Jaar 2013 brengt ruim 12.000 bezoekers bij Demokwekerij Westland

Demokwekerij Westland heeft in 2013 niet stil gezeten. Met de diverse evenementen en activiteiten heeft het innovatiecentrum gedurende het jaar ruim 12.000 bezoekers mogen ontvangen. Een flinke groei ten opzichte van het jaar ervoor.
Dat de tuinbouw momenteel internationaal gericht is, heeft Demokwekerij Westland ook gemer
kt. Er is een toename te zien van internationale interesse vanuit de gehele wereld. Zo is er bezoek geweest uit ruim 35 verschillende landen, van Canada tot Japan en van Rusland tot IndonesiAi??.Ai??

Een aantal activiteiten die in 2013 hebben plaats gevonden zijn:

 • De I-Demodagen 2013
 • Er zijn zes nieuwe participanten aangesloten
 • Het Techno Centrum Glastuinbouw is geopend
 • De tuinbouw praktijkdagen en cursussen zijn op de kaart gezet
 • De Sakata Flower Trials heeeft plaats gevonden
 • De organisatie van de Horti Week
 • Acht gewasbeschermingsdagen
 • Er zijn ruim 140 rondleidingen gegeven
 • Het fundament voor Demokwekerij Internationaal is gelegd

Peet van Adrichem (directeur Demokwekerij Westland) kijkt terug op een hectisch maar positief jaar en heeft goede verwachtingen voor 2014: ai???De vele bezoeken vanuit de wereld bieden kansen en mogelijkheden voor de gehele sector waarin wij opereren. Voor het komend jaar zal dit voor ons nog meer inspanning vragen op het gebied van kennisoverdracht, zodat de technieken en producten die wij met ze allen verkopen tot optimaal rendement kunnen leiden.
Dus ook in 2014 gaan we er weer vol tegenaan!
Namens het Demokwekerij Team willen we de participanten en onze relaties bedanken voor de goede samenwerking in 2013ai???

Ook voor 2014 staan er weer diverse activiteiten en bijeenkomsten gepland. Zo zal Demokwekerij Westland zich nog meer toespitsen op internationalisering, zullen de tuinbouw cursussen en praktijkdagen verder worden uitgerold, zal het Techno Centrum Robotica verder vorm krijgen en wordt er gekeken naar thema-/gewasgerichte I-Demodagen. Daarover in 2014 meer.

Demokwekerij Westland organiseert werkbezoek Chinese delegatie

Een Chinese delegatie uit het gebied Shandong (150 km van Beijing) hebben woensdag 18 december een werkbezoek gebracht bij Demokwekerij Westland.

Het bezoek was onderdeel van een driedaags programma, gecoAi??rdineerd door Lentiz Cursus en Consult. Ai??De delegatie, van het Research Center for Agriculture Products en Logistics zoekt naar samenwerkingsmogelijkheden voor kennis en techniek in de glastuinbouw. Om een beeld te geven van tuinbouwtechniek in Nederland was er een interessant programma opgesteld.

De delegatie heeft een rondgang door Demokwekerij Westland gemaakt en is bijgepraat over de ontwikkelingen in Tuinbouw Nederland. Daarbij is ook ingezoomd op de mogelijkheden voor internationale samenwerking op het gebied van techniek en kennisontwikkeling.

Rondleiding praktijkbedrijven
Ook is er een bezoek gebracht bij participant Metazet/FormFlex waar de afvaardiging uit China zeer onder de indruk was van het technische proces van A tot Z. Om de toepassingen van de technieken in de praktijk te zien is er tot slot een rondleiding gemaakt bij potplantenkwekerij De Barreveld.In 2014 wordt er een vervolg gegeven aan dit bezoek, waarbij de situatie in Shandong in kaart wordt gebracht en de mogelijkheden tot samenwerking verder worden geconcretiseerd.

Er komen steeds meer aanvragen binnen om werkbezoeken te organiseren. Demokwekerij Westland zal dit komend jaar verder uitrollen, door dagprogrammaai??i??s en excursies te organiseren.

Hierin zullen de participanten en het netwerk van het innovatiecentrum worden ingezet om de delegaties het verhaal van Tuinbouw en tuinbouwtechniek te vertellen en te laten zien in de praktijk.

Lentiz onderwijs volgt 7 praktijkdagen tuinbouwtechniek

Sinds eind 2012 verzorgt Demokwekerij Westland tuinbouw praktijkdagen en cursussen voor studenten, glastuinbouwondernemers en -medewerkers. Het niveau daarbij is uiteenlopend, zowel basisscholen, voortgezetonderwijs, als MBO, HBO en universiteiten komen naar Demokwekerij Westland.

Een praktijkdag of cursus duurt een dagdeel/hele dag en zet tuinbouwtechniek, onderhoud en beheer, strategisch management of het ondernemingsplan centraal. Demokwekerij Westland combineert hierbij theorie en praktijk. De theorie verzorgen zij zelf, voor de praktijkkoppeling nodigen zij Ai??Ai??n of meerdere experts uit het werkveld uit.

