerij Westland organiseert drie Gewasbeschermingsdagen

Op 16, 23, en 24 april vinden er gewasbeschermingsdagen plaats bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseert zij in samenwerking met Horticoop, Van Iperen, Brinkman en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Elk handelsbedrijf heeft een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid geven om zich bij te laten praten over de ontwikkelingen in gewasbescherming.

Naast presentaties van de handelsbedrijven zullen in groepen diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen worden bezocht. Deze onderzoeken zijn o.a. gericht op de bestrijding van Botrytis, trip en meeldauw in diverse glastuinbouw gewassen.

Ook is er op deze kennisdagen voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die deze editie gericht zijn op de groenteteelt, tellen mee voor verlenging van de spuitlicentie
Tijdens de gewasbeschermingsdagen worden zo’n driehonderd kwekers verwacht.
In september van dit jaar volgen de gewasbeschermingsdagen die gericht zijn op de sierteelt.

LTO Glaskracht Nederland en TTO tekenen een strategische samenwerking.

LTO Glaskracht Nederland en TTO (Tuinbouw Techniek Ontwikkeling) Ai??hebben vrijdag 28 februari een overeenkomst getekend voor een strategische samenwerking. Deze samenwerking is een aanvulling op de activiteiten van beide organisaties. Met deze samenwerking maakt LTO Glaskracht Nederland voor aangesloten ondernemers verbinding met de innovatie-expertise van TTO. De krachtenbundeling betekent anderzijds dat de innovatie-initiatieven van TTO makkelijker worden meegenomen in beleid en lobby.

Het doel van TTO is het stimuleren en ondersteunen van innovatieprojecten die gericht zijn op technische of teelttechnische vernieuwingen. Voor TTO is het nauwer aansluiten bij het ondernemersnetwerk van LTO Glaskracht Nederland een manier om niet alleen aansluiting te houden bij de innovatieprogrammaai??i??s maar ook bij het topsectoren beleid. Het beAi??indigen van de activiteiten van het Productschap Tuinbouw maakt een nauwere samenwerking in het tuinbouwcluster steeds noodzakelijker.

Voor LTO Glaskracht Nederland is de meerwaarde van deze samenwerking dat leden voor Ai??initiatieven en ideeAi??n een beroep kunnen doen op de expertise van Ai??TTO. Met haar ervaring en praktijkkennis kan TTO een deskundig advies geven over de haalbaarheid van een nieuw idee en het innovatietraject begeleiden.

TTO is een landelijke telersvereniging gericht op techniekontwikkeling met 50 leden. In LTO Glaskracht Nederland werken LTO Noord Glaskracht, ZLTO en LLTB samen aan landelijke activiteiten op het gebied van sectorale belangenbehartiging, vaktechniek en innovatie voor de aangesloten glastuinbouw- ondernemers.