Waterbergend kasdek genomineerd voor innovatieprijs

Waterbergend kasdek is Ai??Ai??n van de vijf genomineerde projecten voor de innovatieprijs van Rioned in 2014. De prijs is bestemd voor de meest innovatieve ontwikkeling op het gebied van stedelijk waterbeheer. Demokwekerij Westland is ai??i?? naast Royal HaskoningDHV, Hoogheemraadschap van Delfland en TNO ai??i?? Ai??Ai??n van de partners in dit project.

Het Westland, het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied van Europa, kampt al jaren met een te groot wateroverlastrisico. De genoemde partijen voeren daarom in opdracht van de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland een verkennende studie uit naar het bergen van water op de kassen. Bestaande goten op de kassen worden door beperkte afsluiting gebruikt om tijdelijk water te bergen. Het regenwater wordt vervolgens geleidelijk afgevoerd naar het oppervlaktewater, zodat de kans op wateroverlast wordt verkleind.

De conclusies uit het eerste onderzoek worden momenteel getoetst in een praktijkproef bij Demokwekerij Westland. Deze proef is bijna afgerond en het consortium is in overleg met een geA?nteresseerde kweker in het Westen van Nederland, die de technische opstelling graag in de glastuinbouwpraktijk ai??i?? op zijn bestaande kas ai??i?? wilt installeren. Het opvangen van extra gietwater is daarvoor een belangrijk argument. Begin 2014 hopen de betrokken partijen met dit project te starten.

Winnaar innovatieprijs volgt op congres 6 febr. 2014
De aanwezigen op het jaarlijkse evenement voor de rioleringsprofessional van Rioned mogen de winnaar bepalen. Deze congresdag vindt plaats op donderdag 6 februari 2014 in het Beatrix Theater in Utrecht. Stichting Rioned is het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer in Nederland. In de stichting Rioned werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen.

Even voorstellen: participant Duijndam Uitzendgroep

Wat doet een personele dienstverlener op de Demokwekerij, hAi??t centrum voor demonstratie, innovatie en kennis binnen de glastuinbouw? Hieronder stellen wij ons graag nader aan u voor en leggen wij uit waarom wij een prima toevoeging zijn binnen de participanten van Demokwekerij.

Duijndam Uitzendgroep heeft zich de aflopen 17 jaar ontwikkeld van een regionaal tot een landelijk, professioneel en full service uitzendbureau.Ai??Wij bemiddelen werkzoekenden op alle niveaus, binnen alle functiegebieden en met verschillende nationaliteiten. In diverse branches is Duijndam Uitzendgroep van oudsher een begrip. Natuurlijk kennen wij de Westlandse AGF- en (glas)tuinbouwsector van binnen en van buiten. Wij werken echter ook samen met tal van andere opdrachtgevers in andere delen van Nederland, waaronder logistieke dienstverleners, technische bedrijven, zakelijke dienstverleners, overheden, bouw- en installatiebedrijven. Het team van Duijndam Uitzendgroep bestaat momenteel uit 40 medewerkers en wij hebben ambitieuze plannen voor verdere groei.

Onze klant, werknemer of werkgever, staat bij ons centraal. Het draait namelijk niet alleen om wat wij allemaal in huis hebben. Wat ons drijft, is vooral waar onze klanten behoefte aan hebben. Maar ook wie onze klanten kunnen helpen in deze behoefte te voorzien. We zijn altijd en overal op zoek naar de ideale match, niet alleen vakinhoudelijk, maar ook persoonlijk.

Wat kan Duijndam Uitzendgroep voor de Demokwekerij en haar participanten betekenen?

Hoe zorg ik voor een werkklimaat waarin mijn medewerkers het naar hun zin hebben en daardoor zo optimaal mogelijk functioneren? Hoe maak ik van mijn personeelsploeg een geoliede machine? Krijg ik wel de medewerkers die ik verdien? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kennis bij mensen binnen mijn organisatie behouden blijft?

Waarschijnlijk herkenbare vragen voor u? Wij hebben als all-round personele dienstverlener expertise op het gebied van o.a.:

Werving en arbeidsmarktcommunicatie: Hoe bereik ik de juiste doelgroep en welk imago als werkgever heb ik?

Selectie en assessment: Hoe vind ik uit het grote aanbod de juiste kandidaat en hoe ben ik verzekerd van zijn of haar kwaliteiten?

Opleiding en ontwikkeling: Wie kan met mij meedenken over hoe ik mijn medewerkers verder kan ontwikkelen zodat zij gemotiveerd bij mijn bedrijf blijven?

– Automatisering: Hoe kan ik mijn arbeidsintensieve bedrijfsprocessen, ook met betrekking tot personeel, optimaliseren?

MVO: Hoe kan ik als goed werkgever mijn maatschappelijke doelstellingen realiseren en welke speciale doelgroepen zijn voor mijn organisatie interessant?

Voor al deze vragen kunt bij ons terecht. Voor samenwerkingsprojecten met andere participanten staan wij vanzelfsprekend open. Onze werkwijze en bedrijfscultuur onderscheidt zich van anderen en kenmerkt zich door:

ai???Ai??Directheid:Ai??wij zijn open en eerlijk;
ai???Ai??Betrokkenheid:Ai??wij denken mee en kunnen ons goed inleven in uw situatie;
ai???Ai??Professionaliteit: wij zijn in het bezit van alle belangrijke kwaliteitskeurmerken;
ai???Ai??Betrouwbaarheid:Ai??bij ons geldt: afspraak is afspraak!
ai???Ai??Zorgzaamheid:Ai??wij zorgen goed voor onze medewerkers;

Is bij u alles goed geregeld of bent u benieuwd of het beter kan? Indien wij uw interesse hebben gewekt, maakt dan vrijblijvend kennis met de mensen achter Duijndam Uitzendgroep.