De Lentiz Onderwijsgroep
Sinds november 2013 volgt ook de Lentiz Onderwijsgroep een aantal praktijkdagen. Deze onderwijsgroep bestaat uit 11 scholen en staat voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Daarbij kennen zij ook een onderdeel volwassen onderwijs en ai???cursus en consultai??i??.

De Lentiz Onderwijsgroep heeft Demokwekerij Westland gevraagd 7 tuinbouwtechniek praktijkdagen te verzorgen voor een groep van het volwassen onderwijs. De praktijkdag Logistiek en Water hebben zij inmiddels gevolgd en begin 2014 staan de onderdelen Warmte, Gewasbescherming, Elektra, Klimaat en Aandrijftechnologie op het programma.

Praktijkdagen en cursussen

 • Tuinbouwtechniek kent de 9 onderdelen: logistiek, water, warmte, klimaat, elektriciteit, aandrijftechnologie, gewasbescherming, luchtvochtigheid en kasconstructie.
 • Minimaster Onderhoud en beheer gaat in op die technische onderdelen. Van theorieAi?? en praktijk tot het zelf aan de slag gaan met technische installaties. Deze minimaster zal begin 2014 van start gaan, klik hier voor meer informatie.
 • Masterclass strategisch middenkader zet strategie, financieel management, management en organisatie, marketing en innovatie centraal.
 • Tijdens de cursus over het ondernemingsplan vertalen de aanwezigen die strategische aspecten ook naar een werkelijk bedrijfsplan.

Even voorstellen: participant Modiform

Wij zijn Modiform en graag stellen wij ons voor als participant bij Demokwekerij Westland.

Modiform is marktleider op het gebied van thermogevormde verpakkingen en kweeksystemen voor de tuinbouw. Innovatie is de drijfveer van ons familiebedrijf, dit is zichtbaar in onze vier productie locaties waar dagelijks vele soorten en maten potten, transport- en opkweek trays worden gemaakt, indien gewenst specifiek voor uw teelt en/of bedrijf.

Voor Modiform is iedere klant bijzonder. We leveren altijd maatwerk. Voor iedere klantvraag vinden we een weg, een oplossing. Van potten of trays uit ons ruime assortiment tot product- en conceptontwikkeling in co-creatie. Modiform biedt verschillende wegen naar succes.
Welke weg kiest u?

Onze sterke punten:

 • Afzetgericht meedenken met kwekers
 • Marktleider thermogevormde verpakking en kweeksystemen voor in de tuinbouw
 • Innovatief en klant specifiek

Waarom zijn wij participant van de Demokwekerij?
Modiform kiest er voor om midden in het hart van het Westland aanwezig te zijn, om samen met Demokwekerij Westland ruimte te bieden voor inspiratie en samenwerking.
In de Demoruimte staan wij u graag te woord over de mogelijkheden voor u met onze producten en diensten. De markt en de consumenten veranderen in hoog tempo en om daarop in te spelen is het noodzakelijk om met de juiste partners te sparren over afzetmogelijkheden. Om consumenten te motiveren om planten te kopen kan verpakking een grote rol spelen, wij denken daarin graag met u mee.

In onze vaste stand in de Demokwekerij staan diverse producten opgesteld die u kunnen inspireren. Maak daarom eens een afspraak om samen de mogelijkheden te bekijken en te bespreken.

Gaat u samen met ons op weg om richting te geven aan de mogelijkheden binnen uw bedrijf?
Neem contact op via onderstaand nummer en de eerste stap op de weg is al gezet.

Positieve resultaten voor Delft Blue Water onderzoek Evides

Begin december is het onderzoek, waarbij tomaten werden geteeld op Delft Bleu Water, afgerond. De cijfers zijn verwerkt en de analyse is gemaakt.
Delft Blue Water zuivert gebruikt stedelijk water en werkt dit op tot gietwater voor de glastuinbouw. Dit omdat er in het Westland een steeds relevanter vraagstuk rond verzilting en watertekort ontstaat. Van februari tot begin december 2013 zijn bij de Demokwekerij Westland tomaten geteeld, waarbij er geen verschil blijkt te zijn tussen tomaten die oppervlaktewater krijgen en tomaten die worden gevoed met Delft Blue Water.

In een korte film wordt een samenvatting van het project gegeven en wordt er teruggeblikt op het onderzoek.

In een afdeling van ca. 200 m2 is er met het tomatenras Merlice ruim 50 kg/m2 geproduceerd.
De kwaliteit van het gewas en de productie was goed en conform praktijk. Er zijn geen verschillen aangetoond in groei en ontwikkeling van de tomatenplanten. Ook zijn er geenAi??werkzame reststoffen aangetroffen. Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er met het Delft blue water een betrouwbaar en goed product kan worden geteeld.

Vervolg
De vervolgstappen van het project richten zich nu op het transport van het water. Hierbij kan worden gedacht aan ondergrondse wateropslag, waarbij het water direct hetAi??Westland in wordt gebracht, en opAi??locatie wordtAi??opgezuiverd tot gietwaterkwaliteit.
De doelstelling is om betrouwbaar water te leveren wat kanAi??concurreren met de kosten van regenwater.

Demokwekerij Westland heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met LTO Groeiservice, Groen Agro Control, Evides, Delfluent Services en het Hoogheemraadschap Delfland.