Demokwekerij Westland klaar voor I-Demodagen 2013

Op 2 & 3 oktober gaat het gebeuren, de 7e editie van de I-Demodagen.
Team Demokwekerij Westland en haar participanten zijn er klaar voor.

   • Vele aanmeldingen vanuit de gehele glastuinbouwsector.
   • 25 participanten aanwezig op het Demonstratieplein.
   • Diverse toelichtingen bij de onderzoeksafdelingen.
   • Veel interesse voor lezingen van de participanten.
   • Opening Techno Centrum door Wethouder Theo Duijvestijn.
   • Nieuwe participanten aanwezig.
   • Plenair gedeelte met interessante sprekers.

Ai??

 

Systeem Futagrow (tomaten op water) rijp maken voor praktijk

Het nieuwe teeltsysteem Futagrow, waarbij op waterAi??wordt geteeld,Ai??lijkt goede perspectieven te bieden als het gaat om duurzame tomatenteelt. We gaan daarom het komend seizoen het systeem verder uitwerken. In dit onderzoek richten we de focus op het minimaliseren van het elektriciteitsverbruik voor de belichte tomatenteelt. Telersvereniging TTO is penvoerder van het onderzoek.

Futagrow is een nieuw teeltconcept waarin de tomaten niet in steenwol maar in stromend water op goten worden geteeld. Het weglaten van steenwol heeft een aantal voordelen. Ten eerste heeft het systeem twee milieuvoordelen omdat er geen energievretende productie van steenwol meer nodig is en omdat het afvalprobleem aan het einde van de teelt wordt voorkomen.

Daarnaast is de teelt op water goed stuurbaar en is de energie-efficiAi??ntie groot. De carbon footprint van dit teeltsysteem is daardoor zo’n 20% lager dan de conventionele teeltsystemen.

Het systeem is gebaseerd op 5,6 korte tomatenteelten per jaar, waarbijAi?? telkens acht trossen per gewas worden geproduceerd (45 trossen per jaar). Tussen de gootrijen met het bestaande gewas groeit het jonge gewas, waardoor de producties elkaar 365 dagen per jaar opvolgen. Er is daardoor geen periode meer waarin er gas gestookt wordt in een kas waar een klein plantje opgroeit. Behalve dat er efficiAi??nter met gas wordt omgegaan is ook de benutting van het natuurlijke en het kunstmatige licht beter.

Om dit teeltconcept rijp te maken voor de praktijk is het nodig om nog een aantal zaken te optimaliseren. In de vervolgproef zal er o.a. gekeken worden naar de verdampingAi??en naar de mogelijkheden van LED belichting.

Grote opkomst gewasbeschermingsdagen Demokwekerij Westland

Op 18, 19, 25 en 26Ai??september vonden er gewasbeschermingsdagen plaatsAi??bij Demokwekerij Westland. Deze dagen organiseerde Demokwekerij Westland in samenwerking metAi?? Horticoop, Van Iperen, Brinkman, Arend-Sosef en diverse toeleveranciers van deze handelsbedrijven. Elk handelsbedrijf had een aparte dag, waarbij zij hun relaties de mogelijkheid gaven om zich bij te laten praten over gewasbescherming.

Met een opkomst van zoai??i??n kleine 400 enthousiaste bezoekers wordt er terug gekeken op vier succesvolle dagen.

Naast een presentatie van het handelsbedrijf, werden er in groepjes diverse gewasbeschermingsproeven in de teeltafdelingen bezichtigd. Deze onderzoeken waren o.a. gericht op de bestrijding kasspint, witte vlieg,Ai??slakken en Botrytis in diverse glastuinbouw gewassen.

Ook was er op deze kennisdag voldoende ruimte voor de kwekers om vragen te stellen en discussie te voeren met specialisten van de handelsbedrijven en gewasbeschermingsmiddelen producenten.

De gewasbeschermingsdagen, die ook meetellen voor verlenging van de spuitlicentie, zullen in april 2014 wederom plaats vinden.

Expositieruimte Techno Centrum Glastuinbouw krijgt vorm

Momenteel werkt Demokwekerij Westland hard aan de realisatie en invulling van het Techno Centrum Glastuinbouw. Op 2 oktober a.s. opent Theo Duijvestijn (wethouder Gemeente Westland) tijdens de I-Demodagen het centrum namelijk en zal het centrum gereed moeten zijn.

De bouw en inrichting van een innovatief paviljoen is fase 0 van het Techno Centrum Glastuinbouw traject. Daarna volgen: Demonstratie technologieAi??n in expositieruimte (fase 1), bijeenbrengen ondernemers, onderzoek, onderwijsinstellingen voor workshops, lezingen, presentaties, discussies over de demonstraties (fase 2), praktisch vormgeven van toepassingen voor de glastuinbouw (fase 3) en opnemen en invoeren van nieuwe functionaliteiten en technieken in bestaand glastuinbouwproces (fase 4).

Vooruitlopend op fase 1, is Demokwekerij Westland momenteel al bezig met de invulling van de expositieruimte. Dit om u en de bezoekers van de I-Demodagen een eerste indruk te kunnen geven van de opzet en insteek van het robotisering en mechatronica paviljoen.

We zijn blij u te melden dat o.a. ai??i?? Festo, Siemens, Metazet/Formflex, WPS Horti Systems, Lacquey, TU Delft/Accenda, TNO Glastuinbouw en Wageningen UR ai??i?? reeds hebben toegezegd een bijdrage te leveren daaraan. De demonstraties zullen bestaan uit: Ai??Ai??n of meerdere robot(armen), diverse robotgrippers, een logistiek schotelsysteem, sensortechniek, vision techniek, 3D rontgen techniek en een sensorplatform van een ai???ziekzoekrobotai??i??.

Even voorstellen: participant Powerhouse

Powerhouse stelt zich graag voor als participant van de Demokwekerij Westland

Powerhouse ontsluit de energiemarkt met een geavanceerd online platform. Grootverbruikers met een flexibele energievraag krijgen met behulp van het Powerhouse Energy Platform toegang tot de belangrijke energiemarkten. Zij beheersen daarmee zelf de in- en verkoop van hun energie en kiezen voor een optimale inzet van hun productiemiddelen. Daarnaast biedt Powerhouse inzicht in de (energie)bedrijfsvoering, risicoai??i??s en marktinformatie en de bevestiging die nodig is om met een goed gevoel te kunnen in- en verkopen.

De voordelen van Powerhouse:

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Energiespecialist in de tuinbouwsector

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Innovatief Energie Platform (24/7 online en mobiel)

-Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Persoonlijke begeleiding en advies

Bijdrage van Powerhouse in de Demokwekerij?

In de Demokwekerij Westland presenteert Powerhouse zich doormiddel van onze stand en de verschillende communicatiemiddelen met betrekking tot onze producten. Daarnaast zal Powerhouse, in samenwerking met de Demokwekerij, kennissessies organiseren voor bezoekers die interesse hebben in de energiemarkt. Tijdens deze kennissessies, beter bekend als Powersessies, praten gespecialiseerde analisten van Powerhouse deelnemers in drie kwartier bij over de laatste ontwikkelingen op de gas- en elektriciteitsmarkten. Daarnaast ervaren deelnemers – tijdens de Energy Management Game – op interactieve wijze hoe het is om op de stoel van de energiemanager te zitten en doen zij spelenderwijs ervaring op met het in- en verkopen van gas en elektriciteit.

Kijk voor meer informatie over Powerhouse op www.powerhouse.nl. Heeft u nog vragen neem dan contact op met customer support, bereikbaar via 088 – 770 77 15. Zij staan u graag te woord.