Duijndam Uitzendgroep, alles goed geregeld!

Voor meer informatie: Duijndam Uitzendgroep

Karel Duijndam
Kerklaan 49
2291 CE Wateringen
Tel. 0174-870048
Fax. 0174-270368
www.duijndamuitzendgroep.nl
karel@duijndamuitzendgroep.nl

Geslaagd 1e cross-over event Techno Centrum Glastuinbouw

Op 25 november jl. waren de Holland Instrumentation leden op bezoek bij Demokwekerij Westland. Dit in het kader van zogenaamde HI Tea bijeenkomsten (van Holland Instrumentation), die staan voor laagdrempelig netwerken en versterken van de high-tech instrumentatie industrie in Zuid-Holland.

De aanwezige leden kregen tekst en uitleg over het Techno Centrum Glastuinbouw en een rondleiding door Demokwekerij Westland. Bedrijven uit onder andere de medische wereld, ruimtevaart, offshore en productieautomatisering waren aanwezig en vonden het 1e cross-over event verrassend interessant, leerzaam en geslaagd. Demokwekerij Westland en Techno Centrum Glastuinbouw sluiten zich hierbij aan.Ai??Ai??

Tijdens de afsluitende borrel werd door de aanwezigen druk gediscussieerd over de gezamenlijk kansen en mogelijkheden met technieken die bijvoorbeeld al ontwikkeld zijn de medische markt of productieautomatisering. Het 1e cross-over event van Techno Centrum Glastuinbouw liet daarmee duidelijk een geslaagde kruisbestuiving zien tussen verschillende sectoren, welke uiteraard een vervolg zal krijgen.

Ook in 2014 organiseert Techno Centrum Glastuinbouw verschillende bijeenkomsten. Glastuinbouwondernemers, technische toeleveranciers en kennis/onderwijsinstellingen zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Aanpak Techno Centrum Glastuinbouw

TNO, TU Delft en Demokwekerij Westland zijn de stakeholders en om tot technische ontwikkelingen te komen, organiseren zij met Techno Centrum Glastuinbouw diverse bijeenkomsten voor glastuinbouwondernemers, technische toeleveranciers en kennis- en onderwijsinstellingen. Partijen/bedrijven uit de glastuinbouwsector, maar zeker ook uit andere sectoren (cross-over evenementen) nodigen zij daarvoor uit. Tijdens die bijeenkomsten discussiAi??ren de aanwezigen over de gedemonstreerde robotisering en mechatronica technieken en komen gezamenlijk tot vraagstukken en uitdagingen voor glastuinbouwondernemers. Deze vraagstukken en uitdagingen krijgen in het Techno Centrum Glastuinbouw een vervolg. De partijen onderzoeken verder, ontwikkelen een demonstrator en testen die uitgebreid in praktijkgerelateerde omstandigheden. Bij voldoende commitment volgt de daadwerkelijke uitrol naar de praktijk.

Techno Centrum Glastuinbouw maakt robotica toepasbaar voor glastuinbouwai???

Om innovatie in de greenport een impuls te geven, ontvangen zes Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC’s) in Westland, Lansingerland en Greenport Duin & Bollenstreek samen 1,9 miljoen euro aan Europese subsidie.

Bij Demokwekerij Westland is het Techno Centrum Glastuinbouw gevestigd waarin het IDC Robotica op 2 oktober 2013 officieel is geopend. Demokwekerij Westland heeft de verplichting op zich genomen om samen met TU Delft, TNO en het bedrijfsleven een traject op te zetten van ai??i??800.000,- waarbij robotisering en mechatronica toepasbaar wordt gemaakt voor de glastuinbouw.

Dit traject, wat drie jaar loopt, wordt ondersteund met een subsidie van ai??i??400.000,- vanuit het EFRO programma ai???Kansen voor Westai??i??.

Deze maand nog vindt het eerste cross-over event plaats in het Techno Centrum Glastuinbouw met partijen die zich bezig houden met mechatronica en robotisering in diverse branches. Bedrijven uit onder andere de medische wereld, ruimtevaart technologie, offshore en landbouwsector zijn hiervoor uitgenodigd.

Veel internationaal bezoek tijdens HortiWeek bij Demokwekerij Westland

In de eerste week van november vondt de zogenoemde ai???HortiWeekai??? plaats, waarbij er veel internationale belangstelling was voor Demokwekerij Westland.

Tijdens de beursweek heeft het innovatiecentrum ruim 250 bezoekers mogen ontvangen uit 16 verschillende landen. De diversiteit aan bedrijven en bezoekers was groot. Alsook de interessegebieden van de bezoekers; van concrete technische vragen tot algemene interesse in innovatie/onderzoek.

Personen uit de volgende landen/staten hebben een bezoek gebracht en een rondgang gemaakt door Demokwekerij Westland; China, Kosovo, Zuid Afrika, Japan, Verenigde Staten, Duitsland, Spanje, Canada,Iran, Burundi, IJsland, UK, Zwitserland, Israel, Denemarken en Turkije.

Diverse technische bedrijven hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een presentatie en een toelichting te geven bij de diverse rondleidingen.

Kennisoverdracht

Naast de HortiWeek organiseert Demokwekerij Westland ook diverse cursussen, onderwijs praktijkdagen, presentaties en open dagen voor internationaal publiek.Ai?? Dit om kennisontwikkeling te stimuleren en glastuinbouw op een hoger plan te brengen. Dit alles wordt gedaan in samenwerking met een groot aantal relevante partijen uit de sector.